IQ Geliştirme ve Kodlama
IQ Geliştirme ve Kodlama
IQ Geliştirme ve Kodlama
IQ Geliştirme ve Kodlama
IQ Geliştirme ve Kodlama

IQ Geliştirme ve Kodlama

Marka : Toli Games
Fiyat : ₺829,00(KDV Dahil)

IQ Geliştirme ve Kodlama kitabı 5- 11 yaş aralığında bulunan kişilerin IQ ve kodlama becerisini geliştiren eğitim modeli setidir.

:

IQ Geliştirme ve Kodlama Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

IQ Geliştirme ve Kodlama; 5- 11 yaş aralığında bulunan kişilerin bireysel olarak gerçekleştirebileceği, IQ ve kodlama becerisini geliştiren eğitim modeli setidir.

IQ Geliştirme ve Kodlama’nın amacı; 5- 11 yaş aralığında bulunan tüm bireylerin IQ’larını geliştirmek ve kodlamayı öğretmektir.

IQ Geliştirme ve Kodlama’nın gerekliliği ve önemini açıklayan bazı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Kodlama, gelecekte kolay iş bulma olanağı sağlar.
 • Yarının dünyasına uyum sağlayabilmeyi öğretir.
 • Yeniliklere yol açar.
 • Yaratıcılığı geliştirir.
 • Özgüveni artırır.
 • Diğer alanlarda da başarıyı artırır.
 • Zihni geliştirir.
 • Kural öğrenme ve kuralları uygulama konusunda ilerleme sağlar.
 • Algoritmik düşünme becerisi kazandırır.
 • Problem çözmeyi kolaylaştırır.
 • Disiplinler arası etkileşim için önemlidir.
 • Beynin öğrenme ve kavrama gücü artar.
 • Teknolojiyi verimli kullanmayı öğretir.

IQ Geliştirme ve Kodlama aşağıda listelenen amaçlar dahilinde satın alınabilmektedir.

 • Okul, kurs, atölyeler vb. gibi eğitim verilen alanlarda öğretici ve eğlendirici zaman geçirmek,
 • Bireysel zamanı kaliteli ve keyifli geçirmek,
 • Bunlarla birlikte zihinsel gelişimi destekleyici faaliyetlerde yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.

IQ Geliştirme ve Kodlama Nedir?

IQ Geliştirme ve Kodlama, 5- 11 yaş grubundaki tüm bireylerin, bireysel olarak küçük yaşlardan itibaren doğru bir şekilde IQ’larını geliştirebilme ve kodlama becerisi kazandırma amacıyla gerçekleştirebileceği eğitim seti etkinliklerindendir.

Kodlama eğitimi erken yaşlardan itibaren alınmaya başlanmalıdır. Teknolojiyi kullanmak kadar teknolojik araçların içeriğini bilmek, kodlama mantığını kavramak çocukları gelecek hayatlarında her zaman bir adım öne taşıyabilecektir. Kodlama matematik ve okuma- yazma gibi temel bir gereksinim haline gelmiştir. Kodlama diline hâkim olabilmek için erken yaşlarda öğrenilmesi daha etkili olmaktadır. 4 yaşından itibaren oyunlar ve eğitim setleri yardımıyla bu eğitim verilebilmektedir. Erken yaştaki çocuklara kodlama dersi vermenin amacı algoritma temelli yöntemlerle eğlenceli ve yararlı çalışmalar yapmak ve kodlama mantığını aşılamaktır.

IQ Geliştirme ve Kodlama; eğitim setleri, eğitici kutu oyunları, bireysel oyunlar, akıl ve zeka oyunları, matematik oyunları gibi farklı kategorilerle desteklenen; 5- 11 yaş grubundaki kişilerin bireysel olarak gerçekleştirebileceği bir eğitim setidir.

IQ Geliştirme ve Kodlama, IQ geliştirme setleri, kodlama setleri, çocuk kutu oyunları, zeka oyunları, 5- 11 yaş kutu oyunları, strateji kutu oyunları, tek kişilik kutu oyunları gibi kategorik özelliklere sahiptir.

IQ Geliştirme ve Kodlama, Toli Games markasının tasarladığı bir eğitim setidir. Toli Games, sürekli gelişme anlayışı ile nitelikli oyunlar ve değerler üreten, değişen ve toplumun beklentilerine uygun oyun tasarımları ve fikirleri oluşturur. IQ Geliştirme ve Kodlama’nın oluşum, tasarım, üretim ekibindeki kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Türkiye’nin ilk oyun yazarı ve matematik öğretmeni İbrahim Halil Demir,
 • Prof. Dr. İsmail Naci Cangül,
 • Sınıf öğretmeni Suat Sönmez,
 • Matematik öğretmeni Tahsin Üstündağ’dır.

IQ Geliştirme ve Kodlama Nasıl Kullanılır?

IQ Geliştirme ve Kodlama ilkokul 1.- 5. sınıf öğrencilerine uygun olarak hazırlanmış IQ ve kodlama becerisini geliştirecek 4 kitap bulunmaktadır. Bu kitaplarda; Resfebe, kodlama, shikaku, binario, nonogram gibi etkinlikler bulunmaktadır. Çocukların zihinsel egzersiz ve kodlama egzersizleri yaparak gelişimi amaçlanmaktadır. Bu kitaplar çocuğun; matematiksel düşünme, işlem becerisi, analitik düşünme, problem çözme, stratejik düşünme ve akıl yürütme becerilerinin geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

IQ Geliştirme ve Kodlama Kaç Kişiye Uygundur?

IQ Geliştirme ve Kodlama tek kişiliktir. Bu eğitim seti ile IQ geliştirme ve kodlama için gerekli kazanımlar elde edilebilmektedir. Bireysel olarak gerçekleştirilen etkinlikler kendini ve diğer bireyleri tanımada önemli bir rol oynamaktadır. Bireysel eğitim setleri, oynayan bireyler tarafından zamanı verimli kullanma ve kendini geliştirme gibi pozitif durumları desteklediği bilgisine ulaşılmaktadır.

IQ Geliştirme ve Kodlama Kimler için Uygundur?

IQ Geliştirme ve Kodlama 5- 11 yaş aralığındaki tüm kişiler için uygundur. Aşağıda 5- 11 yaş grubuna ait ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

 • 5- 7 Arası Yaş Grubu: 5- 6 yaş arası çocuklarda küme (grup) oyunları başlamakta ve gelişmektedir. Sürekli oyuncaklarla oynayan çocuk artık oyuncaklardan bıkar ve bu yaşlarda evini, çevresini tanımaya başlar. Komşuları ve mahallesindeki akranları ile arkadaşlık kurmak istemektedir.

  Küme (grup) oyunları şarkılı oyunlar, çekişmeli yarışlar veya bir olayın dramatize edilmiş şekli olarak oynanmaktadır. Örnek olarak genellikle tüm çocukların severek oynadıkları saklambaç küme (grup) oyunlarına girmektedir. Çocukların toplu halde oynadıkları tüm oyunlar küme (grup) oyunları olarak geçmektedir. Toplu halde oynanan küme oyunlarının çekirdeği mahallelerdir. Mahallelerde oynanan bu oyunlar yaşça ve güç olarak üstün olan çocuklar çoğu zaman lider konumundadır. Bu çocukların sözleri dinlenir, oyun kurallarına uyulur. Bu topluluk oyunlarının oluşturmuş olduğu bir otorite biçimidir. Küme (grup) oyunlarında oyun süreleri, ilginin çabuk dağılabileceği göz önünde bulundurularak çok uzun tutulmamalıdır. Bu tarz oyunlar daha çok salon, sınıf ve açık havada oynanmaktadırlar. IQ Geliştirme ve Kodlama bu yaş grubu için uygundur.

 • 7- 11 Arası Yaş Grubu: 7- 11 yaş arasındaki çocuklar, kuralları karmaşık görünen zeka oyunlarını da artık rahatlıkla oynayabilmektedirler. Bu dönemde ilkokula başlayan çocuklar, akademik becerilerin yoğun olduğu bir eğitim dönemi içinde kendini rahatlatacak oyun materyallerine ihtiyaç duymaktadırlar. Çevrelerinde gözlem yapan çocuklar, yeni arkadaşlar ve yeni oyunlar öğrenerek çeşitli materyallerle tanışmaktadırlar. Önceki dönem materyallerinin bir kısmıyla oyunlar oynamaya devam etmekle birlikte yeni çevreleri ve öğrendikleri akademik beceriler ile elde ettikleri oyun materyallerini de kullanmaya başlamaktadırlar.

  Çocuklar, çevrelerinden öğrendikleri her türlü bilgi ve beceriyi oyun içinde yaptıkları tekrarlarla geliştirir ve pekiştirir (Pehlivan, 2005; Nutku, 1998: 16). Çocuklar dünyayı, oyun aracılığıyla anlamaya ve kavramaya çalışırken karşılaştıkları olaylar ve durumlara ilişkin her türlü duygu ve isteklerini ifade edebilmek için oyunu bir tür araç olarak kullanmaktadırlar (Landreth, Homeyer & Morrison, 2006). Çocuklar bu durumu daha ilk yaşlarda keşfetmekle birlikte yaşları büyüdükçe oyunu daha etkin olarak kullanmaya başlamakta ve oynadıkları oyunların özellikleri de bu bağlamda değişiklikler göstermektedir (Thompson, 1990). Bu yaş gruplarında kutu oyunları, sosyallik, iletişim, eğitim ve eğlence gibi birçok alanda oyunculara katkı sağlamaktadır. IQ Geliştirme ve Kodlama bu yaş grubu için uygundur.

IQ Geliştirme ve Kodlama Fiyatı Nedir ve Nasıl Belirlenir?

IQ Geliştirme ve Kodlama fiyatı özel indirimler, farklı bayiliklerde bulunması gibi faktörlere bağlı olarak 250- 300 TL arasında değişiklik göstermektedir. IQ Geliştirme ve Kodlama’nın fiyatını etkileyen tüm etkenler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazar,
 • Basım evi,
 • Ekonomik durum,
 • Yayın tarihi,
 • Ürün malzemesi,
 • Pazarlaması,
 • Ürün sayısı,
 • Kâr marjı,
 • Yerel rakipler,
 • Sabit giderler (şirket içi depolama veya ofis kirası ve pazarlama giderleri gibi.)
 • Değişken giderler (satış hacmine bağlı değişen giderlerdir.)

IQ Geliştirme ve Kodlama Hangi Eğitim Türleri İçerisindedir?

IQ Geliştirme ve Kodlama, bilişsel becerilere yönelik eğitim modelleri içerisine girmektedir. IQ Geliştirme ve Kodlama IQ geliştirme ve kodlama kazanımlarını içinde barındıran bir eğitim modeli setidir.

Günümüze kadar eğitimin ne olduğuna dair çeşitli tanımlar yapılmıştır. Prof. Dr. Selahattin Ertürk eğitimi ‘’bireylerin yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik bir değişim oluşturma süreci’’ olarak tanımlamıştır. Eğitim bilimci Ralph W. Tyler ise eğitimi ‘’kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci’’ olarak tanımlar. Sosyolog Emile Durkheim da eğitimi ‘‘fizik ve sosyal tabiatın insan üzerinde oluşturduğu tesirler’’ olarak tanımlamaktadır. Yukarıda yapılan tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere eğitim konusunda birbirleriyle çelişen ya da birbirlerini destekleyen düşünceler bulunmaktadır.

Eğitim sisteminin kurumsallaşması ile birlikte farklı eğitim modelleri ortaya konulmuştur. IQ Geliştirme ve Kodlama Montessori Eğitim Modeli içerisinde düşünülebilmektedir. Eğitim modelleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ana Akım Eğitim Modelleri: "Klasik eğitim modeli” olarak da isimlendirilen ana akım eğitim modelleri her ülkenin hali hazırda uygulamış olduğu genel eğitim modelleridir. Ana akım eğitim modellerinde belli bir müfredat bulunmaktadır. Eğitimciler de bu müfredatı uygulamakla mükelleftir. Bu eğitim modelinde müfredatın dışına pek fazla çıkılmamaktadır. Yaş aralıklarına ve sınıf düzeylerine uygun olarak hazırlanan müfredatlara uygun çalışma programları hazırlanır ve eğitimde bu programlar takip edilir.

 • Tam Öğrenme Modeli: Tam öğrenme modeli Bloom ve Carroll modeli olarak da bilinmektedir. Bu öğrenme modelinde söylenmek istenen uygun koşullar sağlandığında herkesin her şeyi öğrenebileceğidir. Burada uygun öğrenme ortamından kastedilen yer okullardır. Ortalama başarı önemli olduğundan öğrenemeyenler elenecektir ve bireysel öğrenme değil sınıf öğrenmesi önemli olmaktadır.

 • Montessori Modeli: Bu modelde esas çocukların neye ilgisi olduğudur. Çocuklar ilgi duydukları konulara ait materyalleri kendileri seçebilmektedir. Bu modelde en önemli amaç çocuğun severek yapabileceği işleri keşfetmesi ve ilgilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirebilmesidir. Montessori modeline göre her çocuk farklıdır ve her çocuğa farklı şekillerde yaklaşılmalıdır. IQ Geliştirme ve Kodlama eğitim seti bu eğitim modeline uygundur.

 • Özgür Okullar Modeli: 1921 yılınsa İngiltere’de Summerhill Okulu’nun kurulmasıyla ortaya çıkmış ve bu isimle de bilinen öğrenme modelidir. Bu okul Neill tarafından kurulmuştur. Bu öğrenme modelinde okullar yaşama hazırlık aracı olarak görülmektedir. Ayrıca demokratik katılımcılık ve öğretimdeki seçmecilik önem taşımaktadır. Bu öğretim modelindeki en önemli amaç ise özgür bireyle yetiştirebilmektir.

 • Ev Okulları Modeli: 1960’lı yıllarda ABD ile yaygınlaşmış olan ve sonraki dönemlerde diğer ülkelerde de yer bulan ev okulu modeli zorunlu eğitime meydan okuyan bir eğitim modelidir. Bu modelde kendi kendine düşünebilen ve yetebilen aynı zamanda istediğinde her bilgiyi öğrenebilecek olan bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.

IQ Geliştirme ve Kodlama Kişisel Gelişime Nasıl Katkı Sağlar?

IQ Geliştirme ve Kodlama’nın kişisel gelişime nasıl katkı sağladığına dair bilgiler aşağıda listeleme halinde verilmiştir.

 • İşlem becerisini geliştirir.
 • Strateji geliştirme kabiliyetini kuvvetlendirir.
 • Parça bütün ilişkisini kavratır.
 • Geometrik ve uzamsal düşünme kabiliyetini kuvvetlendirir.
 • Mantık yürütme becerisini geliştirir.
 • Problem çözme becerisini kavratır.
 • Bağlantısal düşünme yetisini kazandırır.
 • Görsel dikkat algısını kuvvetlendirir.
 • Görsel algıyı güçlendirir.
 • İlişki kurma becerisini destekler.
 • Kombinasyon kavramını öğretir.
 • Odaklanma ve konsantrasyon becerisini artırır.
 • Hızlı düşünme ve hızlı karar alma becerisini geliştirir.

IQ Geliştirme ve Kodlama Yazarı Kimdir?

IQ Geliştirme ve Kodlama yazarları; Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, İbrahim Halil Demir, Suat Sönmez ve Tahsin Üstündağ’dır. IQ Geliştirme ve Kodlama yazarlarının biyografileri verilmiştir.

Prof. Dr. İsmail Naci CANGÜL 1967 Diyarbakır doğumludur. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Matematik Bölümünde öğretim üyesidir. Teorik ve uygulamalı matematik alanlarında elde ettiği uluslararası çalışmalar ile birlikte matematiğin sevdirilmesi ile ilgili pek çok sayıda kitap yazmış ve seminerler vermiştir. Oyunun çocuk gelişimindeki yerinin öneminin farkında olan Cangül, oyun teorisi alanındaki çalışmalarını matematik oyunları ve zeka geliştirme stratejileri üzerine yoğunlaştırmış durumdadır. Başarının oyun oynamayla artacağını savunan Cangül’e göre sayı ve şekil yeteneğini geliştiren oyunlar oynayan çocuklar hem okulda hem de karar vermeleri gereken her türlü durumda farklıklarını ortaya koyabilmektedirler.

Sınıf Öğretmeni Suat SÖNMEZ Bursa ilinde sınıf öğretmenidir. Zeka oyunlarıyla ders öğretim yöntemleri alanında çalışmalar yapmıştır. Çok sayıda zeka oyununun tasarımında, yazımında, oyunlaştırılmasında ve geliştirilmesinde görev almıştır. Sönmez, çocukların duyusal ve bilişsel gelişimlerinin erken yaşlardan itibaren desteklenmesi gerektiğine inanmakta ve önem vermektedir. Sönmez, teorik ve uygulamalı çalışmalarına halen devam etmektedir. Her güzel şeyin sevgiyle büyüyeceğine inan ve bu doğrultuda hareket eden Suat Sönmez, çocukların sevgi dilinin oyunlar ile keşfedilebileceğine inanmaktadır.

Matematik Öğretmeni İbrahim Halil DEMİR 1974 Siverek doğumludur. Demir, Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. 18 yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda Matematik Öğretmeni olarak çalışmıştır. Uzun zamandır Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar- Ge bölümünde çalışmaktadır. 16 yıldır zeka oyunları alanında çalışmalar yapmaktadır. Türkiye'nin ilk oyun yazarıdır. 30'u aşkın kutu oyunu tasarlamıştır. Bir İşlem, Derin Zeka 1, Derin Zeka 2, Benimle Oynar mısın, Bom Seti yayınlanmış olan kitaplarıdır. Zeka oyunları ve oyunlarla matematik atölye lideridir. Öğrenci, öğretmen ve veli eğitimleri yapmaktadır. İbrahim Halil Demir, Zeka Oyunları Süper Ligi ve EZOP (Eğitsel Bakış Açısıyla Zeka Oyunları Projesi) projelerinin kurucusudur.

Matematik Öğretmeni Tahsin ÜSTÜNDAĞ 1982 Bitlis doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Bitlis'te tamamlamıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü bitirmiştir. 2006 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı’nda Matematik Öğretmeni olarak çalışmaktadır. 10 yıldır zeka oyunları alanında çalışmalar yürütmektedir. Zeka oyunları eğitmenliği, STEM (science, technology, engineering, mathematics) eğitmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır. 30'a yakın yayınlanmış kutu oyunu tasarım ekibinde yer almaktadır.

IQ Geliştirme ve Kodlama Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

IQ Geliştirme ve Kodlama eğitim seti IQ gelişimine ve kodlama becerisine gelişimine katkıda bulunmaktadır. IQ ve kodlama becerisini geliştirmenin diğer yolları ise aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Zihinsel ve bedensel egzersizler yapmak,
 • Sağlıklı beslenmek,
 • Bulmaca çözmek ve zeka oyunları oynamak,
 • Sosyalleşme ile aktif öğrenme eylemini gerçekleştirebilmek,
 • Müziksel değeri yüksek müzikler dinlemek ve kitap okumak,
 • Öğrenilen konuları bolca tekrar etmek,
 • İlişkisel düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Bilgili kişilerle sohbet etmek,
 • Farkındalık sahibi olmak,
 • Merak duygusunun peşinden gitmek ve araştırmacı olmaktır.

Kodlama Nedir?

Kodlama, bilgisayarlar ve diğer teknolojik cihazlar ile insanlar arasındaki etkileşimi sağlamak ve belirli görevleri işlem basamaklarına göre yaptırabilmek için yazılan komutlar dizisinin bütünü olarak ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle kodlama, bir işin nasıl yapılacağını bilmeyen fakat işi yapabilecek yeterli donanıma sahip olan bilgisayarlara işin nasıl yapılabileceğini anlatan komut dizileridir.

Kodlama becerisinin öğretmenlere göre geliştirdiği beceriler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Yaratıcı düşünme (yaratıcılık),
 • Analitik düşünme,
 • Problem çözme becerisi,
 • Teknoloji ve bilişim becerileri,
 • Eleştirel düşünme,
 • Üst düzey düşünme becerileri,
 • Zihinsel beceriler,
 • Pratiklik becerisi,
 • Yanlış ve eksik anlamaları düzeltme,
 • Soyut kavramları anlama,
 • Analiz-sentez becerileri,
 • Çağdaş düşünme becerileri,
 • Bilimsel süreç becerileri,
 • Mühendislik ve tasarım becerisi,
 • Kod okuryazarlığı,
 • Psikomotor beceriler,
 • Duyuşsal becerilerdir.

IQ Geliştirme ve Kodlama İçin Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

IQ Geliştirme ve Kodlama için kullanılan malzemelerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Karton kâğıt
 • Blok seti

IQ Geliştirme ve Kodlama’da üreticiler, eğitim setlerinin çevre dostu olmasına dikkat etmiştir. Toli Games yönetim kurulu üyeleri ürün kataloğunda " Yaşamın en konforlusu sağlıklı olanıdır. Bu konforu çocuklarımıza yaşatmak için temiz ve sağlıklı bir dünya gerekiyor. Toli Games ailesi olarak ürettiğimiz her ürünün çocuklarımızın bu konfor alanını destekleyecek şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Tüm ürünlerimizin testleri merkezi İngiltere’de bulunan İngiliz çok uluslu güvence, denetim, ürün testi ve sertifikasyon şirketi olan İNTERTEK tarafından yapılmaktadır. " şeklinde yazılan cümle, çevre dostu ürünler ürettiklerini desteklemektedir.

IQ Geliştirme ve Kodlama Kutusunda Neler Bulunmaktadır?

IQ Geliştirme ve Kodlama kutusunun içerisinde aşağıda listelenen materyaller bulunmaktadır.

 • 4 adet kitap
 • 1 adet penta blok seti (14 parça)
 • 1 adet penta blok kitapçığı

IQ Geliştirme ve Kodlama Benzer Eğitim Setleri Nelerdir?

IQ Geliştirme ve Kodlama benzer eğitim setleri aşağıda listelenmiştir.

Koli İçi Adet
10
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR