Isaac Newton Kimdir?

Isaac Newton Kimdir?

Isaac Newton 4 Ocak 1643 yılında Woolsthorpe- İngiltere’de doğmuş; kütle çekimi, hareket, ışık, renk kuramı konuları üzerine çalışmalar yapmış,  klasik mekaniğin temelini atmış popüler Philosophaei Naturalis Principia Mathematica olmak üzere birçok önemli konuda 8 kitap yazmış ve yayınlamış ünlü matematikçi ve fizikçidir.

Sir Isaac Newton’un biyografisine bakıldığında Trinity College’inden ve daha sonrasında burs kazandığı Cambridge Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Matematik ve fizik dallarının yanı sıra astronomi, felsefe ve teoloji ile de ilgilenip bu alanlarda çalışmalar yapmış ve makaleler yazmıştır.

Isaac Newton’un  yalnız ve sade bir hayat sürdüğü bilinmektedir.. Newton, 1667 yılında Cambridge’da matematik profesörü olmuştur. 30 yıl boyunca Cambridge Üniversitesi’nde yoğun çalışmalar yapan Newton, Principia yani uzun ismiyle “Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri” isimli eserini yazmış ve 1672 yılında da Royal Society üyesi seçilmiştir. 1696 yılında Kraliyet Darphanesi yöneticilerinin Newton’a müdürlük teklif etmesiyle Londra’ya gitmiştir. Newton, Londra’da Royal Society’in başına getirilmiş ve 1727 yılında hayatını kaybetmiştir.

Isaac Newton Yasaları Nelerdir?

Isaac Newton uzayda ve dünya üzerinde gözlenen hareketleri açıklayan hareketin üç yasasını ve kütle çekimi yasasını keşfetmiştir. Newton’un hareket yasaları, vücuda kuvvet uygulandığında bir nesnenin hareketinin net resmini gösterebilmektedir. Ayrıca yerçekimi kavramı ve evrensel yerçekimi yasası da fiziğe yeni boyutlar kazandırmıştır. Newton’un yasaları bir yandan fizik dalını başlatırken, diğer bir yandan hareketi, hareket ile kuvvet arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Newton yasaları bugün hala yaşamını sürdürmektedir.

Newton'dan sonra yasalarını aşan şey Einstein’ın özel göreceliği olmuştur. Einstein’ın yüksek hızlardaki koordinat dönüşümleri Newton yasalarındaki gibi değildir. 1900'lü yıllarda Einstein’ın göreceliği gibi yeniliklerin doğmasına sebep olan gözlemler elbette 1700'lü yıllarda Newton zamanında yapılamamıştır. Pozitif bilimler birikimli olarak ilerlediği için Newton’un yaptığı başlangıçlara daha sonra gözlemler sonrası eklenen yeni teorilerin olması doğal bir süreçtir.

Isaac Newton’un yasaları aşağıda maddeler halinde açıklanmış ve listelenmiştir.

 • Newton’un Birinci Hareket Yasası: Bir cisim bir doğru üzerinde tekdüze bir süratle hareket ettiğinde bu cisim sabit bir hıza sahiptir. Durgun halde, cisim hızı sıfır olan sabit bir hıza sahip olmaktadır. Her iki şekilde de cismin hızını değiştirmek içinbir dış kuvvet cisim üzerine uygulanmalıdır. Cisimlerin doğal eğilimi eylemsizlik yani doğrusal hareketi sabit süratle devam ettirmek şeklindedir. Bu doğal eğilim Newton’un birinci yasası olan eylemsizlik yasasıdır. Başka bir deyişle, Newton’un birinci hareket yasası, bir cisim üzerine etki eden bileşke kuvvet sıfır olduğunda, cisim durgun ise durmaya devam edeceğini, hareketli ise sabit hızla doğrusal hareketine devam edeceğini söylemektedir. Böylelikle ortaya çıkan sistem, eylemsiz bir sistemdir ve bu sistem ivmelenmeyen bir sistemdir.Hızdaki herhangi bir değişim, süratin veya yönün değişmesi, bir ivmedir. Newton’un ilk yasası herhangi bir ivmenin bir kuvvet gerektirdiğine vurgu yapmaktadır.
 • Newton’un İkinci Hareket Yasası:

  Newton’un ikinci hareket yasası formülü “F=m.a” dır. Newton’un ikinci yasası, Newton’un popüler çalışması Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica’da yayınlanmıştır. Bu ikinci yasa cisimlerin hareketinin nasıl çalıştığını matematiksel olarak açıklayarak evrene dair olan temel anlayışı değiştirmiştir.

  Newton’un bu ikinci hareket yasası fizikçilerin ya da mühendislerin kullanabileceği oldukça faydalı ve güçlü bir araçtır. Bu yasa bir dizi hız değişiminden oluşan hareketin klasik mekanikte daha fazla veya daha az herhangi bir şeyin hareketini tanımlamada kullanılmaktadır.

  Bu ikinci yasa kullanıldığında vektörlerin yönünün nasıl alınacağı her zaman önemlidir. Örneğin; oyuncak bir arabanın masa boyunca itilmesi gerektiğinde, oyuncak araba bir m kütlesine sahip ve itmeden dolayı bir F kuvvetine maruz kalmaktadır. Fakat tüm kuvvetler bu tip hesaplamalar için dikkate alınmalıdır. Araç aynı zamanda itme kuvvetine zıt yönde bir sürtünme kuvveti (S) tarafından da etkilenmektedir.

 • Newton’un Üçüncü Hareket Yasası:

  Newton’un üçüncü hareket yasasına göre her hareket için ona eşit ve zıt yönde bir tepki bulunmaktadır. Etki ve tepki eylemleri kuvvetler açısından değerlendirilmektedir. Bu yasaya göre iki cisim etkileşime girdiğinde, B cisminin A cismine uyguladığı kuvvet, A cisminin B cismine uyguladığı kuvvete eşit ve onunla zıt yönlü olduğu ifade edilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere doğada yalıtılmış bir kuvvet mevcut değildir.

  Newton’un üçüncü hareket yasası etki- tepki ile ilgilidir. Sadece iki cisim bir etki- tepki çiftine sahiptir. Dünyanın kütle çekimi kişileri çektiğinde Newton’un üçüncü hareket yasasına göre kişiler de dünyayı ona göre yukarı çekiyor demektir.

 • Newton’un Kütle Çekimi Yasası: Newton’un evrensel kütle çekim yasası, evrendeki her parçacık, başka bir parçacığı, kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olan bir kuvvetle çeker şeklinde ifade edilmektedir.

Isaac Newton Hareket Yasaları Nedir?

Isaac Newton'un hareket yasaları 3 tanedir. Bu 3 yasa bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cismin yaptığı hareket arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Isaac Newton bu yasaları 5 Temmuz 1687 yılında yayınladığı ‘’Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’’ adlı çalışmasında açıklamıştır. Bu 3 yasa klasik mekaniğin temelini oluşturmuş ve bizzat Newton tarafından fiziksel nesnelerin hareketleri ile ilgili birçok olayın açıklanmasında da kullanılmıştır.Bu yasalar nesnelerin hareketsiz dururken, hareket ederken ve kuvvetler üzerlerine etki ettiğinde nasıl davrandıklarını anlamaya yardımcı olduğu için önemlidir.

 1. Yasa: Eylemsizlik yasası

  Duran veya düzgün hareket halindeki bir cismin, üzerine net bir dış kuvvet etki etmedikçe ve olmadıkça hareketsiz veya düzgün hareket halinde olmaya devam edeceğini belirtmektedir.

 2. Yasa: Dinamiğin temel prensibi

  Bir cismin net kuvvet tarafından üretilen ivmesinin net kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılı, net kuvvetle aynı yönde ve cismin kütlesi ile ters orantılı olduğunu söylemektedir.

 3. Yasa: Etki- tepki yasası

  Her etki için eşit ve zıt bir tepki olduğunu belirtmektedir.

Newton- Raphson Yöntemi Nedir?

Sayısal analizde, Newton- Raphson yöntemi olarak da bilinen Newton Metodu, ismini Isaac Newton ve Joseph Raphson'dan alan ve gerçel değerli bir fonksiyonun köklerine art arda daha iyi yaklaşımlar sunan bir kök bulma algoritmasıdır. Newton- Raphson yöntemi, işlem adımlarının gerçekleştirilmesi açısından sabit iterasyon yöntemine benzemektedir.Farklı olan kısım ise orta noktanın bulunma formülüdür. Ayrıca Newton- Raphson yönteminde fonksiyonun türevi de kullanılmaktadır. Yani Newton- Raphson yönteminde seçilen noktada teğetin eğiminden yararlanarak köke yakın bir başka noktanın bulunmasına dayanmaktadır.Newton- Raphson yöntemi en çok kullanılan yöntemlerden biridir.

Newton- Raphson yöntemi genel olarak hızlı sonuçlar veren bir yöntemdir. Fakat yetersiz kaldığı veya sonuç veremediği bazı durumlar da vardır.

"Newton yöntemi" ismi, Isaac Newton'un "De analysi per aequationes numero terminorum infinitas" ve ‘’De metodis fluxionum et serierum infinitarum’’ makalelerinde geçmektedir. Newton, Newton- Raphson yöntemini yalnızca polinomlara uygulamış ve bir ilk kök tahmininden başlayarak bir dizi hata düzeltmesi çıkarmıştır. Polinomu kalan hata açısından yeniden yazmak için her düzeltmeyi kullanmış ve daha sonra yüksek dereceli terimleri ihmal ederek yeni bir düzeltme için çözmüştür. Newton bu yöntemi kullanırken türevlerle açık bir şekilde ilişkilendirmemiş veya genel bir formül sunmamıştır. Newton, bu yöntemi hem sayısal hem de cebirsel problemlere uygulamış ve ikinci durumda Taylor serilerini üretmiştir.

Newton, yöntemini Vieta'nın benzer ancak daha az kesin bir yönteminden türetmiş olabileceği düşünülmektedir. Newton'un karekök hesaplama yönteminin özel bir durumu antik çağlardan beri bilinmektedir ve genellikle Babil yöntemi olarak adlandırılmıştır.

Matematikle bağlantısı eksik olsa da Newton'un yöntemi 17. yüzyıl Japon matematikçi Seki Kōwa tarafından tek değişkenli denklemleri çözmek için kullanılmıştır.

Newton- Raphson yöntemi ilk olarak 1685 yılında John Wallis tarafından Pratik A Treatise of Cebebra'da yayınlanmıştır. 1690 yılında Joseph Raphson, Analysis Aequationum Universalis'de basitleştirilmiş bir açıklama yayınlamıştır. Raphson ayrıca yöntemi yalnızca polinomlara uygulamış ancak orijinal polinomdan her bir ardışık düzeltmeyi çıkararak Newton'un yeniden yazma sürecinden kaçınmıştır. Bu, her problem için yeniden kullanılabilir bir yinelemeli ifade türetmesine izin vermektedir. Son olarak, 1740 yılında Thomas Simpson, Newton'un yöntemini, matematik kullanarak genel doğrusal olmayan denklemleri çözmek için yinelemeli bir yöntem olarak tanımlamıştır. Aynı yayın içinde Simpson, iki denklemli sistemlere genelleme de vermektedir ve Newton'un yönteminin gradyan sıfıra ayarlanarak optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılabileceğini not etmektedir.

Arthur Cayley, 1879 yılında Newton- Fourier hayali probleminde Newton'un yöntemini 2'den büyük polinomların karmaşık köklerine ve karmaşık başlangıç ​​değerlerine genelleştirmedeki zorlukları ilk fark eden olmuştur. Bu, rasyonel fonksiyonların yinelemeleri teorisinin incelenmesinin yolunu açmıştır.

Newton Beşiği Nedir?

Newton Beşiği aynı hizada dizilmiş 5 toptan oluşan bir düzenektir. Bu düzenek adını Ünlü fizikçi Isaac Newton’dan almış olsa da bu düzeneği kendisi icat etmemiştir. Newton Beşiği’ni kimin icat ettiği tam olarak bilinmese de isim babası Simon Prebble’dır.

Newton Beşiği öncelikle içinde yaşanılan dünyanın temel fizik yasaları hakkında bilgi verdiğinden faydalıdır denilebilmektedir. Bunun dışında bir dekorasyon nesnesi olarak da kullanılmaktadır.

Newton Beşiği’nin çalışma mantığı şu şekildedir; ilk top havaya kaldırıldığında potansiyel bir enerji yüklenir. Bırakıldığında bu potansiyel enerji yerçekiminin etkisiyle kinetik enerjiye dönüşür ve gidip ikinci topa dokunur. İlk topun momentumu, dokunduğu ikinci topa geçer. Bu şekilde momentum, sırayla diğer toplara iletilir ve en son topa kadar ulaşır. Son top, momentum transferi sonucu havaya kalkar ve tekrar geriye gelerek kendinden önceki topa dokunur. Aynı işlem böylece ters yönden başlayarak devam eder.

Newton Beşiği online e- ticaret sitelerinde, oyuncak ve hobi mağazalarında satılmaktadır.

Newton Neyi İcat Etmiştir?

Newton 17. yüzyılda o zamanlar şiddetli renk sapmalarından mustarip bir tasarım olan kırılmalı teleskoba alternatif olarak yansıtıcı teleskobu icat etmiştir.Yansıtıcı teleskoplarçok büyük çaplı hedeflere izin vermektedir. Astronomi alanında yapılan araştırmalarda kullanılan büyük teleskopların çoğunluğu yansıtıcıdır. Yansıtıcı teleskopların birçok tasarım varyasyonu bulunmaktadır. Yansıtıcı teleskoplar görüntü kalitesini iyileştirmek veya görüntüyü mekanik olarak avantajlı bir konuma yerleştirmek için ekstra optik elemanlar kullanabilmektedirler. Yansıtıcı teleskoplarda ayna kullandığı için bu icat bazen katadioptrik teleskop olarak da anılmaktadır.

Yansıtıcı teleskopların faydaları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Diğer teleskop türlerine göre yansıtıcı teleskopların objektif açıklıklarının her cm’si daha düşük fiyata imal edilmektedir.
 • Odak uzaklığı 1 metreye kadar olan yansıtıcı teleskoplar rahatlıkla taşınabilmektedir.
 • Ay ve gezegen gözlemleri için idealdir.
 • Derin uzay cisimlerini gözlemlemek için idealdir.
 • Optik sapınçları az olduğundan dolayı oldukça parlak bir görüntü verebilmektedirler.

Newton'un Bilime Katkıları Nelerdir?

Newton’un bilime katkıları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Yerçekimini bulmuştur.
 • Yansıtmalı teleskobu icat etmiştir.
 • Gökkuşaklarının nasıl oluştuğunu açıklamıştır.
 • Kütle çekim yasasını ortaya koymuştur.
 • Kendi ismi ile anılan Newton mekaniğini bulmuştur.
 • Diferansiyel ve integral hesaplamaları geliştirmiştir.

Newton'un Evren Görüşü Nedir?

Newton’un yerçekimi teorisi aynı zamanda ayın dünyaya doğru çekildiğini ortaya koymuştur. Newton’un evrensel çekim yasası sayesinde, dünyanın altındakilerin düşmediği ve tüm gezegenlerin yörüngelerinde hareket ettiği belirlenebilmiştir. Newton’la birlikte dünyadaki fiziksel kanunların aynılarının evrende de geçerli olduğu anlaşılmıştır. Bu evrensel yasa, Aristoteles’in ve ondan etkilenen orta çağ bilginlerinin çoğunun yaklaşımlarına tamamen zıttır. Detaylı bir evrenbilim bilgisi ilk kez Newton ile mümkün olmuştur.

Isaac Newton uzak gök cisimlerinin hareketlerinin bile basit genel kanunlarla ifade edilebileceğini ortaya koymuştur. Newton’un çalışmalarıyla birlikte evrenin matematiksel yasalarla ifade edilebileceğine olan inanç artmıştır.Özellikle Newton ile birlikte fizik bilimleri zirve noktasına taşınmıştır. Biyoloji, felsefe, tarih anlayışları gibi tüm insanlık düşüncesi Newton fiziğinin etkisinde kalmıştır.

Newton ile beraber mekanik evren anlayışı daha da popüler olmuştur. Newton Descartes’in fiziğinde bulunan hataları da düzeltmiştir. Newton, evrensel düzenin Tanrı tarafından yaratılıp günümüze dek korunduğunu söylemiştir. Ayrıca Newton, gezegenlerin yörüngelerini Tanrı’nın tasarımının bir kanıtı olarak sunmuş ve canlıların yaratılışının ve dış alemde bulunan ışığa karşı canlılara gözün verilmesinin tesadüfen olamayacağını belirtmiştir. Mekanik evren anlayışının hâkim paradigma olmasında en önemli isim olan Newton’un, mekanik bilim anlayışıyla gayeli yaklaşımı ve tasarım delilini uzlaştırmış olması bilim tarihi açısından oldukça önemlidir.

Newton Teorisi Nedir?

Newton’un teorisine göre kütle çekimini büyük oranda kütle belirlemektedir. Kütle çekimi iki nesne arasındaki çekimin ölçüsü olarak düşünülebilmektedir. Bir nesnenin kütlesi ne kadar büyükse çekimi kütle çekim kuvveti de o kadar büyüktür. Ayrıca, iki nesne arasındaki uzaklık ne kadar azsa kütle çekim kuvveti de o kadar güçlüdür. Bu çekim kuvveti nesneleri bir cismin kütle merkezine doğru çekmektedir. Küresel yapıda bulunan dünyanın cisimleri kuvvetle çekirdeğine doğru çekmesinin sebebi budur. Ortaya çıkan çekim gücü, insanları uzaya doğru uçup gitmekten alıkoyan yerçekimidir. Yasa, evrenin neresinde bulunulduğuna bakılmaksızın değişmez olduğundan evrensel kabul edilmektedir. Diğer tüm gezegenler ve gök cisimlerinde olduğu gibi dünyanın da kütle çekimi bulunmaktadır.

Evrensel kütle çekim yasası teorisi gezegenlerin güneş etrafında veya uyduların dünya etrafında nasıl yörüngede kaldığını açıklayan yasa olduğu için oldukça önemlidir.

Newton Yerçekimini Nasıl Hesaplamıştır?

Newton'un evrensel yerçekimi yasasının hesaplanması aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Bir nokta kütle yani m1, diğer bir nokta kütleyi yani m2’yi, iki kütlenin çarpımı ile doğru, aralarındaki (r) uzaklığının karesi ile ters orantılı olacak büyüklükteki bir F2 kuvveti ile çeker.
 • Kütlelerden ve bu kütlelerin aralarında bulunan uzaklıktan bağımsız olarak F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri her zaman birbirine eşittir.
 • G yerçekimi sabitidir.
 • İki cismin birbirine uyguladığı kuvvet, onların kütlelerinin çarpımını aradaki uzaklığın karesine bölünür.
 • Elde edilen sayı çekim sabiti adı verilen sabit bir sayı ile çarpılarak yerçekimi kuvveti elde edilir.
 • Yerçekiminin hesaplanmasının formülü şu şekildedir; F= Gx (m1xm2/r2).

Hesap Makinesinde Newton Raphson Nasıl Hesaplanır?

Sayısal çözümlemede, Isaac Newton ve Joseph Raphson‘dan adını alan Newton- Raphson hesaplama yöntemi, gerçek değerli işlevlerin kökleri için art arda ve hızlı bir şekilde daha iyi yaklaşımlar bulmak için kullanılan bir yöntemdir.

Newton Raphson yönteminin nasıl kullanıldığı aşağıda listelenmiştir.

 • Newton- Raphson hesaplama yöntemi, denklemleri sayısal olarak çözmek için güçlü bir tekniktir. Sürekli ve farklılaşabilir bir fonksiyonun ona teğet düz bir çizgi ile yaklaşabileceği fikrini kullanmaktadır.
 • Newton- Raphson yöntemi gerçek köke makul bir şekilde yakın olan bir başlangıç tahmini ile başlar.
 • Daha sonra işlevi teğet çizgisiyle yakınlaştırmak ve bu teğet çizginin x kesişimini temel cebir işlemi ile hesaplamaktır.
 • Bu x kesme noktası orijinal fonksiyonun köküne ilk tahminden daha iyi bir yaklaşım olacaktır ve yöntem tekrarlanabilmektedir.

Newton'un Bilim Anlayışı Nedir?

Newton'un bilim anlayışının temelini oluşturan"niçin?" sorusu yerine "nasıl?" sorusunu koymuş olmasıdır."Nasıl?" sorusu, Isaac Newton’un bilim anlayışındaki düşüncenin temelini oluşturmaktadır. ‘’Nasıl?’’ sorusu rasyonel, genellikle tek cevabı olan ve empirik içerikli bir öngörüye sahiptir. Soruya verilecek cevap, tekil bir nesnenin içinde sebep aranmasını da gereksiz kılmaktadır. Ancak buna karşılık, olay veya süreç, bir sebep- sonuç ilişkisi çerçevesinde anlaşılmaya çalışılmaktadır. Fakat daha da önemli olan sebep- sonuç ilişkisinin bir yasa aracılığıyla oluşturulmasıdır. Dolayısıyla tekil nesnelerin içinde, onların hareketini, gelişmesini veya gelecekte alacağı şekli belirleyen bir erek aranması yerine, o nesnenin tabi olduğu yasa aracılığıyla o tekil nesnenin hareketi anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Newton'un bilim anlayışı, akılla kavranabilen mekanist ve determinist bir özellik içermektedir. Newton hareketin "Nasıl"ı hakkında bilgi vermektedir. Bunun için tüm fizik nesnelerin ve aralarındaki ilişkilerin nitel özellikleri açısından değil nicel özellikleri açısından tanımlanmaları söz konusudur. Bu bakış açısı, Newtoncu bilim anlayışının temel özelliği olup, zamanla diğer bilimlere de örnek oluşturmuştur.

Newton'un bilim anlayışı, insanlığın üç temel uğraşı alanı ve felsefenin de konusu olan doğa, insan, toplum arasındaki ilişkilerin felsefi temelini oluşturmuş ve diğer bilimlerin kullandığı bir yöntem halini almıştır.

Newton'un Fizik Anlayışı Nedir?

Newton döneminde "fizik" kavramı bugünkü anlamında kullanılmamakta "Doğa Felsefesi" başlığıyla anılmaktadır. Fizik çalışmaları felsefi yorumları da içermektedir. Newton’un fizik anlayışının felsefe ve kültür tarihi başta olmak üzere çok yönlü bir derinliği bulunmaktadır. Newton, tüm fizik nesnelerin hareketini ilk kez tek bir yasayla açıklamıştır. Newton’un bu yasası, bir gezegenin hareketi kadar düşen veya fırlatılan bir taşın hareketini de içine almaktadır.Newton bu yasa ile, cisimlerin hareketini, sebep- sonuç ilişkisi çerçevesinde ve mekanist bir işleyiş olarak kavranabileceğini göstermiştir. Newton, hareket eden cisimlerin hareket etmelerini bu cisimlerin dışındaki bir sebep olan "gravitasyon" adını verdiği kuvvete bağlamaktadır. Hareket yasalarının bulunması, fizik biliminin temel araştırma konusu olmaktadır. Hareket yasaları, kısaca ve kabaca, bir fizik nesnenin hareketinin öngörülebilmesine olanak vermektedir. Newton sistemi bunun ilk örneğini oluşturmaktadır.

Newton Birimi Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Newton birimi, uluslararası birim sisteminde bir kuvvet birimidir ve sembolü "N" harfi ile gösterilmektedir. Newton terimi fizik bilimine yaptığı katkılar dolayısıyla İngiliz bilim adamı Isaac Newton`un adı ile anılmaktadır.

Newton birimi bir cismin, yeryüzünde üzerinde bulunduğu herhangi bir cisme ya da yüzeye, yerçekiminden kaynaklı olarak uyguladığı kuvveti hesaplamak için kullanılmaktadır.

1 Newton Neye Eşittir?

1 Newton; kütlesi 1 kg olan bir cismin hızını, saniyede 1 m/s arttırmak için o cisme uygulanması gereken kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır.1 kilogram 9.8 Newton’a eşittir.

Isaac Newton Hakkında Bilinmeyenler Nelerdir?

Isaac Newton hakkında bilinmeyenler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Isaac Newton erken doğumla hayata geldiğinden bebekken küçük bir kupanın içine sığabilmektedir.
 • Newton’un ismi doğmadan 3 ay önce ölen babasından gelmektedir.
 • 4 yaşındayken annesi tarafından terk edilmiştir.
 • Annesi Isaac Newton'un her zaman çiftçi olmasını istemiştir.
 • Isaac Newton, utangaçlığından dolayı okulda çok zorbalığa uğramıştır.
 • 12- 17 yaşları arasında Grantham'da bulunan King's School'da eğitim görmüştür.
 • Amcasının yardımlarıyla Trinity Üniversitesi'ne girmiştir.
 • Newton, 1664 yılında Cambridge üniversitesinden dört yıllık burs kazanmıştır.
 • Veba hastalığı sebebiyle iki yıl kapalı kalan Cambridge Üniversitesi eğitimine 1665 yılında ara vermesine sebep olmuştur.
 • Newton, 27 yaşındayken Cambridge Üniversitesi'nde profesör olmuştur.
 • 1960'lı yıllarda din ve simya hakkında 10 milyon kelimelik birçok makale yazmıştır.
 • Newton'un en çok bilinen kitaplarından biri Principia'dır.
 • Newton, İngiltere Parlamento üyelerinden biri olmuştur.
 • Newton, çok çalıştığı için kişisel hayatı için zaman bulamayacağını düşünmüş ve bundan dolayı hiç evlenmemiştir.
 • Newton, şiddetli mide rahatsızlığından dolayı 84 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.

Isaac Newton'un Ailesi Kimdir?

Isaac Newton İngiliz çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 4 yaşındayken annesinin başka biriyle evlenip gitmesinden dolayı anneannesiyle yaşamaya başlayan Newton 10 yaşına geldiğinde papaz olan dayısının yanına gitmiştir. Newton’un papaz dayısı oldukça entelektüel bir adamdır ve Newton dayısı sayesinde kitaplarla tanışmıştır. Kitaplarla bağ kuran Newton okudukça hayran kalmış ve okuma merakı oldukça artmıştır. Okulunda da başarılı olan Newton daha iyi bir eğitim görmek için aile dostları olan Clarke ailesinin yanına taşınmıştır.

Baba Clarke eczacılık mesleğiyle uğraşmasının yanı sıra çok kültürlü bir adamdır. Clarke ailesinin evinin çatı katı kütüphane olarak düzenlenmiştir. Newton bu kütüphanede çok zaman geçirmiş, birçok kitap okumuş, okudukça öğrenmiş ve kendisini geliştirmiştir. Bununla birlikte Clarke ailesinin aile dostları da ünlü düşünürler ve bilim adamlarından oluşmaktadır. Newton bu kültür ortamında büyümüştür ve burada geçen entelektüel tartışmalara şahit olmuştur. Bu kültür ortamından oldukça etkilenen Newton 17 yaşına geldiğinde Descartes, Huygens, Robert Hooke gibi ünlü düşünürleri takip etmeye başlamıştır.

Newton bu aile ortamı sayesinde daha önce aklına gelmeyen birçok soru sormaya ve bunların cevaplarını merak etmeye başlamıştır. Clarke ailesinin çevresinde bulunan insanlar gibi olmak istemiştir.Okuduğu kitaplar sayesinde kendisini anlamlandırmaya başlamış ve genç yaşında ne yapmak istediğine karar vermiştir.

Isaac Newton Nerelidir?

Isaac Newton İngiltere’nin Grantham şehrinde doğmuş ve İngiliz’dir.

Isaac Newton'un Çocukluğu Nasıldır?

Isaac Newton İngiltere’de Grantham şehri yakınlarında bulunan Woolsthorpe’da erken doğum sonucu hayata gelmiştir. Babasını doğmadan 3 ay önce kaybetmiştir. Newton oldukça zayıf bir çocuk olduğundan doğumunu takip eden ilk günlerde hayatta kalmayacağı düşünülmüştür. 4 yaşına kadar annesi ile birlikte büyümüştür. Daha sonra annesi başka birisiyle evlenip gittiği için 7 yıl boyunca Newton’a anneannesi bakmıştır. Newton’un annesinin ikinci eşi vefat edince ona kalan mirasla birlikte çiftliğe geri dönmüştür. Annesi Newton’u Kralın Okulunda eğitime göndermiştir. Bu okulu bitiren Newton okul sonrası çiftlik işleriyle bir süre uğraşmış ve bu süre içinde üniversiteye hazırlanmıştır.

Isaac Newton'un Eğitim Hayatı Nasıldır?

Isaac Newton 12 yaşında Grantham’da bulunan King’s School’a kaydolmuş ve bu okulu 1661 yılında bitirmiştir. Daha sonra lisans eğitimi için Cambridge Üniversitesi’nde bulunan Trinity Koleji’ne girmiş ve bu okulu da 1665 yılında bitirmiştir. Lisansüstü çalışmaları üniversitenin veba salgını nedeniyle kapatılmasından dolayı yarım kalmıştır. Bu yıllarda veba salgınından korunmak için annesinin yaşadığı çiftliğe sığınmıştır. Burada iki yıl kalmış ve günümüzde anılan en önemli buluşlarını burada gerçekleştirmeye başlamıştır. 1667 yılında mezunu olduğu Trinity Koleji’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Bu görevi sırasında beyaz ışıkta renkli bileşen ayırma, cisimlerin uzaklıklarının karesi ile ters oran taşıdıklarını ve integral ve diferansiyel hesaplar üzerinde çalışarak bunları ortaya çıkarmıştır.Lisansüstü çalışmalarını tamamladıktan sonraki yıl olan 1669’de 27 yaşındayken Cambridge Üniversitesi’ne matematik profesörü olarak atanmıştır.

Isaac Newton Evlendi Mi?

Isaac Newton hayatı boyunca hiç evlenmemiştir. Newton 19 yaşında yerel bir eczacının üvey kızı olan Miss Storey ile nişanlanmıştır. Ancak Newton’un derslerinin yoğunluğu sebebiyle ilişkileri sonlanmıştır. Hayatı boyunca başka bir ilişkisi bilinmemektedir ve bu ilişkiyi her zaman hatırladığı söylenmektedir.

Isaac Newton Kaç Yaşında Vefat Etti?

Isaac Newton 20 Mart 1727 yılında 84 yaşında Kensington, İngiltere’de vefat etmiştir.

Isaac Newton Mezarı Nerededir?

Isaac Newton’un mezarı İngiltere’nin Londra şehrindeki Westminster Abbey manastırında bulunmaktadır.

Etiketler: Yeni Eklenen
Mart 21, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR