Matematik Nedir?

Matematik Nedir? - Toli Games - Blog

İlk kayıtlarına Yunanlarda özellikle Öklid’in ‘’Elementler’’ kitabında rastlanan Matematik, soyutlama ve mantığı kullanarak ve sistemli çalışma ile birlikte fiziksel objelerin şekillerini ve hareketlerini saymayı, hesaplamayı ve ölçmeyi mümkün kılan; temeller, sayılar teorisi, cebir, kombinatorik, geometri, topoloji, matematiksel analiz, olasılık ve istatistik, hesaplamalı bilimler, matematiksel fizik gibi bölümlere ayrılan ve zekayı geliştirmekte oldukça faydalı olan bir bilim dalıdır.

Matematik Rönesans’a kadar yavaş bir ilerleme kaydettikten sonra diğer bilimlerdeki keşiflerle de etkileşime girerek günümüzde halen devam etmekte olan gelişim hızında bir artış sağlamıştır.

Matematik dünya çapında doğa bilimleri, mühendislik, teknoloji ve maliye gibi birçok alanın temel aracı olmuştur. Bunlarla birlikte uygulamalı matematik sayesinde istatistik ve oyun teorisi gibi tamamıyla yeni matematik disiplinleri de doğmuştur.

Matematiğin Faydaları Nelerdir?

Matematiğin ve matematik zekasının faydaları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Matematikle ilgilenmek zekayı geliştirir, beyni güçlendirir ve hızlandırır.
 • Stanford Üniversitesi’nden Dr. Tanya Evans’ın yaptığı araştırmada küçük yaşlarda matematikle ilgilenen çocukların günlük yaşantılarında bazı farklılıkların olduğu ortaya çıkarılmıştır. Küçük yaşlardan itibaren matematik soruları çözen ya da bir şekilde matematiğe maruz kalmış olan çocukların, hiçbir şekilde matematikle ilgilenmeyen çocuklara göre daha dikkatli oldukları ve doğru kararlar alabildikleri gözlemlenmiştir.
 • Matematik soruları çözmek farklı bakış açıları kazandırdığından bilişsel yetenekleri artırır. Matematikte olduğu gibi karşılaşılan problemler karşısında da tek tek bir doğru yol olmadığını kavratır.
 • Matematik mantıklı düşünme becerisini geliştirdiğinden çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde akıl yürütme yeteneğini kuvvetlendirir.
 • Problem çözme becerisinin gelişmesiyle kişi hayatın her alanında farkını ortaya koyar.
 • Matematik zihni aktif tutar ve nöron aktivitelerini artırdığından hafızayı güçlendirir.

Matematik Nasıl Öğrenilir?

 Matematik öğrenimindeki asıl sorun matematiğe karşı olumsuz geliştirilmiş tutumlardır. Matematik için bir kesim kolay diğer bir kesimin ise çok zor gibi söylemleri ile karşılaşılmaktadır. Üçüncü bir kesim ise " seversem yapabilirim” gibi bir düşünceye sahiptir. Öncelikle öğrencilere matematiği sevdikleri takdirde üstesinden gelebilecekleri öğretilmelidir. Ünlü matematikçi Ali Nesim bu konuda şöyle demiştir: "Matematik aslında çok kolaymış da öğrenciler zor sanıp psikolojilerini bozuyor ve bu yüzden başarılı olamıyorlarmış. Dünyanın en büyük yalanı! Matematik zordur. Hem de çok zordur. Sorun matematiğin zorluğunda değil, zorluğu sevmemede, daha doğrusu sevdirememede.” der. . Tüm bilimlerin anası olan matematiğin felsefesi, edebiyatla ilişkisi, eğlenceli yönü, ilginç yönü, şaşırtıcı yönü, mantık ve muhakeme yönü, dünyaya olan faydası gibi saymakla bitmeyecek kadar kazanımı olan bir bilimi yüzeysel düşünmek matematiği bilmemektir.

İnsanlar farkında olmadan matematiği hayatlarının her alanında kullanmaktadırlar. Örneğin; okey oynayanlar, kâğıt oyunları oynayanlar, sudoku çözenler, araba kullananlar, inşaat yapanlar, matbaa işletenler, yol yapanlar, mimarlık yapanlar, tarımla ilgilenen insanlar gibi. Bunun için küçük yaşlarda başlamak gerekmektedir. Her alanda olduğu gibi çocuk varsa oyun her zaman en iyi araçtır. Matematik oyun konusunda oldukça geniş imkânlar sunmaktadır. Bu konuda oldukça kaynak mevcuttur. Matematik öğretmeni Halil İbrahim Demir 4 yıldır yapmakta olduğu "Oyunlarla Matematik Atölyesi”nde eğlence ve oyunun katılımcıların matematiğe bakışlarını değiştirdiğini gözlemlemiştir. Matematiği soyut, uygulamalı ve yaşamın içine koyabilmek gerekmektedir. Çocuklar oyun oynamayı sevmektedirler. Bu yüzden çocuklara Matematiği öğretmek ve onları motive etmek için kullanılacak araçların başında oyun gelmektedir. Oyun onlara Matematik yapabilmeleri için teşvik edici fırsatlar sunmakta iyi bir yoldur. Matematik ve oyun birbirlerine çok benzeyen iki farklı disiplindir. Öğretmenin matematik üzerindeki etkisi öğrenciler tarafında bilinen güçlü bir kabuldür. Matematikte oyunları kullanmanın amacı matematiği topluma sevdirmektir. Özetle Matematik bir oyundur ya da oyun bir matematiktir.

Matematiğin nasıl öğrenilebileceği aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Çokça pratik yapmak,
 • Dikkat dağıtıcı olmayan bir ortamda çalışmak,
 • Sorunları ve hataları incelemek,
 • Matematiksel Sözlük oluşturmak,
 • Her konunun özüne inmek,
 • Matematiği günlük yaşantıdaki problemlerle birleştirmek,
 • Problemi anlamak ve pes etmek yerine çözmeye çalışmaktır.

Matematik Konuları Nelerdir?

Matematik konuları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Temel Kavramlar
 • Çözümleme
 • Taban Aritmetiği
 • Bölme Bölünebilme Kuralları
 • Asal Sayılar ve Faktöriyel
 • EBOB- EKOK
 • Rasyonel Sayılar ve Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem Çözme
 • Oran- Orantı
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi- Havuz Problemleri
 • Hareket (Hız) Problemleri
 • Yüzde Kar- Zarar Problemleri
 • Mantık
 • Kümeler
 • Kartezyen Çarpım ve Bağıntı
 • Fonksiyonlar
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom Açılımı
 • Olasılık
 • İstatistik
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • İkinci Dereceden Eşitsizlikler
 • Parabol
 • Polinom
 • Trigonometri
 • Karmaşık Sayılar
 • Logaritma
 • Toplam- Çarpım Sembolü
 • Diziler Seriler
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Matris ve Determinant
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Üçgenler
 • Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Doğrusal Denklemler
 • Denklem Sistemleri
 • Eşitsizlikler
 • Geometrik Cisimler
 • Veri Analizi
 • Fraktallar
 • Histogram
 • Örüntüler ve İlişkiler
 • Arakesit ve Çok Yüzlüler
 • Perspektif Çizim
 • Kombinasyon- Permütasyon

Matematik konularına yardımcı oyunlar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

2022 TYT Matematik Konuları Nelerdir?

2022 TYT matematik konuları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme- Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Oran- Orantı
 • Problemler
 • Mantık
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Permütasyon- Kombinasyon
 • Binom Açılımı
 • Olasılık
 • İstatistik
 • Polinomlar

2022 AYT Matematik Konuları Nelerdir?

2022 AYT matematik konuları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Temel Kavramlar
 • Rasyonel Sayılar
 • EBOB- EKOK
 • Oran- Orantı
 • Mantık
 • Kümeler
 • Bölünebilme Kuralları
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler
 • Üçgenler
 • Veri- Seçme ve Sıralama
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • Parabol
 • İkinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Çokgenler
 • Katı Cisimler
 • Trigonometrik Fonksiyonlar
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • Çember- Daire
 • Permütasyon- Kombinasyon- Olasılık
 • Üstel Fonksiyonlar- Logaritmik Fonksiyonlar
 • Diziler
 • Trigonometri
 • Limit- Süreklilik
 • Türev
 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral
 • Çemberin Analitik İncelenmesi

2022 LGS Matematik Konuları Nelerdir?

2022 LGS matematik konuları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlar ve Katlar
 • Olasılık
 • Veri Analizi
 • Eşitsizlikler
 • Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler
 • Doğrusal Denklemler ve Eğim
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Geometrik Cisimler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik

LGS matematik konuları için Her Yönüyle YÜZDE YÜZ LGS Kitabı’ndan yararlanılabilmektedir.

2022 ALES Konuları ve Soru Dağılımı Nelerdir?

2022 ALES matematik konuları ve soru dağılımı aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Temel Kavramlar: 3-5 soru arasındadır.
 • Basamak Kavramı: 0-1 soru arasındadır.
 • Bölme- Bölünebilme Kuralları: 0-1 soru arasındadır.
 • EBOB- EKOK: 0-1 soru arasındadır.
 • Birinci Dereceden Denklemler: 0-1 soru arasındadır.
 • Rasyonel Sayılar: 0-1 soru arasındadır.
 • Üslü Sayılar: 0-1 soru arasındadır.
 • Köklü Sayılar: 0-1 soru arasındadır.
 • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma: 0-1 soru arasındadır.
 • Basit Eşitsizlikler: 3-5 soru arasındadır.       
 • Mutlak Değer: 0-3 soru arasındadır.
 • Oran- Orantı: 0-1 soru arasındadır.
 • Problemler: 10-12 soru arasındadır.
 • Kümeler: 0-3 soru arasındadır.
 • Fonksiyonlar: 0-1 soru arasındadır.
 • İşlem- Modüler Aritmetik: 0-1 soru arasındadır.
 • Permütasyon- Kombinasyon- Olasılık: 0-1 soru arasındadır.
 • Tablo ve Grafikler: 0-1 soru arasındadır.
 • Sayısal Mantık: 10-15 soru arasındadır.

2022 KPSS Önlisans Matematik Konuları ve Soru Dağılımı Nelerdir?

2022 KPSS Önlisans matematik konuları ve soru dağılımı aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Temel Kavramlar: 0- 1 soru arasındadır.
 • Sayılar- Ebob-Ekok: 2- 5 soru arasındadır.
 • Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar: 1- 2 soru arasındadır.
 • Basit Eşitsizlikler: 0- 1 soru arasındadır.
 • Mutlak Değer:            0- 1 soru arasındadır.
 • Üslü Sayılar: 1- 2 soru arasındadır.
 • Köklü Sayılar: 0- 1 soru arasındadır.
 • Çarpanlara Ayırma: 1- 2 soru arasındadır.
 • Oran- Orantı: 0- 2 soru arasındadır.
 • Denklem Çözme: 1- 2 soru arasındadır.
 • Problemler: 7- 9 soru arasındadır.
 • Kümeler ve Problemleri: 0- 2 soru arasındadır.
 • Fonksiyonlar: 0- 1 soru arasındadır.
 • İşlem: 0- 1 soru arasındadır.
 • Permütasyon- Kombinasyon: 0- 2 soru arasındadır.
 • Olasılık: 0- 1 soru arasındadır.
 • Sayısal Mantık: 1- 3 soru arasındadır.
 • Şekil Yetenek: 0- 1 soru arasındadır.

2022 KPSS Lisans Matematik Konuları ve Soru Dağılımı Nelerdir?

2022 KPSS Lisans matematik konuları ve soru dağılımı aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Temel Kavramlar- Çözümleme: 0- 4 soru arasındadır.
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları, Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB- EKOK: 0-3 soru arasındadır.
 • Rasyonel Sayılar- Ondalık Sayılar: 0-3 soru arasındadır.
 • Basit Eşitsizlikler: 0-1 soru arasındadır.
 • Mutlak Değer: 0-2 soru arasındadır.
 • Üslü Sayılar: 0-2 soru arasındadır.
 • Köklü Sayılar: 0- 2 soru arasındadır.
 • Faktöriyel: 0- 1 soru arasındadır.
 • Çarpanlara Ayırma: 0- 2 soru arasındadır.
 • Oran- Orantı: 0- 2 soru arasındadır.
 • Denklem Çözme: 0- 6 soru arasındadır.
 • Problemler: 6- 8 soru arasındadır.
 • Kümeler: 0- 1 soru arasındadır.
 • Bağıntı ve Fonksiyon: 0- 1 soru arasındadır.
 • İşlem: 0- 1 soru arasındadır.
 • Permütasyon- Kombinasyon: 0- 1 soru arasındadır.
 • Olasılık: 0- 1 soru arasındadır.
 • Sayısal Mantık: 0- 6 soru arasındadır.
 • Şekil Yetenek: 0- 2 soru arasındadır.

ÖABT Matematik Konuları Nelerdir?

ÖABT matematik konuları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Analiz
 • Cebir
 • Geometri
 • Uygulamalı Matematik

DGS Matematik Konuları Nelerdir?

DGS matematik konuları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Temel Kavramlar
 • Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
 • Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
 • Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Faktöriyel
 • EBOB- EKOK
 • Taban Aritmetiği
 • Denklem Çözme
 • Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Kareköklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
 • Oran Orantı
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Sayfa Problemleri
 • Saat Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Kar ve Zarar Problemleri
 • Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Hız Hareket Problemleri
 • İşçi ve Havuz Problemleri
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon- Kombinasyon
 • Olasılık
 • Sayısal Mantık

YKS'de Hangi Konudan Kaç Soru Çıkmaktadır?

YKS matematik konu ve soru dağılımları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Temel Kavramlar: 1- 3 adet soru arasındadır.
 • Sayı Basamakları: 0- 3 adet soru arasındadır.
 • Bölme ve Bölünebilme: 0- 1 adet soru arasındadır.
 • EBOB- EKOK: 0- 1 adet soru arasındadır.
 • Rasyonel Sayılar: 0- 1 adet soru arasındadır.
 • Basit Eşitsizlikler: 0- 2 adet soru arasındadır.
 • Mutlak Değer: 0- 1 adet soru arasındadır.
 • Üslü Sayılar: 0- 2 adet soru arasındadır.
 • Köklü Sayılar: 0- 2 adet soru arasındadır.
 • Çarpanlara Ayırma: 0- 2 adet soru arasındadır.
 • Oran Orantı: 0- 1 adet soru arasındadır.
 • Kümeler ve Kartezyen Çarpım: 0- 2 adet soru arasındadır.
 • Mantık : 0- 4 adet soru arasındadır.
 • Fonksiyonlar: 0- 3 adet soru arasındadır.
 • Polinomlar: 0- 3 adet soru arasındadır.
 • İkinci Dereceden Denklemler: 0- 1 adet soru arasındadır.
 • Parabol: 0- 1 adet soru arasındadır.
 • Permütasyon- Kombinasyon/Olasılık- Binom: 2- 3 adet soru arasındadır.
 • Trigonometri: 2- 5 adet soru arasındadır.
 • Karmaşık Sayılar: 0- 3 adet soru arasındadır.
 • Logaritma: 1- 3 adet soru arasındadır.
 • Diziler: 1- 2 adet soru arasındadır.
 • Limit: 0- 4 adet soru arasındadır.
 • Türev: 0- 7 adet soru arasındadır.
 • İntegral: 0- 7 adet soru arasındadır.

Matematik ile İlgili Sözler Nelerdir?

Ünlü matematikçilerin, bilim insanlarının, yazarların, sunucuların, girişimcilerin matematik ile ilgili sözleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • ‘’Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.’’ – Plato (bilim insanı, matematikçi)
 • "Başarıya ulaşmanın tek yolu, önce çok sayıda başarısızlık yaşamaktır.” – Sergey Brin (matematik mezunu ve Google’ın kurucusu)
 • ‘’Saf matematik, mantıksal fikirlerin şiiridir.’’ – Albert Einstein (bilim insanı)
 • ‘’Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur.’’ – Christopher Morley (gazeteci)
 • "Matematik hiçbir ırk veya coğrafi sınır tanımaz; matematik için dünya tek bir ülkedir.” – David Hilbert (matematikçi)
 • "Ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.” M. Kemal Atatürk
 • ‘’Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder.’’ – Henri Poincare (matematikçi)
 • "Matematik bilimlerin sultanıdır.” – Carl Friedrich Gauss (matematikçi)
 • "Çalışmalarıma yeniden başlayacak olsaydım, Platon’un tavsiyesine uyacak ve matematikle başlayacaktım.” – Galileo Galilei (astronom)
 • ‘’Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayılamaz.’’ – Leonardo da Vinci (filozof)
 • "Bir matematikçi bana, gerçek zevkin; gerçeğin keşfedilmesinde değil, onu arayışında yattığını söyledi.” – Leo Tolstoy (yazar)
 • ‘’Matematik, gerçek dünyada yapamayacağınız şeyleri yapabileceğiniz bir yerdir.’’ –   Marcus du Sautoy (matematik)
 • ‘’Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.’’ – Lobachevski
 • "Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah ‘a hamd ve senalar olsun" – Harezmi (matematikçi, bilim insanı)
 • ‘’Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme.’’ – Simeon Poisson (matematikçi, fizikçi)
 • "Matematik bilimleri özellikle düzen, simetri ve sınırlama sergiler ve bunlar güzelin en büyük biçimleridir.” – Aristo (bilim insanı)
 • ‘’Eğer insanlar matematiğin basit olduğuna inanmıyorlarsa, bunun nedeni sadece yaşamın ne kadar karmaşık olduğunun farkında olmamalarıdır.’’ – John von Neumann (matematikçi)
 • ‘’Geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları açık ve düzenlidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır. Eflatun’un kapısında aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledilir: "Geometrici olmayan evimize giremez." – İbn Haldun (sosyolog, filozof)
 • "Bilimlerin çoğunda bir nesil, diğerinin inşa ettiği şeyi yıkar ve birinin kurduğu şeyi, bir diğeri geri alır. Yalnızca matematikte her nesil eski yapıya yeni bir kat katıyor.” – Hermann Hankel (matematikçi)
 • ‘’Matematik en bariz olanı en az bariz olan yolla kanıtlama işidir.’’ –  George Polya (matematikçi)

Matematik Zekasını Geliştiren Oyunlar Nelerdir?

Matematik zekasını geliştiren oyunlar ve nasıl oynandıkları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Toli Games Aborolle Yuvarlak Taş Zeka Oyunu: Aborolle 1990 yılında Laurent Levi ve Michel Lalet tarafından tasarlanmış ve şu an dünyanın en çok ödül kazanmış zeka oyunudur. Aborolle oyununun ilham noktası ise Japonların meşhur sumo güreşleridir. Oyunun hamleleri ve platformun şekli tamamen sumo güreşinden esinlenilmiştir. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların matematik zekası için çok faydalı olduğu düşünülmektedir. Oyunun amacı doğru bir strateji kurup rakibinize ait 6 top oyun alanının dışına atmaktır. 6 topu ilk dışarı atan oyunu kazanır.
 • Toli Games Reversi PLUS Pul Zeka Oyunu: Reversi oyunu 8×8’lik tahta bir tabla üzerinde iki oyuncuyla oynanan, siyah ve beyaz taşlardan oluşan oyundur. Oyunda amaç rakibin taşlarını kendi renginize çevirmek ve rakibin taş sayısını geçmektir. Beyin jimnastiği yapmaya olanak sağlayan bu oyun çocukların daha verimli ve yararlı vakit geçirmesini sağlar, aynı zamanda düşünme kabiliyetlerini geliştirebilecek türden olan bir zeka oyunudur.
 • Triangle Oyunu: 2 ila 4 oyuncu arasında oynanan strateji geliştirme üzerine kurulu bir zeka oyunudur.
 • Tangram: Matematiğin gelişmesi ile birlikte tüm dünyada tanınan bir bulmaca haline gelmiştir. Oynayan kişilere uzamsal- görselleştirme yetileri edindirme, sınıflandırma, yer yön becerilerini geliştirme, uyumlu- benzer olanı tanıma gibi bilişsel beceriler kazandırır.
 • Mangala: 2 kişi arasında oynanabilen Türk zeka ve strateji oyunudur.
 • Pentago Oyunu: Pentago oyunu 8 yaşından büyük çocuklara dikkat, konsantrasyon, düşünme, geometrik algılama ve görsel zeka gibi beceriler edindiren strateji oyunudur. Pentagoda oyuncular 18 adet topu yatay, dikey veya çapraz olmak üzere beşli sıralar halinde dizmeye çalışmaktadırlar.

Matematik Nasıl Sevdirilir?

Matematiği çocuklara sevdirmenin yolları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Matematiğin korkunç olmadığını söylemek,
 • Kapalı alan oyunlarını eğlenceli hale getirmek,
 • Soru sormaya teşvik etmek,
 • Matematiği günlük yaşamın bir parçası haline getirmek,
 • Matematik öğrenimini oyun haline getirmektir.

Matematik Dersi Nasıl Çalışılmalıdır?

Matematik dersini daha verimli ve etkili çalışmak için Matematik Öğretmeni- Görkem Aygün’ün bazı önerileri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Matematik ve matematik gibi diğer sayısal dersler, derste ve muhakkak dikkatli bir şekilde dinlenilmelidir.
 • Ders sırasında bol bol not alınmalıdır.
 • Konu yazılarak çalışılmalıdır. Sadece göz ucuyla konuya bakılarak veya okuyarak matematik çalışılmamalıdır.
 • Haftalık ve aylık tekrarlar yapılmalıdır.
 • Çalışılan konu iyi öğrenilmeden soru çözümüne geçilmemeli, konunun mantığı güzelce kavratılmalı ve soru ezberlenmemelidir.
 • Sabırla yılmadan çalışılmalıdır. Matematikte konular birbirleriyle ilişkili olduğundan kısa zamanda çalışılıp bırakıldığında unutulabilmektedir. Bundan dolayı sabredilirse zamanla konuların daha kolay öğrenildiği görülecektir. İhtiyaç duyulması halinde matematikle ilgili özel ders alınması tavsiye edilmektedir.
 • En iyi öğrenme şekli öğretmektir. Dolayısıyla çalışılan konu arkadaşlar arasında anlatıldığında daha kalıcı olacaktır.
 • Öğrenciler kendi seviyelerine uygun, kolaydan zora doğru olan sorularla soru çözmeye başlamalıdırlar. Öğrenciler öncelikle fazla sayıda çözümlü soru incelemelidir. Çözüm yöntemleri güzelce anlaşıldıktan sonra benzer sorular çözülerek ilerlenmelidir.
 • İyi bir rehber öğretmen ya da eğitim koçu ile birlikte öğrencinin seviyesine uygun bir çalışma planı hazırlanmalıdır.
 • Özellikle küçük yaştaki çocuklar ve öğrenciler için matematik dersi oyunlar eşliğinde öğretildiğinde daha eğlenceli ve kalıcı hale getirilebilmektedir.

Matematik Nasıl Geliştirilir?

Matematik belli tekniklerle her yaşta geliştirilebilmektedir. Öğrencilerin matematik denklemlerini çözmede ve temel kavramları anlamada daha iyi olmalarına yardımcı olacak bazı adımlar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Matematiği ezberlemek yerine anlamak,
 • Matematik öğrenirken aktif olmak,
 • Sürekli pratik yapmak,
 • Ek alıştırmalar yapmak,
 • Arkadaşlarla çalışmak,
 • Soru sormaktır.

TYT Matematik Yardımcı Kitap Tavsiyeleri Nelerdir?

En çok satın alınan TYT Matematik yardımcı kitap tavsiyeleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Karekök Yayınları- TYT Matematik Soru Bankası
 • ÜçDörtBeş Yayınları- TYT Matematik Soru Bankası
 • Karekök Yayınları- TYT Matematik Sıfır Soru Bankası
 • Doktrin Yayınları- Sıfırdan Sonsuza Matematik Soru Bankası
 • Limit Yayınları- TYT Temel Matematik Soru Bankası
 • Palme Yayıncılık- TYT Matematik Soru Kitabı
 • Paraf Yayınları- TYT Matematik Soru Kütüphanesi

AYT Matematik Yardımcı Kitap Tavsiyeleri Nelerdir?

En çok satın alınan AYT Matematik yardımcı kitap tavsiyeleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Karekök Yayınları- Matematik Sıfır
 • Hız ve Renk Yayınları- AYT Matematik Soru Bankası
 • Palme Yayınları- AYT Matematik Soru Kitabı
 • ÜçDörtBeş Yayınları- AYT Matematik Soru Bankası
 • Birey Yayınları- B Serisi Matematik Soru Bankası
 • Karekök Yayınları- AYT Matematik Soru Bankası
 • Limit Yayınları- Kronometre AYT Matematik Denemeleri

YKS Matematik Yardımcı Kitap Tavsiyeleri Nelerdir?

En çok satın alınan YKS Matematik yardımcı kitap tavsiyeleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • ÜçDörtBeş Yayınları- TYT/AYT Matematik Soru Bankası
 • Antrenmanlarla Matematik
 • Karekök Yayınları- Matematik Sıfır
 • Birey Yayınları- A Serisi Temel Düzey Matematik Video Çözümlü Soru Bankası Gelişim Serisi
 • Çap Yayınları- Matematik Fasikülleri
 • Esen Yayınları- AYT/TYT Matematik Konu Anlatımlı ve Rehber Sorularla Konu Anlatımı
 • Birey Yayınları- B Serisi Orta Düzey Matematik Video Çözümlü Soru Bankası Gelişim Serisi
 • Acil Yayınları- TYT/AYT Acil Matematik Soru Bankası
 • Bilfen Yayınları- TYT/AYT Matematik Soru Bankası

Matematik Sevenler için Uygun Meslekler Nelerdir?

Matematik sayısal bir alan olduğu için matematikle ilgili meslekler aynı zamanda sayısal meslekler olarak adlandırılabilmektedir.

Matematik hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Ne iş yaparsak yapalım günlük yaşantımızda az çok matematikle ilgilenmemiz gerekmektedir. Fakat bunun dışında matematiğe özel ilgi ve sevgi besleyen kişiler de bulunmaktadır. Bu kişiler doğal olarak daha çok matematik gerektiren sayısal mesleklere yönelmektedirler.

Matematik sevenler için uygun meslekler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Matematik Öğretmeni
 • Akademisyen
 • Matematikçi
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Ekonomist
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Veri Madenciliği
 • Finansçı
 • Matematik Mühendisi
 • İstatistik Uzmanı
 • Endüstri Mühendisi
 • Muhasebeci
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Veri Analizi Uzmanı
 • Yazılımcı
 • Uçak-Uzay Mühendisliği

Matematik Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Matematik öğrenme güçlüğü (Diskalkuli), ortada zihinsel bir problem olmamasına rağmen matematiksel işlemleri gerçekleştirmede, matematiksel sayı ve kavramları algılamada yaşanan zorluğu anlatan özel öğrenme güçlüğüdür.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda zeka geriliği yoktur, aksine özel yetenekli oldukları gözlemlenmektedir. Bundan dolayı bu öğrenme güçlüğüne ‘’Einstein hastalığı’’ da denilmektedir. Fakat bu öğrenme güçlüğüne sahip olan kişiler özel yetenekli olsalar da önlem alınmadığı takdirde akranlarından geri kalabilirler.

Matematik öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler; temel matematik işlemlerini gerçekleştirmede zorlanma, çarpım tablosunu ezberleyememe, problemlerde işlem sırasını oluşturamama, matematiksel sembolleri birbiriyle karıştırma, konsantre olamama, stratejik oyunlarda sıkça hata yapma, tarih- zaman kavramlarını karıştırma gibi problemler yaşayabilmektedirler.

Matematik öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için uzmanların tavsiyeleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

Daha sonrası için yapılabilecekler ise;

 • Başvurulacak ilk yöntem uzman bir çocuk psikiyatristine görünmektir.
 • Çocukların yaptığı hatalar yüzlerine vurulmamalı, motive edilmelidir.
 • Matematikle ilgili egzersizler yapılmalıdır.
 • Hafıza ve dikkat egzersizleri yapılmalıdır.
 • Yaşına uygun zeka oyunları oynatılmalıdır.

Matematiği Sevdiren Kitaplar Nelerdir?

Çocuklar, gerçek hayatta kullanabilecekleri konulara dair bir şeyler öğrendikleri zaman bu öğrenme daha kalıcı olmaktadır. Ayrıca bu öğrenme etkinliği sırasında çocuklar daha istekli olmaktadırlar ve daha kolay odaklanabilmektedirler. Bunun sonucunda da oldukça başarılı olmaktadırlar. Matematiği sevdiren kitaplar, çocukların matematiğe olan olumsuz bakış açılarını değiştirebilmek için iyi bir alternatiftir.

Bilgi Yayınevi çocuklara matematiği sevdiren kitap tavsiyelerinde bulunmuştur. Bu kitaplar maddeler halinde aşağıda listelenmiştir.

 • Albie Bright’ın Sayısız Dünyası- Christopher Edge
 • Sayısal Çocuk- Hidayet Karakuş
 • Ay’a Yolculuk- Jules Verne

Matematiği Sevdiren Filmler Nelerdir?

Matematik, pek çok öğrencinin çekindiği ve sevmediği bir ders olarak bilinmektedir. Ancak matematiğin korkutucu olmadığı aksine öğrenildiği zaman tutkuyla bağlanılabileceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Kimi öğrenciler için okul, matematiği seveceği bir yer olmayabilmektedir. Oysa matematik öğrenildiğinde sevilecek ve hayatımızda her zaman karşımıza çıktığı için öğrenilmesi de gerekli bir derstir. Bu yüzden matematiği sevmek ve öğrenmek için film gibi farklı metotların denenmesi gerekmektedir.

Matematiği sevdiren filmler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Akıl Oyunları / A Beautiful Mind (2001)
 • Her Şeyin Teorisi / The Theory of Everything (2014)
 • Can Dostum / Good Will Hunting (1997)
 • Einstein and Eddington (2008)
 • Yağmur Adam / Rain Man (1988)
 • Aşk ve Zeka / I.Q. (1994)
 • Enigma / The Imitation Game (2014)
 • Sonsuzluk Teorisi / The Man Who Knew Infinity (2015)
 • Kalk ve Diren / Stand and Deliver
 • A Brilliant Young Mind (2014)

Matematiği Bulan Kişi Kimdir?

Matematiğin geçmişi çok eski antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Matematik geçmişten bugüne kadar farklı evrelerde gelişim göstermiş ve günümüzdeki çok kapsamlı haline ulaşmıştır.

Matematiğin keşfi ya da kim buldu sorularına verilebilecek tek bir cevap yoktur. Matematik rakamlar veya belli bir teknik kullanılarak icat edilmiştir. Medeniyetler matematiği kendi zamanları içerisinde, kendi hayat tarzlarına uygun bir biçimde keşfetmiş ve kullanmıştır. Bundan dolayı pek çok farklı medeniyetten bahsetmek mümkündür. Bu medeniyetler; Mayalar, Hintler, Yunanlar, Çinliler ve İslam medeniyetleridir. Matematik, bu medeniyetlerin birbirleriyle etkileşimi ile birlikte somut bir noktaya ulaşmıştır.

Matematiğin geçmişi M. Ö. 2000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Bu dönemlerde Babiller matematiği, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kullanmışlardır. Babillerin kullandığı bazı matematiksel işlemler; kök bulma, denklem çözme veya hacim hesaplaması gibi işlemlerdir. Astronomiye düşkün olan Babiller trigonometriyi de keşfetmişlerdir. Ayrıca 60’lık sayı sistemini de matematiğe katmışlardır.

Matematik M. Ö. 1900 ila 1700’lü yıllarda Mısır döneminde de günlük yaşamı kolaylaştırmak için kullanılmıştır. M.Ö. 4. yüzyıla gelindiğinde ise matematik belli bir düzeye erişmiştir. Öklid tarafından bu dönemde yazılan Stoikheia ile birlikte pek çok matematiksel değer ortaya konulmuştur. Orta çağa kadar yaşanan gelişmelerle birlikte Hint ve İslam ülkelerindeki matematik gelişimi çok daha yüksek seviyelere çıkmıştır. Ayrıca İslam bilgini Harezmi Cebiri ortaya koymuştur.

Tarihteki İlk Kadın Matematikçi Kimdir?

Tarihte bilinen ilk kadın matematikçi Yunan filozof ve astronom Hypatia’dır. Hypatia İskenderiye Kütüphanesi’nde astronomi, felsefe ve matematik dersleri vermiştir. Hypatia doğayı mantık, matematik ve deney ile açıklamaya çalışmıştır. Hypatia’nın etkilendiği filozoflar; Platon, Plotinus, Aristo, İskenderiyeli Theon (babası) ve Eudoxus’dur.

Hypatia’nın matematik bilimine katkıları; hidrometrenin keşfi, sıvıların yoğunluk derecelerinin belirlenmesi, gök cisimlerinin sınıflandırılması ve daha pek çok konudur.

Ünlü Matematikçiler Kimlerdir?

Ünlü matematikçiler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Ali Kuşçu (? – 1474)
 • Baire (1874 – 1932)
 • Bernoulli'ler.
 • Bolzano (1781 – 1848)
 • Borel (1871 – 1956)
 • Cahit Arf (1910 – 1997)
 • Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
 • Cartan (1869 – 1951)
 • Cauchy (1789 – 1857)
 • Christoffel (1829 – 1900)
 • Cramer (1704 – 1752)
 • d’Alembert (1717 – 1783)
 • De L’Hôpital (1661 – 1704)
 • Dedekind (1831 – 1916)
 • El Biruni Ebu’l Reyhan-ı Beyrunî (973 – 1048)
 • El Harezmî (780 – 850)
 • Euclid (M.Ö. 325 – M.Ö. 265)
 • Fourier (1768 – 1830)
 • Galois (1811 – 1832)
 • George Boole (1815 – 1864)
 • Gödel (1906 – 1978)
 • Godfrey Hardy (1877 – 1947)
 • Hilbert (1862 – 1943)
 • İbn-i Sina (980 – 1037)
 • Isaac Newton (1642 – 1727)
 • John Forbes Nash (1928 –)
 • Laplace (1749 – 1827)
 • Lebesgue (1875 – 1941)
 • Legendre (1752 – 1833)
 • Leibniz (1646 – 1716)
 • Leonhard Euler (1707 – 1783)
 • Lipschitz (1832 – 1903)
 • Maclaurin (1698 – 1746)
 • Minkowski (1864 – 1909)
 • Ömer Hayyam (1048? -1122?)
 • Pascal (1623 – 1662)
 • Pierre De Fermat
 • Pisagor (M.Ö. 596 – 500)
 • Rolle (1652 – 1719)
 • Sabit bin Kurra (821 – 901)
 • Schwarz (1843 – 1921)
 • Sophie Germain
 • Taylor (1685 – 1731)
 • Thales (M.Ö.624 – M.Ö.547)
 • Uluğ Bey (1394 – 1449)
 • Weierstrass (1815 – 1897)
 • Zermelo (1891 – 1953)

En İyi Matematik Youtube Kanalları Nelerdir?

En iyi matematik Youtube kanalları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Atölye Matematik
 • Kampüs – Tonguç Kampüs
 • Rehber Matematik
 • Hocalara Geldik
 • MatAkademi
 • Tunç Kurt Matematik
 • Şenol Hoca
 • Öğrenci İşi
 • Emrah Hoca
 • Atlas Akademi
 • Sml Hoca
 • Mert Hoca
 • Şifreli Matematik
 • KafaDengi TV
 • Bıyıklı Matematik
 • Video Var! – Ceyhun Hoca
 • Benim Hocam

Matematik Gerektirmeyen Meslekler Nelerdir?

Matematik gerektirmeyen mesleklerin bazıları üniversite eğitimi de gerektirmemektedir. Bunun dışında üniversite eğitimi gerektiren mesleklerin lisans programlarında matematik dersi olmasa da bu bölümleri kazanabilmek için yükseköğretim sınavları için belli düzeyde matematik bilmek gerekmektedir.

Matematik gerektirmeyen meslekler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Müzisyenlik
 • Ressamlık
 • Askerlik
 • Polislik
 • Bekçilik
 • Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Tarih Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Coğrafya Öğretmenliği
 • Resim Öğretmenliği
 • İnsan Kaynakları
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Animasyonculuk
 • Turizm Rehberliği
 • Arkeoloji
 • Sanat Tarihi
 • Gazetecilik
 • Muhabirlik
 • Basın ve Yayın Personeli
 • Editörlük
 • İletişim Uzmanlığı
 • Halka İlişkiler
 • Yabancı Dil Öğretmenliği (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça vs.)
 • İmamlık
 • Hatiplik
 • Vaizlik
 • Din Kültürü Öğretmenliği
 • Meslek Öğretmenliği
 • Spikerlik
 • Tiyatroculuk
 • Berberlik
 • Tekstil
 • Şoförlük veya Taksicilik
 • Satış Danışmanlığı
 • Organizatörlük
 • Pazarlamacılık
 • Çiftçilik

Matematik Günlük Hayatta Ne İşe Yaramaktadır?

Her konuda olduğu gibi matematik konusunda da edinilen tüm bilgilerin, insanların günlük yaşantılarına sağlayacağı kazanımlar farklı çerçevelerde olmaktadır. Ancak matematiğin tüm insanlara kattığı değişmez değer analitik düşünme becerisidir. Matematik, problem çözme ve düşünme eylemlerinin bir sonucu olarak analitik düşünme becerilerinin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Aslında analitik düşünme becerisinin kazanımı başlı başına somut bir kazanım örneğidir. Analitik düşünme becerisi günlük yaşantıda karşımıza çıkan her olay karşısında mantıksal düşünebilme, neden ve sonuçlara odaklanabilme yetileri geliştirmektedir.

Matematik geleceğin bir öngörüsünü oluşturmaktadır. Matematik ile iç içe sürülen bir yaşamda analitik düşünme, mantıksal gelişim ve problem çözme gibi beceriler doğrudan gelişim göstermektedir.

Somut anlamda kişilerin matematik öğrenimlerinin yaşamlarına yansıması herkes için aynı biçimde seyretmemektedir. Örneğin, bir heykeltıraş veya bir mimar matematiğin kazanımlarından yararlanarak görsel- uzamsal algısına yönelik bir gelişim kaydedebilmektedir. Aynı zamanda kelimelerle işlerini gerçekleştirenler için de matematik, sağladığı düşünme becerisi ve kavrayabilme özellikleri ile bulunmaz bir kazanım sunmaktadır.

Matematik Olimpiyatları Nedir?

İlk olarak 1959'da Romanya'da düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) lise öğrencilerinin matematik alanında yarıştığı bir olimpiyattır. 100'den fazla ülkenin katıldığı olimpiyatlara her ülke altı öğrenci, bir takım lideri, bir yardımcı lider ve gözlemcilerden oluşan bir takım gönderebilmektedir. Olimpiyatlarda en başarılı üç ülke; 20 kez Çin, 16 kez Rusya ve 8 kez Amerika’dır. Kuzey Kore hile yaparken yakalandığı için 1991- 2010 yılları arasında olimpiyatlardan diskalifiye edilmiştir.

Ayrıca ülkemizde TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar bilimleri alanlarına ilgilerini artırmak, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda özel eğitim olanakları sağlamak yolu ile gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dallarında Bilim Olimpiyatları’nı düzenlemektedir. Bilim olimpiyatlarında başarılı olan öğrenciler Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Ortaokul Matematik ve Ortaokul Bilgisayar dallarında seçilmekte, eğitilmekte, her yıl düzenlenen Bölgesel ve Uluslararası olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmektedirler.

Matematik Etkinlikleri Tavsiyeleri Nelerdir?

Okul öncesi çocuklar için matematik etkinlikleri tavsiyeleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • T-Shirt ya da Forma ile Matematik Etkinliği
 • Arabada Okul Öncesi Matematik Etkinliği
 • Meyvelerle İlgili Okul Öncesi Sayı Etkinlikleri
 • Matematik Doğada- Okul Öncesi Sayı Çalışmaları
 • Şişe Kapakları ve Şekiller- Okul Öncesi Matematik Oyunları
 • Dondurma Çubuğu ile Matematik Etkinliği
 • Araba Park Etme Matematik Etkinliği
 • ABC- Çocuklar İçin Eğitici Oyunlar
 • Agnitus
 • Khan Academy Kids

Matematiğin Bilinmesi Gereken Temel Konuları Nelerdir?

Yaş gruplarına göre matematiğin bilinmesi gereken temel konuları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 1. Okul Öncesi Dönem: 

  • Sayılar ve işlemler
  • Sınıflama ve Sıralama
  • Karşılaştırma
  • Birebir Eşleme
  • Parça- Bütün İlişkisi
  • Ölçme
  • Model Alma ve Fonksiyonlar
  • Geometri ve Uzaysal Algı
  • Veri Analizi ve Olasılık (Grafik)
 2. İlkokul Dönemi: 

  • Doğal Sayılar
  • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
  • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
  • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
  • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
  • Kesirler
  • Kesirlerle İşlemler
  • Geometrik Cisimler ve Şekiller
  • Uzamsal İlişkiler
  • Geometrik Örüntüler
  • Geometride Temel Kavramlar
  • Uzunluk Ölçme
  • Çevre Ölçme
  • Alan Ölçme
  • Paralarımız
  • Zaman Ölçme
  • Tartma
  • Sıvı Ölçme
  • Veri Toplama ve Değerlendirme
 3. Ortaokul Dönemi: 

  • Doğal Sayılar
  • Doğal Sayılarla İşlemler
  • Kesirler
  • Kesirlerle İşlemler
  • Ondalık Gösterim
  • Yüzdeler
  • Çarpanlar ve Katlar
  • Kümeler
  • Tam Sayılar
  • Tam Sayılarla İşlemler
  • Rasyonel Sayılar
  • Rasyonel Sayılarla İşlemler
  • Oran
  • Oran ve Orantı
  • Üslü İfadeler
  • Kareköklü İfadeler
  • Cebirsel İfadeler
  • Eşitlik ve Denklem
  • Doğrusal Denklemler
  • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
  • Eşitsizlikler
  • Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
  • Üçgen ve Dörtgenler
  • Üçgenler
  • Uzunluk ve Zaman Ölçme
  • Alan Ölçme
  • Geometrik Cisimler
  • Açılar
  • Doğrular ve Açılar
  • Çember
  • Çember ve Daire
  • Sıvı Ölçme
  • Dönüşüm Geometrisi
  • Çokgenler
  • Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
  • Eşlik ve Benzerlik
  • Veri Toplama ve Değerlendirme
  • Veri Analizi
  • Basit Olayların Olma Olasılığı
 4. Lise Dönemi:

  • Mantık
  • Kümeler
  • Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Üçgenler
  • Veri
  • Sayma ve Olasılık
  • Fonsiyonlar
  • Polinomlar
  • İkinci Dereceden Denklemler
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • Uzay Geometri
  • Trigonometri
  • Analitik Geometri
  • Fonsiyonlarda Uygulamalar
  • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
  • Çember ve Daire
  • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
  • Diziler
  • Dönüşümler
  • Türev
  • İntegral
  • Sayılar
  • Ölçme
Etiketler: Yeni Eklenen
Şubat 16, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR