Charles Darwin Kimdir: Hayatı Ve Kişiliği

Charles Darwin Kimdir: Hayatı Ve Kişiliği

Charles Darwin 12 Şubat 1809 yılında İngiltere’nin Shropshire kentinde doğmuş, biyoloji ve doğa tarihi konularında çeşitli çalışmalar yürütmüş, en önemlisi Türlerin Kökeni olmak üzere toplam 6 kitap yazmış, biyolojinin ve evrimin babası olarak nam salmış, İngiliz biyolog ve doğa tarihçisidir.

Charles Darwin’in biyografisine bakıldığında 1818 yılında Shrewsbury Okulunda yatılı öğrenci olarak eğitime başladığı, 1825 yılında bu okuldan mezun olduğu ve bir süre babasının yanında stajyer doktor olarak çalıştıktan sonra İskoçya’daki Edinburg üniversitesine kayıt olduğu bilinmektedir. Ancak ameliyatların çok acımasız olduğuna inanan Darwin tıp okulunu bir türlü sevememiştir. 1827 yılında babası tarafından tıp eğitiminden alınarak teoloji eğitimi için Cambridge Üniversitesindeki Christ’ College’ya gönderilmiştir. Darwin 1839 yılında birinci dereceden kuzeni olan Emma Wedgwood ile evlenmiş, çiftin bu evlilikten 10 çocuğu olmuştur. Yakın akraba evliliği nedeniyle çiftin çocuklarından 3 tanesi küçük yaşta hayatını kaybetmiştir.

Charles Darwin’in yaşam özetinde doğal seçilim yoluyla evrim kuramının kurucusu olduğu bilinmektedir. Charles Darwin 1853 yılında İngiliz Kraliyet Madalyası’na, 1859 yılında Wollaston Madalyası’na ve 1864 yılında da Copley Madalyası’na layık görülmüştür. Darwin'in mezarı John Herschel ve Isaac Newton gibi ünlü isimlerin de gömülü olduğu Westminster Kilisesi'nde bulunmaktadır.

Charles Darwin Hangi Teorisiyle Ünlüdür?

Charles Darwin ‘’evrim teorisi’’ ile ünlü olmuştur. Darwin evrim teorisini doğal seçim yoluyla tüm canlı türlerinin bir veya birçok ortak atadan evrilmesi olarak açıklamaktadır.

Darwin Beagle gemisinde yaptığı beş yıllık yolculuk esnasında, zamanın popüler jeoloğu Charles Lyell'ın ortaya attığı, geçmişteki jeolojik süreçlerin bugünkülerle aynı olduğunu savunan teoriyi destekleyecek pek çok gözlemde bulunmuş ve öncelikle iyi bir jeolog olarak ünlenmiştir. Aynı yolculukta sırasında canlıların coğrafi dağılımı ve fosiller üzerine yaptığı dikkatli gözlemler sonucunda, türlerin birbirine dönüşümüyle ilgilenmeye başlamış ve 1838 yılında doğal seçilim fikrini geliştirmiştir. Ancak bu ve benzer fikirlerin daha önce sapkınlık olarak nitelendirildiğini bildiğinden uzun süre fikirlerini en yakın arkadaşları dışında kimseye açıklamamıştır. Bu fikrini güçlendirmek ve gelebilecek itirazlara cevaplar verebilmek için araştırma yapmaya ve kanıt aramaya başlamıştır. Alfred Russell Wallace'tan 1858 yılında aldığı bir mektubu okuyunca, Wallace'ın da kendininkine benzer bir teori geliştirdiğini görmüş ve böylelikle kendi teorisini yayınlamaya karar vermiştir. 1859 yılında yayınladığı Türlerin Kökeni Üzerine isimli kitabı, canlıların doğal seçilim yoluyla ortak atalardan evrilerek çeşitlendiği fikrinin geniş kabul görmesini sağlamıştır.

Charles Darwin’in aldığı ödüller aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Londra Kraliyet Topluluğu Üyeliği, 1839
 • İngiliz Kraliyet Madalyası, 1853
 • Wollaston Madalyası, 1859
 • Copley Madalyası, 1864

Evrim Nedir? Evrim Kuramı ve Mekanizmaları

Evrim, insan dâhil olmak üzere tüm canlı türlerinin, organizmaların doğal seçilim yoluyla bir veya birkaç ortak atadan evrildiğini öne süren bir teoridir. Doğal seçilim evrim kuramının asıl mekanizmalarından biridir ve bir popülasyonun nesiller boyunca karakteristik olan kalıtsal özelliklerindeki değişimdir.

Charles Darwin Evrim Teorisi Nedir?

Charles Darwin’in Evrim Teorisi’nin altyapısı1859 yılında Darwin'in tam adı "Doğal Seçilim Yoluyla Olan Türlerin Kökeni veya Yaşam Mücadelesinde Desteklenen Irkların Korunumu" olan, kısaca "Türlerin Kökeni" olarak bilinen kitabı yayınlamasıyla inşa edilmiştir. Charles Darwin evrim teorisini doğal seçim yoluyla tüm canlı türlerinin bir veya birçok ortak atadan evrilmesi olarak açıklamıştır.

Charles Darwin, tüm türlerin, organizmaların ortak atalardan çeşitlenerek evrimleştiğini ve tüm türlerin tarihte mutlaka ortak atalarda buluşmak zorunda olduğunu iddia eden ilk kişidir. Darwin, tüm yaşamın tek ve dev bir Evrim Ağacı olarak nitelendirilebileceği fikrini bilim literatürüne sokmuştur. Böylelikle Lamarck'ın ve kendinden önceki diğer bilim insanlarının düşündüğünün aksine, birbirinden bağımsız olarak farklılaşan soy hatlarının değil, birbirine sıkıca bağlı olan soy hatlarının evrimleştiğini açıklamıştır.

Darwin'in Evrim Teorisi'nin 5 temel ilkesi aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Evrimin tek başına ele alındığında bir organizmanın soy hattının zaman içerisinde değişimi olduğu fikri milattan öncesine kadar dayanmaktadır. Farklı olarak Darwin, bu görüşü destekleyen doğadan kendi toplamış, değerlendirmiş ve izah etmiş olduğu birçok kanıt sunmuş ve evrim teorisinin temel ilkelerinden biri olduğunu savunmuştur.
 • Darwin'in ileri sürdüğü ortak ata fikri, Lamarck'ın ileri sürdüğü Evrim Teorisi'nden köklü bir biçimde farklıdır. Charles Darwin, tüm türlerin, organizmaların ortak atalardan çeşitlenerek evrimleştiğini ve tüm türlerin tarihte mutlaka ortak atalarda buluşmak zorunda olduğunu iddia eden ilk kişidir.
 • Kademeli evrim, Darwin'in Evrim Teorisi'nin köşe başı taşlarından bir tanesidir.Darwin’in kademeli evrim görüşüne göre evrimde sıçramalar olmamakta, bir özellik birdenbire ortaya çıkmamaktadır.
 • Darwin'in Evrim Teorisi'nin temellerinden bir tanesi de popülasyon içi karakter dağılımının değişimi yani bir türün popülasyonu içerisindeki spesifik karakterlerin görülme sıklığının nesiller içerisindeki değişimini gözlemlemenin evrimin kaçınılmaz olduğunun göstergesi olduğunu düşünmesidir.
 • Evrimin ana mekanizması doğal seçilimdir.

Charles Darwin Neden Evrimin Babası Olarak Kabul Edilir?

İnsanlık tarihi boyunca dinler, değişik kültürler, insanın, diğer canlıların, organizmaların ve evreninin kökenini çeşitli şekillerde açıklamışlardır. Böylelikle pek çok farklı yaratılış miti ortaya çıkmıştır. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te canlıların var oluşu bir yaratıcının tüm evreni yoktan var etmesiyle açıklanmaktadır.

Hristiyan din adamlarından Nenizili Gregor ve Augustinus, tüm canlıların Tanrı tarafından yaratılmadığını, bir kısmının sonradan Tanrı’nın yarattıklarından gelişerek oluştuğunu iddia etmiştir. Bu din adamları, tüm canlı türlerinin, Tufan esnasında Nuh'un gemisine sığamayacağını, bu nedenle bir kısmının sonradan ortaya çıkmış olması gerektiğini düşünmüşlerdir.

Antik Yunan filozoflarından Anaksimandros, hayvanların şekil değiştirebildiklerini, Empedokles ise hayvanların önceki hayvanların organlarının birleşiminden oluştuklarını ileri sürmüştür.

Evrim kelimesi çok eskiye dayanmaktadır. Kanıtlanabilir biyolojik bir altyapıya olmasalar da Aristoteles'ten Konfüçyüs'e kadar birçok önemli filozof evrim kavramı konusunda çeşitli görüşler bildirmiştir. Ayrıca, evrim konusunda İbn-i Haldun ve İbn-i Sina farklı teoriler sunmuşlardır. Darwin'in "Türlerin Kökeni" isimli kitabında yer alan "evrimsel hayat ağacı", canlı evriminin anlatımında kullandığı mitolojik bir simgedir ve pek çok inançta yer almaktadır.

19. yüzyılda Fransız doğa bilimci Jean-Baptiste Lamarck, kazanılan karakterlerin kalıtımına dair bir hipotez öne sürmüş ancak genetik aktarım prensiplerinin ortaya konmasıyla görüşleri geçerliliğini yitirmiştir. Aynı yüzyılda Charles Darwin, Galapagos Adaları'ndaki gözlemlerine dayanarak, evrimin mekanizmasını doğal seçilimle açıklamıştır. Darwin, doğal seçilim yoluyla ortaya koyduğu evrim teorisiyle biyolojinin ve evrimin babası olarak kabul edilmiştir.

Charles Darwin Türlerin Kökeni Konusu Nedir?

Charles Darwin'in 24 Kasım 1859 yılında yayınladığı orijinal adı Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Hayat Kavgasında Avantajlı Irkların Korunumu Üzerine olan Türlerin Kökeni kitabı bilim tarihinin önemli çalışmalarından olduğu düşünülmekte ve evrimsel biyolojinin temelini oluşturduğu kabul edilmektedir.Kitabın konusu, Darwin'in 1831- 1836 yılları arasında yaptığı Beagle yolculuğu araştırma gezisi sonrasında, özellikle Galapagos adalarındaki gözlemlerine dayandırarak oluşturduğu biyolojik evrim kuramı üzerinedir. Ayrıca kitap evrim kuramını işlerken; değişkenlik, türlerin akrabalığı, evrimin bir süreç olduğu ve doğal seçilim varsayımlarıyla hareket etmiştir.

Darwin’in Türlerin Kökeni kitabı yayınlandığında Alman filozoflar Karl Marx ve Friedrich Engels'in de yoğun bir şekilde ilgisini çekmiştir. Friedrich Engels, Türlerin Kökeni’ni yayınlanır yayınlanmaz okumuş ve Marx’a şöyle bir mektup yazmıştır: "Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhteşem." Bu mektup üzerine Türlerin Kökeni’ni okuyan Karl Marx da bu kitabı "Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur." şeklinde nitelendirmiştir.

Charles Darwin Teorileri Nelerdir?

Charles Darwin’in teorileri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Doğal Seçilim Teorisi: Doğal seçilim, canlıların genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansımasındaki farklılıklardan ötürü hayatta kalma ve üremelerinin farklılık göstermesini tanımlayan terimdir. Doğal seçilim evrimin asıl mekanizmalarından biridir ve bir popülasyonun nesiller boyunca karakteristik olan kalıtsal özelliklerindeki değişimdir.
 • Evrim Teorisi: İnsan dâhil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne süren teoridir.

Darwinizm Felsefesi Nedir?

Darwinizm felsefesi tüm organizma ve türlerin var olma sürecini, bireylerin birbiriyle rekabeti, hayatta kalma ve üreme yeteneklerini artıran küçük, kalıtsal varyasyonlarla tetiklenen doğal seçilimle oluştuğunu öne süren Charles Darwin'in canlıların doğal seçilim yoluyla geliştiğini belirten evrim kuramıdır.Darwinizm, türlerin nasıl ortaya çıktığı, var olduğu ve hayatın kaynağı konularını çeşitli varsayım ve ön kabullerle anlatan bir teoridir. Charles Darwin Darwinizm’i 1859 yılında yayınladığı Türlerin Kökeni Üzerine adlı kitabında çeşitli örneklerle ispatlamaya çalışmıştır.

Biyoloji alanında Darwinizm Evrim Kuramı’nı, sosyal alanda Darwinizm ise Sosyal Darwinizm’i işaret etmektedir.

Charles Darwin Neyi Savunur?

Charles Darwin, türlerin ortak atalardan farklılaşarak evrimleştiğini ve tüm türlerin tarihin derinliklerinde mutlaka ortak atalarda buluşmak zorunda olduğunu öne süren ve savunan ilk kişidir. Darwinbütün hayatın tek ve dev bir Evrim Ağacı olarak değerlendirilebileceği görüşünü benimsemiş ve bu kavramın bilim literatürüne girmesini sağlamıştır.

Doğal Seçilim Nedir?

Doğal seçilim, canlıların genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansımasındaki farklılıklardan ötürü hayatta kalma ve üremelerinin farklılık göstermesini tanımlayan terimdir. Doğal seçilim evrimin asıl mekanizmalarından biridir ve bir popülasyonun nesiller boyunca karakteristik olan kalıtsal özelliklerindeki değişimdir.Aristoteles, sadece işe yarar olanların hayatta kaldığı takdirde başka canlı formlarının ortaya çıkıp çıkmayacağı üzerine düşünmüştür ancak doğal seçilim terimi Charles Darwin ile popüler hale gelmiştir.

Charles Darwin ‘’Doğal Seçilim ile Türlerin Kökeni, veya Hayat Mücadelesinde Ayrıcalıklı Irkların Korunumu Üzerine’’ isimli 22 Kasım 1859 yılında yayınladığı kitabın giriş kısmında doğal seçilim terimi ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: ‘’Her canlı türü, yaşaması mümkün olandan daha fazla birey doğurduğundan ve bunun sonucu olarak sık sık tekerrür eden bir hayatta kalma savaşı mevcut olduğundan, yaşamın karmaşık ve zaman zaman değişen koşullarında kendisine fayda sağlayacak herhangi bir değişikliğe sahip olan her canlı, hayatta kalmada daha yüksek şansa sahip olacak ve doğal olarak seçilecektir. Kuvvetli kalıtım prensibi sayesinde, seçilen her cins kendi yeni ve değişik formunu yayma eğiliminde olacaktır.’’

Charles Darwin Hangi Hayvanları İncelemiştir?

Charles Darwin çalışmalarında deniz kabuklularını, memelileri, omurgalıları ve pek çok hayvan ve bitki takım ve türünü incelemiştir. Darwin kuşlardan deniz kabuklarına kadar pek çok hayvanı ve hayvan türünü incelemiştir. Bu türlerin, farklı coğrafyalardaki farklı özelliklerine dikkat çekmiştir. Darwin ilk defa Cape Town’da canlıların var olmasının “mucizevi” olduğunu düşünmenin, canlıların çeşitliliğini küçümseyen bir söylem olduğunu dile getirmiştir. Darwin Beagle Yolculuğu olarakta bilinen 5 yıllık bir deniz yolculuğuna çıkmıştır. Bu yolculuk Darwin’in doğa hakkındaki görüşlerini kökten değiştirmeye başlamış ve öncelikle, Galapagos adalarındaki ispinoz kuşlarının sanıldığının aksine aynı türden değil, farklı türden olduklarını iddia ettiği bir makale yayınlamıştır.

Charles Darwin Kitapları ve Eserleri Nelerdir?

Charles Darwin’in kitapları ve eserleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Beagle Yolculuğu
 • Türlerin Kökeni
 • İnsanın Türeyişi
 • İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi
 • Bitkilerde Hareketin Gücü
 • Solucanların Faaliyetleri Yoluyla Sebze Gübresi Oluşumu

Charles Darwin Hakkında Bilinmeyenler Nelerdir?

Charles Darwin hakkında bilinmeyenler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Çocukluğundan itibaren tutkulu bir böcek koleksiyoncusu olmuştur.
 • Charles Darwin, annesini erken yaşta kaybetmiş ve çocukluğu boyunca yoksul insanları tedavi eden babasına asistanlık yapmıştır.
 • Okul hayatında çok başarılı bir öğrenci olmamış ve babasını kendi geleceği hakkında oldukça huzursuz etmiştir.
 • Okulda çalışan ve bir köle olan John Edmonstone’dan canlı hayvan doldurma dersleri almıştır.
 • Beraber dünya turuna çıktıkları geminin kaptanı, Evrim Teorisi'nin azılı bir düşmanıdır.
 • Kardeşiyle birlikte bir kimya laboratuvarı kurmuştur.
 • Jean-Babtiste Larnarck’ın evrim teorisini öğrenmiş ve öğretmeni Robert Edmund Grant’le birlikte deniz canlılarını incelemiştir.
 • Hayatının bir döneminde egzotik hayvanları yiyecek olarak tüketmiştir.
 • Babasının yönlendirmesi ile rahip olmak amacıyla Cambridge Üniversitesi’nde teoloji okumuştur.
 • Gerçekleştirdiği dünya gezisinin ardından hayatının ilerleyen döneminde kronikleşecek hastalıklara sahip olmuştur.
 • Bir doğa bilimci olarak İngiliz Kraliyet Gemisi Beagle ile beş yıllık bir yolculuk yapmıştır.
 • Yakın arkadaşı Joseph Hooker ile birlikte dünyanın ilk terraforming (dünyalaştırma) projesini gerçekleştirmiştir.
 • 1839 yılında birinci dereceden kuzeni Emma Wedgwood ile evlenmiş ve bu evlilikten on çocukları olmuş ancak bunların yalnızca yedisi yaşamıştır.
 • Tavla oynamak hayattaki en büyük tutkularından biri olmuştur.
 • Darwin, yaşadığı dönemde oldukça yaygın olan köleliğe karşı çıkmıştır.
 • Evrim Teorisi'ni yayınlamak için 20 yıldan fazla bir süre beklemiştir.
 • Bilinenin aksine ''En çok uyum sağlayan hayatta kalır'' sözünü ortaya atan kişi Darwin değil İngiliz filozof Herbert Spencer’dır.
 • Darwin, kendisi gibi önemli bilim insanları John Herschel ve Isaac Newton'ın defnedildiği Westminster Manastır Kilisesi içine gömülmüştür.

Charles Darwin Hangi Dine Mensuptur?

Charles Darwin’in din ve Tanrı ile ilgili görüşleri, ömrü boyunca değişmiştir. Genç yaştayken hayali bir papaz olmaktır ve İncil'deki Yaratılış Efsanesi'ni ispatlamak için 5 yıllık bir gemi seyahatine çıkmıştır. Ancak bu seyahatle birlikte doğanın işleyişine yönelik görüşleri değişmeye başlamıştır. Charles Darwin ölümünden birkaç sene önce din ile ilgili vardığı sonucu ve görüşlerini şu sözlerle dile getirmiştir: ‘’Görüşlerim durmaksızın çalkalanmaktadır. Bir kişinin Teist olarak anılıp anılamayacağı, bu kelimenin ne anlama geldiğiyle ilgilidir. En ciddi çalkantılarımda bile bir Tanrı'nın varlığını reddedecek kadar ateist olmadım. Genel olarak, özellikle de yaşım ilerledikçe düşünüyorum ki, akıl durumumu ve düşüncelerimi en iyi yansıtan terim, Agnostik olacaktır’’ demiştir.

Charles Darwin'in Siyasi Görüşü Nedir?

Charles Darwin’in siyasi görüşüyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Sosyal Darwinizm Nedir?

Sosyal Darwinizm, Charles Darwin'in toplumbilim alanındaki fikirleri ve evrim teorisi gibi düşüncelerinin sosyolojik alandaki etkilerini anlatan bir terimdir. Sosyal Darwinizm bireysel organizmalar arasında olan rekabetin çevreye uyum sağlayanın kendini idame ettirmesi yoluyla biyolojik evrimsel değişikliğe sebep olması gibi; bireyler, gruplar veya uluslar arasında olan rekabetin de insan topluluklarında sosyal evrime neden olduğunu anlatan kuramdır.

Sosyal Darwinizm, Charles Darwin’in ismini taşısa da esas olarak kuramı ilk geliştiren kişiler Herbert Spencer, Thomas Malthus ve Francis Galton gibi isimlerdir. Sosyal Darwinizm terimi ilk kez 1879 yılında Oscar Scmidth tarafından “Popüler Bilim” dergisindeki bir makalede kullanılmıştır. Bununla birlikte Amerikalı tarihçi Richard Hofstadter’in II. Dünya Savaşı sırasında yazdığı “Amerikan Düşüncesinde Sosyal Darwinizm” adlı kitabından sonra Sosyal Darwinizm terimi gündemden düşmemiştir.

Charles Darwin Eğitim Hayatı Nasıldır?

Charles Darwin Eylül 1818 yılında Shrewsbury Okulunda yatılı öğrenci olarak eğitime başlamıştır. 1825 yılında bu okuldan mezun olan Darwin, bir süre babasının yanında stajyer doktor olarak çalıştıktan sonra İskoçya’daki Edinburg üniversitesine kayıt olmuş ancak ameliyatların çok acımasız olduğuna inandığı için tıp okulunu bir türlü sevememiştir. 1827 yılında babası tarafından tıp eğitiminden alınarak teoloji eğitimi için Cambridge Üniversitesindeki Christ’ College’ya gönderilmiştir. Bu okulda tıp eğitiminden daha başarılı olmuştur. Darwin’in asıl ilgi odağı daima doğa tarihi olmuştur. Kuzeni William Darwin Fox ile birlikte böcek toplamaktan oldukça hoşlanmıştır. Darwin böceklere olan ilgisi sayesinde botanik profesörü olan John Stevens Henslow ile tanışmış ve bu profesörle yakın arkadaş olmuştur. Ayrıca bununla birlikte hem Henslow'un doğa tarihi dersine yazılmış, hem de ondan özel dersler almaya başlamıştır. Kısmen bu dersler sayesinde 1831 yılında 178 kişilik devresinde 10. olarak mezun olmuştur. Darwin 1831 yılının yazını, jeoloji profesörü Adam Sedgwick ile beraber Galler'in jeolojik katmanlar haritasını çıkararak geçirmiştir.

Charles Darwin Ailesi Kimdir? Aile Hayatı Nasıldır?

Charles Darwin’in babası ünlü Doktor Robert Darwin, annesi zengin bir çömlek imalatçısı olan Josiah Wedgwood'un kızı Susannah Darwin’dir. Charles’ın dedesi de babası gibi ünlü bir doktor olan Erasmus Darwin’dir. Darwin’in eşi aynı zamanda kuzeni de olan Emma Darwin’dir. Charles- Emma çiftinin 3 tanesi küçük yaşta hayatını kaybetmiş toplam 10 çocuğu olmuştur. Charles ve Emma çiftinin çocukları şu şekildedir: William Erasmus Darwin, Anne Elizabeth Darwin, Mary Eleanor Darwin, Henrietta Emma “Etty” Darwin, George, Howard Darwin, Elizabeth “Bessy” Darwin, Francis Darwin, Leonard Darwin, Horace Darwin ve Charles Waring Darwin’dir.

Charles Darwin Evlenmiş midir?

Charles Darwin 1839 yılında birinci dereceden kuzeni olan Emma Wedgwood ile evlenmiştir. Charles Darwin, kuzeni Emma’dan hoşlansa da evlilik ile ilgili çekinceleri olmuştur ve günlüğüne yazdığı notlarda evliliğin yararları ve zararlarını karşılaştırmış, yarar hanesine "yaşlılıkta arkadaş olur, köpekten iyidir" gibi notlar düşerken, zarar hanesine "kitaplar için daha az para, korkunç bir zaman kaybı" gibi sakıncaları sıralamış ancak sonuç olarak evlenmeye karar vermiştir.

Charles Darwin Çocukları Var mıdır?

Charles Darwin ve Emma Wedgwood çiftinin on çocukları olmuş ancak bunların yalnızca yedi tanesi yaşamıştır. Darwin’in çocuklarının isimleri şu şekildedir; William Erasmus Darwin, Anne Elizabeth Darwin, Mary Eleanor Darwin, Henrietta Emma “Etty” Darwin, George, Howard Darwin, Elizabeth “Bessy” Darwin, Francis Darwin, Leonard Darwin, Horace Darwin ve Charles Waring Darwin’dir. Mary Eleanor ve Charles Waring çok küçük yaşta vefat etmişlerdir. Darwin çocuklarının her hastalandıklarında eşi ve kuzeni olan Emma Wedgwood ile yapmış olduğu yakın akraba evliliğinin sebep olduğunu düşünmüştür. Çocuklarından George Howard Darwin astronom, Francis Darwin botanist, Horace Darwin inşaat mühendisi, Leonard Darwin asker, siyasetçi, ekonomist ve öjenist olarak çalışmışlardır.

Charles Darwin Ne Zaman Vefat Etmiştir?

Charles Darwin 19 Nisan 1882 yılında İngiltere’nin Kent bölgesine bağlı Downe köyünde vefat etmiştir.

Charles Darwin Kaç Yaşında Ölmüştür?

Charles Darwin 73 yaşında ölmüştür.

Charles Darwin Mezarı Nerededir?

Charles Darwin’in mezarı Londra’nın Westminster kentindeki Westminster Abbey Kilisesi’nde bulunmaktadır.Darwin bu kilisenin “Bilginler Köşesi” olarak bilinen bölümünde, Sir Isaac Newton'un gömülü olduğu yerin birkaç metre ötesinde ve astronom Sir John Herschel'in yanı başında yatmaktadır.

Charles Darwin'e Benzer Bilim İnsanları Kimlerdir?

Charles Darwin’e benzer bilim insanları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Galileo Galilei
 • Aziz Sancar
 • Carl Gustav Jung
 • Sigmund Freud
 • Nikola Tesla
 • Albert Einstein
 • Marie Curie
 • Ali Kuşçu
 • Stephen Hawking
 • Arşimet
 • Isaac Newton
 • Edison
 • Jean-Baptiste Lamarck
 • Alfred Russel Wallace
 • Thomas Robert Malthus
 • Charles Lyell
 • Herbert Spencer
 • Alexander von Humboldt
 • Adam Smith
 • Auguste Comte
 • Jean-Jacques Rousseau
 • Georges-Louis Leclerc
 • David Hume
 • Michel de Montaigne
 • Johann Wolfgang von Goethe
 • Joseph Dalton Hooker
 • Baruch Spinoza
 • Thomas Paine
 • Ludwig Andreas Feuerbach
 • Titus Lucretius Carus
 • Marquis de Condorcet
 • Aleksandr Herzen
 • Paul Henri Thiry d'Holbach
 • John Herschel
 • Claude Adrien Helvétius
 • Bruno Bauer
 • Gilbert White
 • Peter Wilhelm Lund
 • Adam Sedgwick
 • Edward Blyth
Etiketler: Yeni Eklenen
Mayıs 10, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR