Resfebe Adası Zeka Oyunu
Resfebe Adası Zeka Oyunu
Resfebe Adası Zeka Oyunu
Resfebe Adası Zeka Oyunu

Resfebe Adası Zeka Oyunu

Marka : Toli Games
Fiyat : ₺349,00(KDV Dahil)

Resfebe Adası Zeka Oyunu; 6- 99 yaş aralığındaki kişilerin 1 ila 4 kişilik kişi gruplarıyla oynadığı eğlendirici ve bilgilendirici bir kutu oyunudur.

:

Resfebe Adası Zeka Oyunu Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Resfebe Adası Zeka Oyunu; 6- 99 yaş aralığındaki kişilerin 1 ila 4 kişilik aile, arkadaş, iş gibi farklı kişi gruplarıyla oynadığı eğlendirici ve bilgilendirici bir kutu oyunudur. Resfebe Adası Zeka Oyunu, görsellerin harflerin ya da çeşitli sembollerin farklı şekillerde kullanılıp ipucu olarak verildiği ve bu ipuçlarından yola çıkılarak istenilen sözcük ya da sözcük gruplarının bulunmaya çalışıldığı eğlenceli bir zeka oyunudur.

Resfebe Adası Zeka Oyunu gerekliliği ve önemini açıklayan bazı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Farklı bakış açısı kazandırır,
 • Hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğini geliştirir,
 • Merak duygusunu geliştirerek araştırmaya sevk eder,
 • Kelimelerin, sembollerin eş ve farklı anlamlarının öğrenilmesini sağlar,
 • Dikkati ve konsantrasyonu geliştirir,
 • Kreatif düşünmeyi destekler,
 • Stratejik düşünmeyi geliştirir,
 • Analitik düşünme becerisine teşvik eder,
 • Düşüncelerin, kavramların daha etkin ve kalıcı kavratılmasını sağlar,
 • Matematiksel düşünme becerisi kazandırır.

Resfebe Adası Zeka Oyunu aşağıda listelenen amaçlar dahilinde satın alınabilmektedir.

 • Eğitim verilen alanlarda (okul, kurs, atölyeler vb.) öğretici ve eğlendirici zaman geçirmek,
 • Aile ortamında zamanı kaliteli ve keyifli geçirmek,
 • Arkadaş grubunda eğlenceli etkinliklerde değerlendirmek,
 • Bunlarla birlikte kültürel gelişimi destekleyici faaliyetlerde yardımcı araç olarak da  kullanılmaktadır.

Resfebe Adası Zeka Oyunu Nedir?

Resfebe Adası Zeka Oyunu, 6 yaşından büyük tüm bireylerin, aile ve arkadaşlarıyla oynayabileceği, oynarken hem eğleneceği hem de kelime dağarcığını genişletebileceği eğlence ve bilgi temalı bir kutu oyunudur.

Resfebe kelimesinin kökeni Latince "rebus” tan gelmektedir. Yazının icadından önce insanların, birbirleri ile anlaşabilmek için mağara duvarlarına yaptıkları resimleri, rebusun ilk örnekleri olarak kabul edersek, resfebe geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylenmektedir. . Yazının icadından sonra Sümerler ve Mısırlılar tarafından kullanılan resimli yazıları da rebusa örnek olarak verilmektedir.. Geçmişte rebusların farklı uygarlıklar tarafından birçok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle orta çağda yaygın olarak kullanılan rebusların tabletlerde, katedral duvarlarında, kartlarda, mektuplarda, şehirlerin armalarında vb. birçok alanda kullanıldığını gözlemlenir.

Ülkemizde ise bilinen ilk resfebe örneklerine Cumhuriyetin ilk yıllarında rastlanmaktadır. Genellikle resfebelere, gazetelerin ve dergilerin bulmaca köşelerinde rastlanır. 1922 yılında mizah dergisi Aydede ile başlayan resfebe süreci 2000’ li yıllarda yayınlanan "Mıço” gibi dergilerle günümüze kadar devam etmiştir.

Resfebe, resim kelimesinin "res” ile alfabe kelimesinin "fabe” ("febe” ye çevrilerek) bölümleri alınarak oluşturulmuş bir kelimedir. İlk defa 2000’li yıllarda Köksal Karakuş tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

Resfebe Adası Zeka Oyunu; kutu oyunları, zeka geliştiren oyunlar, akıl ve zeka oyunları, aile kutu oyunları, eğlenceli kutu oyunları, büyükler için zeka geliştirici oyunlar gibi farklı kategorilerle desteklenen; 6- 99 yaş aralığındaki kişilerin oynayabileceği eğlendirici ve bilgilendirici kutu oyunudur.

Resfebe Adası Zeka Oyunu, yetişkin kutu oyunları, genel kültür oyunları, bilgi oyunları, ucuz kutu oyunları, eğlenceli kutu oyunları, en güzel kutu oyunları, 2 kişilik kutu oyunları, eğitici zeka oyunları gibi kategorik özelliklere sahiptir.

Resfebe Adası Zeka Oyunu, Toli Games markasının tasarladığı bir kutu oyunudur. Toli Games, sürekli gelişme anlayışı ile nitelikli oyunlar ve değerler üreten, değişen ve toplumun beklentilerine uygun oyun tasarımları ve fikirleri oluşturur. Resfebe Adası Zeka Oyunu kutu oyununun oluşum, tasarım, üretim ekibindeki kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Oyun yazarı: Umut Bektaş

 • Oyunlaştırma: İbrahim Halil Demir

 • Suat Sönmez

 • Tahsin Üstündağ

Resfebe Adası Zeka Oyunu Nasıl Oynanır?

Resfebe Adası Zeka Oyunu nasıl oynandığına dair ayrıntılı tüm bilgiler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

Resfebe Adası Zeka Oyunu iki oyundan oluşmaktadır:

 1. Oyun: Resfebe Adası
  • Tablanın 4 parçası birleştirilip Resfebe Adası oluşturulur.
  • Resfebe Adası’nın ortasına piyon yerleştirilir.
  • Kartlar karıştırılarak kart kutusuna doldurulur.
  • Oyuna kimin başlayacağına oyuncular karar verir.
  • İstenilen oyuncu sayısınca oynanabilir. Ancak 4- 6 oyuncu ile oynanması tavsiye edilir.
  • Oyuna başlayan oyuncu kartı çeker.
  • Açılan karttaki resfebenin cevabını Resfebe Adası’nda bulan oyuncu, piyonu alıp cevabın üzerine koyar, cevabı doğru ise o kartı kazanır.
  • Bulduğu cevap yanlış ise, diğer oyunculardan doğru cevabı bulan kartı kazanır.
  • Oyuncu piyonu koyduğu yerden kaldıramaz.
  • Her oyuncunun bir cevap hakkı vardır.
  • Oyun sırasında art arda 3 resfebe kartını doğru cevaplandıran oyuncu, hattrick yapar ve 100 coco para kazanır.
  • Piyonu alan oyuncu piyonu cevabın üzerine koymak zorundadır.
  • Piyonu eline alıp bekleten ya da ada üzerinde gezdirip cevap arayan oyuncu o kart için cevap hakkını kaybeder.
  • Oyun bittiğinde oyuncular, kazandığı kartların her 5 tanesi için 100 coco para kazanır.
  • En çok coco para kazanan oyuncu, oyunu kazanır.
  • Coco paraların eşit olması durumunda kalan kartı fazla olan oyuncu oyunu kazanır.
 2. Oyun: Kart Adası
  • Tablanın 4 parçası birleştirilip Kart Adası oluşturulur.
  • Kart alanlarının tamamına kart yerleştirilir.
  • Oyundaki temel amaç; alandaki en az 1 kart ile, diğer kartlar ve ada üzerindeki harf, resim ve simgeleri kullanarak yeni resfebeler oluşturmaktır.
  • Resfebeler oluşturulurken resfebe kartlarına benzer kombinasyonlar oluşturulabilir.
  • Boşalan her kart alanına, kart kutusundaki kartlardan eklenir.
  • Oyunculardan kimse resfebe oluşturamıyorsa, adadaki kartlardan 3 tanesi kart kutusundaki kartlarla değiştirilir.
  • Oyun bittiğinde oyuncular, kazandığı kartların her 5 tanesi için 100 coco para kazanır.
  • En çok coco para kazanan oyuncu, oyunu kazanır.
  • Coco paraların eşit olması durumunda kalan kartı fazla olan oyuncu oyunu kazanır.

Resfebe Adası Zeka Oyunu Kaç Kişiliktir?

Resfebe Adası Zeka Oyunu 1 ila 4 kişiliktir. Grup içerisinde oynanan kutu oyunları, farklı düşünceler, paylaşımlar üzerinde bir etkiye sahip olduğu; grup oyuncularının oyunu anlayıp, oyunu bir proje, program, eğitim, hedef gibi çerçevelerde uyguladıkları kişisel ilgi ve merak ve keyif alma duygularından hareketle motive olunduğu bilgisine ulaşılmaktadır. 

Resfebe Adası Zeka Oyunu Kimler için Uygundur?

Resfebe Adası Zeka Oyunu 6 – 99 yaş aralığındaki tüm kişiler için uygundur. Günümüzde oyun ve oyunlaştırmanın kalıcı öğrenmede ve motivasyon sağlamada çok önemli bir argüman olduğu artık herkesçe kabul görmektedir. Bu bağlamda içerisinde çoğu zaman ilgi çekici görseller, harfler ve semboller barındıran resfebe, eğitimde önemli bir motivasyon aracı olarak kabul edilmektedir. Hem ülkemizde hem de yurtdışında yapılmış araştırmalarda resfebenin, eğlenerek kalıcı öğrenme sağlamada çok önemli bir araç olduğu bulgusuna varıldığı görülmektedir.

Resfebenin konu sıralaması olmadan her derse rahatlıkla entegre edilebilmesi onu eğitimde daha çok kullanılabilir bir eğitim aracı haline getirmektedir.

Aşağıda yaş gruplarına göre ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

 • 6 – 15 Yaş Grubu: Çocuklar, çevrelerinden öğrendikleri her türlü bilgi ve beceriyi oyun içinde yaptıkları tekrarlarla geliştirir ve pekiştirir (Pehlivan, 2005; Nutku, 1998: 16). Çocuklar dünyayı, oyun aracılığıyla anlamaya ve kavramaya çalışırken karşılaştıkları olaylar ve durumlara ilişkin her türlü duygu ve isteklerini ifade edebilmek için oyunu bir tür araç olarak kullanmaktadırlar (Landreth, Homeyer & Morrison, 2006). Çocuklar bu durumu daha ilk yaşlarda keşfetmekle birlikte yaşları büyüdükçe oyunu daha etkin olarak kullanmaya başlamakta ve oynadıkları oyunların özellikleri de bu bağlamda değişiklikler göstermektedir (Thompson, 1990). Bu yaş gruplarında kutu oyunları, sosyallik, iletişim, eğitim ve eğlence gibi birçok alanda oyunculara katkı sağlamaktadır.
 • 16 – 25 Yaş Grubu: Oyun, kişilerin kendini ifade edebilmesini, yeteneklerini fark edebilmesini sağlayan, zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dilsel gelişimini destekleyen en önemli araçlardandır. Oyunla öğretim ise öğretimin, eğitici ve öğretici nitelik taşıyan oyunlarla desteklenmesi olarak tanımlanabilir. Oyunla öğretimin en büyük faydası öğretimi daha eğlenceli hale getirmesi ve motivasyonu arttırmasıdır. Dolayısıyla 16 – 25 yaş grubundaki kişiler lise, lisans ve yüksek lisans eğitim ve öğretim sürecinde Resfebe Adası Zeka Oyunu ile öğrenmeyi daha faydalı ve eğlenceli hale getirebilme imkânı elde ederler.
 • 26 – 35 Yaş Grubu: Resfebe Adası Zeka Oyunu kişilerin özelliklerine ve yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmıştır. 26 – 35 yaş grubu içindeki bireylerin oynaması uygundur.
 • 36 – 45 Yaş Grubu: Resfebe Adası Zeka Oyunu bu yaş aralığındaki kişilerin özelliklerine ve yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmıştır.
 • 46 – 55 Yaş Grubu: 46 – 55 yaş grubundaki kişiler genellikle yaşamlarını düzen içerisine yerleştirmiş kişilerdir. Öğrenme, motor, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından bireyin uyum sağlama kapasitesinde kronolojik yaşın ilerlemesiyle oluşan değişimler bireylerin ihtiyaçlarını da belirlemektedir. Resfebe Adası Zeka Oyunu oyununun hedef ve kazanımları net bir şekilde belirtilmesi bu yaş grubunun dikkatini çekebilme özelliği taşımaktadır.
 • 56 – 65 Yaş Grubu: 56 – 65 yaş grubundaki bireyler, yaşamlarında somut, kalıcı değerlere odaklanmış kişilerdir. Dolayısıyla Resfebe Adası Zeka Oyunu sonunda somut bir kazanımı olmasından – kartların arkasındaki puanların toplanması ve kazananın belirlenmesi– kaynaklandığından bu yaş grubu için uygun bulunmaktadır.
 • 66 – 75 Yaş Grubu: Resfebe Adası Zeka Oyunu kuralları az ve anlaşılabilir olması bu yaş grubu için uygundur.
 • 76 – 85 Yaş Grubu: Resfebe Adası Zeka Oyunu kuralları az ve anlaşılabilir olması bu yaş grubu için uygundur.
 • 86 – 95 Yaş Grubu: Resfebe Adası Zeka Oyunu kuralları az ve anlaşılabilir olması bu yaş grubu için uygundur.

Resfebe Adası Zeka Oyunu Fiyatı Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Resfebe Adası Zeka Oyunufiyatı özel indirimler, farklı bayiliklerde bulunması gibi faktörlere bağlı olarak 100- 200 TL arasında değişiklik göstermektedir. Resfebe Adası Zeka Oyunu fiyatını etkileyen tüm etkenler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazar,
 • Basım evi,
 • Ekonomik durum,
 • Yayın tarihi,
 • Ürün malzemesi,
 • Pazarlaması,
 • Ürün sayısı,
 • Kâr marjı,
 • Yerel rakipler,
 • Sabit giderler (şirket içi depolama veya ofis kirası ve pazarlama giderleri gibi.)
 • Değişken giderler. (satış hacmine bağlı değişen giderlerdir.)

Resfebe Adası Zeka Oyunu Hangi Oyun Türleri İçerisindedir?

Resfebe Adası Zeka Oyunu kutu oyunu, bilişsel becerilere yönelik oyun ve yetişkin oyunları türü içerisine girmektedir. Bilişsel beceri türündeki bu oyun; eşleştirme, sınıflama, gruplama, sıralama gibi becerileri geliştirir ve doğrudan bilişsel gelişim alanına yöneliktir.

Oyunlarla ilgili bireylerin, yetişkinlerin, öğretmenlerin ve pedagog-psikologların farklı bakış açıları olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda farklı bilim insanlarının da oyun tanımlamalarında farklılıklar görülmektedir. Oyun tanımlarında görülen bu farklılıklar dolayısıyla oyun türleri ile ilgili çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Oyun türlerine bağlı olarak, bebeklikten yetişkinliğe uzanan süreç doğrultusunda oynanabilecek oyunlar;

 • Yaş,
 • Gelişim,
 • Yapı,
 • Mekân

Gibi yukarıdaki faktörlere bağlı olarak birçok alanda sınıflandırılabilmektedir.  Bu tür sınıflandırmalarda dikkat edilmesi gereken en büyük nokta bir oyunun yalnızca tek bir sınıfa veya alt sınıfa ait olmadığıdır. Çünkü oyun disiplinler üstü bir yöntemdir ve tüm alanlarla etkileşim içinde olup onlardan bilgi ve fayda sağlayabilmektedir. Aşağıda bilinen oyun türleri listelenmiştir.

 • Gelişim Alanlarına Göre Oyunlar: " Bilişsel Beceri Ağırlıklı Oyunlar, Fiziksel Beceri Ağırlıklı Oyunlar, Dil Beceri Ağırlıklı Oyunlar, Sosyal Beceri Ağırlıklı Oyunlar, Öz bakım Becerileri Ağırlıklı Oyunlar” olarak beş alt başlıkta değerlendirilmektedir.
 • Gelişim Aşamalarına Göre Oyunlar: " Bebeklik Çağı Oyunları, İlk Çocukluk Oyunları, Çocuk Oyunları, Gençlik Çağı Oyunları, Yetişkin Oyunları” olarak beş alt başlıkta gruplandırılır.
 • Oynanan Yere Göre Oyunlar: " Kapalı Alan Oyunları, Açık Hava Oyunları” olarak iki grupta incelenir.
 • Araç Kullanımına Göre Oyunlar: " Araçla Oynanan Oyunlar, Araçta Oynanan Oyunlar, Araçsız Oynanan Oyunlar, Araç Üretilen Oyunlar”

Oyun grupları, isimlendirilmesinde herhangi bir sınırlandırma yapılamayacağı için oyunlara her türlü isim verilebilmektedir. Fakat benzer oyunların ortak yönlerine bir isim verilen oyunlar da bulunmaktadır.  Aşağıda bazı oyun gruplandırma örnekleri listelenmiştir.

 • Kutu Oyunları
 • Masa Oyunları
 • Grup Oyunları
 • Ritim Oyunları
 • Sahilde Oynanan Oyunlar
 • Arabada Oynanan Oyunlar
 • Masa Oyunları
 • Temizlik Oyunları
 • Halka Oyunları
 • Bahçede Oynanan Oyunlar
 • Arabada Oynanan Oyunlar
 • Mekânda Konum Oyunları
 • İşlev Oyunları
 • Hayal Oyunları
 • Bireysel (Tek başına) Oyun
 • Suda Oynanan Oyunlar
 • Kukla Oyunları
 • Ses Oyunları
 • Alıştırma Oyunu
 • Koşmalı Oyunları
 • Taklidî Oyunlar
 • Paralel Oyun
 • Sembolik Oyun
 • İnşa Oyunları
 • Kurallı Oyun
 • Hareketli Oyunlar
 • Saymaca Oyunu
 • Kart Oyunları
 • Yaratıcı Oyun

Resfebe Adası Zeka Oyunu Kişisel Gelişime Nasıl Katkı Sağlar?

Resfebe Adası Zeka Oyunu kişisel gelişime nasıl katkı sağladığına dair bilgiler aşağıda listeleme halinde verilmiştir.

 • Kelimelerin, sembollerin eş ve farklı anlamlarının öğrenilmesini sağlar.
 • Kreatif düşünmeyi destekler.
 • Stratejik düşünmeyi geliştirir.
 • Analitik düşünme becerisine teşvik eder.
 • Düşüncelerin, kavramların daha etkin ve kalıcı kavratılmasını sağlar.
 • Matematiksel düşünme becerisi kazandırır.
 • Zekanın aktif kullanımını destekleyerek öğrenme eylemini kolaylaştırır.
 • Öngörü yetisini güçlendirir.
 • Yeni yetenekler elde edebilmeyi sağlar.
 • Hafıza zayıflığına ve unutkanlığa iyi gelir.
 • Dikkati ve konsantrasyonu artırır.
 • Çözüm üretme ve çok yönlü bakıp, düşünebilme yeteneklerini geliştirir.
 • Başarısız olunan durumlar karşısında yılmamayı ve tekrar deneme cesaretini göstermeyi öğretir.
 • Kural olgusunu kavramayı sağlar.
 • Analitik ve sistemli düşünme alışkanlığı kazandırır.
 • Boş vakitlerin hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirilmesini sağlar.

Resfebe Adası Zeka Oyunu Yazarı Kimdir?

Resfebe Adası Zeka Oyunu yazarı; Umut Bektaş, oyunlaştıranlar; İbrahim Halil Demir, Suat Sönmez ve Tahsin Üstündağ’dır. Aşağıda Resfebe Adası Zeka Oyunu yazarlarının biyografileri verilmiştir.

Halil İbrahim Demir, (1974- Şanlıurfa) matematik öğretmeni, zeka oyunları eğitmeni, zeka oyunları oyun yazarı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimi üyesi, öğretmen akademisi üyesi, zeka oyunları süper lig kurucusu ve Toli Games yönetim kurulu üyesidir.

Halil İbrahim Demir, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi matematik bölümü mezunudur. 18 yıldır MEB’de matematik öğretmeni olarak çalışmıştır. Aynı zamanda; 16 yıldır zeka oyunları adına çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin ilk oyun yazarıdır. 30’u aşkın kutu oyunu tasarlamıştır. " Bir İşlem, Derin Zeka 1 – 2, Benimle Oynar Mısın? Bom Seti " yayımlanmış kitaplarıdır. 3 yıldır Bursa’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge departmanında çalışmaktadır. Zeka Oyunları Süper Ligi ve Eğitsel Bakış Açısıyla Zeka Oyunları Projesi kurucusudur. Halil İbrahim Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

" Oyun, dünyanın en ciddi işidir.” diyen Demir; oyunu eğitimde hafife alınmayacak bir araç olarak düşünmektedir. Özellikle matematik alanında oyunun çok büyük bir güç olduğuna inanır. Matematik alanında ilgili çalışmalar yaparak gelecekte başarılı olacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tahsin Üstündağ, (1982 – Bitlis) ilk, orta ve lise öğretimini Bitlis’te tamamlamıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik bölümünü bitirmiştir. 2006 yılından beri MEB’te matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 10 yıldır zeka oyunları alanında çalışmalar yürütmektedir. Zeka oyunları eğitmenliği, STEM eğitmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır. 30’a yakın yayımlanmış kutu oyunlarının tasarım ekibinde yer almaktadır.

Suat Sönmez, Bursa’da sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Zeka oyunları ve ders öğretim yöntemleri alanında çalışmalar yapmıştır. Birçok zeka oyununun yazımında ve geliştirilmesinde görev almıştır. Çocukların duyusal ve bilişsel gelişimlerinin erken yaşlardan itibaren desteklenmesi gerektiğine inanmıştır.

Resfebe Adası Zeka Oyunu Oynarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Resfebe Adası Zeka Oyunu oynarken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Oyuna kimin başlayacağına oyuncular karar verir.
 • Oyun istenilen oyuncu sayısınca oynanabilir. Ancak 4- 6 oyuncu ile oynanması tavsiye edilir.
 • Oyuncular piyonu koydukları yerden kaldıramazlar.
 • Her oyuncunun bir cevap hakkı vardır.
 • Oyun sırasında art arda 3 resfebe kartını doğru cevaplandıran oyuncu, hattrick yapar ve 100 coco para kazanır.
 • Piyonu alan oyuncu piyonu cevabın üzerine koymak zorundadır.
 • Oyun sırasında piyonu eline alıp bekleten ya da ada üzerinde gezdirip cevap arayan oyuncu o kart için cevap hakkını kaybeder.
 • Kazanma aşaması: Oyun bittiğinde oyuncular, kazandığı kartların her 5 tanesi için 100 coco para kazanır.

Resfebe Adası Zeka Oyunu için Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Resfebe Adası Zeka Oyunu için kullanılan malzemelerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Karton kâğıt
 • Ondüle ahşap
 • Plastik parçalar

Resfebe Adası Zeka Oyunu kutu oyununda üreticiler, oyunların çevre dostu olmasına dikkat etmiştir. Toli Games yönetim kurulu üyeleri ürün kataloğunda " Yaşamın en konforlusu sağlıklı olanıdır. Bu konforu çocuklarımıza yaşatmak için temiz ve sağlıklı bir dünya gerekiyor. Toli Games ailesi olarak ürettiğimiz her ürünün çocuklarımızın bu konfor alanını destekleyecek şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Tüm ürünlerimizin testleri merkezi İngiltere’de bulunan İngiliz çok uluslu güvence, denetim, ürün testi ve sertifikasyon şirketi olan İNTERTEK tarafından yapılmaktadır. " şeklinde yazılan cümle, çevre dostu ürünler ürettiklerini desteklemektedir.

Resfebe Adası Zeka Oyunu Kutusunda Neler Bulunmaktadır?

Resfebe Adası Zeka Oyunu kutusunun içerisinde aşağıda listelenen materyaller bulunmaktadır.

 • 1 adet oyun tablası
 • 1 adet piyon
 • 144 adet oyun kartı
 • Kart kutusu
 • Cüzdan
 • Resfebe Adası kitabı ve oyun kılavuzu

Resfebe Adası Zeka Oyunu Benzer Kutu Oyunları Nelerdir?

Resfebe Adası Zeka Oyunu kutu oyununa benzer oyunlar aşağıda listelenmiştir.

Uyarı
Uyarı !
Keskin kenar ve ufak parçalardan dolayı 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Ambalajdan doğabilecek riskler için oyunu ambalajından çıkartarak çocuğa veriniz. Bu uyarıları referans için saklayınız. İçerik ve renkler farklılık gösterebilir.
Koli İçi Adet
11
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR