LGS Sınavı Nedir?

LGS Sınavı Nedir? - Toli Games Blog

LGS yani Liselere Geçiş Sistemi Türkiye'de 2017- 2018 eğitim ve öğretim yılı ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemidir.

LGS Sınavı liseye geçişte TEOG sınav sistemi yerine geçmiştir. LGS Sınavı PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleşebilmektedirler. Sınavda yeterli puan alamayan ve puan ile yerleşemeyecek olan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilmektedirler ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullara yerleşebilmektedirler. LGS Sınavına girmek zorunlu değildir.

LGS Sınavında sorumlu olunan dersler; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleridir. LGS Sınavı 8. sınıfın bitirilmesiyle girilebilen, tek günde iki oturum hâlinde yapılan ortaöğretimden liseye geçiş sınavıdır.

LGS Sınavı 6.- 7. ve 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanmaktadır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğle oturumunda uygulanan sayısal bölümde ise 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru sorulmaktadır. Sözel bölüm için 75 dakika, sayısal bölüm için 80 dakikalık bir süre verilmektedir. Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir ve mazeret sınavı bulunmamaktadır. LGS’den önceki sistem olan TEOG sistemine göre sorular daha seçicidir ve öğrencilerin genel kanaatine göre LGS daha zordur.

Sınavda çoktan seçmeli sayısal ve sözel sorular yer almaktadır. 6. 7. ve 8. sınıf müfredatından oluşan sorular Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Yabancı eğitim kurumları ile kolejler istedikleri takdirde kurum içi sınav da yapabileceklerdir. Sınava giren ya da girmeyen tüm öğrencilerin yerleştirme sonuçları aynı anda açıklanmaktadır.

Liselere yerleştirme ve kayıt LGS Sınavı ile yapılabildiği gibi sınavsız adrese dayalı olarak da yapılabilmektedir. Adrese dayalı yerleştirme sisteminde öğrencilerin merkezi sınava girmesine gerek yoktur. Tercih döneminde, öğrencinin ikametgâh adresi dikkate alınarak e- okul üzerinden okul tercih listeleri yayınlanmaktadır. Öğrenciler bu listelerde yer alan en çok beş okul tercihinde bulunabilmektedirler. Yerleştirme merkezi olarak yapılmaktadır.

Adrese dayalı yerleştirme sisteminde öğrencilerin ikametgâh adresleri, ortaöğretim başarı puanları, özürsüz devamsızlık yaptıkları gün sayısının azlığı, tercih önceliği dikkate alınmaktadır. Eşitlik durumunda ise yaşça küçük olan öğrenciye yerleştirmede öncelik tanınmaktadır.

LGS Sınavı 2022 Ne Zamandır?

LGS sınavının ne zaman yapılacağı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimiyle birlikte belli olmaktadır. LGS sınavı genellikle mayıs ayının son, haziran ayının ilk haftasında uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de uygulanacağını açıklamıştır.

Geçmiş yıllarda yapılan LGS Sınavı tarihleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • 2021 LGS Sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılmıştır. Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmiştir.
 • 2020 LGS Sınavı 20 Haziran Cumartesi günü yapılmıştır. Sınav sonuçları, 16 Temmuz 2020'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmiştir.
 • 2019 LGS Sınavı 1 Haziran Cumartesi günü yapılmıştır. Sınav sonuçları, 24 Haziran 2019'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmiştir.
 • 2018 LGS Sınavı 2 Haziran Cumartesi günü yapılmıştır. Sınav sonuçları, 26 Haziran 2018’de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilmiştir.

LGS Sınavı Konu Dağılımı Nedir?

LGS sınavı dersleri ve konu dağılımı aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

LGS TürkçeKonuları ve Soru Dağılımı:

 • Fiilimsiler (ortalama soru sayısı: 1)
 • Sözcükte Anlam (ortalama soru sayısı: 1- 2)
 • Deyimler ve Atasözleri (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Söz Sanatları (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Cümlede Anlam (ortalama soru sayısı: 2)
 • Parçada Anlam (ortalama soru sayısı: 3- 8)
 • Cümlenin Öğeleri (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Noktalama İşaretleri (ortalama soru sayısı: 1)
 • Metin Türleri (ortalama soru sayısı: 1- 2)
 • Fiilde Çatı
 • Cümle Türleri (ortalama soru sayısı: 1)
 • Yazım Kuralları (ortalama soru sayısı: 1)
 • Anlatım Bozukluğu (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Sözel Mantık / Görsel Okuma (ortalama soru sayısı: 1- 7)

LGS MatematikKonuları ve Soru Dağılımı:

 • Üslü Sayılar (ortalama soru sayısı: 2- 4)
 • Köklü Sayılar (ortalama soru sayısı: 3)
 • Çarpanlar ve Katlar (ortalama soru sayısı: 1- 3)
 • Olasılık (ortalama soru sayısı: 1- 3)
 • Veri Analizi (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Eşitsizlikler (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • Cebirsel İfadeler ve Eşitsizlikler (ortalama soru sayısı: 3- 4)         
 • Doğrusal Denklemler ve Eğim (ortalama soru sayısı: 0- 5)
 • Dönüşüm Geometrisi (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Geometrik Cisimler (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Üçgenler (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • Eşlik ve Benzerlik (ortalama soru sayısı: 0- 1)

LGS Din Kültürü ve Ahlâk BilgisiKonuları ve Soru Dağılımı:

 • Kader İnancı (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Zekât ve Sadaka (ortalama soru sayısı: 1- 3)          
 • Din ve Hayat (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • Hz. Muhammed’in Örnekliği (ortalama soru sayısı: 1- 3)
 • Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri (ortalama soru sayısı: 2)
 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı (Tevekkül) (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Hac İbadeti (ortalama soru sayısı: 1- 3)

LGS T.C. İnkılâp Tarihi ve AtatürkçülükKonuları ve Soru Dağılımı:

 • Bir Kahraman Doğuyor (ortalama soru sayısı: 1- 3)
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar (ortalama soru sayısı: 2- 4)
 • Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye (ortalama soru sayısı: 0- 5)
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Atatürk Dönemi Dış Politika (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası (ortalama soru sayısı: 1- 3)

LGS Fen Bilimleri Konuları ve Soru Dağılımı:

 • Mevsimler ve İklim (ortalama soru sayısı: 1- 3)
 • DNA ve Genetik Kod (ortalama soru sayısı: 1- 8)
 • Basınç (ortalama soru sayısı: 1- 5)
 • Madde ve Endüstri (ortalama soru sayısı: 2- 6)
 • Basit Makineler (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi (ortalama soru sayısı: 0- 7)
 • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Hücre Bölünmesi ve Kalıtım (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Işığın Kırılması (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Ses (ortalama soru sayısı: 0- 1)

LGS İngilizce Konuları ve Soru Dağılımı:

 • Friendship (ortalama soru sayısı: 1- 2)
 • Teen Life (ortalama soru sayısı: 1- 3)
 • In The Kitchen (ortalama soru sayısı: 1)
 • On The Phone (ortalama soru sayısı:            0- 1)
 • The Internet (ortalama soru sayısı: 1           )
 • Adventures (ortalama soru sayısı: 1)
 • Tourism (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Chores (ortalama soru sayısı:           1)
 • Science (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Natural Forces

LGS Sınavında Sorumlu Olunan Dersler Nelerdir?

LGS sınavı Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve toplam 90 soru sorulmaktadır. 75 dakikalık Sözel bölümde; 20 adet Türkçe, 10 adet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 adet T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, 10 adet Yabancı Dil sorusu sorulmaktadır. 80 dakikalık sayısal bölümde ise 20 adet Matematik ve 20 adet Fen Bilimleri sorusu sorulmaktadır.

Yönergeye göre, Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sözel bölümde; Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sorusu; Sayısal bölümde Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından sorular yer almaktadır. LGS sınavı aynı gün içerisinde iki oturum halinde uygulanmaktadır. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta ve kılavuzda belirtilmektedir. Sınav soruları; 8. sınıf Matematik, Türkçe, Fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınmak suretiyle öğrencilerin okuduklarını anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanmaktadır.

LGS Sınavı Nasıl Çalışılmalıdır?

LGS Sınavına nasıl çalışılması gerektiğini Tonguç Akademi adım adım taktiklerle anlatmıştır. Bu taktikler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Dersler iyi dinlenilmelidir.
 • Düzenli soru çözülmelidir.
 • Yanlışlar ve boşlarla mücadele edilmelidir.
 • Korkular bir kenara bırakılmalı ve hedefe odaklanılmalıdır.
 • Olumsuz düşüncelere yer verilmemelidir.
 • Hedef mutlaka belirlenmelidir.
 • Çalışma planı hazırlanmalıdır.
 • Adım adım programlı bir şekilde ilerlenmelidir.
 • Tempo gitgide artırılmalıdır.
 • Kaynak seçimine dikkat edilmelidir. Temel, orta, zor şeklinde basamak basamak ilerlenmelidir.
 • Ara ara aktivitelere yer verilmelidir.
 • Yapılan programın ilk 3 haftasına bağlı kalmak oldukça önemlidir.
 • Konu tekrarından sonra sorular çözülmeli ve çözülemeyen sorular mutlaka öğretmenlere sorulmalıdır.
 • Katsayısı yüksek olan derslerde sağlam bir temel oldukça önemlidir.
 • Yeni nesil sorulara ağırlık verilmelidir.
 • Çalışmaya erken başlamak hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereklidir.

LGS Sınavına Ne Zaman Çalışmaya Başlanmalıdır?

LGS Sınavına ne zaman ve nasıl çalışmaya başlanılması gerektiğine dair Tonguç Akademi’nin tavsiyeleri maddeler halinde aşağıda listelenmiştir.

 • Yeni nesil soru tarzları matematik, fen bilimleri gibi derslerde dahi hikâye tarzında, metinli, anlama dayalı paragraflar şeklinde olduğu için çok okumak sınavda daha iyi puanlar yapmayı etkilemektedir. Bundan dolayı okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren elde edilmesi gerekmektedir.
 • 6. sınıftan itibaren test çözmeye başlamak sınav başarısını etkilemektedir.
 • Paragraf sorularına hazırlıklı olmak gerekmektedir.
 • Matematik dersi çalışılırken kalem kullanılmalı, konularak yazarak ve sorular çözerek tekrar edilmelidir.

LGS Matematik Konuları Nelerdir?

LGS Matematik konuları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Sayılar ve İşlemler
 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri İşleme
 • Veri Analizi
 • Olasılık
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • Doğrusal Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Geometrik Cisimler
 • Dönüşüm Geometrisi

LGS Türkçe Konuları Nelerdir?

LGS Türkçe konuları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Dil Bilgisi
 • Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil)
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Cümlede Anlam İlişkileri
 • Cümle Yorumlama
 • Söz Sanatları
 • Metin Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)
 • Söz Sanatları
 • Yazım ve Noktalama Kuralları
 • Parçada Anlam
 • Paragrafın Anlam Yönü
 • Paragrafın Yapı Yönü
 • Tablo ve Grafik İnceleme
 • Görsel Yorumlama
 • Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
 • Cümlede Anlam
 • Dil Bilgisi
 • Fiillerde Çatı
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları

LGS Matematik Nasıl Daha Kolay Öğrenilir?

Matematik genel olarak pek sevilmeyen, fakat neredeyse herkesin bir dereceye kadar ihtiyaç duyduğu konulardan biridir. Matematik öğrenme konusu çoğu insan tarafından kötü algıya sahiptir. Hızlı hesap yapma, ezbere ve soyut sorunlara odaklanmak birçok insanda matematiğin sıkıcı olduğu veya ihtiyaç duyacağı bir şey olmadığı kanısını oluşturabilmektedir.

Matematiğin nasıl daha kolay öğrenilebileceğine dair ipuçları aşağıda listelenmiştir.

 • Konuyla ilgilenilmelidir.

  Konuyla ilgilenildiğinde ve mümkün olduğu kadar çok eğlenildiğinde, matematiği hızlı öğrenme olasılığı çok daha yüksek olmaktadır. Yalnızca bir şeylerin nasıl hesaplanacağı veya sorunların nasıl çözüleceği üzerine odaklanmak yerine fikirleri destekleyen kavramlar hakkında dikkatlice düşünülmelidir. Matematik daha önce sevilmeyen bir şey ise öncelikle zevk almayı denemek yerine matematikten nefret edilmesine sebep olan ana şeylerden kaçınmaya çalışmak gerekmektedir.

  Stanford Üniversitesi Matematik Eğitimi Profesörü Dr. Jo Boaler “hızlı matematik” e odaklanma, ezberleme ve zaman kısıtlamaları altında yapılan testlerin, insanların matematik öğrenmeye çalışırken karşılaştıkları başlıca engeller olduğunu belirtmektedir. Yöntem olarak görünmese dahi hızlı bir şekilde öğrenme temelleri güçlü bir şekilde kavramak anlamına gelmektedir.

 • Temelden başlanılmalıdır.

  Daha karmaşık matematik konuları daha basit olanları temel almaktadır. Bundan dolayı karmaşık bir şeyle devam edebilmek için öncelikle iyi bir şekilde kavranabilen temel bilgilerden başlamak gerekmektedir. Örneğin; hesabın öğrenilmesi istendiğinde temel cebir ve basit trigonometri iyi bir şekilde kavranmalıdır. Koşmadan önce yürümek gerekmektedir ve aynı temel ipucu matematik öğrenmek için de geçerli olmaktadır.

 • Ezberlemek yerine sayı duygusu geliştirilmelidir.

  Zaman çizelgelerini ezberlemek, yarı sistematik bir şekilde bilinmeyen bir sorunu çözmekten daha az önemlidir. Örneğin; 8 × 8 = 64 olduğu ezberlenmiş olabilmektedir fakat stresli bir durumda bunun gibi gerçekleri unutmak kolay olmaktadır. Sayı duygusu kavramı bunu sıfırdan basit bir şekilde çözebilmekle alakalıdır. Örneğin; sayıları 10 ile çarpmak çok daha kolay olmaktadır. Bundan dolayı 8 × 10 = 80 hesabı yapılarak ve sonra bu hesaplamaya eklenilen fazladan 16 sayı çıkarılarak sonuca ulaşabilmektedir. Bu tür ve benzeri stratejiler, temel hesaplamalarda kişilere ezberden çok daha fazla yardımcı olmaktadır.

 • Hedef belirlenmelidir.

  Yalnızca ondalık sayılarla ve yüzdelerle çalışmak gibi bazı temel becerilere ihtiyaç olduğunda kişilerin kendilerini geometri ya da trigonometri öğrenmeye zorlamasına gerek yoktur. Fakat fizik gibi bir bölüm okunmak istendiğinde cebir, matematik, vektörler ve daha birçok konuda arka plan bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Hızlı ve kolay bir şekilde matematik öğrenmenin en iyi yolu, istenilen şeyi elde etmek için ihtiyaç duyulan konuda en kısa yolu seçmektir. Fakat acele ediliyorsa tüm temel bilgilerin uygulandığından emin olduktan sonra uzmanlaşma gerçekleştirebilmektedir.

 • Pratik soruları cevaplamak oldukça önemlidir.

  Matematik; sayesinde başka şeylerin çok daha çabuk kavranabildiği bir konudur. Kitap okumak ve örnekleri görmek her zaman faydalıdır, ancak sorunları çözebilmenin yerini alamamaktadır. Matematik işlemleri yaparken hata yapılabilmektedir. Ancak bu durum kişinin cesaretini kırmamalıdır. Bu gibi durumlar hangi konularda eksiklik ve boşluk olduğunun ortaya çıkarılmasında önemlidir ve böylelikle o konuların üzerine giderek öğrenilmesi için fırsat sunmaktadır.

 • Matematiksel kelime bilgileri takip edilmelidir.

  Üstlü, kareköklü gibi kelimeler, matematik öğrenirken her zaman ortaya çıkmaktadır ve okunduğunda gerçekten bir yere ulaşmak için ne anlama geldiklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu gibi kelimeler için kişilerin kendi tanımlamalarını yapması öğrenmeyi ve kalıcılığı kolaylaştırmaktadır.

 • Bazı püf noktaları bilinmelidir.

  Sayı duygusunun oluşması hesaplamalarla baş edebilmek adına çeşitli stratejiler öğrenmek ile alakalıdır. Yukarıda bahsedilenlerle birlikte matematiği kolayca öğrenmek için başka ipuçları da bulunmaktadır. Örneğin; iki aşamalı ekleme, önce kolay olanı ve sonra kalanını ekleyerek toplama sorularını çözmeye yardımcı olmaktadır. “93 + 69” ile karşı karşıya alındığında, standart yöntemle çözülebilir ya da 93 + 7 = 100 olduğunu hatırlanarak önce 7'yi 69'dan 62'yi bırakmak için alınır ve 93' e 7 eklenir. Bu problemi çok daha kolay olana indirgemektedir. Böylelikle 93 + 69 = 100 + 62 = 162 daha kolay şekilde bulunabilmektedir. Aynı temel mantık çıkarma işleminde de gerçekleştirilebilmektedir.

  Bunun gibi birçok püf noktası bulunmaktadır. Sayılardan biri eşit olduğu sürece “15 × 36” gibi zorlu bir çarpma işlemi olduğunda, çift sayı ikiye bölünerek ve diğeri iki ile çarpılarak basitleştirilebilmektedir. Yani durum şu şekilde olacaktır: 15 × 36 = 30 × 18. Bu problemin üstesinden gelmek biraz daha kolay olmaktadır. Sayılarla bu çarpım parçalara ayrılarak daha da basite indirgenebilmektedir. 30 x 18 = (30 x 10) + (30 x 8) = 300 + 240 = 540

  Çarpma işleminin temelini anlayarak görünüşte karmaşık sorunları bile basitleştirmenin ve çözmenin yollarını bulunabilmektedir. Bu gibi öğrenilebilecek birçok benzer püf noktası bulunabilmektedir. Hesap makinesi olmadan hızlı hesaplamaya ihtiyaç duyulduğunda bu yöntemler oldukça pratik olmaktadır.

 • Master problem çözme

   

  Sorunlar matematiğin önemli bir parçasıdır ve bunları çözmek için bazı stratejiler öğrenmek kişileri çoğu zaman başarıya ulaştırmaktadır. Sorunları çözerken temel ipuçları; kişiye ne söylendiğine, hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğuna ve sorunun sonunda neyin bulunmak istendiğine odaklanmaktır. Bu önemli bilgi parçalarını bir sorudan çıkarmak, kullanılacak bir denklem veya genel bir yaklaşım söz konusu olduğunda kişiyi doğru yöne yönlendirmektedir.

  Bununla birlikte yapılması gerekenlerle ilgili ipucu olan terimleri anlamlandırmak önemlidir. Örneğin, “y'nin değeri x azaldığında” cümlesi ile “x, y' den çıkarıldığında” cümlesi; “x ile y arasındaki oranı hesaplamak” cümlesi ile” x’ in y’ ye bölümü” cümlelerinin aynı anlamlara geldiğinin bilinmesi gerekmektedir.

LGS Yeni Nesil Matematik Kitaplar Nelerdir?

LGS Yeni Nesil Soru Temelli Ti Matematik 8. Sınıf Kitabı korkutucu formül ve özellikleri, görselleştirilerek eğlenceli bir oyun haline getirmiştir. Toli Games Ti Matematik serisi matematikçi Tahsin Üstündağ ve İbrahim Halil Demir tarafından yazılmıştır. Bu kitapta, kendilerini matematiğe, matematiğin sevilmesine ve geniş kitlelere yayılmasına adamış iki matematikçinin hayat boyu birikimlerinin bir yansımasını bulunmaktadır. Sayılar ve şekiller, matematiğin asal sayı, bölünebilme, üslü sayı, köklü sayı, örüntü, geometrik şekillerin uzunluk, alan ve hacim özellikleri mükemmel görsellik ve ilginçlikte, her yaş grubuna hitap edecek şekilde okurlara sunulmuştur. Korkutucu formül ve özellikler, görselleştirilerek oyun haline getirilmiştir. Benzeri bazı eserler mevcut olsa da bu eserdeki soruların hazırlanması, sunumu ve görselliği, bu eseri diğerlerinden kolayca ayırmaktadır.

Uzmanların önerdiği diğer LGS yeni nesil matematik kitapları ve kaynakları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • 8. Sınıf LGS Yeni Nesil Matematik Soru Bankası- Basamak Yayınları
 • LGS Matematik Soru Bankası- Yeni Nesil
 • LGS Matematik Mantık ve Muhakeme Soruları Nasıl Çözülür- Editör Yayınevi
 • 8.Sınıf LGS MASTER Matematik Soru Bankası- Okyanus Yayınları
 • 8. Sınıf Yeni Nesil Türkçe Matematik Soru Bankası- Tonguç Akademi
 • 8. Sınıf Pre Master Matematik Soru Bankası- Okyanus Yayınları
 • LGS 8. Sınıf Matematik Yeni Nesil Soru Bankası- Referans Yayınları
 • 8. Sınıf Matematik Soru Bankası- Mozaik Yayınları
 • 8.Sınıf Matematik Soru Bankası- Tonguç Akademi
 • 8.Sınıf Matematik Eko Taktikli Soru Bankası- Tonguç Akademi
 • Sayısal Dersler 1. Dönem Süper Tekrar Kitabı- Benim Hocam Yayınları
 • LGS 1.Dönem Matematik Hasat Soru Bankası- Muba Yayınları
 • LGS Eve Sığar 1. Dönem Sayısal Dersler Soru Bankası
 • 8. Sınıf LGS Fenomen Matematik Soru Bankası- Gama Yayınları
 • 8. Sınıf LGS Matematik Uzmanı Soru Bankası- Hız Yayınları
 • 8. Sınıf Matematik Soru Bankası- Zeka Küpü Yayınları
 • 8. Sınıf Nar Tanesi Matematik Soru Bankası- Nartest Yayınları
 • 8. Sınıf LGS Matematik Soru Avcısı- Çanta Yayınları
 • 8. Sınıf VAR Matematik Yeni Nesil Soru Bankası- Arı Yayıncılık
 • 8. Sınıf LGS Matematik Matemito Atölyem- Arı Yayıncılık

LGS Sınavında Kaç Matematik Sorusu Vardır?

LGS Sınavı toplam 90 soru olup 50 sorusu Sözel Bölümde, 40 sorusu Sayısal Bölümde bulunmaktadır. Sayısal Bölümün 20 tanesi Matematik dersine aittir.

5. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

5. sınıf matematik konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Kesirler
 • Kesirlerle İşlemler
 • Ondalık Gösterim
 • Yüzdeler
 • Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
 • Üçgen ve Dörtgenler
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Uzunluk ve Zaman Ölçme
 • Alan Ölçme
 • Geometrik Cisimler

6. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

6. sınıf matematik konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Çarpanlar ve Katlar
 • Kümeler
 • Tam Sayılar
 • Kesirlerle İşlemler
 • Ondalık Gösterim
 • Oran
 • Cebirsel İfadeler
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Veri Analizi
 • Açılar
 • Alan Ölçme
 • Çember
 • Geometrik Cisimler
 • Sıvı Ölçme

7. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

7. sınıf matematik konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Tam Sayılarla İşlemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Rasyonel Sayılarla İşlemler
 • Cebirsel İfadeler
 • Eşitlik ve Denklem
 • Oran ve Orantı
 • Yüzdeler
 • Doğrular ve Açılar
 • Çokgenler
 • Çember ve Daire
 • Veri Analizi
 • Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

8. Sınıf Matematik Konuları Nelerdir?

8. sınıf matematik konuları aşağıda listelenmiştir.

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • Doğrusal Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Geometrik Cisimler

Matematik Nasıl Sevilir?

Matematik dersi kimi öğrencilere göre eğlenceli, kimi öğrencilere göre ise oldukça sıkıcı ve zor bir derstir. Özellikle ilköğretim düzeyindeki çocukların büyük çoğunluğu matematik dersinden hoşlanmamaktadırlar.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hayrullah Ayık Matematik öğrenmenin yaşının olmadığını belirtmiş ve matematiği sevmiyorsanız bile nefret etmeyin tavsiyesinde bulunmuştur. Prof. Dr. Ayık, matematik becerisinin resim, müzik gibi bazı yetenekler gerektirdiği için herkesin matematiği sevmesi beklemenin yanlış olduğuna söylemektedir.

Matematik öğretiminde ve sevdirilmesinde öğretmenlerin rolünün oldukça fazla olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayık matematiği öğretecek öğretmenlerin iyi eğitilmiş olması gerektiğine vurgu yapmış ve iyi eğitilmiş öğretmenlerin zor konuları dahi sevdirerek öğretebileceğini söylemiştir.

Matematiği sevmek için öncelikle matematik korkusundan ve önyargısından sıyrılmalı ve matematik yalnızca bir ders olarak görülmemelidir. Böylelikle matematikle yakınlık kurulabilecektir.

Günümüz internet teknolojisi sayesinde birçok içeriğe kolayca erişim söz konusudur. Bundan dolayı matematik bulmacaları, matematik zeka oyunları gibi matematiği anlamayı ve sevmeyi kolaylaştıracak etkinliklerle matematik anlaşılmaz ve sevimsiz olmaktan çıkabilmektedir.

Bunlarla birlikte matematiğin öğrencilerin özgüveniyle de ilişkili olduğu bilinmektedir. Karşılaşılan problemler, sorular ne kadar zor veya anlaşılmaz olursa olsun pes edilmemelidir. Matematik yapılabildikçe sevilen bir derstir.

Matematiği sevmenin başka bir yöntemi ise araştırma yapmaktır. Sadece verilen ev ödevlerini yapmak veya test sorularını çözmek öğrencilere anlamsız gelebilmektedir. Ancak bu formüllerin gerçek hayatta nerelerde kullanıldığını öğrenmek matematiği anlamlandırabilmek için oldukça önemlidir.

Matematik Nasıl Sevdirilir?

Matematik anlaşıldığında ve yapılabildiğinde oldukça ilgi çekici bir konudur. Ancak çocuklar gelişim evreleri süresince matematik kavramını anlamakta zorluk çekebilmektedirler. Öğrencilerin matematik dersine olan tutumlarında bir problem var ise tespit edilmeli ve ona göre öğrencilerin kendi çalışma yöntemini geliştirmeleri hedeflenmelidir.

İlköğretim öğrencilerine matematiğin sevdirilmesi:

İlköğretimde, özellikle matematik dersinde öğretmenlerle öğrenciler arasında sevgisizlik, anlayışsızlık ve benzeri olumsuz tutumlar öğrencinin matematiğe karşı olumsuz tutumlar geliştirmesine ve matematik öğreniminde zorluklara yol açabilmektedir. Öğretmenlerin öncelikle yapması gereken öğrencilere bir şeyleri öğretmeye çalışmaktan ziyade çocuklarla olumlu iletişim kurmaya çalışmak olmalıdır.

İlkokul çocuğuna matematik öğretiminde ve sevdirilmesinde oyunlardan yararlanılabilmektedir. Oyunlarla bağ kurularak anlatılan matematik dersi, çocuklara matematiği sevdirmek için etkili sonuçlar sağlamaktadır. Ayrıca oyunlarla öğrenilen bilginin kalıcılığı da elde edilebilmektedir. Ayrıca çocuklara matematiğin sevdirilmesindeDavid A. Sousa tarafından yazılan ‘’Beyin Matematiği Nasıl Öğrenir?’’ kitabı da etkili olmaktadır.

Ortaöğretim öğrencilerine matematiğin sevdirilmesi:

Her konuda olduğu gibi matematikte de öğrencilerin yaş seviyelerine göre onlara destek olmak gerekmektedir. Örneğin; 5. ve 6. sınıf öğrencilerinde matematikte “denklem fobisi” çok fazla karşılaşılan bir durumdur. Ortaöğretim öğrencileri somut düşünme evresinden yavaş yavaş soyut düşünme evresine geçmektedir. Dolayısıyla bu sınıflarda bir problem çözerken denklem kullanarak çözmeleri beklenmemelidir. Denklem konusunun temeli 6. sınıfta atılıp girişi ise 7. sınıfta yapılmaktadır. Öğrenciler denklem konusuna geldiklerinde bir önyargıyla hareket etmektedirler. Dolayısıyla sonraki senelerde cebirin temelini oluşturan bu konunun girizgahı sorunlu olabilmektedir. Bu gibi problemlerle karşılaşıldığında çözmek için sabit fikirli olmayıp çözüm için birçok yöntem olabileceğini kabul etmek gerekmektedir. Özellikle matematikte kendi kendine farklı bir yöntem geliştiren bir öğrencinin bu yöntemi diğer arkadaşlarına göstermesinden keyif aldığı ve bu konuda teşvik edildiğinde matematiğe olan ilgisinin arttığı gözlemlenmektedir. Yöntem yanlış olsa dahi ne yapmaya çalıştığı ve nerede hata yapmış olabileceğini sorular yardımıyla buldurulabilmektedir. Bu şekilde matematikte öğrencinin deneme- yanılma pratikleri ile kendisini geliştirmesi sağlanabilecektir.

Lise öğrencilerine matematiğin sevdirilmesi:

Öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretimde matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamak lisedeki matematik öğretimine büyük katkılar sağlamaktadır.

Lise dönemindeki gençlerin sorunlarının bir bölümü kendileriyle ilgili olan iletişim sorunları, anlaşılmama sorunu ve geleceğe yönelik kaygılardır. Bu sorunların büyük bir kısmı, öğrencilerin derslere karşı ilgisiz ve sevgisiz olmalarına, dolayısıyla da derslerde başarısız olmalarına sebep olabilmektedir. Matematik günlük yaşamın bir parçası haline getirilerek ve öğrencilerin soru sormaktan veya yanlış yapmaktan korkmamaları gerektiğini öğreterek öğrencilerin matematik önyargısı kırılabilmektedir.

Matematik Oyunları Nelerdir?

Matematik bir oyundur veya oyun bir matematiktir denilebilmektedir.Matematik ve oyun birçok bakımdan birbirlerine çok benzeyen iki farklı disiplindir.Bir oyun kuralları bilinmeden oynanamaz. Aynı şekilde matematik işlemlerinde de kendine has kurallar bilinmeden işlemler yapılamaz. Her oyunun zorluk seviyesi farklıdır. Matematikte de zorluk seviyelerine göre konular bulunmaktadır. Oyunlarda da matematikte de yaş ve gelişim düzeyi göz önüne alınmalıdır.

İlköğretim matematik oyunları:

 • Quick Math Zeka Oyunu
 • Hanoi kuleleri
 • Math Playground
 • Math Slither
 • Math Land
 • Godline Math Games
 • Khan Academy Kids
 • Toplama oyunu- çıkarma oyunu- çarpma oyunu
 • Çarpım tablosu ezberleme oyunu
 • Kesir modelleme oyunu
 • Saat okuma oyunu
 • En yakın onluk oyunu

Ortaokul matematik oyunları:

 • Permütasyon Oyunu
 • Birim Küp Oyunu
 • Yansıma Oyunu
 • Olay Çeşitleri Oyunu
 • Kombinasyon Oyunu
 • Bağımlılık Oyunu
 • Çok Küplüler Oyunu
 • Simetri Oyunu

Lise matematik oyunları:

 • Bölünebilme oyunu
 • Eğri çizimi yapboz oyunu
 • Sayılarla ilginç bir deneyim
 • Juniper Green
 • Asal sayı labirenti
 • Defineyi arama
 • İkinci derece denklemler bulmacası
 • Polinom bulmacası
 • Exploring functions
 • Başlangıç- bitiş oyunu
 • Trigonometrik eğlence

Matematik Öğrenmeye Yardımcı Kaynaklar Nelerdir?

Öğretmenlere, velilere ve öğrencilere göre yardımcı kaynakların merkezi sınavlar için gerekli olduğu, öğrenciler tarafından daha çok sevildiği, daha ilgi çekici olduğu ve yardımcı kaynaklarda konuların daha yalın ve öz olarak ele alındığı söylenmektedir. Ayrıca bu kaynaklar daha fazla etkinlik yapma olanağı sağlamakta ve bu kaynaklarda daha fazla soru bulunmaktadır. Bunlarla birlikte yardımcı kaynaklar ders kitaplarının sıkıcılığını gidermekte ve daha kaliteli ve kullanışlı olmaktadır.

Matematik öğrenmeye yardımcı kaynakların ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyleri için ayrıntılı bilgileri aşağıda listelenmiştir.

İlköğretim matematik öğrenimi için yardımcı kaynaklar:

 • 1.2.3.4 Sınıf Aşamalı Matematik Öğretimi- Tekin Murat
 • 1. Sınıf Matematik Avcısı- Oscar Yayınları
 • Matematik Gezegeni 1. Sınıf (3 kitap takım) 2019 Basımı ODTÜ Yayıncılık
 • Matematik Yolculuğu Toplama İşlemi- Altın Kitaplar
 • Matematik Yolculuğu Çıkarma İşlemi- Altın Kitaplar
 • 1.Sınıf Zihinden Problemler Kurul Yayıncılık
 • 2. Sınıf Matematik Ölçüm Noktası- Bilfen Yayınları
 • 3. Sınıf Dahi Çocuk Matematik Konu Anlatım- Bilsem Altın Nokta
 • 4. Sınıf Efsane Matematik- Kırmızı Beyaz Yayınları
 • 3. Sınıf Matematik Etkinlik ve Soru Kitabı- Nitelik Yayınları

Ortaöğretim matematik öğrenimi için yardımcı kaynaklar:

 • 6. Sınıf Matematik Konu Kitabı- Nitelik Yayınları
 • 7. Sınıf Matematik Konu Kitabı- Nitelik Yayınları
 • 6. Sınıf Matematik Öğreten Defter- Bloktest Yayınları
 • 6. Sınıf Matematik Soru Bankası- Karekök Yayınları
 • 5. Sınıf Matematik Soru Bankası- Nitelik Yayınları
 • 8. Sınıf Pre Master Temelden Yeni Tarz Matematik Soru Bankası
 • 5. Sınıf Matematik Konu Anlatımı ve Soru Bankası- Karekök Yayınları
 • 5. Sınıf Matematik Soru Bankası- Hız Yayınları
 • 6. Sınıf Classmate Matematik Soru Bankası- Okyanus Yayınları

Lise matematik öğrenimi için yardımcı kaynaklar:

 • Enine Boyuna 9. Sınıf Matematik Özel Ders Eğitim Video Seti
 • Enine Boyuna 10. Sınıf Matematik Özel Ders Eğitim Video Seti
 • Enine Boyuna 11. Sınıf Matematik Özel Ders Eğitim Video Seti
 • Enine Boyuna 12. Sınıf Matematik Özel Ders Eğitim Video Seti
 • 9. Sınıf Öğreten Master Matematik Soru Seti Gür Yayınları
 • Orijinal Yayınları 11. Sınıf Matematik ODF KDT Seti + 5x22 Paragraf Denemesi Marka
 • 11. Sınıf Matematik Kazanım Merkezli Soru Bankası Seti
 • 11. Sınıf Matematik Anadolu Seti Çap Yayınları
 • 11. Sınıf Matematik Soru Bankası Full Matematik
 • 9. Sınıf Anadolu Lisesi Matematik Seti Çap Yayınları

Matematiksel Düşünme Nasıl Kazanılır?

Matematik, yapısı gereği doğrudan analitik düşünmeyi içermektedir. Matematiksel işlemlerde tümden gelim ve sonuçları birleştirerek tüme varım söz konusudur. Bundan dolayı matematik problemlerini çözmek analitik düşünme becerisini ve kavrama yeteneğini geliştirmektedir.

Analitik düşünme becerisini geliştiren en etkili ve en eğlenceli yöntemlerden biri oyun oynamaktır. Stratejik oyunlar ve zeka oyunları oynamak analitik düşünme becerisini geliştirmektedir.

Analitik düşünme becerisi bir problemi ya da konuyu tümden gelim yöntemi ile parçalara ayırıp, her bilgiyi ayrı ayrı değerlendirebilme becerisidir. Her bir konunun küçük parçalara ayrılıp bilginin sorgulanmasındaki amaç bu parçalardan yola çıkarak bütünü çözümlemektir. Analitik düşünme becerisi olan kişiler karmaşık sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilmektedirler.

Matematiksel düşünmenin dolayısıyla analitik düşünmenin nasıl kazanılacağına dair bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Analitik zekayı geliştiren kutu oyunları oynamak (Matematiksel Düşünme ve İşlem Becerileri: Matematiksel düşünme, işlem becerisi, analitik düşünme gibi becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.)
 • Polisiye romanlar okumak.
 • Bilim kurgu, politik veya polisiye filmler izlemek.
 • Matematik problemleri ve sayısal bulmacalar çözmek.
 • İnteraktif zeka oyunları oynamak.

Zeka Oyunlarının Matematiğe Katkısı Nedir?

Zeka oyunları gerçek problemleri de içine alan her türlü problemin oyunlaştırılmış halidir ve kazandırdığı birtakım beceriler sayesinde öğrencilere problem çözme yetisi kazandırmada etkili bir araçtır. Zeka oyunlarında kazanmak ve istenilen hedefe ulaşabilmek için çabuk karar alınması ve doğru bir biçimde akıl yürütülmesi gerekmektedir. Akıl yürütme becerisi sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrenen kişilerin ömür boyu kullanabilecekleri çok önemli zihinsel becerilerden birisidir.

Mansi akıl yürütmeyi bilinen ya da tahmin edilen gerçeklerden anlam çıkarma ve mantıklı düşünme yeteneği olarak tanımlarken bu tanımı matematik eğitimine uyarlayıp matematiksel düşünmeyi matematikte bilinen gerçeklerden ya da varsayımlardan anlamlar veya sonuçlar çıkarma olarak ifade etmiştir.

Matematik yalnızca işlem becerisinin kullanıldığı değil, bununla birlikte üst düzey düşünme becerilerinin de kullanıldığı ayrıca akıl yürütmenin de çok sık kullanıldığı bir alandır. Sayıları, işlemleri, geometriyi, alan hesaplamayı ve daha birçok konuyu öğretirken doğası gereği örüntüleri keşfetmeyi, akıl yürütmeyi, varsayımlarda bulunmayı, mantıklı düşünmeyi ve sonuca ulaşmayı da öğretmektedir.

Zeka oyunlarının matematiğe katkıları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Akıl yürütme
 • Problem çözme
 • Dikkati toplama
 • Uzamsal ilişkiler
 • Bütün- parça ilişkisi kurma
 • Matematiksel düşünme
 • Şekil- zemin ilişkisi kurma
 • Stratejik düşünme

Matematiği geliştirmeye yarayan zeka oyunlarından bazıları aşağıda listelenmiştir.

Etiketler: Yeni Eklenen
Mart 10, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR