Oyun Nedir? Oyuna Dair Her Şey

Oyun Nedir? Oyuna Dair Her Şey - Toli Games - Blog

İnsanlığın çok eski tarihlerden beri yaptığı aktivitelerden biri olan ve çocukların aynı zamanda yetişkinlerin de hayatında vazgeçilmez bir yeri olan oyun kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Birçok kuramcı, oyunun farklı özelliklerini ortaya koydukları çeşitli tanımlamalarda bulunmuşlardır.

Lazarus, oyunu "kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk getiren bir aktivite” olarak tanımlamıştır. , Montaigne ise oyunu "çocukların en gerçek uğraşları” olarak ifade etmiştir. Freud ise oyunun işlevsel yönünü ele almıştır ve ‘’Oyun sayesinde kişi; korkularının, engellenmesinin ve sosyal çatışmasının üstesinden gelebilir. Oyun, sosyal olgunlaşmada, öz benliği bulmada yardımcı olabilir’’ demiştir. Piaget ise oyunu, "dış dünyadan alınan uyaranları özümleme ve uyum sistemine yerleştirme yolu” olarak tanımlayarak bireylerin zihinsel gelişimini desteklemiştir. Jersild’e göre ise oyun, çocuğun en ciddi uğraşısıdır. Oyun oynayarak çocuklar yetişkinler gibi güçlerini ve marifetlerini gösterebilmektedirler.

Çocuk Oyunları Nelerdir?

Çocuk oyunları genellikle çocukların oynadığı bazı zamanlarda da yetişkinlerin çocuklara eşlik ettiği oyunlardır. Tek kişilik çocuk oyunları olduğu gibi birden fazla kişiyle oynanan çocuk oyunları da mevcuttur. Oyun ve çocuk birbirinden ayrılmaz ikili gibidirler. Bazı çocuk oyunlarının kuralları evrenseldir ve dünyanın her yerinde aşağı yukarı aynı biçimde oynanmaktadırlar. Çocuk oyunları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 1. Denge ve yetenek oyunları:

  • Birdirbir
  • Çelikçomak
  • Üçgen
  • Seksek
  • İp atlama
  • Hulahop
  • Çivi
  • Topaç
  • Misket
 2. Kovalamacalar:

  • Saklambaç
  • Köşe kapmaca
  • Yağ satarım bal satarım
  • Körebe
  • Aspirin
  • İsim ebesi
  • Gölge kovalamacası
 3. Top oyunları:

  • Yakar top
  • İstop
  • Top yetiştirme
  • On pas
  • 9 aylık veya 21 aylık
 4. Kâğıt- kalemle oynanan oyunlar:

  • İsim, şehir, hayvan, bitki, eşya oyunu
  • Kim, kiminle, nerede, ne yapıyor?
  • Amiral battı
  • S.O.S
  • X.O.X
  • Dikiş- nakış
  • Sözcük bulma
  • Hımbıl
 5. Bellek ve algı oyunları:

  • Teyzem çarşıya gitti
  • Babam Çin'den geldi
  • Çağrışım oyunu
  • Nesi var?
  • Hafıza oyunu
  • Tatma oyunu
  • Ne Kokuyor?
  • Neyin sesi?
 6. Müzikli ve şarkılı oyunlar:

  • Paketi geçir
  • Müzikli sandalyeler
  • Müzikle zıplama
  • 'Şarkılı' yerden yüksek
 7. Sözcük oyunları:

  • Sıcak- soğuk
  • Cicoz
  • Bom
  • Gezginin masalları
  • Ünlüler
  • Hece oyunu
  • Hortlak
  • Dedektif
  • Tıp
  • Estepeta (yüksük oyunu)
 8. Binek oyuncaklarıyla oynanan oyunlar:

  • Salıncak
  • Tahterevalli

Çocuk Oyunlarının Faydaları Nelerdir?

Oyunların çocuklar için en önemli faydalarından biri, eğlendirirken eğiten ve öğreten yanlarının olmasıdır. "Oynamayan tay at olmaz” diye bir atasözümüz vardır. Bu atasözüyle birlikte çocuğun her türlü gelişimiyle oyun arasındaki ilişki kısa ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Oyun oynamak çocuğa hem fiziksel hem de bilişsel beceriler kazandırmaktadır.

Yaş aralıklarına göre çocuk oyunlarının faydaları aşağıda listelenmiştir.

 • 0- 2 Yaş Grubu: 0- 2 yaş grubu dönemi, çocukların güven ve bağlanma duygularının geliştiği, hareketlerini kontrol edebildiği ve amaca yönelik istemli eylemler sergileyebildiği bir dönemdir. Bu yaş aralığındaki çocukların sözel ve fiziksel gelişimi oldukça hızlıdır.

  Bu yaş aralığındaki çocuklarla oyun oynarken ailelerinin başka bir işle ilgilenmesi veya oyunu yarıda bırakıp kalkması, çocuğun ailesi ile kurduğu güven ilişkisini zedeleyebilmektedir. 0- 2 yaş grubundaki çocukların güven duygusunu arttırmak için, oyun oynadıkları sırada çocuklara başardıklarını fark ettirmek ve olumlu geri dönüşler sağlamak oldukça önemlidir. 1 yaşından itibaren çocuk, aile içi konuşmalara kendini dahil edebilmektedir. Bu yaş grubundaki çocuklar meraklıdırlar ve etrafı keşfetmek istemektedirler. Aynı zamanda fiziksel becerilerini geliştirmek istemektedirler. Oynadıkları oyunları tekrar etmekten hoşlanmaktadırlar. Genelde oyuncaklarını atma, ses çıkarma, vurma gibi işlevler için kullanmaktadırlar. Ayrıca çocuğun dil gelişimine katkı sağlamak için onunla konuşmanın ağırlıkta olduğu etkinliklerin yapılması tavsiye edilmektedir.

 • 3- 4 Yaş Grubu: 3 yaş grubundaki çocuklar özerkliklerini ilan etmeye çalışmaktadırlar. Bireyselleşmenin adımları bu dönemde atılmaktadır. Bundan dolayı bu yaştaki çocuklarla oyun oynarken kendi kararlarını vermeleri sağlanmalı ve cesaretlendirilmelidir. Bu davranış çocuklara özgüven kazandırmaktadır.

  3 yaş ve sonrası çocuklar için zihinsel gelişimini destekleyecek ve yalnız başlarına oynayabilecekleri oyunlar seçilmelidir. Oyun hamuru, kinetik kum ve lego gibi oyuncaklarla oynamak ve boyalarla resim yapmak çocuğun hayal gücünü geliştirmektedir. Bu yaş grubundaki çocuklarla; ince ve kaba motor becerilerini geliştirebilecek atma ve tutma ile ilgili oyunlar oynanabilir. 4 yaş grubundaki çocukların ise yaratıcılıkları yüksektir ve üretkenliklerini geliştirecek etkinliklerden hoşlanmaktadırlar. Arkadaşları ile oyun kurup bu oyunu sürdürebilmektedirler. Oyun oynarken daha fazla paylaşımcı olmaktadırlar. 4 yaş grubu çocukların kas becerileri ve hayal dünyaları gelişmekte olduğundan bu alanlara yönelik etkinlikler yapmaktan keyif almaktadırlar. Bu dönemde oldukça üreticidirler. Bu yaş grubundaki çocuklarla; beraber resim yapma, kesme- yapıştırma, resimli hikayeleri yorumlama gibi faaliyetler yapılabilir.

 • 5- 6 Yaş Grubu: Bu dönem öğrenmenin hızlı olduğu ve çocukların ailelerini rol model aldığı bir dönemdir. Erkek çocukları babalarıyla, kız çocukları ise anneleriyle daha fazla vakit geçirmek isteyebilmektedirler. Sorumluluk bilincini kavramaya başlarlar ve çevrelerine olan ilgileri artmaktadır.

  Bu yaşlardaki çocuklara akranlarıyla oyun oynayabilmeleri için fırsatlar oluşturulmalıdır. Bundan dolayı okul öncesi eğitim oldukça önemlidir. Bu dönemdeki çocukların oyun oynarkenki amaçları birlikte başarmaktır. Renk, sayı kavramını içeren oyunları, kavanozdan kavanoza boncukları tek tek atma, Lego ve bloklar ile ev ve bina yapma, bir modele bakarak şeklin benzerini yapma, çizme, boyama etkinlikleri yapılabilir. Bu yaş grubu çocuklar için 3- 4 yaştaki oynanan oyunlar geliştirilerek devam ettirilebilir.

Oyun Oynamak Neden Önemlidir?

Çocuklar doğduklarından itibaren çeşitli biçimlerde, farklı nesnelerle oyunlar kurarlar ve gerçek hayatı ‘oyun’ aracılığıyla anlamaya çalışırlar. Oyun, çocukların yaşamının vazgeçilmez bir unsurudur. Oyun oynamak çocukları hem bedensel hem duygusal hem sosyal hem de zihinsel olarak geliştirmektedir.

Yapılan araştırmalar neticesinde, oyun oynamanın sinir hücrelerinin ve sinaps bağlantılarının gelişmesine katkı sağladığı görülmüştür. Bunun yanında oyun oynama deneyimi, beyindeki üzüntü, kaygı, öfke gibi olumsuz olan duyguları ortadan kaldırmaktadır.

Çocuklar, oyun oynama biçimleriyle birlikte düşüncelerinde, duygularında ve karşılıklı ilişkilerinde beceri ve kontrol kazanmayı öğrenmektedirler. Çocuklar, oyun oynadıkları süresince seçmiş oldukları rollerle seçim yapmayı öğrenmektedirler ve bu seçimlere bağlı sorumluluklarını da kabul etmektedirler. Böylece çocuğun sorumluluk bilinci ve hayat üzerindeki kontrolü artmaktadır. Bunların yanı sıra çocuk oyunlar aracılığıyla deneme- yanılma biçimlerini öğrenmektedir.

Çocuklar, oyunlar sayesinde sosyalleşmektedirler. Çocukların oyun sırasında akranlarıyla kurduğu iletişim, ileriki yaşlarında kendi başlarına karar verebilme becerilerini geliştirir. Oyunların oluşturduğu özgür ortam sayesinde çocuklar duygu, düşüncelerini ve isteklerini rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Oyun dünyası aslında çocukların gerçek hayata ilk adımlarını oluşturmaktadır.

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi’nde yapılmış olan araştırma sonucuna göre oyunların çocukların gelişimlerine birçok katkıda bulunduğu saptanmıştır. Bu katkılar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Oyunlarda bir ritim ve denge söz konusudur. Oyun başlar ve git gide hız kazanır. Bu iniş ve çıkışlar sayesinde oyun ritim kazanır. Bu ritim dolayısıyla çocuk, hızlı düşünmeyi ve düşündüklerini hareketlerine yansıtmayı öğrenir. Bunun sonucunda da beden ve zihin arasında bir uyum oluşur. Toli Games Wooden Rods Ahşap Dizme Zeka Oyunu bu becerilere katkıda bulunabilir.
 • Oyunlar belli bir kural çerçevesinde oynanmak zorundadır. Oyun sırasında çocuklar oyunlar için kurallar belirlerler ve bu kurallara uyarlar. Aynı zamanda başkalarının haklarına da saygı gösterirler. Böylece çocuklar sosyal kurallara uymaları konusunda hayata hazırlanmış olurlar. Bunun yanında kurallara uyulmadığı zaman da neler olabileceğini yaşayarak öğrenirler. Toli Games Dikkat Geliştirme Becerileri oyunlarla gelişime yardımcı olabilmektedir.
 • Çocuklar aynı oyunları sıkılmadan defalarca oynayabilmektedirler. Buna bağlı olarak çocuklar, hayatlarında birçok şeye aynı hevesle başlayabilmeyi öğrenmektedirler.
 • Oyunlarda rekabet vardır. Oyunlardaki bu rekabet ortamı, çocukları hayat mücadelelerine hazırlamaktadır.

Oyun Oynarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Oyun oynarken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Oynayan oyunculara eşit şekilde hak verilmelidir.
 • Oyuncular aralarında saygılı olmalıdır.
 • Oynanan oyunun kurallarına uyulmalıdır.
 • Arkadaşlık ortamı ve ilişkileri muhafaza edilmelidir.
 • Rekabet ortamının seviyesi korunmalıdır.
 • Oyun ortamının güvenli olmasına dikkat edilmelidir.

Oyun Türleri Nelerdir?

Oyun tüm eğitim kademelerinde olmak üzere, her türlü içeriğin uyarlanabileceği bir öğretim yöntemi olarak kullanılmaktadır. Doğum anından itibaren yetişkinliğe uzanan süreç dikkate alındığında oyunlar aşağıda listelenen durumların farklılaşmasıyla birçok yönden sınıflandırılmaktadır.

 • Yaş,
 • Gelişim,
 • Yapı,
 • Mekân.

Yukarıdaki gibi sınıflandırmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur bir oyunun tek bir sınıf ya da alt sınıf olarak sınırlandırılamayacağıdır. Çünkü oyun disiplinler üstü bir yöntem olduğu için tüm alanlarla etkileşim içindedir ve onlardan bilgi ve fayda sağlayabilmektedir.

Aşağıda örnek olarak gelişim alanları, gelişim aşamaları, oyun mekânı ve araç kullanımı başlıkları altında kategoriler listelenmiştir. Oyunların türlerinin gruplandırılması sadece bu sınıflandırma başlıklarından ibaret olmayıp bunların dışında da farklı sınıflandırmalar oluşturulabilmektedir.

Gelişim Alanlarına Göre Oyunlar: Her oyun tüm gelişim alanları için faydalı olmakla beraber sağlanan bu fayda her gelişim alanı için çeşitli düzeylerde olabilmektedir. Bireylerin bütün gelişim alanları birbirleri ile etkileşim hâlinde olduğu için bir oyunda tüm gelişim alanlarına fayda sağlayan beceriler bulunabilmektedir. Buradan yola çıkılarak gelişim alanlarına göre oyunları aşağıdaki beş grupta incelemek mümkündür:

 • Bilişsel Beceri Ağırlıklı Oyunlar
 • Fiziksel Beceri Ağırlıklı Oyunlar
 • Dil Beceri Ağırlıklı Oyunlar
 • Sosyal Beceri Ağırlıklı Oyunlar
 • Öz bakım Becerileri Ağırlıklı Oyunlar

Gelişim Aşamalarına Göre Oyunlar: Gelişim aşamalarına göre oyunlar aynı zamanda oyun evreleri için de kullanılabilmektedir. Bu sınıflandırmadaki amaç benzer oyunların basitlik-karmaşıklık, kolaylık-zorluk, somutluk-soyutluk gibi özellikler çerçevesinde seviyelere ayrılmasına dayanmaktadır. Buradan yola çıkılarak gelişim aşamalarına göre oyunları aşağıdaki beş grupta incelemek mümkündür:

 • Bebeklik Çağı Oyunları
 • İlk Çocukluk Oyunları
 • Çocuk Oyunları
 • Gençlik Çağı Oyunları
 • Yetişkin Oyunları

Oynanan Yere Göre Oyunlar: Bireylerin yaşam alanları gitgide genişlemekte iklim, coğrafi özellikler ve bireysel tercihler gibi birtakım faktörlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Oyun her zaman ve her yerde yapılabilecek bir etkinlik olduğundan, oyunu herhangi bir mekân ile sınırlandırmak doğru olmayacaktır. Bundan ziyade oyun oynanan mekanları kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayırmak daha uygundur. Buradan yola çıkılarak oynanan yere göre oyunları aşağıdaki iki grupta incelemek mümkündür:

 • Kapalı alan oyunları
 • Açık hava oyunları

Araç Kullanımına Göre Oyunlar: Oyunlar gerekli materyallerle oynanabileceği gibi herhangi bir materyale ihtiyaç duymadan da oynanabilmektedir. Buradan yola çıkılarak araç kullanımına göre oyunları aşağıdaki dört grupta incelemek mümkündür:

 • Araçla oynanan oyunlar
 • Araçta oynanan oyunlar
 • Araçsız oynanan oyunlar
 • Araç üretilen oyunlar

Eğitici Oyunlar Nelerdir?

Eğitici oyunlar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Toli Games IQ Geliştirme ve Kodlama
 • Ev Kurma Oyunu
 • Bilgini Test Et Oyunu
 • Puzzle (Yapboz) Etkinlikleri
 • Gözlerim Ellerimde Oyunu
 • Top Üfleme Oyunu
 • Oyun Hamuru
 • Doğayı Eve Taşıma Oyunu

0-1 Yaş Oyunları Nedir ve Faydaları Nelerdir?

0- 1 yaş arası dönem ‘’süt dönemi’’ olarak da  isimlendirilmektedir. 0- 1 yaş aralığındaki çocukların süt çağındaki bilinçsiz ve içgüdüsel olan hareketlerine süt çağı işlev oyunları denilmektedir. Bu dönemdeki çocuklar sevindikleri veya heyecanlandıkları zaman çeşitli sesler çıkartmaktadırlar. Ellerini, kollarını, bacaklarını sallayarak çeşitli bedensel hareketler yapmaktadırlar. Çocuklar bu dönemde kendi vücutlarını keşfetmektedirler. Bu sebeple de vücutları ile ilgili olan oyunlardan hoşlanmaktadırlar. Bu türde olan oyunlar çocukları hem eğlendirir hem de ağız, burun, kulak, göz, yüz, eller gibi uzuvlarını tanımalarını ve tepkilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.

2-3 Yaş Oyunları Nedir ve Faydaları Nelerdir?

2- 3 yaş arası dönem ‘’özerklik dönemi’’ olarak da  isimlendirilmektedir. Bu dönemdeki çocuğun saldırganlık, kirletme, kırma gibi içgüdüsel eylemlerinin tatmini için yaptığı hareketlere ve oynamış olduğu oyunlara özerklik dönemi işlev oyunları denilmektedir. 2- 3 yaş arası çocukların enerjilerini ve saldırganlıklarını dışa vurabilmeleri için gürültülü oyuncaklarla oynamak, kirletme içgüdülerini karşılamak için su, çamur ve kille oynamak gibi oyunlar, özerklik döneminin işlev oyunlarına örnek olarak verilebilmektedir.

3-4 Yaş Oyunları Nedir ve Faydaları Nelerdir?

3- 4 yaş arası dönem ‘’ben oyunları dönemi’’ olarak da isimlendirilmektedir. Çocuklar bu dönemde kendilerini tanırlar ve becerilerini geliştirirler. 3- 4 yaş arasındaki çocuk kendisini merkez alarak oyunlar oynamaktadır. Çocuğun organlarını tanıması, görme, işitme, duyma ve buna benzer yetenekleri geliştirmesi, dikkat ve algılama yetilerinin güçlendirilmesinde ben oyunları oldukça önemlidir.

5-6 Yaş Oyunları Nedir ve Faydaları Nelerdir?

5- 6 yaş arası çocuklarda küme (grup) oyunları başlamakta ve gelişmektedir. Sürekli oyuncaklarla oynayan çocuk artık oyuncaklardan bıkar ve bu yaşlarda evini, çevresini tanımaya başlar. Komşuları ve mahallesindeki akranları ile arkadaşlık kurmak istemektedir.

Küme (grup) oyunları şarkılı oyunlar, çekişmeli yarışlar veya bir olayın dramatize edilmiş şekli olarak oynanmaktadır. Örnek olarak genellikle tüm çocukların severek oynadıkları saklambaç küme (grup) oyunlarına girmektedir. Çocukların toplu halde oynadıkları tüm oyunlar küme (grup) oyunları olarak geçmektedir. Toplu halde oynanan küme oyunlarının çekirdeği mahallelerdir. Mahallelerde oynanan bu oyunlar yaşça ve güç olarak üstün olan çocuklar çoğu zaman lider konumundadır. Bu çocukların sözleri dinlenir, oyun kurallarına uyulur. Bu topluluk oyunlarının oluşturmuş olduğu bir otorite biçimidir. Küme (grup) oyunlarında oyun süreleri, ilginin çabuk dağılabileceği göz önünde bulundurularak çok uzun tutulmamalıdır. Bu tarz oyunlar daha çok salon, sınıf ve açık havada oynanmaktadırlar.

7-12 Yaş Oyunları Nedir ve Faydaları Nelerdir?

7- 12 yaş arasındaki çocuklar, kuralları karmaşık görünen zeka oyunlarını da artık rahatlıkla oynayabilmektedirler. Bu dönemde ilkokula başlayan çocuklar, akademik becerilerin yoğun olduğu bir eğitim dönemi içinde kendini rahatlatacak oyun materyallerine ihtiyaç duymaktadırlar. Çevrelerinde gözlem yapan çocuklar, yeni arkadaşlar ve yeni oyunlar öğrenerek çeşitli materyallerle tanışmaktadırlar. Önceki dönem materyallerinin bir kısmıyla oyunlar oynamaya devam etmekle birlikte yeni çevreleri ve öğrendikleri akademik beceriler ile elde ettikleri oyun materyallerini de kullanmaya başlamaktadırlar.

Okul öncesi dönemlerinde dijital oyun materyalleriyle tanışmış ve bu konuda deneyimi olan çocuklar, ilkokul döneminde sınırlama konulmadığı takdirde bağımlılık düzeyinde bu durumu devam ettirebilmektedirler. Bu durum çocukların sosyal ortamlardan uzaklaşmasına, bedensel olarak olumsuz etkilenmesine, beslenme alışkanlıklarının değişmesine ve duygusal olarak içe dönük olmasına neden olabilmektedir.

7- 12 yaş arasındaki çocuklar için teneffüsler çok önemlidir. Bu zamanlarda top, ip, taş, şişe, kapak gibi malzemeleri oyun materyalleri olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca beden eğitimi derslerinde jimnastik malzemelerini, spor branşlarına ait oyun gereçlerini ve farklı oyun mekanlarını oyun materyali olarak kullanabilmektedirler.

12-16 Yaş Oyunları Nedir ve Faydaları Nelerdir?

12- 16 yaş arası ve üzerindeki çocuklar kurallı oyunlar oynayarak mantıklı, gerçekçi ve daha karmaşık oyunlar oynamaktadırlar. Bu dönemdeki çocuklar daha çok sportif oyunlara yönelmektedirler. Bununla birlikte bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak göre tek başlarına veya grup halinde oyunlar tercih ettikleri için oyun kartları, oyun masaları ve dijital oyun gereçleri gibi oyun materyallerini kullanmaktadırlar.

Sosyal medya platformları bu dönem çocuklarının oyun materyali tercihinde oldukça etkili olmaktadır. Sosyal medya fenomenlerinin bu platformlarda paylaştığı oyun ve oyun materyalleri bu dönem çocuklarının tercihlerini yönlendirebilmektedir. Kontrolsüz bir şekilde oyun tercihi yapan çocuklar, maalesef kimi zaman bu yönlendirmeler ile tehlikeli durumlarla karşılaşabilmektedirler.

12- 16 yaş arasındaki çocuklar bir gruba ait olma, o grupta lider olma veya o grubun liderini takip etme isteği gibi sebeplerle oyun materyalleri ile ilgili algılarını değiştirebilir. Dolayısıyla çocuklar, şans oyunları oynamaya başlayabileceği gibi, trekking ya da rafting vb. sporlara yönelerek bu oyunlarla ilgili materyaller ile ilgilenebilmektedirler.

Günde Kaç Saat Oyun Oynanmalıdır?

Psikiyatrist Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, 4- 6 yaş arası çocukların günde en fazla 1 saat bilgisayar başında zaman geçirmelerini önermektedir. Bununla birlikte bu yaş grubu için seçilen oyun içeriklerinin özellikle dikkat, problem çözme becerisi gibi gelişimlerine katkı sağlaması büyük önem arz etmektedir. 6- 9 yaş grubu için ise online dersleri dışında günde en fazla 1 ila 1,5 saat arası dijital oyunlara ayrılması önerilmektedir. 9- 13 yaş grubu için ise sınavları göz önünde bulundurularak olumsuz etkilenmemeleri adına günde en fazla 1,5- 2 saat veya haftada 5 saat şeklinde oluşturulmuş bir program uygun olacaktır. Burada en çok dikkat edilmesi gereken nokta ise bilgisayar ve oyunla geçirilen sürenin yanında maruz kalınabilecek olan şiddet, cinsellik, korku gibi içeriklerin kontrol edilmesidir.

Çocukların En Sevdiği Oyunlar Nelerdir?

Çocukların en sevdiği oyunlar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Toli Games Olipi Zeka Oyunu
 • Bezirganbaşı
 • Dokun ve Kurtar
 • Yakan Top
 • Kıskanç Tavuklar
 • Katır Kazığı
 • Yüzük Kimde
 • Çember Çevirme
 • Kurt Baba
 • Çelik Çomak
 • Topaç
 • Birdir Bir
 • 3 Taş
 • 5 Taş
 • 9 Taş
 • Uzun Eşek

Evde Ailecek Oynanabilecek Oyunlar Nelerdir?

Evde ailecek oynanabilecek oyunlar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Kelime Üretme Oyunu- SCRABBLE: Scrabble ailecek oynanmak için en fazla tercih edilen oyunlardan bir tanesidir. Bu oyunda amaç daha fazla harf ile daha avantajlı kelimeler türeterek puanlar toplayabilmektir.
 • SET Oyunu: SET kart oyunu görsel algılamaya dayalı bir oyundur.Bu oyunda amaç masanın üzerine sıralanmış olan 12 karttan bir SET gören ilk kişi olmaktır.
 • JENGA- Kule Oyunu: Jenga’da amaç kuleyi devirmeden tahta blokları çekerek kulenin en üstüne koymaktır. Evde ailecek oynamak için tercih edilen oyunlardan bir tanesidir.
 • MANGALA Oyunu: Mangala, iki kişi ile oynanabilen bir Türk zeka oyunudur.
 • TABU Oyunu: Tabu kartlardaki yasak kelimeleri kullanmadan asıl kelimeyi grup arkadaşlarına anlatarak puanlar toplayıp, karşı takımı yenmek üzere oynanan bir oyundur.
 • REVERSİ Oyunu: Reversi 8×8 karelik tek renkli bir tahta tabla üzerinde iki oyuncuyla oynanabilen bir oyundur. Oyunda karşılıklı rakiplerin taşları siyah ve beyazdır. Başlangıçta oyun tahtasının ortasındaki dört kareye sırasıyla beyaz ve siyah dört taş konulur. Oyunun kuralları oldukça basit olmasına rağmen oynarken çok fazla uğraş gerektirmektedir.
 • 9 Taş Oyunu: Dokuz taş, bir zeka oyunudur.
 • Dart Oyunu: Dart, bir tahta üzerine hedef alınarak oynanabilen ve ailecek oynanabilecek oyunlardan bir tanesidir.
 • Dokun ve Tahmin Et Oyunu: Evde ailecek oynanabilecek en güzel oyunlardan biri dokun ve tahmin ettir. Bir tepsiye farklı objeler konulur. Oyuncular kısa süreliğine tepsideki objelere bakar ve gözleri bağlanır. Daha sonra objelerin yerleri değiştirilir. Dokunarak objenin ne olduğu tahmin edilir. Bu oyun çocukların duyularını geliştirmesi açısından yararlı olmaktadır.
 • Kulaktan Kulağa Oyunu: En başta oturan kişi bir kelime belirler ve yanındaki kişinin kulağına söyler. Bu kişi de duyduğunu yanındakine söyler. Son kişiye gelindiğinde kelime sesli ve doğru bir şekilde söylenmesi gerekmektedir.
 • Sessiz Sinema: Sessiz sinema oyununda oyuncu kendine bir sinema filmi seçer ve karşısına konuşmadan anlatmaya çalışır. Eğlenceli ve ailecek oynanabilecek bir oyundur.

Oyun Oynamak Neden Bir İhtiyaçtır?

Oyunlar, çocukları hayata hazırlayan etkinlikler olduğundan çok önemli bir ihtiyaçtır. Oyun oynarken çocuklar hemşire, doktor, öğretmen, mühendis, anne, baba gibi birtakım rollere bürünerek kural olgusunu, empati yapmayı, aile kavramını, sosyal iletişimi öğrenmektedirler. Küçük yaşlardan itibaren oynanan oyunlar, sorunlarla baş etme ve farklı durumlara kolay uyum sağlama becerisini geliştirmektedir.

Bunlarla birlikte oyun, çocuklar için çok iyi bir iyileştiricidir. Çocuklar korktukları şeyleri, yaşadıkları sıkıntıları oyunlar sayesinde tekrar tekrar ifade ederek farkında olmadan bu durumu normalleştirip baş etmeyi öğrenmekte ve yaralarını iyileştirmektedirler.

Çocukların okul öncesinde günde en az 5 saat, ilkokul çağında ise günde en az 3 saat oyun oynamaya ihtiyacı vardır. Çocukların gelişimsel ve ruhsal yönden sağlıklı olabilmeleri için beslenme, barınma, korunma gibi ihtiyaçlarının yanında oyun oynamaya da gereksinimleri bulunmaktadır. Bir çocuk için oyun her şeydir ve en temel ihtiyaçlarından biri de özgürce oyun oynayabilmektir.

Yetişkinler için Oyun Önerileri Nelerdir?

Yetişkinler için oyun önerileri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

Oyun Terapisi Nedir? Kaç Yaş Aralığına Uygulanır?

Oyun terapisi, çocukların kendilerini ifade edebilmesinin oyunlar ve oyuncaklar ile sağlanmasıdır. Çocuklar yetişkinler gibi ihtiyaçlarını her zaman söyleyememekte ve her şeyi ifade edememektedirler. Oyun terapisi özel bir terapi türüdür. Oyun terapisinde amaç, çocukların bilişsel ve sosyal yönlerinin gelişmesi, kendilerini ve duygularını keşfetmeleri ve rahat bir şekilde ifade edebilmeleri ile birlikte yaşadıkları olumsuzluklara karşı çözüm üretebilmeleridir.

Oyun terapisi, çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunarak bilişsel ve sosyal yönlerinin kuvvetlenmesini sağlamaktadır. İçe dönüklüğü ortadan kaldırmaktadır. Oyun terapisi çocuğa, oyun ile birlikte özgüvenli ve cesaretli olmasını salık vermektedir. Çocukların büyürken yaşayabilecekleri travmatik olayların etkilerini azaltmaktadır. Çocuklara güven duygusunu ve uyum becerisini kazandırmaktadır.

Oyun terapisi genel olarak 2 ila 11 yaşları arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuklar genellikle 2 yaşlarından itibaren oyun oynamaya başlamaktadırlar. Bununla birlikte 11 yaşından büyük olan çocuklarda da bazen, yaşamış olduğu sorun göz önünde bulundurularak oyun terapisi tercih edilebilmektedir.

Bebeklerle Nasıl Oyun Oynanmalıdır?

Jill Stamm’ın Bright from the Start adlı kitabında bebeklerle oyunun önemi ve nasıl oynanması gerektiği anlatılmaktadır. Bu kitap, bebeklerin doğumlarından itibaren 3 yaşlarına kadar olan dönemde zekalarının gelişmesi için ne gibi oyunların oynanması gerektiği ile ilgili bilgiler vermektedir.

Doğumlarından itibaren insanların karşılaştıkları çevre koşulları karşısında hayatta kalabilmesi ve yeni bilgilere, değişen koşullara ayak uydurabilmelerinden geçmektedir. Hayatta karşılaştığımız her yeni durum beynimizdeki nöronlar arasında bazı bağlantıların kurulmasını sağlamaktadır. Zaman ilerledikçe bu bağlantılardan en çok kullanılanlar korunurken daha az kullanılanlar yok olmaktadır. Bu sebeple bebeklik ve erken çocukluk döneminde alınacak olan eğitim ile birlikte içinde bulunulan aile, okul, çevre gibi koşulların bireyin gelişimine etkisi oldukça büyüktür. Çocukların gelişim evrelerindeki dönemlerinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öncelikle bebeklere bir şey öğretebilmek için dikkatlerini çekmek gerekmektedir. Bebeklerin dikkatleri şu şekillerde çekilebilmektedir:

 • Yoğunluk: Bebekler renkli, açık ve keskin hatlara sahip objelere silik ya da çok karışık objelerden daha çok ilgi göstermektedirler.
 • Büyüklük: Çok büyük ya da çok küçük nesneler orta büyüklükteki nesnelere göre daha fazla dikkat çekmektedir.
 • Yenilik: Yeni objeler her zaman bebeklerin dikkatini çekmektedir.
 • Farklılık: Birbirine benzeyen bir dizi nesne içerisinde farklı olan bebeklerin dikkatini çekmektedir.
 • Duygusal durum: Bebekler ancak karınları tok, altları temiz ve uykuları yok ise öğrenmeye ve oynamaya istekli olmaktadırlar.
 • Kişisel önem: Çocuklar kendilerine ait olan şeylere ilgi göstermektedirler. Bu yüzden örneğin bir masal okunurken hikâyenin baş kahramanının isminin çocuğun ismi olacak şekilde değiştirilmesi çocukların dikkatini çekebilmektedir.

Oyuncaklar Nasıl Seçilmelidir?

Oyun oynamak amacıyla üretilen ya da kullanılan tüm malzemeler oyun materyali olarak değerlendirilebilmektedir. Oyuncaklar ve oyun materyalleri seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar; bireylerin yaşı, gelişim düzeyleri, ilgi, istek ve ihtiyaçları gibi kriterlerdir.

Oyuncaklar çocukların çeşitli renk, boyut ve şekilleri kavrayabilmelerine ve sayısal kavramlardan haberdar olmalarına yardımcı olur. Ancak çocukların oyun oynamak için kullandıkları materyaller sadece üretilmiş oyuncaklar değildir. Çocuklar her koşulda ve her yerde oyun oynayabilecekleri materyaller bulabilmektedirler. Fakat çocuklar her zaman oynadıkları materyalin tehlikeli olup olmayacağının farkına varamayabilirler. Bundan dolayı bir öğretmen veya bir yetişkinin gözetiminde ve rehberliğinde hareket edilmesi gerekmektedir.

Oyuncakların Gelişime Faydası Nedir?

Oyuncakların farklı gelişim alanlarına farklı faydaları bulunmaktadır. Bu gelişim alanları ve oyunların gelişim alanlarına faydaları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 1. Bilişsel gelişime faydaları:

  • Düşünme becerileri,
  • Kavram öğrenimi,
  • Hayal kurma becerisi,
  • Mantık yürütme becerisi,
  • Dikkat,
  • Algılama,
  • Hatırlama,
  • Somutlaştırma,
  • Sıralama,
  • Hafızada tutmadır.
 2. Dil gelişimine faydaları:

  • Kelime dağarcığını artırma,
  • Alıcı ve ifade edici dil becerileri,
  • Telaffuz ve artikülasyon becerileri,
  • Sesletim,
  • Ritmik ve ahenkli konuşmadır.
 3. Motor gelişime faydaları:

  • Büyük kas becerileri; dönme, emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, yuvarlanma, zıplama
  • Küçük kas becerileri; tutma, kavrama, buruşturma, yırtma, çizme, kesme
 4. Sosyal-duygusal gelişime faydaları:

  • Kendini ifade edebilme,
  • Duygularını kontrol edebilme,
  • Kendisi ve çevresiyle uyum içinde olabilme,
  • Temel güven duygusu,
  • Bağımsızlık ve merak,
  • Araştırma,
  • Keşfetmedir.
 5. Öz bakım becerilerine faydaları:

  • Temizlik,
  • Beslenme,
  • Giyim,
  • Tehlikelerden korunmadır.

Oyun Materyalleri Nelerdir?

Oyun materyalleri, çocukların doğal yeteneklerini geliştiren, böylelikle eğitsel bir işlevi yerine getiren oyun malzemeleridir. Oyun materyalleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 1. Oyuncaklar:

  • Ahşap: Tahta bloklar, topaç vb.
  • Tekstil: Bez bebek, kukla vb.
  • Kâğıt: Karton ev, yapboz vb.
  • Plastik: Top, lego vb.
  • Metal: Araba, uçak vb.
  • Toprak: Kil hamuru, bilye vb.
 2. Dijital ürünler:

  • Tablette/telefonda oynanan dijital ürünler
  • Bilgisayarda oynanan dijital ürünler
  • Sanal gerçeklik ortamlarında oynanan dijital ürünler
  • Artırılmış gerçeklik ortamlarında oynanan dijital ürünler
  • Oyun konsolu ile oynanan dijital ürünler
  • Atari benzeri ortamlarda oynanan dijital ürünler
 3. İşitsel (sözel içerikli ve sese dayalı) ürünler:

  • Ses: Rüzgâr sesi, civciv sesi vb.
  • Kelime: Sobe, ebe vb.
  • Ritim: Rap rap, pat pat vb.
  • Çocuk edebiyatı: Saymaca, bilmece vb.
  • Müzik: Şarkı, rond vb.
 4. Gerçek nesneler:

  • Masa, sandalye vb.
  • Kıyafet, kol saati vb.
  • Çatal, kaşık vb.
  • İp, makara vb.
  • Karpuz, pirinç vb.
  • Kürek, fırça vb.
 5. Oyun alanları:

  • Futbol sahası, tenis kortu
  • Orman, çiftlik vb.
  • Irmak kenarı, yüzme havuzu vb.
  • Sanal gerçeklik platformları, paintball parkuru vb.
  • Sokak, pazar yeri vb.
  • Peri bacaları, mağara vb.

Oyunun Tarihçesi Nedir? Ne Zamandan Beri Oyun Oynanmaktadır?

Yapılan araştırmalar sonucunda günümüzde oynanan oyunların 2000 yıl ve daha öncesine kadar dayandığı öğrenilmiştir. Sek sek oyunu, tura oyunu, top, topaç çevirme, saklambaç, suda taş kaydırma, körebe gibi oyunlar eski zamanlardan beri oynanan oyunlardır. Bu oyunların kuralları, isimleri, kimlerle oynandığı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir.

Oyunlar ait oldukları toplumların değerlerini, kültürlerini ifade etme şekillerinden biridir. Antropologlar da kültürün yayılışını incelerken temel olarak oyun faaliyetlerinden yararlanmışlar. Çünkü oyunlar, toplumun geleneksel kültürü ve birikiminden etkilenmektedir.

Toplumsal kültürün gelişimi sürecinde oyunların yeri çok önemlidir. Bununla birlikte oyunlar, halk hikayeleri ve efsaneler gibi kolayca yayılarak evrensel bilinci arttırmaktadır.

Bilinen İlk Oyun Aracı Nedir?

İnsanoğlunun oynadığı en eski oyun araçlarından birisi taşlar ve en eski oyunlar taşlarla oynanan oyunlardır. Ülkemizde taşlarla oynanan en eski oyunlardan biri "beş taş” adıyla bilinen oyundur. Suda taş kaydırma oyunu da antik değere sahip taşla oynanan çok eski oyunlardan bir tanesidir.

Dünyanın her yerinde en eski oyun araçlarından sayılan bir diğer nesne de toptur. Eski Mısır’da açılan mezarlarda deriden yapılmış, kepekle doldurulmuş toplara rastlanmıştır.

Geçmişte birçok kültürde farklı kurallarla oynanan bir başka oyun aşık kemikleriyle oynanan oyunlardır. Japonya, Yunanistan, Avusturalya ve İngiltere’de küçük patatesler, fındık, ceviz fasulye gibi nesnelerle de oynanmıştır.

Çin kaynaklarına göre uçurtma ve uçurtma ile ilgili oynanan oyunların da iki bin, üç bin yıldan fazla geçmişi bulunmaktadır.

Viyana Müzesinde 1560 tarihli Pieter Bruegel’in ünlü "Çocuk Oyunları’’ tablosunda geçmişte oynanmış ve günümüzde pek çok ülkede halen oynanan seksenden fazla çocuk oyunu görülmektedir.

Video Oyunları Nelerdir?

Video oyunları, bilgisayar ya da oyun konsolu gibi görüntü sinyali gönderen bir video ile birlikte televizyon, monitör vs. görsel bir kullanıcı ara yüzü kullanılarak oynanan bir oyun türüdür.

Video oyunlarının çeşitliliği teknolojinin gelişmesiyle birlikte artmaktadır. Oyun türlerinin kesin sayısı gerçek anlamda bilinmemektedir. Bunun sebebi oyun tasarımcılarının orijinal bir başlık yakalayabilmek adına kendi türlerini oluşturmaya çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Günümüzde yaygın olarak üretilen bazı oyun türleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Macera Oyunları
 • Dövüş Oyunları
 • Platform Oyunları
 • Bulmaca Oyunları
 • Simülasyon Oyunları
 • Strateji Oyunları
 • Mantıksal Oyunlar
 • Çevrimiçi Oyunlar
 • Matematik Oyunları
 • Eğitsel Oyunlar
 • Birinci Şahıs Nişancı Oyunları (FPS)
 • Rol Yapma Oyunları (RPG)
 • Sıra Tabanlı Strateji (TBS)
 • Gerçek Zamanlı Strateji (RTS)
 • Spor Oyunları
 • Yarış Oyunları
 • MOBA (Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası)
 • Aksiyon Oyunları
 • Üçüncü Şahıs Nişancı Oyunları (TPS)

Video Oyunları Önerileri Nelerdir?

Türlerine göre video oyun önerileri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Üçüncü Şahıs Nişancı Oyunları (TPS): Smite, The Legend of Zelda: Breath of the wild
 • Birinci Şahıs Nişancı Oyunları (FPS): Counter-Strike: Global Offensive
 • Rol Yapma Oyunları (RPG): The Elder Scrolls V: Skyrim
 • Sıra Tabanlı Strateji (TBS): Total War Atilla
 • Gerçek Zamanlı Strateji (RTS): Age of Empires 2
 • MOBA (Çevrimiçi çok oyunculu savaş arenası): League of Legends
 • Simülasyon: Euro Truck Simulator 2
 • Open World: The Witcher 3: Wild Hunt
 • Puzzle: Portal 2
 • Spor Oyunları: NBA 2K18

Bilgisayar Oyunlarının Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Bilgisayar oyunlarının faydaları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Bilgisayar oyunları görsel zekayı geliştirir.
 • Çok yönlü bakabilme ve derin düşünebilme becerisi kazandırır.
 • Acil durum ve kriz anlarında hızlı düşünme ve karar verebilme yetisi kazandırır.
 • Problemlere karşı çözüm üretebilme mekanizmasını diri tutar.
 • Dikkat ve konsantrasyonu artırarak hafızayı kuvvetlendirir.

Bilgisayar oyunları içerik ve zaman kontrolü sağlanmadığında bazı problemlere yol açabilmektedir. Bilgisayar oyunlarının bu zararları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Kontrolsüz şekilde oynanan bilgisayar oyunları bağımlılık yapabilir.
 • Fiziksel ve zihinsel enerjinin boşa tüketimine sebep olur.
 • Zaman kaybına sebep olur.
 • Fiziksel ve mental deformasyonlara sebep olabilir.
 • Sürekli radyasyona maruz kalmak vücudu olumsuz etkileyebilir.
 • Gerçek hayattan uzaklaştırarak insan psikolojisini olumsuz etkiler.

Dünyanın İlk Bilgisayar Oyunu Nedir?

Dünyanın ilk bilgisayar oyunu Bill Gates ve Neil Konzen tarafından 1981 yılında tasarlanan Donkey.bas adlı oyundur. Donkey.bas adlı oyunda amaç bitiş çizgisine gelene kadar yolda karşılaşılan eşeklere çarpamamaya çalışmaktadır.

Donkey.bas oyunu günümüz yarış oyunlarının da öncüsü sayılmaktadır. Oyun içerisinde turkuaz, beyaz, gri ve koyu gri olmak üzere 4 farklı renk kullanılmaktadır. Bu oyunun sektörün büyümesi ve gelişmesindeki payı büyüktür. Donkey.bas oyunu 80’lerin bilgisayar teknolojisi için 8 bit olarak tasarlanmıştır.

Kutu Oyunları Nedir?

Kutu oyunları, genellikle karton, tahta, plastik gibi malzemelerden yapılmış düz bir tabla üzerinde, oyun taşları veya pullar ile belli kurallar çerçevesinde oynanabilen oyunlara verilen genel addır. Oyunların oynandığı düzlem genellikle önceden resim, geometrik şekiller veya yazılarla hazırlanmış olmaktadır. Senet, Go, Liubo, Patolli gibi oyunlar bilinen en eski tahta, kutu oyunlarından bazılarıdır.

Kutu oyunları aile, strateji ve parti olmak üzere 3 kategoride listelenmiştir:

 • Aile kutu oyunları: Aile kutu oyunları kuralları az ve karmaşık olmayan, genellikle her yaşa uygun ve 15 ila 60 dakika arasında oynanan oyunlardır. Aile oyunları aile ve arkadaş grupları içerisinde oynanabilmektedir.

 • Strateji kutu oyunları: Strateji kutu oyunları öğrenmesi yine zor olmayan fakat oyun süresinin uzunluğu ve uzmanlaşmasının zaman aldığı oyunlara denilmektedir. Bu oyunlar arkadaş grupları içerisinde oynamak için ideal olmaktadır.

 • Parti kutu oyunları: Parti kutu oyunlarında oyuncular arası iletişim ve etkileşim oldukça yüksektir. Bu oyunlar hızlı ve pratik oyunlardır. Bundan dolayı kalabalık gruplara uygun olmaktadır.

En Sevilen Kutu Oyunları Nelerdir?

En sevilen ve en çok oynanan kutu oyunları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Toli Games Resfebe Adası Zeka Oyunu
 • Uno
 • Jenga
 • Tabu
 • Trivial Pursuit 2000
 • Kızma Birader
 • Monopoly
 • Twister
 • Metropol
 • Bil Bakalım Kim
 • Scrabble
 • Game of Life Star
 • Maaş Günü
 • Risk
 • Cranium Dark
 • Terra
 • Mangala
 • Dixit
 • Make’n Break
 • Scotland Yard
 • Süper Doktor
 • Dedektif Oyunu
 • Neden
 • Sorti

Oyunla Öğrenme Yaklaşımı Nedir?

Oyunlar çocukların en sevdiği etkinlikler arasında en başlarda gelmektedir. Çocuklar oynadıkları oyunu ciddi bir görev olarak algılarlar ve oyunlarla dünyayı keşfederek öğrenmektedirler. Oyunlar çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemektedir. Günümüz araştırmalarında da oyunun çocukların gelişimlerine faydaları dile getirilmektedir. Buradan hareketle son yıllarda etkili ve kalıcı öğrenme için oyunlardan yararlanılmaktadır. Dolayısıyla ”oyunla öğrenme” yaklaşımı eğitim alanında giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

Oyunla öğrenme yaklaşımında amaç öğrencilerin eğitim etkinliklerine aktif olarak katılmaları ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmeleridir. Bu yaklaşımda oyun amaç değil araç olmaktadır. Ayrıca bu yaklaşımda "eğitim içinde oyun” düşüncesi üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere çeşitli bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan oyunlara da eğitici oyunlar denilmektedir. Eğitici oyunların oynatılmasıyla birlikte öğrencilerin zihinsel, sosyal ve bedensel becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Oyunla öğrenme yaklaşımı her yaş ve bilgi düzeyindeki öğrenciler için geçerli ve etkili olmaktadır. Bu yaklaşım ülkemizde de uygulanmaktadır. 2005 yılından itibaren uygulanan müfredatla birlikte bu yaklaşım da merkeze alınmıştır. Günümüzde çoğu ders ve etkinliklerde oyunlardan yararlanılmaktadır.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Nedir?

Dijital Oyun Tasarımı bölümü; gelişen teknoloji ürünlerini kullanarak oyunlar tasarlayan ve yetkin bireylerin yetişmesini amaçlayan disiplinler arası bir bölümdür. Dijital oyun tasarımı öğrencileri, interaktif oyun deneyimlerin tasarlanması hususunda eğitim almaktadırlar. Dijital Oyun Tasarımı bölümü genel konuları; oyun tasarımı mekaniği, anlamlı oyun, oyun içeriği, kullanıcı oyun deneyimi, oyun tasarımı yazılımları, oyun motorları ve oyun ortamlarının tasarımı gibi konulardır.

Dijital Oyun Tasarımı bölümü 4 yıllıktır. Sayısal puan türü ile tercih edilen bir lisans bölümü olan Dijital Oyun Tasarımı bölümü bazı üniversitelerde İletişim Fakültelerinde, bazı üniversitelerde ise Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde okunabilmektedir.

Dijital Oyun Bağımlılığı Nedir?

Dijital oyun bağımlılığı, bir tür davranış bağımlılığı olarak görülüp teknolojinin kontrolsüz olarak ve uzun sürelerce kullanımı olarak ifade edilmektedir.

Dijital oyun bağımlılığının semptomları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Oyunlarla kontrolsüz bir biçimde vakit geçirme,
 • Oyun oynanmadığı zamanlarda üzüntü, endişe gibi duygular hissetme,
 • Oyun oynama isteğini azaltamama veya oyundan çıkamama,
 • Diğer aktivitelerden oyun oynama isteği nedeniyle uzaklaşma,
 • Yaşanılan sorunlara rağmen oyun oynamaya devam etmek,
 • Olumsuz ruh hallerini gidermek için oynama isteğidir.

Dijital oyun bağımlılığı her yaşta yaşanabilmektedir. Fakat özellikle çocuklarda görülmektedir. Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve bu yüzden çocukların da hayatlarına teknolojinin girmesiyle dijital oyun bağımlılığı daha görünür bir problem olmaya başlamıştır.

Etiketler: Yeni Eklenen
Şubat 16, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR