Mantık Yürütme Becerileri
Mantık Yürütme Becerileri
Mantık Yürütme Becerileri
Mantık Yürütme Becerileri
Mantık Yürütme Becerileri

Mantık Yürütme Becerileri

Marka : Toli Games
Fiyat : ₺999,00(KDV Dahil)

Mantık Yürütme Becerileri; 5- 11 yaş aralığında bulunan kişilerin mantıksal düşünebilme becerisini geliştiren eğitim modeli setidir. 

:

Mantık Yürütme Becerileri Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Mantık Yürütme Becerileri; 5- 11 yaş aralığında bulunan kişilerin bireysel olarak gerçekleştirebileceği, mantıksal düşünebilme becerisini geliştiren eğitim modeli setidir. 

Mantık Yürütme Becerileri’nin amacı; 5- 11 yaş aralığında bulunan tüm bireylere doğru düşünmenin nasıl olacağını öğretmektir.

Mantık Yürütme Becerileri’nin gerekliliği ve önemini açıklayan bazı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Doğru ile yanlış arasındaki farkın nasıl olacağını öğretir.
 • Doğru düşünme yöntemini öğretir.
 • Akıl yürütmeyi denetlemeyi ve hatasız hale getirmeyi öğretir.
 • Doğru düşünce ile bozuk düşünceyi birbirinden ayırmayı öğretir.
 • Doğru düşünceyi doğru eylemle sonuçlandırmayı öğretir.
 • Stratejik düşünceyi geliştirir.
 • Analitik düşünceyi geliştirir.
 • Zihni yanlış düşüncelere karşı korumayı öğretir.

Mantık Yürütme Becerileri aşağıda listelenen amaçlar dahilinde satın alınabilmektedir.

 • Okul, kurs, atölyeler vb. gibi eğitim verilen alanlarda öğretici ve eğlendirici zaman geçirmek,
 • Bireysel zamanı kaliteli ve keyifli geçirmek,
 • Bunlarla birlikte zihinsel gelişimi destekleyici faaliyetlerde yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.

Mantık Yürütme Becerileri Nedir?

Mantık Yürütme Becerileri, 5- 11 yaş grubundaki tüm bireylerin, bireysel olarak mantığı küçük yaşta doğru bir şekilde öğrenebilmesi amacıyla gerçekleştirebileceği eğitim seti etkinliklerindendir. 

Mantık, doğru düşünmenin nasıl olacağını öğretir. Mantık bilimi insanın doğru düşünmesini kolaylaştırır ve zihni yanlış düşüncelerden korumayı amaçlar. Mantık doğru düşünce ile yanlış ya da bozuk düşünceyi birbirinden ayırmayı amaçlar. Sıkça kullanılan bir söz vardır: ‘’Mantıklı düşün’’ ya da ‘’Mantıklı ol’’ diye. Aslında mantık doğru düşüncenin doğru eylemle sonuçlanmasını hedeflemektedir. 

Mantık Yürütme Becerileri; eğitim setleri, zeka geliştirici oyunlar, bireysel oyunlar, akıl ve zeka oyunları, matematik oyunları gibi farklı kategorilerle desteklenen; 5- 11 yaş grubundaki kişilerin bireysel olarak gerçekleştirebileceği bir eğitim setidir. 

Mantık Yürütme Becerileri, mantık setleri, bilgi oyunları, zeka oyunları, 5 yaş kutu oyunları, 11 yaş kutu oyunları, dikkat geliştirici kutu oyunları, tek kişilik kutu oyunları gibi kategorik özelliklere sahiptir.

Mantık Yürütme Becerileri, Toli Games markasının tasarladığı bir eğitim setidir. Toli Games, sürekli gelişme anlayışı ile nitelikli oyunlar ve değerler üreten, değişen ve toplumun beklentilerine uygun oyun tasarımları ve fikirleri oluşturur. Mantık Yürütme Becerileri’nin oluşum, tasarım, üretim ekibindeki kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Türkiye’nin ilk oyun yazarı ve matematik öğretmeni İbrahim Halil Demir,
 • Prof. Dr. İsmail Naci Cangül,
 • Sınıf öğretmeni Suat Sönmez,
 • Matematik öğretmeni Tahsin Üstündağ’dır. 

Mantık Yürütme Becerileri Nasıl Kullanılır?

Mantık Yürütme Becerileri ilkokul 1.- 5. sınıf öğrencilerine uygun hazırlanmış kolaydan zora doğru mantık problemlerinin bulunduğu 4 kitap, 9 obje ve toplam 134 mantık problemi bulunmaktadır. 5- 11 yaş çocuklarına uygun olarak hazırlanmıştır. Kitaplarla birlikte verilen 3 farklı şekil ve 3 farklı renk kullanılarak, verilen ve verilmeyen ipuçları dikkate alınarak problemin doğru çözümü amaçlanmaktadır. Bu kitaplar çocuğun; analitik düşünme, problem çözme, stratejik düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmektedir.

Mantık Yürütme Becerileri Kaç Kişiye Uygundur?

Mantık Yürütme Becerileri tek kişiliktir. Bu eğitim setinde mantıksal düşünme beceri kazanımları bulunmaktadır. Tek kişiyle gerçekleştirilen bireysel etkinlikler kendini tanımada önemli bir rol oynamaktadır. Bireysel eğitim setleri, oynayan bireyler tarafından zamanı verimli değerlendirme ve kendini geliştirme gibi olumlu durumları desteklediği bilgisine ulaşılmaktadır.

Mantık Yürütme Becerileri Kimler için Uygundur?

Mantık Yürütme Becerileri 5- 11 yaş aralığındaki tüm kişiler için uygundur. Aşağıda 5- 11 yaş grubuna ait ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

 • 5- 7 Arası Yaş Grubu: 5- 6 yaş arası çocuklarda küme (grup) oyunları başlamakta ve gelişmektedir. Sürekli oyuncaklarla oynayan çocuk artık oyuncaklardan bıkar ve bu yaşlarda evini, çevresini tanımaya başlar. Komşuları ve mahallesindeki akranları ile arkadaşlık kurmak istemektedir. 

  Küme (grup) oyunları şarkılı oyunlar, çekişmeli yarışlar veya bir olayın dramatize edilmiş şekli olarak oynanmaktadır. Örnek olarak genellikle tüm çocukların severek oynadıkları saklambaç küme (grup) oyunlarına girmektedir. Çocukların toplu halde oynadıkları tüm oyunlar küme (grup) oyunları olarak geçmektedir. Toplu halde oynanan küme oyunlarının çekirdeği mahallelerdir. Mahallelerde oynanan bu oyunlar yaşça ve güç olarak üstün olan çocuklar çoğu zaman lider konumundadır. Bu çocukların sözleri dinlenir, oyun kurallarına uyulur. Bu topluluk oyunlarının oluşturmuş olduğu bir otorite biçimidir. Küme (grup) oyunlarında oyun süreleri, ilginin çabuk dağılabileceği göz önünde bulundurularak çok uzun tutulmamalıdır. Bu tarz oyunlar daha çok salon, sınıf ve açık havada oynanmaktadırlar. Mantık Yürütme Becerileri bu yaş grubu için uygundur.

 • 7- 11 Arası Yaş Grubu: 7- 12 yaş arasındaki çocuklar, kuralları karmaşık görünen zeka oyunlarını da artık rahatlıkla oynayabilmektedirler. Bu dönemde ilkokula başlayan çocuklar, akademik becerilerin yoğun olduğu bir eğitim dönemi içinde kendini rahatlatacak oyun materyallerine ihtiyaç duymaktadırlar. Çevrelerinde gözlem yapan çocuklar, yeni arkadaşlar ve yeni oyunlar öğrenerek çeşitli materyallerle tanışmaktadırlar. Önceki dönem materyallerinin bir kısmıyla oyunlar oynamaya devam etmekle birlikte yeni çevreleri ve öğrendikleri akademik beceriler ile elde ettikleri oyun materyallerini de kullanmaya başlamaktadırlar. 

  Çocuklar, çevrelerinden öğrendikleri her türlü bilgi ve beceriyi oyun içinde yaptıkları tekrarlarla geliştirir ve pekiştirir (Pehlivan, 2005; Nutku, 1998: 16). Çocuklar dünyayı, oyun aracılığıyla anlamaya ve kavramaya çalışırken karşılaştıkları olaylar ve durumlara ilişkin her türlü duygu ve isteklerini ifade edebilmek için oyunu bir tür araç olarak kullanmaktadırlar (Landreth, Homeyer & Morrison, 2006). Çocuklar bu durumu daha ilk yaşlarda keşfetmekle birlikte yaşları büyüdükçe oyunu daha etkin olarak kullanmaya başlamakta ve oynadıkları oyunların özellikleri de bu bağlamda değişiklikler göstermektedir (Thompson, 1990). Bu yaş gruplarında kutu oyunları, sosyallik, iletişim, eğitim ve eğlence gibi birçok alanda oyunculara katkı sağlamaktadır. Mantık Yürütme Becerileri bu yaş grubu için uygundur.

Mantık Yürütme Becerileri Fiyatı Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Mantık Yürütme Becerileri fiyatı özel indirimler, farklı bayiliklerde bulunması gibi faktörlere bağlı olarak 250- 300 TL arasında değişiklik göstermektedir. Mantık Yürütme Becerileri’nin fiyatını etkileyen tüm etkenler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazar,
 • Basım evi,
 • Ekonomik durum,
 • Yayın tarihi,
 • Ürün malzemesi,
 • Pazarlaması,
 • Ürün sayısı,
 • Kâr marjı,
 • Yerel rakipler,
 • Sabit giderler (şirket içi depolama veya ofis kirası ve pazarlama giderleri gibi.)
 • Değişken giderler (satış hacmine bağlı değişen giderlerdir.)

Mantık Yürütme Becerileri Hangi Eğitim Türleri İçerisindedir?

Mantık Yürütme Becerileri, bilişsel becerilere yönelik eğitim modelleri içerisine girmektedir. Mantık Yürütme Becerileri mantık yürütme becerileri kazanımlarını içinde barındıran bir eğitim modeli setidir.

Günümüze kadar eğitimin ne olduğuna dair çeşitli tanımlar yapılmıştır. Prof. Dr. Selahattin Ertürk eğitimi ‘’bireylerin yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik bir değişim oluşturma süreci’’ olarak tanımlamıştır. Eğitim bilimci Ralph W. Tyler ise eğitimi ‘’kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci’’ olarak tanımlar. Sosyolog Emile Durkheim da eğitimi ‘‘fizik ve sosyal tabiatın insan üzerinde oluşturduğu tesirler’’ olarak tanımlamaktadır. Yukarıda yapılan tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere eğitim konusunda birbirleriyle çelişen ya da birbirlerini destekleyen düşünceler bulunmaktadır. 

Eğitim sisteminin kurumsallaşması ile birlikte farklı eğitim modelleri ortaya konulmuştur. Mantık Yürütme Becerileri Montessori Eğitim Modeli içerisinde düşünülebilmektedir. Eğitim modelleri aşağıda listelenmiştir. 

 • Ana Akım Eğitim Modelleri: "Klasik eğitim modeli” olarak da isimlendirilen ana akım eğitim modelleri her ülkenin hali hazırda uygulamış olduğu genel eğitim modelleridir. Ana akım eğitim modellerinde belli bir müfredat bulunmaktadır. Eğitimciler de bu müfredatı uygulamakla mükelleftir. Bu eğitim modelinde müfredatın dışına pek fazla çıkılmamaktadır. Yaş aralıklarına ve sınıf düzeylerine uygun olarak hazırlanan müfredatlara uygun çalışma programları hazırlanır ve eğitimde bu programlar takip edilir.

 • Tam Öğrenme Modeli: Tam öğrenme modeli Bloom ve Carroll modeli olarak da bilinmektedir. Bu öğrenme modelinde söylenmek istenen uygun koşullar sağlandığında herkesin her şeyi öğrenebileceğidir. Burada uygun öğrenme ortamından kastedilen yer okullardır. Ortalama başarı önemli olduğundan öğrenemeyenler elenecektir ve bireysel öğrenme değil sınıf öğrenmesi önemli olmaktadır.

 • Montessori Modeli: Bu modelde esas çocukların neye ilgisi olduğudur. Çocuklar ilgi duydukları konulara ait materyalleri kendileri seçebilmektedir. Bu modelde en önemli amaç çocuğun severek yapabileceği işleri keşfetmesi ve ilgilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirebilmesidir. Montessori modeline göre her çocuk farklıdır ve her çocuğa farklı şekillerde yaklaşılmalıdır.

 • Özgür Okullar Modeli: 1921 yılınsa İngiltere’de Summerhill Okulu’nun kurulmasıyla ortaya çıkmış ve bu isimle de bilinen öğrenme modelidir. Bu okul Neill tarafından kurulmuştur. Bu öğrenme modelinde okullar yaşama hazırlık aracı olarak görülmektedir. Ayrıca demokratik katılımcılık ve öğretimdeki seçmecilik önem taşımaktadır. Bu öğretim modelindeki en önemli amaç ise özgür bireyle yetiştirebilmektir.

 • Ev Okulları Modeli: 1960’lı yıllarda ABD ile yaygınlaşmış olan ve sonraki dönemlerde diğer ülkelerde de yer bulan ev okulu modeli zorunlu eğitime meydan okuyan bir eğitim modelidir. Bu modelde kendi kendine düşünebilen ve yetebilen aynı zamanda istediğinde her bilgiyi öğrenebilecek olan bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.

Mantık Yürütme Becerileri Kişisel Gelişime Nasıl Katkı Sağlar?

Mantık Yürütme Becerileri kişisel gelişime nasıl katkı sağladığına dair bilgiler aşağıda listeleme halinde verilmiştir.

 • Odaklanma ve konsantrasyonu geliştirir.
 • Mantık yürütme becerilerini geliştirir.
 • Problem çözme alışkanlığı kazandırarak mantıksal düşünceye katkı sağlar.
 • Bağlantısal düşünme becerisini oluşturur ve kuvvetlendirir.
 • Görsel dikkat yetisini geliştirir.
 • Mantığa değer vermeyi öğretir.
 • İletişim yolu olarak mantığı aktif kullanabilmeyi öğretir.
 • Mantıksal düşünme becerisini geliştirir.
 • Karşılaşılan problemlere karşı mantıklı çözümler üretebilmeyi öğretir.
 • Küçük yaşta mantıksal düşünme temelinin atılmasını sağlar.

Mantık Yürütme Becerileri Yazarı Kimdir?

Mantık Yürütme Becerileri yazarları; Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, İbrahim Halil Demir, Suat Sönmez ve Tahsin Üstündağ’dır. Mantık Yürütme Becerileri yazarlarının biyografileri verilmiştir.

 • Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, (1967- Diyarbakır) Uludağ Üniversitesi Matematik bölümü mezunu, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Anabilim/Bilim Dalı başkanıdır. 11 yıldır Türkiye Ulusal Uzmanlar Ekibi bünyesinde üniversite reformlarının uygulanması için Bologna Uzmanı olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK-Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu ve Uludağ Üniversitesi'nden 17 bilimsel araştırma projesinde yer almıştır.

 • Halil İbrahim Demir, (1974- Şanlıurfa) matematik öğretmeni, zeka oyunları eğitmeni, zeka oyunları oyun yazarı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimi üyesi, öğretmen akademisi üyesi, zeka oyunları süper lig kurucusu ve Toli Games yönetim kurulu üyesidir.

  Halil İbrahim Demir, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi matematik bölümü mezunudur. 18 yıldır MEB’de matematik öğretmeni olarak çalışmıştır. Aynı zamanda; 16 yıldır zeka oyunları adına çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin ilk oyun yazarıdır. 30’u aşkın kutu oyunu tasarlamıştır. " Bir İşlem, Derin Zeka 1 – 2, Benimle Oynar Mısın? Bom Seti " yayımlanmış kitaplarıdır. 3 yıldır Bursa’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge departmanında çalışmaktadır. Zeka Oyunları Süper Ligi ve Eğitsel Bakış Açısıyla Zeka Oyunları Projesi kurucusudur. Halil İbrahim Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

  "Oyun, dünyanın en ciddi işidir.” diyen Demir; oyunu eğitimde hafife alınmayacak bir araç olarak düşünmektedir. Özellikle matematik alanında oyunun çok büyük bir güç olduğuna inanır. Matematik alanında ilgili çalışmalar yaparak gelecekte başarılı olacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 • Tahsin Üstündağ, (1982 – Bitlis) ilk, orta ve lise öğretimini Bitlis’te tamamlamıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik bölümünü bitirmiştir. 2006 yılından beri MEB’te matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 10 yıldır zeka oyunları alanında çalışmalar yürütmektedir. Zeka oyunları eğitmenliği, STEM eğitmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır. 30’a yakın yayımlanmış kutu oyunlarının tasarım ekibinde yer almaktadır.

 • Suat Sönmez, Bursa’da sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Zeka oyunları ve ders öğretim yöntemleri alanında çalışmalar yapmıştır. Birçok zeka oyununun yazımında ve geliştirilmesinde görev almıştır. Çocukların duyusal ve bilişsel gelişimlerinin erken yaşlardan itibaren desteklenmesi gerektiğine inanmıştır.

Mantık Yürütme Becerileri Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mantık Yürütme Becerileri eğitim seti mantık yürütme becerisinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Mantık yürütme becerisini geliştirmenin diğer yolları ise aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Başkalarıyla sosyalleşmek,
 • Yaratıcı hobiler edinmek,
 • Soru- cevap oyunları oynamak,
 • Mantık oyunları oynamak,
 • Farkındalık geliştirmek,
 • Sayısal bulmacalar çözmek,
 • Yeni bir beceri öğrenmek ve keşfetmek,
 • Polisiye filmler izlemek ve romanlar okumak,
 • Matematik problemleri çözmektir.

Mantık Nedir?

Mantık, bilginin yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki farkın nasıl olacağını, akıl yürütme ile ayıran bilim ya da disiplindir. Doğru düşüncenin yöntemidir. Mantık ‘’Doğru ve tutarlı düşünce’’ demektir. Her bilim zorunlu bir şekilde doğru ve tutarlı düşünme gerektirdiği için de mantık, bilimlerin babası sayılmıştır. Dolayısıyla en önemli amacı, bilimin temelinde olan doğru düşünmeyi ve akıl yürütmeyi denetlemek, hatasız hale getirmektir.

Mantık bir yandan Felsefe, Matematik ve Bilgisayar bilimlerinin bir bileşeni olsa da günümüzde tek başına bir bilim olarak kabul edilmektedir. Bir disiplin olarak Aristoteles tarafından kurulmuştur. Aristoteles’ten etkilenen Farabi, Mantık’ı iki kısımda kategorize etmiştir. Düşünce ve sonuç. İbn-i Sina, geçicilik ve içerme arasındaki ilişkiyi geliştirmiştir. Frege, Russel ve Wittgenstein ise mantık bilimine büyük katkılar yapmıştır.

Mantık Yürütme Becerileri İçin Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Mantık Yürütme Becerileri için kullanılan malzemelerden bazıları aşağıda listelenmiştir. 

 • Karton kâğıt
 • Plastik parçalar

Mantık Yürütme Becerileri’nde üreticiler, eğitim setlerinin çevre dostu olmasına dikkat etmiştir. Toli Games yönetim kurulu üyeleri ürün kataloğunda " Yaşamın en konforlusu sağlıklı olanıdır. Bu konforu çocuklarımıza yaşatmak için temiz ve sağlıklı bir dünya gerekiyor. Toli Games ailesi olarak ürettiğimiz her ürünün çocuklarımızın bu konfor alanını destekleyecek şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Tüm ürünlerimizin testleri merkezi İngiltere’de bulunan İngiliz çok uluslu güvence, denetim, ürün testi ve sertifikasyon şirketi olan İNTERTEK tarafından yapılmaktadır. " şeklinde yazılan cümle, çevre dostu ürünler ürettiklerini desteklemektedir.

Mantık Yürütme Becerileri Kutusunda Neler Bulunmaktadır?

Mantık Yürütme Becerileri kutusunun içerisinde aşağıda listelenen materyaller bulunmaktadır.

 • 4 adet kitap
 • 9 adet obje
 • 134 adet mantık problemi

Mantık Yürütme Becerileri Benzer Eğitim Setleri Nelerdir?

Mantık Yürütme Becerileri benzer eğitim setleri aşağıda listelenmiştir.

Koli İçi Adet
10
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR