Dikkat Geliştirme Becerileri
Dikkat Geliştirme Becerileri
Dikkat Geliştirme Becerileri
Dikkat Geliştirme Becerileri
Dikkat Geliştirme Becerileri

Dikkat Geliştirme Becerileri

Marka : Toli Games
Fiyat : ₺829,00(KDV Dahil)

Dikkat Geliştirme Becerileri; 5- 11 yaş aralığında bulunan kişilerin dikkat ve konsantrasyon becerisini geliştiren eğitim modeli setidir.

:

Dikkat Geliştirme Becerileri Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Dikkat Geliştirme Becerileri; 5- 11 yaş aralığında bulunan kişilerin bireysel olarak gerçekleştirebileceği, dikkat ve konsantrasyon becerisini geliştiren eğitim modeli setidir.

Dikkat Geliştirme Becerileri’nin amacı; 5- 11 yaş aralığında bulunan tüm bireylerin olaylar karşısındaki tepkileri, karar vermede kullandıkları düşünce biçimleri ve olaylara farklı açılardan bakabilme kabiliyetlerini olumlu yönde geliştirmektir.

Dikkat Geliştirme Becerileri’nin gerekliliği ve önemini açıklayan bazı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirir.
 • Odaklanma becerisini geliştirir.
 • Görsel algı ve zekayı kuvvetlendirir.
 • İlgili uyaranları doğru seçebilme ve yoğunlaşabilme becerisini geliştirir.
 • Hafızayı kuvvetlendirir.

Dikkat Geliştirme Becerileri aşağıda listelenen amaçlar dahilinde satın alınabilmektedir.

 • Okul, kurs, atölyeler vb. gibi eğitim verilen alanlarda öğretici ve eğlendirici zaman geçirmek,
 • Bireysel zamanı kaliteli ve keyifli geçirmek,
 • Bunlarla birlikte zihinsel gelişimi destekleyici faaliyetlerde yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.

Dikkat Geliştirme Becerileri Nedir?

Dikkat Geliştirme Becerileri, 5- 11 yaş grubundaki tüm bireylerin, bireysel olarak dikkat geliştirme kazanımlarını küçük yaşta doğru bir şekilde geliştirmesi amacıyla gerçekleştirebileceği eğitim seti etkinliklerindendir.

Dikkat konusunda kendini geliştirebilen bireylerin olaylar karşısındaki tepkileri, karar vermede kullandıkları düşünce biçimleri ve olaylara farklı açılardan bakabilme kabiliyetleri olumlu yönde gelişmektedir. Özellikle ailede okul öncesi yaşlarda başlanması gereken dikkat eğitimi, ilkokul ve ortaokulda yoğun bir şekilde sürdürülmeli, her bir öğrencinin farklı bir birey olduğu ve bilişsel özelliklerinin farklılıkları göz önüne alınarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu konuda geç kalınması, bireylerin hayatları boyunca etkisini hissedecekleri önemli bir eksiklik olarak kalacaktır ve ilerleyen yaşlarda telafisi mümkün değildir.

Dikkat Geliştirme Becerileri; eğitim setleri, dikkat geliştirici kutu oyunları, bireysel oyunlar, dikkat kutu oyunları, akıl ve zeka oyunları, matematik oyunları gibi farklı kategorilerle desteklenen; 5- 11 yaş grubundaki kişilerin bireysel olarak gerçekleştirebileceği bir eğitim setidir.

Dikkat Geliştirme Becerileri, dikkat setleri, dikkat geliştiren akıl ve zeka oyunları, dikkat dağınıklığı için kutu oyunları, 7 yaş kutu oyunları, 8 yaş kutu oyunları, 10 yaş akıl zeka ve dikkat oyunları, tek kişilik kutu oyunları gibi kategorik özelliklere sahiptir.

Dikkat Geliştirme Becerileri, Toli Games markasının tasarladığı bir eğitim setidir. Toli Games, sürekli gelişme anlayışı ile nitelikli oyunlar ve değerler üreten, değişen ve toplumun beklentilerine uygun oyun tasarımları ve fikirleri oluşturur. Dikkat Geliştirme Becerileri’nin oluşum, tasarım, üretim ekibindeki kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Türkiye’nin ilk oyun yazarı ve matematik öğretmeni İbrahim Halil Demir,
 • Prof. Dr. İsmail Naci Cangül,
 • Sınıf öğretmeni Suat Sönmez,
 • Matematik öğretmeni Tahsin Üstündağ’dır.

Dikkat Geliştirme Becerileri Nasıl Kullanılır?

Dikkat Geliştirme Becerileri setinde ilkokul 1.- 5. sınıf öğrencilerine uygun olarak hazırlanmış olan ve dikkat becerisini geliştirmeyi amaçlayan 4 adet kitap ve 6 adet dikkat küpü bulunmaktadır. Kitaplarla birlikte verilen küpler kullanılarak verilen/ verilmeyen ipuçları dikkate alınarak problemlerin, işlemlerin ve bulmacaların doğru çözümüne ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu kitaplar çocuğun; dikkat, odaklanma, görsel algı ve konsantrasyon becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dikkat Geliştirme Becerileri KaçKişilik Bir Oyundur?

Dikkat Geliştirme Becerileri tek kişiliktir. Bu eğitim setinde dikkat geliştirme beceri kazanımları bulunmaktadır. Tek kişiyle gerçekleştirilen bireysel etkinlikler kendini tanımada önemli bir rol oynamaktadır. Bireysel eğitim setleri, oynayan bireyler tarafından zamanı olumlu yönde değerlendirme ve kendini geliştirme gibi olumlu durumları desteklediği bilgisine ulaşılmaktadır.

Dikkat Geliştirme Becerileri Kimler için Uygundur?

Dikkat Geliştirme Becerileri 5- 11 yaş aralığındaki tüm kişiler için uygundur. Aşağıda 5- 11 yaş grubuna ait ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

 • 5- 7 Arası Yaş Grubu: Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar. Resimlerdeki eksik kol ve bacakları çizer. Üç nesneden oluşan örüntüler oluşturabilir. 10- 25 parçalı yapbozu tamamlar. Nesne grafiğini okuyabilir. Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturabilir. Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturabilir. 6 ila 10 adet nesneyi özelliğine göre gruplandırır. Problem durumlarında çözüme yönelik akıl yürütebilir. 1 ila 10 adet arası nesne ve rakamlar arasında ilişki kurabilir. Yaptığı işe dikkatini verebilir. 1 ila 10 adet arası nesnelerle toplama yapabilir. 1 ila 10 adet arası nesnelerle çıkartma yapabilir. Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyleyebilir. Yarım ve bütün olan nesneleri gösterebilir. 20’ye kadar ritmik sayabilir. 1’den 20’ye kadar olan rakamları sıralayabilir. Haftanın günlerini sırasıyla söyleyebilir. Eşleştirme ve gruplandırma işlemlerini nasıl yaptığını açıklayabilir. Miktar bildiren kıyaslama ifadelerini kullanabilir. Neden sonuç ilişkisini kurar. Nesneleri konumlandırabilirler. Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin edebilir. Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyebilir. Dikkat Geliştirme Becerileri bu yaş grubu için uygundur.

 • 7- 11 Arası Yaş Grubu: Benlik gelişmektedir. Bu yaşlarda ‘Ben’ kavramı daha karmaşık bir hale gelmektedir. Benlik, bireylerin fiziksel ve sosyal çevresiyle olan etkileşimleri sonucu elde ettikleri birtakım kişisel duygu, değer ve kavramlar sistemidir. Yüksek benlik saygısına sahip olabilen çocuklar kendilerini, gerçekleştirebilecekleri hedefler koyabilen ve bu hedefler doğrultusunda çalışabilen yetenekli bir birey olarak algılayabilecektir.

  Mantıksal düşünme başlamaktadır. Somut düşünce vardır. Somut düşünce şekli eşya ve olaylar üzerinde çok boyutlu ve mantıksal düşünce şeklidir. Bu yaş grubunda çocuklar nesne ve olaylara ilişkin akıl yürütebilmektedirler.

  Bellek ve dil becerisi gelişir. 8- 9 yaşlarındaki çocukların kelime hazinesi oldukça geniştir. Aritmetik becerileri daha kolay kavrar ve uygular. Çocuklar önce okumayı, sonra yazmayı ve daha sonra da aritmetik işlemleri öğrenmektedirler. Bununla birlikte çocukların amaçlanan şeyi öğrenebilmeleri için belirli bir gelişim basamağına erişmiş olmaları gerekmektedir. İlköğretimin ilk yıllarındaki çocuklar öncelikle doğal sayıları ezbere sayabilirler ondan sonra sayı kavramını edinirler. Çocukların matematiksel kavramları öğrenmesi de yaşla ilgilidir. İlkokulun ilk yıllarında çocuklar önce toplama ve çıkarmayı daha sonra çarpma ve bölmeyi öğrenmektedirler. Dikkat Geliştirme Becerileri bu yaş grubu için uygundur.

Dikkat Geliştirme Becerileri Fiyatı Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Dikkat Geliştirme Becerileri fiyatı özel indirimler, farklı bayiliklerde bulunması gibi faktörlere bağlı olarak 250- 300 TL arasında değişiklik göstermektedir. Dikkat Geliştirme Becerileri’nin fiyatını etkileyen tüm etkenler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazar,
 • Basım evi,
 • Ekonomik durum,
 • Yayın tarihi,
 • Ürün malzemesi,
 • Pazarlaması,
 • Ürün sayısı,
 • Kâr marjı,
 • Yerel rakipler,
 • Sabit giderler (şirket içi depolama veya ofis kirası ve pazarlama giderleri gibi.)
 • Değişken giderler (satış hacmine bağlı değişen giderlerdir.)

Dikkat Geliştirme Becerileri Hangi Eğitim Türleri İçerisindedir?

Dikkat Geliştirme Becerileri, bilişsel becerilere yönelik eğitim modelleri içerisine girmektedir. Dikkat Geliştirme Becerileri dikkat geliştirme becerileri kazanımlarını içinde barındıran bir eğitim modeli setidir.

Günümüze kadar eğitimin ne olduğuna dair çeşitli tanımlar yapılmıştır. Prof. Dr. Selahattin Ertürk eğitimi ‘’bireylerin yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik bir değişim oluşturma süreci’’ olarak tanımlamıştır. Eğitim bilimci Ralph W. Tyler ise eğitimi ‘’kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci’’ olarak tanımlar. Sosyolog Emile Durkheim da eğitimi ‘‘fizik ve sosyal tabiatın insan üzerinde oluşturduğu tesirler’’ olarak tanımlamaktadır. Yukarıda yapılan tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere eğitim konusunda birbirleriyle çelişen ya da birbirlerini destekleyen düşünceler bulunmaktadır.

Eğitim sisteminin kurumsallaşması ile birlikte farklı eğitim modelleri ortaya konulmuştur. Dikkat Geliştirme Becerileri Montessori Eğitim Modeli içerisinde düşünülebilmektedir. Eğitim modelleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ana Akım Eğitim Modelleri: "Klasik eğitim modeli” olarak da isimlendirilen ana akım eğitim modelleri her ülkenin hali hazırda uygulamış olduğu genel eğitim modelleridir. Ana akım eğitim modellerinde belli bir müfredat bulunmaktadır. Eğitimciler de bu müfredatı uygulamakla mükelleftir. Bu eğitim modelinde müfredatın dışına pek fazla çıkılmamaktadır. Yaş aralıklarına ve sınıf düzeylerine uygun olarak hazırlanan müfredatlara uygun çalışma programları hazırlanır ve eğitimde bu programlar takip edilir.

 • Tam Öğrenme Modeli: Tam öğrenme modeli Bloom ve Carroll modeli olarak da bilinmektedir. Bu öğrenme modelinde söylenmek istenen uygun koşullar sağlandığında herkesin her şeyi öğrenebileceğidir. Burada uygun öğrenme ortamından kastedilen yer okullardır. Ortalama başarı önemli olduğundan öğrenemeyenler elenecektir ve bireysel öğrenme değil sınıf öğrenmesi önemli olmaktadır.

 • Montessori Modeli: Bu modelde esas çocukların neye ilgisi olduğudur. Çocuklar ilgi duydukları konulara ait materyalleri kendileri seçebilmektedir. Bu modelde en önemli amaç çocuğun severek yapabileceği işleri keşfetmesi ve ilgilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirebilmesidir. Montessori modeline göre her çocuk farklıdır ve her çocuğa farklı şekillerde yaklaşılmalıdır.

 • Özgür Okullar Modeli: 1921 yılınsa İngiltere’de Summerhill Okulu’nun kurulmasıyla ortaya çıkmış ve bu isimle de bilinen öğrenme modelidir. Bu okul Neill tarafından kurulmuştur. Bu öğrenme modelinde okullar yaşama hazırlık aracı olarak görülmektedir. Ayrıca demokratik katılımcılık ve öğretimdeki seçmecilik önem taşımaktadır. Bu öğretim modelindeki en önemli amaç ise özgür bireyle yetiştirebilmektir.

 • Ev Okulları Modeli: 1960’lı yıllarda ABD ile yaygınlaşmış olan ve sonraki dönemlerde diğer ülkelerde de yer bulan ev okulu modeli zorunlu eğitime meydan okuyan bir eğitim modelidir. Bu modelde kendi kendine düşünebilen ve yetebilen aynı zamanda istediğinde her bilgiyi öğrenebilecek olan bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.

Dikkat Geliştirme Becerileri Kişisel Gelişime Nasıl Katkı Sağlar?

Dikkat Geliştirme Becerileri kişisel gelişime nasıl katkı sağladığına dair bilgiler aşağıda listeleme halinde verilmiştir.

 • İşlem yapma becerisini geliştirir.
 • Odaklanma ve konsantrasyonu geliştirir.
 • Mantık yürütme becerilerini geliştirir.
 • Problem çözme alışkanlığı kazandırarak mantıksal düşünceye katkı sağlar.
 • Bağlantısal düşünme becerisini oluşturur ve kuvvetlendirir.
 • Olaylara farklı açılardan bakabilme kabiliyetini olumlu yönde geliştirir.
 • Görsel dikkat becerisini geliştirir.
 • Karar vermede kullanılan düşünce biçimlerini olumlu yönde geliştirir.

Dikkat Geliştirme Becerileri Yazarı Kimdir?

Dikkat Geliştirme Becerileri yazarları;

 

 • Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, İbrahim Halil Demir, Suat Sönmez ve Tahsin Üstündağ’dır. Dikkat Geliştirme Becerileri yazarlarının biyografileri verilmiştir.

 • Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, (1967- Diyarbakır) Uludağ Üniversitesi Matematik bölümü mezunu, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Anabilim/Bilim Dalı başkanıdır. 11 yıldır Türkiye Ulusal Uzmanlar Ekibi bünyesinde üniversite reformlarının uygulanması için Bologna Uzmanı olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK-Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu ve Uludağ Üniversitesi'nden 17 bilimsel araştırma projesinde yer almıştır.

 • Halil İbrahim Demir, (1974- Şanlıurfa) matematik öğretmeni, zeka oyunları eğitmeni, zeka oyunları oyun yazarı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimi üyesi, öğretmen akademisi üyesi, zeka oyunları süper lig kurucusu ve Toli Games yönetim kurulu üyesidir.

  Halil İbrahim Demir, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi matematik bölümü mezunudur. 18 yıldır MEB’de matematik öğretmeni olarak çalışmıştır. Aynı zamanda; 16 yıldır zeka oyunları adına çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin ilk oyun yazarıdır. 30’u aşkın kutu oyunu tasarlamıştır. " Bir İşlem, Derin Zeka 1 – 2, Benimle Oynar Mısın? Bom Seti " yayımlanmış kitaplarıdır. 3 yıldır Bursa’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge departmanında çalışmaktadır. Zeka Oyunları Süper Ligi ve Eğitsel Bakış Açısıyla Zeka Oyunları Projesi kurucusudur. Halil İbrahim Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

  "Oyun, dünyanın en ciddi işidir.” diyen Demir; oyunu eğitimde hafife alınmayacak bir araç olarak düşünmektedir. Özellikle matematik alanında oyunun çok büyük bir güç olduğuna inanır. Matematik alanında ilgili çalışmalar yaparak gelecekte başarılı olacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 • Tahsin Üstündağ, (1982 – Bitlis) ilk, orta ve lise öğretimini Bitlis’te tamamlamıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik bölümünü bitirmiştir. 2006 yılından beri MEB’te matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 10 yıldır zeka oyunları alanında çalışmalar yürütmektedir. Zeka oyunları eğitmenliği, STEM eğitmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır. 30’a yakın yayımlanmış kutu oyunlarının tasarım ekibinde yer almaktadır.

 • Suat Sönmez, Bursa’da sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Zeka oyunları ve ders öğretim yöntemleri alanında çalışmalar yapmıştır. Birçok zeka oyununun yazımında ve geliştirilmesinde görev almıştır. Çocukların duyusal ve bilişsel gelişimlerinin erken yaşlardan itibaren desteklenmesi gerektiğine inanmıştır.

Dikkat Geliştirme Becerileri Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dikkat Geliştirme Becerileri eğitim seti dikkat geliştirme becerisinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Dikkat geliştirme becerisini geliştirmenin diğer yolları ise aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Planlı ders çalışma programı oluşturmak,
 • Dikkat geliştiren oyunlar oynamak ve aktiviteler yapmak,
 • Beslenme konusunda dikkat artırıcı besin programları oluşturmak ve tüketmek,
 • Aile içi iletişime katkı sağlayacak sosyal planlar oluşturmak,
 • Yabancı dil öğrenmek,
 • Stresten kaçınmak,
 • Nimonik okuma gerçekleştirmek,
 • Beyin egzersizleri yapmak,
 • Yeterli uyumak,
 • Bulmaca çözmek,
 • Hafıza sarayı oluşturmak,
 • Sağlıklı beslenmektir.

(H2) Dikkat Nedir?

Dikkat, gündelik hayatımızda yaptığımız neredeyse her işte kullandığımız karmaşık bir süreçtir. Kelime anlamı olarak dikkat, ilgili uyaranları seçebilme ve onlara yoğunlaşabilme kabiliyetidir. Dikkat, sayesinde kendimizi uyaranlara göre konumlandırıp ve nihayetinde karşılık verebildiğimiz bilişsel süreçtir. Bilişsel beceriler çok önemlidir ve günlük hayatımızın önemli bir parçasıdır. Neyse ki dikkat becerisini doğru bilişsel hazırlıklarla çalıştırmak ve de geliştirmek mümkündür. Dikkat, tek bir süreçten değil bir dizi alt süreçten oluşmaktadır.

Dikkat Geliştirme Becerileri İçin Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Dikkat Geliştirme Becerileri için kullanılan malzemelerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Karton kâğıt
 • Plastik parçalar

Dikkat Geliştirme Becerileri’nde üreticiler, eğitim setlerinin çevre dostu olmasına dikkat etmiştir. Toli Games yönetim kurulu üyeleri ürün kataloğunda " Yaşamın en konforlusu sağlıklı olanıdır. Bu konforu çocuklarımıza yaşatmak için temiz ve sağlıklı bir dünya gerekiyor. Toli Games ailesi olarak ürettiğimiz her ürünün çocuklarımızın bu konfor alanını destekleyecek şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Tüm ürünlerimizin testleri merkezi İngiltere’de bulunan İngiliz çok uluslu güvence, denetim, ürün testi ve sertifikasyon şirketi olan İNTERTEK tarafından yapılmaktadır. " şeklinde yazılan cümle, çevre dostu ürünler ürettiklerini desteklemektedir.

Dikkat Geliştirme Becerileri Kutusunda Neler Bulunmaktadır?

Dikkat Geliştirme Becerileri kutusunun içerisinde aşağıda listelenen materyaller bulunmaktadır.

 • 4 adet kitap
 • 6 adet dikkat küpü

Dikkat Geliştirme Becerileri Benzer Eğitim Setleri Nelerdir?

Dikkat Geliştirme Becerileri benzer eğitim setleri aşağıda listelenmiştir.

Koli İçi Adet
10
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR