Cahit Arf Kimdir?

Cahit Arf Kimdir?

Cahit Arf, 11 Ekim 1910 yılında Selanik'te doğmuş, matematik ve topoloji dallarında çalışmalar yürütmüş, Türk matematikçi ve bilim insanıdır.

Cahit Arf'ın biyografisine bakıldığında İstanbul Erkek Lisesi ve St. Louis Lisesi'nde lise eğitimini tamamladığı, lisans eğitimini Ecole Normale Superieure'de aldığı bilinmektedir. Arf daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalışmış, doktorasını yapmak için Almanya'ya gitmiş ve 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirmiştir. Cahit Arf İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör olarak görev almış ve ordinaryüs profesörlüğe kadar yükselmiştir.

Cahit Arf'ın yaşam özetinde cebir hakkında yaptığı çalışmalar ile ün kazandığı, Arf değişmezi ve Arf halkaları gibi literatüre giren çalışmaları olduğu, Hasse-Arf Teoremi ismi ile bilinen teoremi matematiğe kazandırdığı ve Arf Sabiti ile Arf Kapanışları gibi terimleri icat ettiği bilinmektedir. Ayrıca 2009 yılından itibaren Cahit Arf resmi 10 Türk lirası üzerinde yer almaktadır.

Cahit Arf Nerelidir?

Cahit Arf Selanik doğumlu ancak Türk'tür.

Cahit Arf Kitapları ve Eserleri Nelerdir?

Cahit Arf'ın kitapları ve eserleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Untersuchungen über reinverzweigte Erweiterungen diskret bewerteter perfekter Körper

Cahit Arf Çalışmaları Nelerdir?

Cahit Arf, cebir hakkında yaptığı çalışmalar ile dünya çapında ün kazanmış, tanınmıştır. Cahit Arf'ın, sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin Arf değişmezi ve Arf halkaları gibi literatüre kendi adıyla giren çalışmaları bulunmaktadır. Cahit Arf ayrıca "Hasse-Arf Teoremi" ismi ile bilinen teoremi matematik bilimine kazandırmıştır. Tüm bunlarla birlikte ''Arf Sabiti'' ve ''Arf Kapanışları'' gibi terimleri icat etmiştir.

Cahit Arf Formülü Nedir?

Cahit Arf buluşu olan matematik denklemi üzerinden yapılan işlem Arf formülü olarak bilinmektedir. Arf formülü, Cahit Arf'ın cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılması konusunda gerçekleştirdiği çalışmalardır. Arf'ın gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları ile ve öne çıkardığı denklem ve formül, günümüzde hala matematikte sabit olarak kullanılmaktadır. Ünlü Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda Arf formülünü ortaya koymuştur. Cahit Arf bir yıldan kısa bir süre içerisinde doktora tezini tamamlayarak bu teoremi sunmuş ve böylece uluslararası alanda ve matematik dünyasına ün kazanmıştır. Kısaca Arf formülü cebirsel açıdan fonksiyonlarda değerlendirilen bir formüldür. Özellikle cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılması konusunda önemli bir yere sahiptir. Daha çok bu sınıflandırmanın pergel ve cetvel üzerinde yapılabileceğine yönelik önemli bir sistem sunmuştur. Bu sistemi sabit hale getirdikten sonra, formu üzerinden fonksiyonlarda kullanım imkânı vermiştir.

Özellikle Cebir konularında gerçekleştirdiği çalışmalar ile Cahit Arf dünya çapında bilinen en önemli matematikçiler içerisinde yer almaktadır. Cahit Arf cetvel ve pergel yardımıyla sentetik geometri problemlerinin çözülebileceğine dair çalışmalar üzerinden Arf formülünü ortaya çıkarmıştır. Özellikle cisimlerin kuadratik formların değişmezleri üzerine yaptığı çalışmalar ile, bu denklem Arf değişmezi olarak da ifade edilmektedir. Diğer bir ismi ile arf halkaları olarak da isimlendirilmektedir.

Bu şekilde daha birçok değişik isimle anılan Arf denklemi veya teoremi, genel olarak fonksiyonlar konusunda kullanılmaktadır. Bununla birlikte cisimlerin kuadratik formların sınıflandırılması üzerine kullanıldığını ifade etmek mümkündür. Günümüzde hala kullanılan önemli bir yere sahip olan teoriler içerisinde yer almaktadır. Matematik alanında gerçekleştirdiği ve dünya çapında kabul edilmiş olan Arf teoremi ile beraber, Cahit Arf dünyanın en önemli matematikçileri içerisinde gösterilmektedir.

Karmaşık bir yapıya sahip Arf Teoremi formülü ile beraber, fonksiyonlar üzerinden işlem yapma imkânı tanımaktadır. Özellikle 10 Türk Lirası'nın arka tarafında yer alan bir formül olarak da öne çıkmaktadır.

Cahit Arf Matematiğe Katkıları Nelerdir?

Cahit Arf matematiğe katkıları, Cahit Arf icatları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Arf Sabiti, Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya koyduğu terimdir.
 • Arf Halkaları, Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya koyduğu terimdir.
 • Arf Kapanışları, Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya koyduğu terimdir.
 • Hesse-Arf Kuramı, Alman matematikçi Helmut Hesse ile birlikte geliştirmişlerdir.

Cahit Arf Teorileri Nedir?

Cahit Arf teorileri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Arf Değişmezi: Cahit Arf'ın matematik alanında yaptığı dünyaca kabul görmüş matematiksel değerdir. Cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılması üzerine yaptığı çalışmada bulduğu formüldür.
 • Arf Halkaları: Matematikte, bir Arf halkası Lipman (1971) tarafından Cahit Arf (1948) tarafından incelenen bazı ekstra koşulları karşılayan 1 boyutlu değişmeli yarı yerel bir Cohen- Macaulay halkası olarak tanımlanmıştır.
 • Hasse-Arf Teoremi: Cahit Arf ve Alman matematikçi Helmut Hasse birlikte Hasse-Arf Teoremi'ni geliştirmişlerdir.

Hasse Arf Teoremi, Arf Denklemi Nedir ve Nerede Kullanılır?

Hasse Arf Teoremi matematikte, özellikle yerel sınıf alan teorisinde sonlu bir Galois uzantısının Galois grubunun üst numaralandırma filtrasyonunun sıçramaları ile ilgili olarak kullanılmaktadır.

Arf Denklemi, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılması için kullanılan teorem olarak bilinmektedir. Genel olarak matematik üzerinden cebir için kullanılması ile beraber cisimler adına değerlendirilir. Karmaşık bir yapıya sahip Arf Teoremi, formülü ile beraber, fonksiyonlar üzerinden işlem yapma imkanı tanımaktadır.

Cahit Arf Ne Zaman Ordinaryus Profesör Olmuştur?

Cahit Arf 1938 yılının sonuna doğru Türkiye'ye İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne geri dönmüş, 1943 yılında profesör, 1955 yılında da ordinaryüs profesör olmuştur. Cahit Arf 1962 yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmüş ve aynı yıllarda bir yıllığına misafir profesör olarak Maryland Üniversitesine gitmiş ve ayrıca Mainz Akademisi muhabir üyeliğine seçilmiştir.

Cahit Arf'ın Ünlü Sözleri Nelerdir?

Cahit Arf sözleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğlu onu buldu.
 • Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır.
 • Bilim insanı adayı olan bu çocuklar hiçbir zaman kendilerine öğretilenleri sorgusuz sualsiz ezberlemezler ve doğruluğuna kayıtsız şartsız inanmazlar, çünkü biz bile öğrettiğimiz şeylerin doğruluğundan şüphe etmekteyiz.
 • Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.
 • Matematik Yaratıcının doğanın içine bıraktığı ipuçlarıdır.
 • İki kere iki nasıl dörtse, ben de o kadar akılcıyımdır.
 • Ben matematiğe hayatımı adadım, karşılığında bana hayatımı geri verdi.
 • Matematik ilahi düzenin içinde vardır ve insanın matematik yapması doğanın bu mükemmel ahengini gözlemlemekten ibarettir.
 • İnsanoğlu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikle bulacaktır.
 • Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim yaptığım gibi sayılara gelin. Sonsuzluk her şeyin cevabıdır. Sayı sonsuzdur.
 • Bilim insanı adayı olan bu çocuklar hiçbir zaman kendilerine öğretilenleri sorgusuz sualsiz ezberlemezler ve doğruluğuna kayıtsız şartsız inanmazlar, çünkü biz bile öğrettiğimiz şeylerin doğruluğundan şüphe etmekteyiz.
 • İşlerinizi başkalarına yaptırmayın. Çünkü kendi istedikleri gibi yaparlar.
 • Çocukluğumda benim için üç şey vardı. Matematik, tarih ve politika. Ama matematik zaten hepsini anlatan şeydi.
 • Matematikte zekadan önce sabır geIir.
 • Osmanlı Devleti fazla büyüktü ve gerideydi, Türkiye daha küçük ve ileride olacak.
 • Bilim ve inanç iki ayrı unsurdur. Birleşirse devrim yapabilirsiniz.
 • Elime Kur’an’ı aldığımda Allah’a, elime kalemi aldığımda kendime inanıyorum.
 • Bilim ve inanç birbirinden farklı şeylerdir. İki ayrı unsurdur. Ama bilim ve inanç yan yana gelirse çok şey başarırlar. Bilim ve inancın birbirine ters düşmemesi gerekmektedir.
 • Bilim insanı adayı olan bu çocuklar hiçbir zaman kendilerine öğretilenleri sorgusuz sualsiz ezberlemezler ve doğruluğuna kayıtsız şartsız inanmazlar, çünkü biz bile öğrettiğimiz şeylerin doğruluğundan şüphe etmekteyiz.
 • Matematik endüktif (tümevarımsal) bir bilimdir ve bu endüktif bilim sonsuz kümeler için geçerli. Bu sonsuzlukları endüktif bir şekilde kavrıyoruz ve kavradığımız zaman da o sonsuzluğu hissediyoruz. Sınırsızlığı... Ve bu bize mutluluk veriyor çünkü ölümü unutuyoruz... Herkes ölümsüz olduğunu hissettiği alanda çalışmak ister. Ben de matematikte kendimi ölümsüz hissettim.

Cahit Arf'ın Çocukluğu Nasıldır?

Cahit Arf, ilkokulu o yıllarda Sultani adı verilen liselerin ilk kısmında okumuş, daha beşinci sınıftayken tanıştığı genç bir öğretmen onun matematikle ilgilenmesini sağlamıştır.

Cahit Arf'ın Gençliği Nasıldır?

Cahit Arf gençliğinde, lise yıllarının ortalarına geldiğinde okul arkadaşlarının çözemediği matematik sorularını çözen bir öğrenci olarak yeteneği ailesi ve hocaları tarafından farkedilmiş ve Fransa Paris’te bulunan St. Louis Lisesi'ne okumak üzere gönderilmiştir. O yıllarda üç yıllık olan liseyi iki yılda bitirip Türkiye’ye geri dönmüştür. Cahit Arf daha sonra Türk hükûmeti tarafından yükseköğrenim eğitimi görmek üzere sınavla Avrupa’ya gönderilecek aday öğrenciler arasına girmiştir. Cahit Arf yükseköğrenim eğitimini 1932 yılında Fransa'da bulunan Ecole Normale Superieure'de tamamlamıştır. Okulunu bitiren Cahit Arf bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapmıştır. Arf daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalışmış, doktorasını yapmak için Almanya'ya gitmiş ve 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirmiştir.

Cahit Arf'ın Eğitim Hayatı Nasıldır?

Cahit Arf ilkokulu Sultani olarak isimlendirilen liselerin ilk kısmında tamamlamıştır. Daha sonra 1918- 1920 yılları arasında İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmiş, matematik konusunda iyi olduğu keşfedilmesi üzerine Fransa Paris’te bulunan St. Louis Lisesi'ne gönderilmiş ve böylelikle lise eğitimini tamamlamıştır. Cahit Arf yükseköğrenim eğitimini 1932 yılında Fransa'da bulunan Ecole Normale Superieure'de tamamlamıştır. Okulunu bitiren Cahit Arf bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapmıştır. Arf daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalışmış, doktorasını yapmak için Almanya'ya gitmiş ve 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirmiştir. Almanya'dan Türkiye'ye dönen Cahit Arf İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde profesör olarak görev almış ve ordinaryüs profesörlüğe kadar yükselmiştir. 1962 yılına kadar görevine devam eden Arf daha sonra Robert Koleji'nde matematik dersleri vermeye başlamış, 1964 yılında TÜBİTAK'ın bilim kurulu başkanı olarak seçilmiştir.

Cahit Arf Hangi Okullarda Eğitim Vermiştir?

Cahit Arf'ın eğitim verdiği okullar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Berkeley Kaliforniya Üniversitesi
 • Institute for Advanced Study
 • İstanbul Üniversitesi
 • Robert Kolej

Cahit Arf'ın Dini Görüşü Nedir?

Cahit Arf'ın dini görüşü hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak söylediği sözlerden birtakım çıkarımlar yapılabilmektedir.

Cahit Arf'ın Ailesi Kimdir?

Cahit Arf'ın babası bürokrat Yusuf Arf, annesi ise Lütfiye Arf'tir.

Cahit Arf'ın Eşi Kimdir?

Cahit Arf'ın eşinin adı bilinmemektedir.

Cahit Arf'ın Çocukları Var Mıdır?

Cahit Arf'ın bir çocuğu vardır ve ismi Fatma Arf Oliver'dır. Cahit Arf tek çocuktur.

Cahit Arf'ın Aldığı Ödüller Nelerdir?

Cahit Arf'ın aldığı ödüller aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • İnönü Armağanı, 1948
 • TÜBİTAK Science Awards for Mathematics, 1974

Cahit Arf'ın Matematiği Öğrenmek İçin Verdiği Tavsiyeler Nelerdir?

Cahit Arf, ''Matematiği ezberlemeyin, kendiniz yapın ve anlayın demiştir.'' Cahit Arf'ın sözlerinde matematiği sevdirmek, ilgi çekmek adına birçok ifade bulunmaktadır. Cahit Arf'a göre matematik esas olarak sabır olayıdır ve ezberlemek yerine keşfedilmesi gerekmektedi ve ancak böyle anlaşılabilir hale gelebilecektir. Cahit Arf resim, müzik, heykel gibi matematiğin de bir sanat dalı olduğunu söylemektedir ve kendisine göre severek ilgilenilmesi gerekmektedir.

Cahit Arf adına her yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Matematik Bölümü'ndeözel bir konferans düzenlenmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Arf konferanslarının konuşmacıları ve bağlı olduğu kurumlar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Gunter Harder - Bonn Üniversitesi Matematik Enstitüsü, 2009
 • Hendrik Lenstra - Leiden Üniversitesi Matematik Enstitüsü, 2007
 • Jean-Pierre Serre - Collège de France, 2006
 • Peter Sarnak - Princeton Üniversitesi ve İleri Araştırma Enstitüsü, 2005
 • Robert Langlands - İleri Araştırma Enstitüsü, 2004
 • David Mumford - Brown Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bölümü, 2003
 • Don Zagier - Utrecht Üniversitesi/Collège de France, 2002
 • Gerhard Frey - Essen Üniversitesi Deneysel Matematik Enstitüsü, 2001

Cahit Arf'ın tavsiyeleri ile birlikte kişisel gelişime katkı sağlayacak bazı eylemler, oyunlar aşağıda listelenmiştir.

Cahit Arf Ne Zaman Vefat Etmiştir?

Cahit Arf 26 Aralık 1997 yılında vefat etmiştir.

Cahit Arf Kaç Yaşında Vefat Etmiştir?

Cahit Arf 87 yaşında vefat etmiştir.

Cahit Arf'ın Mezarı Nerededir?

Cahit Arf'ın mezarı İstanbul'un Şişli semtindeki Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Etiketler: Yeni Eklenen
Haziran 06, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR