Island of Rebus
Island of Rebus
Island of Rebus
Island of Rebus
Island of Rebus
Island of Rebus
Island of Rebus
Island of Rebus

Island of Rebus

Marka : Toli Games
Fiyat : ₺499,00(KDV Dahil)

Island of Rebus Zeka Oyunu; 6- 99 yaş aralığındaki kişilerin 1 ila 4 kişilik kişi gruplarıyla oynadığı eğlendirici ve bilgilendirici bir kutu oyunudur.

:

Island of Rebus Kutu Oyunu Nedir?

Island of Rebus Kutu Oyunu, 6 yaşından büyük tüm bireylerin, aile ve arkadaşlarıyla oynayabileceği, oynarken hem eğleneceği hem de kelime dağarcığını genişletebileceği eğlence ve bilgi temalı bir kutu oyunudur.

Rebus kelimesi Latince kökenli bir kelimedir. Yazının icadından önce insanların, birbirleri ile anlaşabilmek için mağara duvarlarına yaptıkları resimler Rebusun ilk örnekleri olarak kabul edildiğinde Rebusun geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilmektedir. Yazının icadından sonra Sümerler ve Mısırlılar tarafından kullanılan resimli yazılar da Rebusa örnek olarak verilmektedir. Geçmişte Rebusların farklı uygarlıklar tarafından birçok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle orta çağda yaygın olarak kullanılan Rebusların tabletlerde, katedral duvarlarında, kartlarda, mektuplarda, şehirlerin armalarında vb. birçok alanda kullanıldığı gözlemlenmektedir.

Island of Rebus Kutu Oyunu; kutu oyunları, zeka geliştiren oyunlar, akıl ve zeka oyunları, aile kutu oyunları, eğlenceli kutu oyunları, büyükler için zeka geliştirici oyunlar gibi farklı kategorilerle desteklenen; 6- 99 yaş aralığındaki kişilerin oynayabileceği eğlendirici ve bilgilendirici kutu oyunudur.

Island of Rebus Kutu Oyunu, genel kültür oyunları, bilgi oyunları, ucuz kutu oyunları, eğlenceli kutu oyunları, en güzel kutu oyunları, çocuk kutu oyunları, eğitici zeka oyunları gibi kategorik özelliklere sahiptir.

Island of Rebus Kutu Oyunu, Toli Games markasının tasarladığı bir kutu oyunudur. Toli Games, sürekli gelişme anlayışı ile nitelikli oyunlar ve değerler üreten, değişen ve toplumun beklentilerine uygun oyun tasarımları ve fikirleri oluşturur. Island of Rebus Kutu Oyununun oluşum, tasarım, üretim ekibindeki kişiler aşağıda listelenmiştir.

 1. Oyun yazarları:

  • Umut Bektaş,
  • Emine Gül
 2. Oyunlaştırma:

  • İbrahim Halil Demir
  • Suat Sönmez
  • Tahsin Üstündağ

Island of Rebus Kutu Oyunu Nasıl Oynanır?

Island of Rebus Kutu Oyunu nasıl oynandığına dair ayrıntılı tüm bilgiler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Tablanın 4 parçası birleştirilip ada oluşturulur.
 • Adanın ortasına piyon yerleştirilir.
 • 180 adet kart bulunmaktadır.
 • Kartlar karıştırılarak kart kutusuna doldurulur.
 • Oyuna kimin başlayacağına oyuncular karar verir.
 • İstenilen oyuncu sayısınca oynanabilir. Ancak 4- 6 oyuncu ile oynanması tavsiye edilir.
 • Oyuna başlayan oyuncu kartı çeker.
 • Açılan karttaki Rebusun cevabını adada bulan oyuncu, piyonu alıp cevabın üzerine koyar, cevabı doğru ise o kartı kazanır.
 • Bulduğu cevap yanlış ise, diğer oyunculardan doğru cevabı bulan kartı kazanır.
 • Oyuncu piyonu koyduğu yerden kaldıramaz.
 • Her oyuncunun bir cevap hakkı vardır.
 • Oyun sırasında art arda 3 Rebus kartını doğru cevaplandıran oyuncu, hattrick yapar ve 100 coco para kazanır.
 • Piyonu alan oyuncu piyonu cevabın üzerine koymak zorundadır.
 • Piyonu eline alıp bekleten ya da ada üzerinde gezdirip cevap arayan oyuncu o kart için cevap hakkını kaybeder.
 • Oyun bittiğinde oyuncular, kazandığı kartların her 5 tanesi için 100 coco para kazanır.
 • En çok coco para kazanan oyuncu, oyunu kazanır.
 • Coco paraların eşit olması durumunda kalan kartı fazla olan oyuncu oyunu kazanır.

Island of Rebus Kutu Oyunu Kaç Kişiliktir?

Resfebe Adası Zeka Oyunu 1 ila 4 kişiliktir. Oyunda oyuncularının her birinin rolü kartlarda sembollerle verilen kelime veya kelime öbeklerini doğru bilmek ve cevaplamaktır. Grup içerisinde oynanan kutu oyunları, farklı düşünceler, paylaşımlar üzerinde bir etkiye sahip olduğu; grup oyuncularının oyunu anlayıp, oyunu bir proje, program, eğitim, hedef gibi çerçevelerde uyguladıkları kişisel ilgi ve merak ve keyif alma duygularından hareketle motive olunduğu bilgisine ulaşılmaktadır.

Island of Rebus Kutu Oyununun Kişisel Gelişime Katkıları Nelerdir?

Island of Rebus Kutu Oyununun kişisel gelişime nasıl katkı sağladığına dair bilgiler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Kelimelerin, sembollerin eş ve farklı anlamlarının öğrenilmesini sağlar.
 • İngilizce kelime dağarcığını geliştirir.
 • İngilizce düşünebilme yetisi kazandırır.
 • Kreatif düşünmeyi destekler.
 • Stratejik düşünmeyi geliştirir.
 • Analitik düşünme becerisini teşvik eder.
 • Düşüncelerin, kavramların daha etkin ve kalıcı kavratılmasını sağlar.
 • Zekanın aktif kullanımını destekleyerek öğrenme eylemini kolaylaştırır.
 • Yeni yetenekler elde edebilmeyi sağlar.
 • Hafıza zayıflığına ve unutkanlığa iyi gelir.
 • Dikkati ve konsantrasyonu artırır.
 • Çözüm üretme ve çok yönlü bakıp, düşünebilme yeteneklerini geliştirir.
 • Kural olgusunu kavramayı sağlar.
 • Analitik ve sistemli düşünme alışkanlığı kazandırır.
 • Boş vakitlerin hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirilmesini sağlar.

Island of Rebus Kutu Oyununu Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Island of Rebus Kutu Oyunu; 6- 99 yaş aralığındaki kişilerin 1 ila 4 kişilik aile, arkadaş, iş gibi farklı kişi gruplarıyla oynadığı eğlendirici ve bilgilendirici bir kutu oyunudur. Island of Rebus Kutu Oyunu, görsellerin harflerin ya da çeşitli sembollerin farklı şekillerde kullanılıp ipucu olarak verildiği ve bu ipuçlarından yola çıkılarak istenilen sözcük ya da sözcük gruplarının bulunmaya çalışıldığı eğlenceli bir zeka oyunudur.

Island of Rebus Kutu Oyunu gerekliliği ve önemini açıklayan bazı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Farklı bakış açısı kazandırır,
 • Hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğini geliştirir,
 • Merak duygusunu geliştirerek araştırmaya sevk eder,
 • Kelimelerin, sembollerin eş ve farklı anlamlarının öğrenilmesini sağlar,
 • Dikkati ve konsantrasyonu geliştirir,
 • Kreatif düşünmeyi destekler,
 • Stratejik düşünmeyi geliştirir,
 • Analitik düşünme becerisine teşvik eder,
 • Düşüncelerin, kavramların daha etkin ve kalıcı kavratılmasını sağlar,
 • Matematiksel düşünme becerisi kazandırır.

Island of Rebus Kutu Oyunu aşağıda listelenen amaçlar dahilinde satın alınabilmektedir.

 • Eğitim verilen alanlarda (okul, kurs, atölyeler vb.) öğretici ve eğlendirici zaman geçirmek,
 • Aile ortamında zamanı kaliteli ve keyifli geçirmek,
 • Arkadaş grubunda eğlenceli etkinliklerde değerlendirmek,
 • Bunlarla birlikte kültürel gelişimi destekleyici faaliyetlerde yardımcı araç olarak da kullanılmaktadır.

Island of Rebus Kutu Oyunu Kimler için Uygundur?

Island of Rebus Kutu Oyunu 6- 99 yaş aralığındaki tüm kişiler için uygundur. Günümüzde oyun ve oyunlaştırmanın kalıcı öğrenmede ve motivasyon sağlamada çok önemli bir argüman olduğu artık herkesçe kabul görmektedir. Bu bağlamda içerisinde çoğu zaman ilgi çekici görseller, harfler ve semboller barındıran Rebus, eğitimde önemli bir motivasyon aracı olarak kabul edilmektedir. Hem ülkemizde hem de yurtdışında yapılmış araştırmalarda Rebusun, eğlenerek kalıcı öğrenme sağlamada çok önemli bir araç olduğu bulgusuna varıldığı görülmektedir.

Rebusun konu sıralaması olmadan her derse rahatlıkla entegre edilebilmesi onu eğitimde daha çok kullanılabilir bir eğitim aracı haline getirmektedir.

Aşağıda yaş gruplarına göre ayrıntılı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • 6 – 15 Yaş Grubu: Çocuklar, çevrelerinden öğrendikleri her türlü bilgi ve beceriyi oyun içinde yaptıkları tekrarlarla geliştirir ve pekiştirir (Pehlivan, 2005; Nutku, 1998: 16). Çocuklar dünyayı, oyun aracılığıyla anlamaya ve kavramaya çalışırken karşılaştıkları olaylar ve durumlara ilişkin her türlü duygu ve isteklerini ifade edebilmek için oyunu bir tür araç olarak kullanmaktadırlar (Landreth, Homeyer & Morrison, 2006). Çocuklar bu durumu daha ilk yaşlarda keşfetmekle birlikte yaşları büyüdükçe oyunu daha etkin olarak kullanmaya başlamakta ve oynadıkları oyunların özellikleri de bu bağlamda değişiklikler göstermektedir (Thompson, 1990). Bu yaş gruplarında kutu oyunları, sosyallik, iletişim, eğitim ve eğlence gibi birçok alanda oyunculara katkı sağlamaktadır.
 • 16 – 25 Yaş Grubu: Oyun, kişilerin kendini ifade edebilmesini, yeteneklerini fark edebilmesini sağlayan, zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dilsel gelişimini destekleyen en önemli araçlardandır. Oyunla öğretim ise öğretimin, eğitici ve öğretici nitelik taşıyan oyunlarla desteklenmesi olarak tanımlanabilir. Oyunla öğretimin en büyük faydası öğretimi daha eğlenceli hale getirmesi ve motivasyonu arttırmasıdır. Dolayısıyla 16 – 25 yaş grubundaki kişiler lise, lisans ve yüksek lisans eğitim ve öğretim sürecinde Island of Rebus Kutu Oyunu ile öğrenmeyi daha faydalı ve eğlenceli hale getirebilme imkânı elde ederler.
 • 26 – 35 Yaş Grubu: Island of Rebus Kutu Oyunu kişilerin özelliklerine ve yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmıştır. 26 – 35 yaş grubu içindeki bireylerin oynaması uygundur.
 • 36 – 45 Yaş Grubu: Island of Rebus Kutu Oyunu bu yaş aralığındaki kişilerin özelliklerine ve yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmıştır.
 • 46 – 55 Yaş Grubu: 46 – 55 yaş grubundaki kişiler genellikle yaşamlarını düzen içerisine yerleştirmiş kişilerdir. Öğrenme, motor, problem çözme ve kişilik özellikleri açısından bireyin uyum sağlama kapasitesinde kronolojik yaşın ilerlemesiyle oluşan değişimler bireylerin ihtiyaçlarını da belirlemektedir. Island of Rebus Kutu Oyunu oyununun hedef ve kazanımları net bir şekilde belirtilmesi bu yaş grubunun dikkatini çekebilme özelliği taşımaktadır.
 • 56 – 65 Yaş Grubu: 56 – 65 yaş grubundaki bireyler, yaşamlarında somut, kalıcı değerlere odaklanmış kişilerdir. Dolayısıyla Island of Rebus Kutu Oyunu sonunda somut bir kazanımı olmasından – kartların arkasındaki puanların toplanması ve kazananın belirlenmesi– kaynaklandığından bu yaş grubu için uygun bulunmaktadır.
 • 66 – 75 Yaş Grubu: Island of Rebus Kutu Oyunu kuralları az ve anlaşılabilir olması bu yaş grubu için uygundur.
 • 76 – 85 Yaş Grubu: Island of Rebus Kutu Oyunu kuralları az ve anlaşılabilir olması bu yaş grubu için uygundur.
 • 86 – 95 Yaş Grubu: Island of Rebus Kutu Oyunu kuralları az ve anlaşılabilir olması bu yaş grubu için uygundur.

Island of Rebus Kutu Oyununun Fiyatı Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Island of Rebus Kutu Oyunu fiyatı özel indirimler, farklı bayiliklerde bulunması gibi faktörlere bağlı olarak 250- 300 TL arasında değişiklik göstermektedir. Island of Rebus Kutu Oyunu fiyatını etkileyen tüm etkenler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazar,
 • Basım evi,
 • Ekonomik durum,
 • Yayın tarihi,
 • Ürün malzemesi,
 • Pazarlaması,
 • Ürün sayısı,
 • Kâr marjı,
 • Yerel rakipler,
 • Sabit giderler (şirket içi depolama veya ofis kirası ve pazarlama giderleri gibi.)
 • Değişken giderler. (Satış hacmine bağlı değişen giderlerdir.)

Island of Rebus Kutu Oyunu Hangi Oyun Türleri İçerisindedir?

Island of Rebus Kutu Oyunu, oyun türleri içerisinde doğrudan bilişsel beceri ağırlıklı oyunlar içerisine girmekle birlikte diğer oyun türlerinden bazılarının da içindedir. Bireyin tüm gelişim alanları birbiriyle etkileşimde olduğundan bir oyunda tüm gelişim alanlarına hizmet eden beceriler bulunabilmektedir. Bu oyunun hangi türler içerisinde olduğu aşağıda açıklanmıştır. Bilişsel beceri ve türündeki bu oyun; odaklanma ve konsantrasyon becerileri ile stratejik düşünme ve strateji kurma becerileri öğreniminde destekleyici olmaktadır.

 1. Gelişim Alanlarına Göre Oyunlar:

  • Bilişsel Beceri Ağırlıklı Oyunlar: Çocuk oyunlarında tüm gelişim alanlarına yönelik kazanımlar gerçekleştirebilmektedir. Ancak her oyunda tüm gelişim alanlarına ait beceriler bulunmayabilmektedir. Ağırlıklı olarak başka gelişim alanından beceriler olsa dahi her oyun bilişsel gelişim alanına ait becerilerden birine mutlaka hizmet etmektedir. Ayrıca özellikle kutu oyunları başta olmak üzere çeşitli eşleştirme, sınıflama, gruplama, sayma, sıralama gibi oyunlar ile sembolik nitelikte olan oyunlar doğrudan bilişsel gelişim alanına yöneliktir. Oyunlarda bilişsel becerilerden en fazla kullanılan beceriler; algı, dikkat, hatırlama, strateji, eşgüdüm, denge olarak sayılabilmektedir. Island of Rebus Kutu Oyunu da bilişsel beceri ağırlıklı oyun türü içerisine girmektedir.
  • Fiziksel Beceri Ağırlıklı Oyunlar: Büyük ve küçük kas ile ilgili eylemlerin yoğun olarak görüldüğü oyunlar insanın sağlıklı bir bedensel gelişime sahip olması için oldukça önemlidir.
  • Dil Beceri Ağırlıklı Oyunlar: Bireyin dil gelişimine yönelik becerilerin kazandırılmasında oyunun etkisi oldukça fazladır.
  • Sosyal Beceri Ağırlıklı Oyunlar: Sosyal gelişime yönelik sosyal becerilerin eğitim sürecinde, özellikle okul öncesi dönemde edindirilmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden önemli olan oyun, sosyal bir şekilde uygulanmalıdır.
  • Öz Bakım Becerileri Ağırlıklı Oyunlar: Öz bakımını yapabilmesi, beslenmesi, giyinebilmesi, tehlikelerden korunabilmesi gibi becerileri kazandırmaya yönelik planlanan oyunlar, çocukların kendi ihtiyaçlarını giderebilmesine katkı sağlar niteliktedir.
 2. Gelişim Aşamalarına Göre Oyunlar:

  • Bebeklik Çağı Oyunları
  • İlk Çocukluk Oyunları
  • Çocuk Oyunları: Kurallı oyunların en yoğun olarak görüldüğü dönem bu dönemdir. Bu dönemde çocuklar artık benmerkezci değildir ve daha çok sosyal oyunlar oynamaya eğilimlidirler. Diğer çocuklarla oynamaktan hoşlanmakla birlikte daha çok kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle oyun oynamayı tercih eder.
  • Gençlik Çağı Oyunları: Bu dönemde çocuklar bedenlerinde biriken enerjiyi atmak için heyecan düzeyi yüksek oyunları tercih etmektedirler. Ayrıca bu dönemde soyut düşünme de başlamaktadır ve dolayısıyla zeka oyunlarına eğilim göstermektedirler.
  • Yetişkin Oyunları: Her yetişkinin farklı gelişim düzeyi olduğu gerçeğinden yola çıkılarak oyunlarında da çok uç noktalarda değişimler görülür. Yetişkinliğin başlangıcında daha çok hareketli ve sosyal oyunlar tercih edilmektedir. Orta yaşlara gelindiğinde ise daha çok bedenin çok aktif olmadığı oyunlar oynanmaktadır. Yaşlılık döneminde ise daha çok durağan ve iletişime dayalı oyunlar oynanmaktadır.
 3. Oynanan Yere Göre Oyunlar:

  • Kapalı Alan Oyunları
  • Açık Hava Oyunları
 4. Araç Kullanımına Göre Oyunlar:

  • Araçla Oynanan Oyunlar
  • Araçta Oynanan Oyunlar
  • Araçsız Oynanan Oyunlar
  • Araç Üretilen Oyunlar

Island of Rebus Kutu Oyununun İngilizce İçin Katkıları Nelerdir?

En kolay İngilizce öğrenme yolları, İngilizce öğrenmede oyunun katkıları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Dil kullanımı için faydalı ve anlamlı bir bağlam sağlar.
 • Öğrencileri etkileşime geçmeye ve iletişim kurmaya teşvik eder.
 • Oyunlar duyuşsal filtreyi düşürürler.
 • Dilin yaratıcı ve kendiliğinden kullanımını teşvik ederler.
 • İletişimsel yetkinliği arttırırlar.
 • Oyunlar hem motive edici hem de eğlencelidir.
 • Oyunlar öğrenmeyi güçlendirir.
 • Oyunlar öğrenmeyi tekrarlar ve genişletir.
 • Oyunlar, dilbilgisine iletişimsel bir şekilde odaklanır.
 • Oyunlar son derece öğrenci merkezlidir.
 • Öğretmen sadece kolaylaştırıcı olarak hareket eder.
 • Oyunlar sınıf uyumu sağlar.
 • Tüm sınıf katılımını teşvik edebilirler.
 • Oyunlar sağlıklı rekabeti teşvik eder
 • Oyunlar yaş, seviye ve ilgi alanlarına göre kolayca ayarlanabilir.
 • Dört yeteneğin hepsini kullanırlar.
 • Oyunlar ilk geliştirme aşamasından sonra minimum hazırlık gerektirir.

Island of Rebus Kutu Oyunundaki Malzemeler Nelerdir?

Island of Rebus Kutu Oyunu içinde bulunan malzemeler aşağıda listelenmiştir.

 • 1 adet oyun tablası
 • 1 adet piyon
 • 180 adet oyun kartı
 • 30 adet Coco parası
 • Kart kutusu
 • Cüzdan
 • Island of Rebus kitabı ve oyun kılavuzu

Island of Rebus Kutu Oyununda üreticiler, oyunların çevre dostu olmasına dikkat etmiştir. Toli Games yönetim kurulu üyeleri ürün kataloğunda " Yaşamın en konforlusu sağlıklı olanıdır. Bu konforu çocuklarımıza yaşatmak için temiz ve sağlıklı bir dünya gerekiyor. Toli Games ailesi olarak ürettiğimiz her ürünün çocuklarımızın bu konfor alanını destekleyecek şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Tüm ürünlerimizin testleri merkezi İngiltere’de bulunan İngiliz çok uluslu güvence, denetim, ürün testi ve sertifikasyon şirketi olan İNTERTEK tarafından yapılmaktadır. " şeklinde yazılan cümle, çevre dostu ürünler ürettiklerini desteklemektedir.

Island of Rebus Kutu Oyununu Oynarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Island of Rebus Kutu Oyununu oynarken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Oyuna kimin başlayacağına oyuncular karar verir.
 • Oyun istenilen oyuncu sayısınca oynanabilir. Ancak 4- 6 oyuncu ile oynanması tavsiye edilir.
 • Oyuncular piyonu koydukları yerden kaldıramazlar.
 • Her oyuncunun bir cevap hakkı vardır.
 • Oyun sırasında art arda 3 resfebe kartını doğru cevaplandıran oyuncu, hattrick yapar ve 100 coco para kazanır.
 • Piyonu alan oyuncu piyonu cevabın üzerine koymak zorundadır.
 • Oyun sırasında piyonu eline alıp bekleten ya da ada üzerinde gezdirip cevap arayan oyuncu o kart için cevap hakkını kaybeder.
 • Kazanma aşaması: Oyun bittiğinde oyuncular, kazandığı kartların her 5 tanesi için 100 coco para kazanır.

Island of Rebus Kutu Oyununa Benzer Oyunlar Nelerdir?

Island of RebusKutu Oyununa benzer oyunlar aşağıda listelenmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR