Oyuncak Nedir?

Oyuncak Nedir? - Toli Games - Blog

Oyuncak, genellikle çocuklar tarafından oyun oynarken kullanılan ve çeşitli malzemelerden üretilebilen, elektronik ya da mekanik veya basit parçalardan oluşabilen, eğlendirici vakit geçirmekle birlikte çocukların gelişimlerine faydaları bulunan çeşitli nesnelerdir.

Oyun ve oyuncağın tarihi insanlık tarihi kadar eskilere uzanmaktadır. İlk insanlar doğada bulunan pek çok nesneyi oyuncak olarak kullanmışlardır. Fakat sadece oyun amaçlı olarak üretilen ilk nesnelerin top, uçurtma ve yo-yo olduğu kabul edilmektedir.

İlk Oyuncak Nedir ve Kim Bulmuştur?

İlk oyuncağın ne olduğu ve kimin bulduğuna dair birkaç görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden bir tanesi ilk oyuncağın Mısırlılar tarafından bulunup kullanıldığıdır. Bu bilginin altyapısını M.Ö. 5’inci yüzyılda Mısırlıların çocukları için tahtadan atlar yapması oluşturmaktadır. Bunun dışında M.Ö. 2’nci yüzyılda topaca benzeyen oyuncaklarla misket gibi oyuncakların kullanıldığı bilinmektedir.

Bir başka araştırmaya göre ise bilinen ilk oyuncaklar M.Ö. 2600’lü yıllarda Antik Sümerlerde görülmüştür. Antik Sümerler insana ve hayvana benzer şekilli oyuncaklar yapmışlardır. Bunlarla birlikte yine M.Ö. 500’lü yıllarda Yunanlılarda bugünkü yo-yo oyuncaklarına benzer oyuncaklar kullanıldığı bilinmektedir. Fakat yo-yo oyuncağının çok daha eski tarihlerde Çin’de kullanıldığına dair araştırmalar da bulunmaktadır.

Oyuncak Tarihçesi Nedir?

Tarihte bilinen ilk oyuncağın Mısırlılara ait olduğu düşünülmektedir. M.Ö 5. yüzyılda Mısırlı çocuklar tahta atlarla oynamışlar ve M.Ö 2. yüzyılda ise topaç ve misketin bilindiğine dair arkeolojik bulgulara rastlanmıştır. Bunlarla birlikte bu dönemde Firavun mezarlarından oyuncak bebekler çıkmıştır. Aynı zamanda Roma, Çin ve Yunan gibi eski medeniyetlere ait kilden yapılma ve hareketli kol, bacaklara sahip bebekler bulunmuştur.

Hareketli bebekler, çıngıraklar, elle kontrol edilebilen hayvanlar M.Ö. yıllardan bugüne kadar ulaşmıştır. Çember çevirme oyunu için kullanılan çember oyuncağı da günümüze kadar gelen ve en eski oyuncaklardan biridir. Bunlarla birlikte M.Ö. 3000’li yıllara ait olan pişmiş topraktan yapılmış ve tekerlek takılmış küçük hayvan şeklinde oyuncaklar vardır.

İlk oyuncak bebekler M.Ö. 2000’li yıllarda Mısır’da kullanıldığı bilinmektedir. Yapılan arkeolojik kazılarda, M.Ö. 1400’lü yıllarda Mısır’da, papirüsten veya deriden yapılma topraktan bebekler, kuklalar, tahta timsahlar, iple oynatılabilen kaplanlar bulunmuştur. Bunlarla birlikte tekerlekli küçük atlar, bebekler ve hayvanlar da Mısırlı çocukların oyuncaklarındandır.

Antik Yunan döneminde çıngıraklar, el arabaları, değnekten atlar, minyatür mobilyalar, evler, gemiler, arabalar gibi oyuncaklar bulunmaktadır. En eski Yunan bebeği Troya’daki arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır. Romalılarda en meşhur oyuncak ise renkli misketlerdir. Bununla birlikte Romalıların sek-sek oynadığına dair bulgulara da rastlanmıştır.

Antik dönemlerde oyuncakların amacı sadece eğlendirmek değildir. Bu dönemde oyuncaklar nazarlık, muska gibi inançsal ritüel malzemeleri olarak da kullanılmıştır. Roma’da bebeklerin oynadığı oyuncaklar Baküs’e verilmekteydi. Fakat çocuk ergenlik çağına girer girmez, bu hediyeler eğer çocuk Romalı ise Jüpiter’e, Merkür’e ve Diana’ya, Yunanlı ise Zeus’a, Hermes’e ve Artemis’e verilmekteydi. Kız çocuklar ise oyuncak bebeklerini evleninceye kadar saklamaktaydılar. Evlendikleri gün ise bebeklerini Venüs’e veya Diana’ya adarlardı. Eski Yunan’da ise kız çocukları bebeklerini Tanrıça Artemis’e, oğlan çocukları çemberlerini ve topaçlarını Tanrı Hermes’e adamaları geleneği, bizlere hem o çağın oyuncaklarını tanıtmakta hem de oyuncaklarla dinsel nesne arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

17. yüzyılda Almanya ve Hollanda’da yetişkinlerin bebek evleri olduğu bilinmektedir. Buradaki ilk bebek evleri eğitici oyuncaklar olarak da bilinmektedir. Bu bebekler ile kız çocuklarına mutfağı düzenli tutabilmek ve ev işi yapmayı öğretmek amaçlanmıştır. Tahta ata binen çocuklara ait bulgular 17. yüzyıldaki gravürlerde görülmektedir.

18. yüzyılda en çok bilinen oyuncaklardan bazıları; resimli alfabe kartları ve coğrafya öğrenimini desteklemek amaçlı yapboz haritalardır. Tarihi veya ahlaki bilgiler bu yapbozlarla aktarılmaktadır.

19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile Avrupa’da ebeveynler fabrikalarda çalışmaya başlamıştırlar. Bu durum zorunlu olarak anaokullarını ortaya çıkarmıştır. Anaokuluna maddi zorluklar nedeniyle gidemeyen çocuklar kendi oyun ve oyuncaklarını tasarlamak, yapmak veya bulduklarıyla oynamak durumunda kalmışlardır. Bu dönemde zengin ile yoksul aileler arasındaki farklılıklar oyunlarda ve oyuncaklarda güçlü bir şekilde gösterilmektedir.

Dünyaca Ünlü Oyuncak Tasarımcıları Kimlerdir?

Dünyaca ünlü oyuncak tasarımcıları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Cas Holman: Holman’ın tasarladığı oyuncaklar "hayal gücü için araçlar” şeklinde tanımlanabilen oyuncaklar arasına girmektedir. Cas Holman’ın tasarımlarının ilham veren hikayesi Netflix’teki Abstract isimli belgesel dizi serisindeki bir bölümde anlatılmaktadır.
 • Renate Müller: ​19. yüzyıl oyuncak tasarımcılarının bağlı kaldığı standartlara bağlı kalan Müller, kendi yöntemi ile üretim yapmaktadır. Yumuşak malzemelerden yumuşak oyuncaklar üretmektedir. Sonneberg Polytechnic Oyuncak Tasarım Okulu’nda 1960’lı yıllarda aldığı eğitimle birlikte oyuncaklarında daha çok sadeliği ön plana çıkarmaya başlamıştır.
 • Joaquín Torres-García: Bilişsel sanat pratiği ile birlikte 1917 yılından itibaren eğitici oyuncaklar üretmeye başlamıştır. Tasarladığı oyuncaklar ile tasarımcı I. Dünya Savaşı sonrası fikirlerin keşfini öğretmek ve pedagojik eğitim sistemini oyuncaklarla aktarmayı planlamıştır.
 • Alma Siedhoff- Buscher: Çocukların oyuncak bir gemi inşa edebilmeleri için ahşaptan üretilen 22 farklı üçgen ve dikdörtgen bloktan oluşan bir oyuncak seti olan Small Ship-Building Game isimli oyunu tasarlamıştır.
 • Alexander Calder: Alexander Calder tasarlamış olduğu oyuncak ve kablolardan ürettiği hareketli figürlerle performanslar sahnelemiştir.
 • Lyonel Feininger: İnsanlar, hayvanlar, ev ve köprülerden oluşturduğu 68 parçalık City at the Edge of the World isimli tasarımında Kübist etkiler görülmektedir.
 • Paul Klee: Paul Klee oğlunun yaratıcılığını geliştirmek için el kuklaları tasarlamış, daha sonra ise oğlunun çizimlerini kukla tasarımlarında kullanmaya başlamıştır.
 • Pablo Picasso: Kübist resmin öncüsü Picasso, sanat pratiğini geliştirmek adına dört çocuğunun hayranlık duyduğu çizimlerinden ilham alarak tahta ve kâğıttan oyuncaklar tasarlamıştır. Tasarladığı dört tekerlekli tahta at soyut eserleriyle benzerlik göstermektedir.

Oyuncaklar Nasıl Tasarlanmaktadır?

Oyuncak tasarımında takip edilen adımlar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Çocukların bilişsel, fiziksel ve zihinsel gelişimleri ile ince ve kaba motor becerileri ve sosyal, duygusal gelişim aşamalarını dikkate almak,
 • Eğlendirici etkinlikler göz önünde bulundurularak, farklı oyun faaliyetleri araştırmaya devam etmek,
 • Kavramların temelini oluşturan metaforların tasarlanabilir objeler haline getirilmesi,
 • Oyuncak üretimi için genelde geçerli olan bazı koşulları yerine getirirken bir önceki safhanın sonucunda meydana çıkan oyuncak kavramlarını değerlendirmek ve genel ihtiyaçlara hitap eden, orijinal fikirler ve potansiyel olarak çocukların kullanımını, psikososyal gelişim, motor ve fiziksel becerilerinin geliştirilmesini teşvik etmek,
 • Oyuncak tasarımını yönlendirmek için gereklilikler listesi geliştirmek,
 • Prototipler üretmek. Kontrollü güvenlik şartları kapsamında ilk olarak yetişkinlerle testler yapmak ve tehlike oluşturmamak kaydıyla çocukları da prototip kullanımına dahil etmek,
 • Kullanılabilirlik testinin sonuçları, proje tanımını ve beklentileri etkileyebilmektedir. Geliştirme ekibi sonuçlardan memnun kalana kadar testleri tekrar eder ve tasarımı iyileştirmek adına testlerin tekrar tekrar yapılması gerekmektedir.

Oyuncaklar Nasıl Üretilmektedir?

Oyuncak üretimi ahşap ve plastik oyuncak üretimi olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunun dışında peluş oyuncak üretimi yapan firmalar da bulunmaktadır. Ahşap oyuncaklar, plastik oyuncaklar hem eğlendirici hem de öğretici olarak üretilebilmektedir. Oyuncak üretimi fabrikalarda ve oyuncak üretim atölyelerinde yapılmaktadır. Oyuncak üretiminde çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Sanayi tipi makineler sayesinde seri üretim oyuncaklar yapılıp pazara sunulabilmektedir. Ahşap oyuncaklar fabrikalardan ziyade daha çok atölyelerde üretilmektedirler. Ahşap ve plastik oyuncakların gelişim süreçlerine katkıları da üretimleri gibi birbirinden farklılık göstermektedir. 

Hangi Oyuncak Hangi Yeteneği Desteklemektedir?

Oyuncaklar çocukların çeşitli yeteneklerini desteklemektedirler. Hangi oyuncağın hangi yetenekleri desteklediği aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Üç tekerlekli bisikletler, kayma, zıplama, tırmanma, sallanma gibi oyuncaklar büyük kas gelişimini desteklemektedir.
 • Kâğıt, makas, kesme oyuncakları, mumlar, boyalar, kalemler ve legolar, farklı birleştirme oyuncakları ile parçalı bulmacalar ince motor becerilerini desteklemektedir.
 • Kukla, bez bebekler, farklı kıyafetler, süs eşyaları, çeşitli setler hayal güçlerinin gelişimini desteklemektedir.
 • Bloklar, küpler, araçlar, tahta ve plastik hayvan figürleri, kum havuzu malzemeleri kurgu yeteneklerini desteklemektedir.
 • Ev eşyası setleri sosyal ilişkilerini ve paylaşım duygu gelişimlerini, ifade becerilerinin artmasını ve özgüven gibi kişilik gelişimlerini desteklemektedir.
 • Tahtadan harfler ve rakamlar, eklemeli bulmacalar, birleştirme ve tamamlama oyunları dil yeteneklerini, okuma ve konuşma becerilerini desteklemektedir.
 • Renkli çubuklar ile geometrik şekiller matematik yeteneklerini desteklemektedir.
 • Müzik ve ritim araçları dil ve sosyal becerilerinin gelişimlerini desteklemektedir.
 • Taş, yaprak, deniz yıldızı vb. oyuncaklar doğa bilinçlerinin gelişimini desteklemektedir.

Oyuncakların Çocukların Gelişimine Etkisi Nedir?

Oyuncaklar çocukların gelişmelerine katkı sağlayan en önemli araçlardır. Ancak oyuncaklar çocukların yaş aralıklarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak seçilmelidir. Çocuklar için uygun ve doğru eğitici oyuncakların seçilmesi sayesinde çeşitli becerileri kazanmaları sağlanabilmektedir. Oyuncaklar çocukları eğlendirmekle birlikte zihinsel, bilişsel ve fiziksel becerileri kazanma ve geliştirme açısından önemli olmaktadır.

Oyuncakların çocukların gelişimlerine olan faydaları, kazanımları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Sosyal becerileri geliştirir.
 • Bilişsel beceriler kazandırır.
 • Konuşma ve dil becerilerini geliştirir.
 • Motor becerileri geliştirir.
 • Mantık ve hayal gücünü geliştirir.

Yaş Gruplarına Göre Tavsiye Edilen Oyuncaklar Nedir?

 • 1. Ay: Çıngırak, Dönence, Renkli Top, Yumuşak Top, Araba, Sesli Kitap, Ayıcık’tır.
 • 2. Ay: Oyun Merkezleri, Oyun Minderi, Yumuşak Oyuncaklar, Bez Bebekler, Oyuncak Hayvan Figürleri, Renkli Çoraplar’dır.
 • 3. Ay: Diş Kaşıyıcıları, Çıngıraklar, Renkli Halkalar, Farklı Dokulara Sahip Oyuncaklar, Sesli Oyuncaklardır.
 • 4. Ay: Yıkanabilir Kumaş Kitaplar, Yumuşak Top, Yumuşak Bloklardır.
 • 5. Ay: Peluş Oyuncaklar, Aktivite Oyuncakları, Küpler, Diş Çıkarma Halkaları, Müzikli Oyuncaklardır.
 • 6- 9 Ay: Bloklar, Toplar, Ponponlar, Halkalar, Ses Çıkaran Oyuncaklar, Çıngıraklar, Ziller, Taşıt Resimli Kitaplar, Tahta Kitaplar, Plastik Tabak ve Bardaklar, Banyo Oyuncaklarıdır.
 • 9- 12 Ay: Kaplar, Arabalar, Direksiyon, Vurmalı Oyuncaklar, Üst Üste Eklenebilen Oyuncaklar, Banyo Oyuncakları, Delikli Oyuncaklardır.
 • 1 Yaş: Oyuncak Kamyon, Sıralama Çantası, Yürüteç, Basit Yapbozlar, Üst Üste Yığılan Halkalar, Eşleme Oyuncakları, Şekilli Oyuncaklar, Çocuk Şarkıları, Tekerlekli Oyuncaklar, Kutuya Atılabilen Geometrik Şekillerdir.
 • 18- 24 Ay: Parmak Kuklaları, Hayvan Figürleri, Havuz Oyuncakları, Binilebilen Oyuncaklar, Arabalar, Trenler, Oyun Setleri, El- Göz Koordinasyonu Geliştiren Oyuncaklardır.
 • 2- 3 Yaş: Hayvan Setleri, Ulaşım Setleri, Tıp Seti, Mutfak Setleri, Marangozluk Setleri, Çeşitli Kuklalar, Kum ve Su ile İlgili Oyuncaklar, Farklı Boyutlardaki Bebeklerdir.
 • 3- 4 Yaş: Bloklar, Üç Tekerlekli Bisiklet, İnşaat Oyuncakları, Küçükten Büyüğe Sıralanabilen Küpler, Sökülüp Takılabilen Oyuncaklar, Sallanan At- Kuzu, Pedallı Arabadır.
 • 4- 6 Yaş: Bloklar, Kalemler, Kağıtlar, Boyalar, Boya Fırçaları, Yapıştırıcı, Makas, Boncuklar, Eşlemeli Oyuncaklar, Resimli Dominolar, Tombalalar, Resimli Küpler, Yapbozlardır.

Oyuncaklar Nasıl Temizlenmelidir?

Çocuklar için satın alınan oyuncaklar güvenlikleriyle birlikte hijyen açısından da uygun olması gerekmektedir. Genel olarak oyuncaklar nemli bir bez yardımıyla ve herhangi bir basit dezenfektanla temizlenebilmektedirler.

Oyuncaklar yüzeylerinde toz, kir, mikrop, yağ gibi pislikler barındırabilmektedirler. Bu yüzeyler sabun ve ılık su ile temizlenebilmektedir. Ancak burada temizlik için kullanılan malzemenin anti alerjenik olmasına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte temizlik için kullanılan malzemenin oyuncağın rengini ya da yapısını bozmayan ürünlerden tercih edilmesi gerekmektedir. Oyuncaklara ve çocuklara zarar vermeden kullanılabilecek temizlik malzemeleri olarak; sirke, karbonat gibi malzemeler tercih edilebilmektedir. Bunların dışında silerek ya da yıkanarak temizlenmemesi gereken oyuncaklar ise buharlı temizleme aletleri ile temizlenebilmektedir.

Oyuncaklarla Oynarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Oyuncaklarla oynarken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Boya verebilecek kumaş içeren oyuncaklar alınmamalıdır.
 • Sentetik malzemelerden üretilen oyuncaklar yerine doğal malzemelerden yapılmış oyuncaklar tercih edilmelidir.
 • 0- 3 yaş arası çocuklar için seçilecek oyuncaklar daha çok yumuşak kumaş ve plastikten yapılmasına dikkat edilmelidir.
 • 3 yaşından itibaren için plastik, tahta, karton benzeri farklı malzemelerden oyuncaklar seçilmeye başlanabilmektedir.
 • Bazı oyuncaklardaki kopması olası göz, burun vb. araçların kopmayacak bir biçimde dikilmiş ya da yapıştırılmış olması gerekmektedir.
 • Bulunan bütün oyuncaklar aynı anda verilmemeli, gerekirse çocuğun ilgisine göre belirli aralıklarla saklanıp sıra ile verilmelidir.
 • Fazla oyuncak ile aşırı uyarandan kaçınılmalıdır.
 • Plastik balonlar, elektrikle çalışan oyuncaklar, yutulabilecek kadar küçük parça veya pil içeren oyuncaklar tercih edilmemelidir.
 • Eski ve yeni oyuncaklar düzenli periyotlar halinde kırık parça, dökülmüş boya gibi olası tehlikeler açısından kontrol edilmelidir.
 • İpli ve kurdeleli oyuncaklar küçük çocuklar için tehlike oluşturabileceğinden tercih edilmemesi gerekmektedir.

Oyuncak Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Oyuncaklar çocukların karar verme becerilerini, yaratıcılıklarını, renk- şekil- boyut gibi kavramları kavramalarını, hayal güçlerinin gelişmesini ve farklı farklı kazanımlar elde etmelerini desteklemektedir. Bunlarla birlikte iletişim, iş birliği yapma, paylaşım, sabretme gibi yetenekleri kazanmalarına yardım etmektedir.

Oyuncak seçiminde çocukların yetenekleri ve genel ilgi alanları dikkate alınması gerekmektedir. Bunların yanında göz önünde bulundurulması gereken durumlar; ince ve kaba motor beceriler, dil gelişimi ve yaşa bağlı gelişim düzeyidir.

Çocukların yaşlarına göre küçük olan oyuncaklar çabuk sıkılmaya ve ilgi azlığına sebep olabilmektedir. Bununla birlikte çocukların yaşlarına göre ileri olan oyuncaklar ise başarısızlığa ve buna bağlı olarak özgüven eksikliğine sebep olabilmektedir. Dolayısıyla çocuklar yalnızca yaşlarına uygun olan oyuncaklar ile oynamalıdırlar.

Çocuklar Kaç Yaşına Kadar Oyuncaklarla Oynamalıdır?

Her yaş ve cinsiyetteki çocukların yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre seçilecek oyuncaklar gelişimleri açısından faydalı olabilmektedir. Oyun ve oyuncaklar için çeşitli sınıflandırmalar yapılabilmektedir. Oyuncaklar beş grupta sınıflandırılabilmektedir.

 • Birinci grup: Çocukların kendilerini ve dış dünyayı keşfedebilecekleri hayal güçlerini geliştirebilecek oyuncaklardır.
 • İkinci grup: Yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkarabilecek oyuncaklardır.
 • Üçüncü grup: Hayal güçlerini destekleyebilecek figürlerdir.
 • Dördüncü grup: Yetişkinlerin dünyalarını taklit edebilecekleri oyuncaklardır.
 • Beşinci grup: Zihinsel ve bedensel gelişimlerini destekleyebilecek oyuncaklardır.

Çocuklar İçin Tehlikeli Oyuncaklar Nasıl Ayırt Edilmelidir?

Çocukların karşılaşabileceği tehlikeler ve bu tehlikeli oyuncakların nasıl ayırt edilebileceği aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Oyuncaklar çocukların bireysel olarak oynayabilecekleri şekilde tasarlanmış olmalıdır.
 • Oyuncakların tamiri ve bakımı kolay ve basit olmalıdır.
 • Çok küçük, kopabilecek, yutulabilecek parçalar içermemelidir.
 • 3 yaşın altındaki çocukların küçük parçaları yutabilme riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Balonlar çocuklar tarafından değil yetişkinler tarafından şişirilmeli, kullanıldıktan sonra da söndürülmeli ve çöpe atılmalıdır.
 • Plastik balonlar, elektrikli oyuncaklar, küçük parça ya da pilli oyuncaklar küçük yaşlarda tercih edilmemelidir.
 • Pilli bir oyuncak alındıysa pil koyma yerinin vidalı olması ve kullanılan pilin kaliteli olması önemlidir.
 • Oyuncaklar genellikle; kırmızı, mavi, sarı gibi ana renklerde olmalı, parlak oyuncaklar tercih edilmemelidir.
 • Boyası dökülebilen oyuncaklar alınmamalıdır.
 • Tercih edilmesi çok uygun olmasa da pelüş oyuncaklar tercih edilecekse kısa tüylü, yıkamaya uygun olanların tercih edilmesi gerekmektedir.
 • Sesli oyuncakların seslerinin zarar vermeyecek düzeyde olması gerekmektedir.

Oyuncaklardaki CE İşareti Ne Anlama Gelmektedir?

Oyuncaklarda bulunan CE işareti oyuncak üreticisinin oyuncağın AB'nin ve ülkemizin güvenlik ve standart konusundaki ortak kurallarına uygun olarak üretildiğine dair verdiği garanti anlamını taşımaktadır. Üretilen tüm oyuncakların CE işaretini taşıması gerekmektedir. Üzerinde CE işareti taşımayan oyuncaklar tercih edilmemelidir. Böyle oyuncaklar kalitesiz ve çocuklar için tehlikeli olabilmektedir.

Oyuncakları Muhafaza Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çocukların oynadığı oyuncaklar ebeveynlerince periyodik zaman aralıklarında kırık olup olmadıkları ve olası zarar durumları kontrol edilmelidir. Tahrip olan ya da tehlike arz eden oyuncaklar kaldırılmalı veya tamir edilmelidir. Örneğin; tahta oyuncaklar zamanla kıymık oluşturabilir veya keskinleşebilir. Bundan dolayı takip edilmeli ve zımparalanarak pürüzsüzleştirilmelidir. Bunun dışında oyuncaklar kırıldığında ortaya çıkabilecek teller veya sivri uçlar kesiklere, çiziklere, yaralanmalara sebep olabileceğinden çocukların oynamalarına izin verilmemelidir. Varsa oyuncak kutularının da kapaklarının açık olarak tutulması gerekmektedir.

Oyuncakların Neden Olabileceği Kazalar Nelerdir?

Oyuncaklar farklı şekillerde kazalara neden olabilmektedirler. Bu kazaların başlıcaları; oyuncaktan düşmek, oyuncağa takılıp düşmek ve başkaları tarafından üzerine oyuncak atılması gibi kazalardır. Bunların dışında oyuncakların kendilerinde bulunabilecek eksiklikler veya hatalar da kazalara neden olabilmektedir.

Her oyuncak her çocuğa uygun olmayacaktır. Oyuncakların etiketlerinde bulunan yaş tavsiyeleri dikkate alınmalı ve büyük çocuklar için üretilen oyuncaklar küçük çocuklara verilmemelidir. Büyük çocuklara kendi oyuncaklarını küçük kardeşlerinden korumaları gerektiği öğretilmelidir. Masum ve sevimli görünen balonlar dahi patladığı zaman parçalanabilmekte ve küçük çocuklar tarafından boğulma tehlikesi oluşturabilmektedir.

Ailelerin oyuncak seçimlerinde dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda listelenmiştir.

 • Küçük çocukların nesneleri ağızlarına alma alışkanlıkları iyi bilinmeli ve küçük parçalı oyuncaklar seçilmemelidir.
 • AAA işaretini taşıyan piller çocuklarda boğulma riskine sebep olabileceğinden boğulma riski olmayan AA işareti taşıyan pilli oyuncaklar tercih edilmelidir.
 • Küçük çocuklar için uzun ipli- kordonlu, kurdeleli oyuncaklar tercih edilmemelidir.

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarda Oyuncaklar Nasıl Seçilmelidir?

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, otizm, rett sendromu, asperger sendromu, dezintegratif bozukluğu, down sendromu, özel öğrenme güçlüğü, görme ve işitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği olan çocuklar ile üstün zekâlı çocuklardır. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların diğer çocuklardan farklı bir eğitim almaları gerekmektedir. Oyun ve oyuncakların özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların öğrenme süreçlerine katkıları önemlidir.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların bazı somut ve soyut işlemleri gerçekleştirme, problem çözme, sosyal ilişkileri denetleme ve düzenleme, dili etkin kullanma yetenekleri diğer çocuklara göre daha yavaş gelişim göstermektedir. Dolayısıyla bu alandaki çocukların sorunlarına göre oynayacakları oyun ve oyuncakları kişiselleştirmek oldukça önemlidir.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarda oyuncak seçiminde dikkat edilmesi gereken öncelikli konular; yeteneklerinin ve becerilerinin tespit edilerek göz önünde bulundurulması ve eksikliklerinin, zayıf yönlerinin analiz edilmesidir. Yapılan analizler sonucunda çocuklara çeşitli oyuncaklar ve etkinlikler sunulmalıdır.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, terapistlerin oyun aracılığıyla çocukların kendi dünyalarını yönetebilmesi adına çocuklara yardım etme sürecidir. Oyun terapisi çok etkili bir terapi türüdür. Oyun terapisi için uygun olan yaşlar 2 ila 12 yaş aralığıdır. Oyun terapisi çocukların dili kullanma sınırlılıklarına bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalar oyun terapisinin yaştan, cinsiyetten, sorunun doğasından bağımsız olarak oldukça etkili bir tekniktir. Bununla birlikte aileden birinin oyun terapisi sürecine dahil olması terapinin daha iyi sonuç vermesini sağlamaktadır.

Oyun terapisi duygusal, davranışsal ve gelişimsel anlamda olumsuzluklar yaşayan çocuklar için uzun yıllardır tercih edilen bir terapi yöntemidir. Yaygın olarak kullanılan oyun terapisi ekolü "Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’’dir.

Oyun terapisinin hangi durumlarda işe yaradığı aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Zorbalığa maruz kalmış/kalmakta olan çocuklarda,
 • Zorbalık sergileyen çocuklarda,
 • Yas/ kayıp yaşayan çocuklarda,
 • Ebeveynleri boşanmış çocuklarda,
 • Ebeveynleri tarafından terkedilmiş olan çocuklarda,
 • İstismara maruz kalmış çocuklarda,
 • Travmaların sebep olabileceği davranışsal sorunlar yaşayan çocuklarda,
 • Kaygı bozukluğuna sahip çocuklarda,
 • Depresyona giren çocuklarda,
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye sahip çocuklarda,
 • Seçici mutizm olan çocuklarda,  
 • Akademik başarısızlık yaşayan çocuklarda,
 • Sosyal uyum sorunu yaşayan çocuklarda,
 • Fiziksel engeli bulunan çocuklarda, 
 • Alt ıslatma gibi sorunlar yaşayan çocuklarda,
 • Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklarda,
 • Davranış bozukluğu sergileyen çocuklarda,
 • Tırnak yeme ve parmak emme vb. gibi sorunlar yaşayan çocuklarda işe yaramaktadır.

Oyun Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Oyun terapisinin faydaları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Çocukların duygularını, ihtiyaçlarını ve arzularını daha iyi anlamalarını sağlar.
 • Problem çözme becerileri gelişir.
 • Çocuklar korkularını yenerler.
 • İfade etmekte zorlandıkları duyguları daha rahat ifade ederler.
 • Çocuklar yaşadıklarına yönelik farkındalık kazanırlar.
 • Yaşadıkları sorunlarla mücadele etme becerileri gelişir.
 • Kendilerini kontrol edebilme becerileri gelişir.
 • Çocukların akranları ya da diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olan ilişkilerinin sağlıklı olması sağlanır.
 • Çocukların kendilerine olan güvenleri artar.
 • Sorumluluk duyguları gelişir.
 • İlişkisel, duygusal ve davranışsal sorunların azalmasına yardımcı olur.
 • Sınırlarının farkına varırlar ve bunları kendileri belirlerler.

Mıknatıslı Oyuncaklar Çocuklar için Zararlı Mıdır?

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentoloji Uzmanı Doç. Dr. Maşallah Baran çocuklara mıknatıslı oyuncakların alınmaması gerektiğini söylemektedir. Çünkü mıknatıslı oyuncaklar parça halinde yutulursa manyetik çekim gücüyle birleşebilmektedirler ve bu birleşim organlara ciddi zararlar verebilmektedir.

Mıknatıslı oyuncaklar havada çarpıştıklarında çıkardıkları sesten dolayı çocukların ilgisini çekmektedir. Ancak yutulduğunda büyük bir tehlike oluşturmakta ve çocukların bu oyuncakları yuttuğu hemen fark edilmeyebilmektedir. Aralıklı olarak yutulduğunda bu oyuncaklar bağırsak delinmelerine yol açarak bağırsak yetmezliği problemini ortaya çıkarabilmektedir.

Peluş Oyuncaklar Çocuklar için Zararlı Mıdır?

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Profesör Doktor Ümit Murat Şahiner’e göre pelüş oyuncaklar iki ana başlıkta çocukların sağlığını tehdit etmektedirler. Bunlardan birincisi oyuncağın materyalidir. Bu oyuncaklar çocukların ilgilerini çekmek için çoğu zaman parlak birtakım kimyasallarla boyanmaktadırlar. Bu kimyasallar kanserojen olabilmektedirler. İkincisi ise pelüş oyuncakların ciddi anlamda toz içermesidir. Peluş oyuncaklar ev tozu akarı barındırabilmektedirler. Çocukların bu tozlara karşı alerjileri gelişebilmektedir. Hatta çocuklar astım olabilmektedirler. Peluş oyuncaklar illa da tercih edilecekse o zaman sık sık ve yüksek derecelerde yıkanmaları gerekmektedir. Ayrıca çocuklar bu oyuncaklarla birlikte uyumamalıdırlar.

Montessori Oyuncakları Nelerdir?

Montessori oyuncağı, Dr. Maria Montessori'nin geliştirdiği eğitim felsefesini destekleyen oyuncaklara verilen addır. Bu oyuncaklar çocukların kendilerine ait dünyalarını ve bireysel yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olabilecek oyuncaklardır. Bu oyuncaklar fonksiyonel ve yaratıcı oyuncaklardır.

Montessori oyuncakları çocukların bireysel eğitimine fayda sağlamakta ve pozitif kişisel özellikleri kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Montessori oyuncakları ile çocuklar keşfederek öğrenmektedirler.

Çocukların aktif olduğu, ebeveyn ve öğretmenlerin pasif olduğu Montessori eğitim sisteminde çocuklar oynamak istedikleri oyuncakları kendileri seçmektedirler. Çocuklar bilgiye oyuncaklar yardımı ile kendileri erişmektedirler.

Montessori oyuncakları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Hayvan Figürleri Yapboz Oyuncak
 • Kulplu Silindirler Montessori Oyuncağı
 • Montessori Oyun Masası ve Sandalye Seti
 • Montessori Pembe Kule
 • Çocuk Boy Mutfak Seti
 • Ahşap Sayı Çubukları
 • Kırmızı Mavi Çubuklar
 • Renkli Silindirler
 • Ahşap Geometrik Bloklar
 • Ahşap Meyve Sebzeler

Oyuncu Ebeveynlik Nedir?

Oyuncu ebeveynlik, karşılıklı güveni ve iletişimi, yakınlığı güçlü tutmak için çocukların dünyalarına girebilmenin bir yoludur. Oyun, çocuklara dünyayı keşfetme becerisi ve farklı bakış açıları kazandırmaktadır.

Lawrence Cohen ‘’Oyuncu Ebeveynlik’’ adında bir kitap yazmıştır. Bu kitapta çocukların dünyalarına girebilme ve bağ kurabilme, oyuncu ebeveynin nasıl olacağı ve değeri ile birlikte çocuklar ve ebeveynler için örnek stres azaltıcı oyunlardan bahsedilmektedir. Lawrence Cohen’e göre ebeveynlik tek bir doğru yoldan ibaret değildir. Bu yol veya yollar esnek ve eğlenceli olabilmektedir. Lawrence Cohen’e göre Oyuncu Ebeveynlik’in 7 ilkesi bulunmaktadır. Bu ilkeler aşağıda listelenmiştir:

 • Birinci ilke: Çocuklara temas etmenin yollarından biri oyunken diğeri de duygulardır. Oyunlar bilinçli olarak kullanıldığında çocukların özgüvenlerini geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Çocukların hayatta karşılaştıkları zorluklardan sonra gücün çocuklarda olduğu oyunlar oynamak bu zorlukları daha kolay atlatmalarını ve değerli hissetmelerini sağlamaktadır.
 • İkinci ilke: Bu ilkeye göre Oyuncu Ebeveynlik’in bir kısmı da çocukların ve kendimizin duygular üzerindeki farkındalığıdır.
 • Üçüncü ilke: Çocuklar hayatta birtakım belirsizlikle mücadele ettiklerinden dolayı temel güven duyguları sarsılabilmektedir. Çocuklara belirsizlikle mücadele etmede güven zemini oluşturmak oldukça önemlidir. Cohen güven zemininin de oyunlarla sağlanabileceğini söylemektedir.
 • Dördüncü ilke: Oyuncu Ebeveynlik’e göre çocuklar pek çok alanda sınıra ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat burada önemli olan bu sınırların çocuklara nasıl anlatılacağıdır. Sınırlar belirlenirken ‘’hayır’’ sözcüğü kullanılmamalı, bunun yerine ‘’buna izin veremem, başka bir yol deneyelim’’ gibi cümleler kurulmalıdır.
 • Beşinci ilke: Çocuklar stresli durumlar karşısında çevrelerini oldukça dikkatli izlemekte ve referans aldıkları yetişkinlere bakmaktadırlar. Bundan dolayı çocuklar stres içindeyken ebeveynler sakin kalmalı ve dikkatlerini tehlike durumundan kendilerine çekmeleri gerekmektedir.
 • Altıncı ilke: Ebeveynlerin üzerine düşen görev çocuklara sağlıklı bir ortam sunup onlarla sağlık bir ilişki kurmaktır. Bunu yaparken ebeveynler kendilerine sert davranmamalıdır.
 • Yedinci ilke: Karşılaşılan her koşulda ve şartta ebeveynler kendileri ve çocukları için değişimin söz konusu olduğunu bilmeli ve gelişimin gücüne olan güvenlerini taze tutmaları gerekmektedir.

Oyuncak Seçiminde Cinsiyet Önemli Midir?

Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı M. Berk Karaoğlu oyuncakların cinsiyetinin olamayacağını söylemektedir. Çocukların sağlıklı cinsel kimlik gelişimlerini desteklemek için kız oyuncağı ya da erkek oyuncağı gibi ayrımların yapılmaması gerekmektedir. Oyuncaklarda yapılacak cinsiyetçi ayrımlar veya sınırlamalar ileride çocukların cinsel kimlikleri ile ilgili problemler yaşamalarına sebep olabilmektedir. Örneğin bebekle oynamak isteyen bir erkek çocuğuna müdahale edilmemelidir. Erkek çocuk için bebek annesini temsil edebileceğinden rol algısı için faydalı olabilecektir. Aynı zamanda araba gibi oyuncaklarla oynamak isteyen kız çocuklarına da müdahale edilmemelidir. Kız çocuklar da arabayla oynarken baba figürünü canlandırıyor olabilmektedirler. Kız ya da erkek çocuk olsun çocukların şiddete yönlendirebilecek tabanca, silah gibi oyuncaklarla oynamaları tavsiye edilmemektedir.

Çocuklara oyuncak seçiminde kız ya da erkek olarak cinsiyetçi ayrımlar konulmamalıdır. Ayrıca rol ayrımını pekiştiren sözlerden de kaçınılması gerekmektedir. Biyolojik cinsiyet farklılıkları çocuklara hikayelerle uygun yollarla anlatılması gerekmektedir. Çocukların isteklerine ve seçimlerine saygı duyulması gerekmektedir. Çocukların birçok şeyi anlamlandırma dili oyundur. Bu sebeple bu konuda çocuklara engelleme veya kısıtlama yapılması önerilmemektedir. Oyuncak seçimi yaparken kız erkek ayrımı yapılmaksızın zeka gelişimlerini destekleyici ve öğretici tercihlerin yapılması gerekmektedir.

En Sevilen Oyuncaklar Nelerdir?

En sevilen oyuncaklar yaş gruplarına, gelişim dönemlerine uygun olarak aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Yeni Doğan Dönemi: Bu dönemde beşiklere asılan ya da beşik kenarlarına konulan sesli, hareketli, renkli dönence gibi oyuncaklar alınabilmektedir.
 • 2. Ay: 2 aylık bebekler genelde yüze odaklanmaktadırlar. Sesleri dinlemeyi ve taklit etmeyi sevmektedirler. Bundan dolayı sesli müzikli, asılarak ya da sallanarak kullanılabilecek oyuncaklar tercih edilebilmektedir. Ancak bu oyuncaklar bebeklerin gözünden en az 20 cm uzak tutulmalıdır.
 • 3. Ay: Bu aylarda bebekler ellerine verilen uygun oyuncakları tutabilmektedirler. Ancak bu dönemde bebekler ellerindeki nesneleri ağızlarına götürme eyleminde bulunabildikleri için seçilen oyuncaklar sert, sivri, köşeli ya da ağır oyuncaklar olmamalıdır. Çıngırak ve pelüş oyuncaklar bu ay için uygun olacaktır.
 • 5. Ay: Bu ayda bebeklerin kavrayabileceği sıkınca ses çıkaran, yumuşak oyuncaklar ve çıngıraklar uygun olmaktadır.
 • 6. Ay: Bu aylarda bebekler nesnelere uzanabilmekte ve onları izleyebilmektedirler. Ayrıca bu aydaki bebekler tek elle sallandığında ve sıkılınca ses çıkaran ya da yükselen sese sahip oyuncaklardan hoşlanabilmektedir. İnsan ve hayvan resimleri ile birlikte nesneler barındıran kitaplar bu aydan itibaren uygun olacaktır. Ayrıca bu dönemdeki bebekleri farklı dokulara sahip oyuncaklarla tanıştırmak ellerini eşgüdümlü olarak kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır.
 • 7. Ay: Bu dönemde bebekler nesneleri elden ele geçirebilmektedirler. Bebekler 4. aydan itibaren kavrama becerilerini kazanabilse de 7-8. aydan itibaren kazandıkları görsel becerileri ile birlikte kavrama becerilerini geliştirebilmektedir. İki elle kavrayabildikleri nesneler parmak becerilerini artırmaktadır. Ayrıca bu dönemde diş çıkardıklarından dolayı diş kaşıyıcılar ve çıngırak gibi oyuncaklar tavsiye edilmektedir.
 • 8- 9 Ay Arası: Bu dönemde nesne devamlılığına henüz sahip olmayan bebekler görünüp kaybolan nesnelerden ve oyuncaklardan hoşlanmaktadırlar. İki parçalı oyuncaklarla oynama süreleri uzun olabilmektedir ve bu oyuncaklarla kavrama yetenekleri desteklenmektedir. Bu aylarda oyuncakları birbirine sürtmeyi ve vurmayı, birbirinin içine sokmayı, eğmeyi ve bükmeyi, döndürmeyi, ileri itip geri çekmeyi, açıp-kapatmayı, doldurup boşaltmayı keşfetmedirler ve bu türdeki oyuncaklarla oynamayı sevmektedirler. Bu dönemde renkli ve ışıklı toplar, kırılmayan oyuncaklar tavsiye edilmektedir.
 • 11. Ay: İlgi alanları genişlemektedir. Üst üste eklenebilen büyük oyuncaklara ilgi duymaktadırlar. Yürümeyi öğrenmeye çalıştıkları için ayakta kalabilmelerine ve yürüyebilmelerine yardımcı olabilecek oyuncaklar bu dönemde faydalı olacaktır. Bunun için sabit oyun sehpaları tercih edilebilmektedir.
 • 12- 17 Ay Arası: Evi keşfetmeye başlayan bu dönem çocukları ev eşyalarına ilgi duymaktadırlar. Tahtadan nesneler, tahta kaşıklar, su şişeleri, gibi tehlike içermeyen ev eşyaları oyuncak olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca resimli kitaplara ilgi duymaya başlamaktadırlar. Doldurulup boşaltabilen oyuncaklar, resimli kitaplar, birbirine geçirilebilen kuleler, sesli çıngıraklar, müzikli oyuncaklar, sesli oyuncaklar, renkli toplar, banyo oyuncakları, üst üste eklenebilen büyük oyuncaklar, halkalar gibi oyuncaklar tercih edilebilmektedir. Boyama yapabilmek için pastel boyalar seçilmelidir.
 • 18- 24 Ay Arası: Bebekler 18.aydan sonra alet kullanımını öğrenmeye başlamaktadır. Dolayısıyla ince motor becerilerine yönelik basit el aletli oyuncakları tavsiye edilmektedir.
 • 24. Ay: 2 yaş itibariyle taklit ederek öğrenme ve yeni kazanımlar elde etme başlamaktadır. Bu dönemde nesnelerin dokularına ilgi duymaya başlamaktadırlar. Oyun hamuru gibi el, parmak becerilerini geliştirebilecek oyunlarla oynamayı severler. Resimli ve sesli öykü kitaplarını sevmektedirler. Yapbozlar, set oyuncaklar, farklı şekiller oluşturabilecekleri oyuncaklar, hayvan figürleri, oyun hamurları gelişimlerini destekleyebilecek oyunlardır.
 • 2.5 Yaş: Seslere karşı ilgileri arttığı için sesli oyuncaklardan hoşlanmaktadırlar. Dolayısıyla basınca ses çıkaran ve öğretici olan oyuncaklar tercih edilebilmektedir. Ayrıca tamir setleri ince motor gelişimlerini desteklemektedir.
 • 3 Yaş: Bu dönemde kalemi güzelce kavrayabilmektedirler. Bu da ince motor gelişimlerinin ilerlediğini göstermektedir. Az parçalı yapbozları tamamlayabilmektedirler. Yaratıcı etkinlikler bu dönemde gerçekleştirilmeye başlanabilmektedir.
 • 4 Yaş: Karmaşık olmayan resimler çizebilmektedirler. Makası daha yetkin bir biçimde kullanabilmektedirler. Bundan dolayı kesme- yapıştırma tarzı etkinlikler faydalı olmaktadır. Dışarıyı keşfetmek istemektedirler. 3 tekerlekli bisikletlerle kontrollü bir biçimde hareket etmeleri izlenebilmektedir.
 • 5 Yaş: Bu dönemde topla oynamak ve topla yapılan etkinlikler hoşlarına gitmektedir. Arkadaşları ile paylaşımda bulunmayı, gerekirse bir şey için sıra beklemeleri gerektiğini öğrenmiş durumdadırlar. Yazıları merak etmeye ilgi duymaya başlarlar. Ayrıntılı ve gerçeğe yakın oyuncaklar bu dönem için uygun olmaktadır. Destek tekerlekli bisikletlere geçiş yapabilirler. Topun yanında, frizbi, model setler, su oyuncakları gibi oyuncaklar tercih edilebilmektedir. Bilmece tarzı oyunları sevmektedirler. Resimleri eşleştirme, sıralama, farklı olanları bulma gibi etkinlikler yapabilmektedirler.
 • 6 Yaş ve Üzeri: Bireysel oyunlardan ziyade arkadaş grupları ile oyun oynamaya ilgileri artmaktadır. Bu döneme uygun olabilecek; bisiklet, ip atlama, paten kayma, kaykay gibi spor etkinlikleri tavsiye edilmektedir. Okuma- yazmayı destekleyecek kitaplar ve matematik zekasını güçlendirecek kutu oyunlsrı tercih edilebilmektedir.

En Uygun Fiyatlı Oyuncaklara Nasıl Ulaşılabilir?

En uygun fiyatlı ve el emeği ile yapılan oyuncaklar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • 50, 100, 150 Parça Puzzlelar
 • Figürler
 • Askeri Araçlar Seti
 • İnşaat Araç Seti
 • Polis Araç Seti
 • İtfaiye Araç Seti
 • Mutfak Araç Seti
 • Tetris
 • At Tut
 • Pinpon Seti
 • Çek Bırak Araba Seti
 • El Yapımı Ahşap Oyuncaklar
 • El Yapımı (yün, keçe, pelüş kumaş) Hayvan (kedi, köpek, aslan vb.) Figürleri
 • Maket Setleri
 • Amigurumi Bebekler
 • Çorap Kukla
 • Kızma Birader
 • Uno
 • Pipet Oyunu
 • Dart
 • Rüzgâr Gülü
 • Uçurtma
 • Misket
 • Beş Taş

Zeka Geliştiren Oyun ve Oyuncaklar Nelerdir?

Zeka geliştiren oyun ve oyuncaklar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

Türkiye'deki Oyuncak Müzeleri Nelerdir?

Türkiye’de bulunan oyuncak müzelerinin nerelerde olduğu, nasıl gidilebildiği gibi bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • İstanbul Oyuncak Müzesi: İstanbul Oyuncak Müzesi ülkemizin oyuncak müzesi denilince ilk akla gelen müzelerinden biridir. Yazar ve şair Sunay Akın tarafından 2005 yılında İstanbul’un Göztepe ilçesinde açılmıştır. Burada sergilenen oyuncaklar Sunay Akın’ın 20 yıl boyunca çeşitli yerli ve yabancı ülke ve şehirlerden topladığı koleksiyonudur. İstanbul Oyuncak Müzesi her yaştan insana hitap etmektedir. Yerli turistlerin dışında yabancı turistlerin de ilgisini çekmektedir. Müzede geçmişe dair değerli eserler de bulunmaktadır; 1817 yılına ait Fransız yapımı bir keman, 1820 yılına ait Amerikan yapımı bir oyuncak bebek ve 1860’lı yıllardan kalma misketlerdir.

  İstanbul Oyuncak Müzesi beş kattan oluşmakta ve içerisinde farklı bir konseptler bulunmaktadır. Örneğin en alt kat denizaltı temasıyla süslenmiştir. Müzedeki oyuncaklar hikayeleriyle birlikte verilmektedir. Flaşlı fotoğraf çekmek eserlere zarar verebileceğinden dolayı yasaktır. İçinde kafe de bulunan müzede soluklanmak da mümkündür. Bunların yanı sıra İstanbul Oyuncak Müzesi dünyada çocuk ve oyuncak müzeleri birliğinin kurulmasına da öncülük etmiştir.

  Adres: Ömer Paşa Cad. Dr. Zeki Zeren Sok. No: 17 Göztepe / İstanbul
  Ziyaret Saatleri: 09:30-18:00 arasıdır. Pazartesi günleri kapalıdır.

 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi 1990 yılında Ankara’da açılmıştır ve ülkemizin en eski oyuncak müzesidir. Müzedeki oyuncaklar dört farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategoriler; geleneksel oyuncaklar, fabrikasyon oyuncaklar, yabancı oyuncaklar ve antik oyuncaklardır. Bu müzede ayrıca arkeolojik kazılara ait oyuncaklar önemli bir yer tutmaktadır. Müzede bez bebek, sapan, topaç gibi eski kuşakların çocukluk oyuncakları dikkat çekmektedir.

  Adres: Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Emniyet Mah. İncitaşı Sok. Beşevler/ Ankara
  Ziyaret Saatleri: Müze Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 09:00- 12:00 ve 13:00- 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

 • Antalya Oyuncak Müzesi: Antalya Oyuncak Müzesi Sunay Akın öncülüğünde 2010 yılında Antalya’da açılmıştır. Müze hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap etmektedir. Müzede 1800- 1930 yılları arasında olan ve antika değeri taşıyan 3 bine yakın oyuncak bulunmaktadır. Antalya Oyuncak Müzesi Kaleiçi Yat Limanı’nın karşısında yer almaktadır. Müze girişindeki kâğıttan gemi bu müzenin sembolü haline gelmiştir.

  Adres: Selçuk Yat Limanı Sok. No:112 Muratpaşa/ Antalya
  Ziyaret Saatleri: 09:30- 12:30 ve 13:30 ve 18:00 arasıdır. Müze pazartesi günleri kapalıdır.

 • Musa Baran Oyun ve Oyuncak Müzesi: Musa Baran Oyun ve Oyuncak Müzesi, Türkiye’nin en ünlü köylerinden olan İzmir’in Urla ilçesine bağlı Bademler köyü içerisinde bulunmaktadır. Bademler köyünün ünlü olmasının sebebi sanata olan düşkünlüklerinden kaynaklanmaktadır. 7’den 77’ye köy halkının tiyatro yazarlığı ve oyunculuğu yapmasıyla özellikli bir köy olmuştur. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi daha profesyonel olsa da ve ilk olarak geçse de bu müzede aynı dönemlerde oluşturulmuştur. Bu müze Arkeolog Musa Baran’ın çabaları ve öncülüğüyle açılmıştır. Burada geçmiş dönemlere ait oyuncaklarla birlikte köy halkının bazı dönemlerine tanıklık eden eserler de bulunmaktadır. Ayrıca bu müzede Musa Baran’ın Japonya’dan edindiği kişisel oyuncakları da sergilenmektedir.

  Adres: Bademler Köyü, Urla/ İzmir

 • Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi: Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi Sunay Akın öncülüğünde 2013 yılında geleneksel Gaziantep evlerinden birinde açılmıştır. 3 katlı olan bu müzede fabrikasyon ve el yapımı olan 600’e yakın oyuncak sergilenmektedir. Metrekare olarak oldukça geniş olan müzede 9 farklı tema kullanılmıştır. Her yaşa hitap eden müze, eğlendiri ve öğretici vakit geçirmeyi sağlayabilmektedir. İçerisinde mağara galerisi ve ‘’Dünya çocukları’’ teması bulunan müze bu yönüyle diğer oyuncak müzelerinden ayrılmaktadır.

  Adres: Bey Mah. Ali Özalgan Sok. No:7 Şahinbey/ Gaziantep
  Ziyaret Saatleri: Haftanın her günü saat 08.30- 17.30 saatleri arasıdır.

 • İzmir Oyuncak Müzesi: İzmir Oyuncak Müzesi veya diğer ismiyle Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi 2004 yılında, dünyaca ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan tarafından İzmir’in Konak ilçesinde açılmıştır. Bu müzede Ümran Baradan Sunay Akın’ın da yardımıyla kişisel oyuncak koleksiyonunu sergilemektedir. Müzede 1800’lı yıllara kadar uzanan orijinal oyuncaklar bulunmaktadır. Müze sergileme alanı ve etkinlik alanı olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Müzede en dikkat çekici parçalar Mickey Mouse’un ilham kaynağı olan "Micky fare” ile birlikte sinemanın atası sayılan "Laterna Magica’’dır.

  Adres: Halil Rıfat Paşa Cad. No: 31 Konak/ İzmir
  Ziyaret saatleri: 9.00- 17.00 arasıdır. Müze Pazar ve Pazartesi günleri kapalıdır.

Etiketler: Yeni Eklanen
Şubat 10, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR