ÖSYM Nedir?

ÖSYM Nedir?

ÖSYM tam açılımıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, sınavlarda başarılı olanları, diğerlerine göre daha yüksek derece yapanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. ÖSYM’nin merkezi Ankara'da bulunmaktadır. Yılda yaklaşık 10 milyon aday, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlara girmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmaktadır.

ÖSYM tarihsel gelişime ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre 1981 yılından itibaren eklenen yeni sınavlarla her yıl yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu sınavlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı- İdari Yargı)
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
 • Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)
 • Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)
 • İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG)
 • Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans- Öğretmenlik Alan Bilgisi- Ön Lisans- Ortaöğretim) (KPSS)
 • Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav (MEB-EKYS)
 • Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)
 • Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı
 • Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)
 • Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)
 • Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)

ÖSYM Sınavları Nelerdir?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlar aşağıda listelenmiştir.

 • Kurum Sınavları ve Diğerleri
 • YÖKDİL
 • EUS
 • YDUS
 • DUS
 • DGS
 • YDS
 • TUS
 • ALES
 • EKPSS
 • KPSS
 • YKS

ÖSYM Başvuru 2022 Nasıl Yapılır?

ÖSYM başvuruları elektronik ortamda bireysel veya ÖSYM Başvuru Merkezleri vasıtasıyla ÖSYM'nin internet adresi veya mobil uygulaması üzerinden yapılmaktadır.Başvuru işlemleri sınav ücretleri yatırıldıktan sonra tamamlanmaktadır.

MEB tarafından yapılan LGS başvurusu ise Bakanlıklarca yapılmaktadır ve ücretsizdir. Öğrenciler Merkezi Sınav başvurularına dair bilgilere “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi” üzerinden ulaşabilmektedir.

ÖSYM sınavlarına genel başvuru aşamaları maddeler halinde listelenmiştir.

 • Sınavlara girecek tüm adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapabilecekleri şifrelerini oluşturmuş olmaları gerekmektedir.
 • Başvurular internet üzerinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden de yapılabilmektedir.
 • Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayların belirlenen sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ve sınav ücreti ile yerleştirme ücreti alınmamaktadır.
 • İşlemlerini Başvuru Merkezinden yapan adayların Aday Başvuru Formunu, Aday Başvuru Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Adaylar yurt dışından da başvurabilmektedir. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin kılavuzunda belirtilen şekilde yapabilmektedir.

ÖSYM Sınav Takvimi 2022 Nedir? Nasıl Ulaşılır?

ÖSYM sınav takvimi ÖSYM tarafından yapılan sınavların tarihlerini belirten bir takvimdir. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar bu takvimden girecekleri sınavın veya sınavların tarihlerini öğrenebilmektedirler. ÖSYM sınav takvimine osym.gov.tr sitesinden ulaşılabilmektedir.

ÖSYM Gözetmenlik Ücreti Nedir?

2022 ÖSYM sınavlarında salon başkanı olarak sınav görevi alan bir öğretmen 250 TL ücret almaktadır. Ayrıca gözetmen olarak görev yapan öğretmenler de 210 TL almaktadır. ÖSYM yedek gözetmen görevi yapanlar ise 200 TL civarında bir ücret almaktadır. Bununla birlikte yardımcı gözetmen; 396, bina sınav sorumlusu; 595, bina sınav sorumlusu yardımcısı; 396, bina yöneticisi; 396, bina yöneticisi yardımcısı bütçeleri; 317 TL’dir.

2021 ÖSYM gözetmenlik ücretleri ise şu şekildedir: salon başkanı; 237, gözetmen; 198, yedek gözetmen; 158, yardımcı gözetmen; 264, bina sınav sorumlusu; 396, bina sınav sorumlusu yardımcısı; 264, bina yöneticisi; 264, bina yöneticisi yardımcısı bütçesi 237 TL’dir.

ÖSYM Kılavuzu Nedir? ÖSYM Kılavuzuna Nasıl Ulaşılabilir?

ÖSYM kılavuzları, adayların girecekleri sınavlarla ilgili ve yapacakları tercihlerle ilgili edinmesi gerektiği bilgileri içeren bir rehberdir. ÖSYM sınav ve tercih kılavuzlarına “osym.gov.tr” sitesinden ulaşılabilmektedir.

ÖSYM kılavuzlarının önemi aşağıda listelenmiştir.

 • Sınav başvuru kılavuzlarında adayların sınav başvurusu ve sınav sırasında yapması ve yapmaması gerekenler yer aldığı için oldukça önemlidir ve adayların mutlaka okuması gerekmektedir.
 • Tercih kılavuzlarında yerleştirme sistemiyle ilgili genel bilgiler, tercih işlemlerinin kuralları, adayların özel bir durumu varsa bu durumla ilgili yapması gerekenler bulunduğu için mutlaka dikkatlice okunması gerekmektedir.

KPSS 2022 Güncel Bilgiler ve Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

KPSS sınavı ÖSYM tarafından uygulanan ve Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılan bir sınavdır. KPSS sınavının tarihçesi 1999 yılına kadar uzanmaktadır. 1999 yılında Kamu Personeli Yasası’nda yapılan düzenlemeyle daha önce Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ismiyle uygulanan sınavın adı değişmiş ve Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olmuştur. İlk ve son kez 7- 8 Temmuz 2001 tarihinde uygulanmış olan KMS'nin adı 2002'de değişmiş ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmuştur.

KPSS sınavına girmeden önce bilinmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • KPSS Başvurusu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya başvuru merkezi aracılığıyla yapılabilmektedir ve sınav ücretleri yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanmaktadır.
 • Birden fazla kez KPSS sınavına girilebilmektedir.
 • KPSS tercihi için ÖSYM’nin belirlediği baraj puan 60’tır. Fakat baraj puan kurumlara göre farklılık göstermektedir.
 • KPSS sınav tarihleri ÖSYM’nin sınav takviminde bulunmaktadır.
 • KPSS tercih işlemleri, sınav sonucu açıklandıktan sonra internet üzerinden yapılmaktadır. KPSS sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından yayınlanan Tercih Kılavuzundan tercih listesi belirlenmelidir.
 • KPSS kadroları iki çeşittir ve kadrolar, A Grubu ve B Grubu Kadrolar şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
 • KPSS puanının geçerlilik süresi 2 yıldır.

KPSS’ye kimlerin başvurabileceği aşağıda listelenmiştir.

 • KPSS Lisans sınavına, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlilik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilirler.
 • Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
 • Öğretmenliğe başvuracak adayların lisans öğrenimlerinin son sınıfında olmaları gerekmektedir.
 • KPSS Ortaöğretim ve KPSS Ön Lisans sınavlarına, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda olanlar girebilmektedir.

KPSS Sınavına Nasıl Çalışılmalıdır?

KPSS'ye çalışacak adaylar öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavı hakkında bilgi edinmelidir. KPSS hakkındaki bilgilere başta ÖSYM'nin internet adresi olmak üzere çeşitli internet adreslerinden ulaşmak mümkündür. Planlı çalışmak, adayların KPSS başarısını artırmaktadır.

KPSS Genel Yetenek Türkçe testi konuları paragraf, dil bilgisi ve sözel mantıktır. Paragraf sorularında başarılı olmak isteyen adaylar paragraf çözüm tekniklerini incelemeli ve sınava kadar düzenli bir şekilde paragraf sorusu çözmelidir.

KPSS matematik çalışacak adaylar kendi seviyelerine uygun bir matematik çalışma düzeni oluşturmalı ve kendi seviyesine uygun kaynaklar edinmelidir. KPSS matematik çalışma döneminde düzenli ders çalışılmalı, uzmanlardan ve internetten yardım alınmalıdır. KPSS matematik çıkmış soruları çözmek önemlidir.

KPSS tarih konuları oldukça geniştir bundan dolayı çalışırken geçmiş yıllarda çıkmış olan sorular ve soruların sayıları incelenmelidir. Tarih konu çalışmasını bitirenler konuları düzenli olarak tekrar etmelidir.

Coğrafya çalışırken önemli olan stratejik konuları atlamadan çalışmak rakiplere göre öne çıkmayı sağlamaktadır. Bu stratejik konular madenler ve enerji kaynakları gibi konulardır. KPSS coğrafya çıkmış soruları çözmek önemlidir ve bu sorulara ÖSYM'nin internet adresinden ve KPSS coğrafya çıkmış sorular kitaplarından ulaşılabilmektedir.

Vatandaşlık dersinin konuları: Temel hukuk bilgileri, Türk anayasa tarihi, anayasa hukuku, 1982 anayasası ve devletin temel ilkeleri, temel hak ve ödevler, 1982 anayasası kuvvetler, yürütme organı, yargı organı ve idare hukuku konularıdır. Uzmanların önerdiği kaynak kitaplardan ve internette bulunan konu anlatım ve soru çözüm videolarından yararlanılmalıdır.

KPSS'de güncel bilgilerden 6 soru çıkmaktadır. Bu 6 sorunun 3 tanesi genel kültür konularından, 3 tanesi güncel bilgilerden oluşmaktadır. Güncel bilgilerde başarılı olabilmek için denemelerde yer alan sorular çözülmeli ve Youtube'da yayınlanan videolar izlenebilmektedir.

KPSS konu çalışmasını bitirmiş olan adaylar, günde en az 1 deneme çözmelidir.

Jammer Uygulaması Nedir?

Jammer uygulamasının çalışma prensibi, alıcı cihazda duyarlılık ve seçicilikten yararlanmaktır. Jammer, frekans ayarlarını bozmak istediği yayınlara dijital olarak bir gürültü göndermektedir. Gönderilen gürültü ile bozulması istenen yayın aynı frekansa sahip olmalıdır. Cihazların sinyali bloke edilmekte ve devre dışı bırakılmakta böylelikle cihazlar işlemez hale gelmektedir.

Jammer uygulaması günümüzde toplu sınavlarda kopyayı engellemek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte kişilerin toplu ortamlarda yüksek sesle televizyon veya radyo dinlemelerini engellemek için de kullanılabilmektedir.Günümüzde jammer uygulamaları üniversite, okul ve ülke çaplı sınavlarda kopya girişimlerini engellemeye yönelik olarak kullanılmaktadır. 2012 yılı itibariyle ÖSYM jammer uygulamasını düzenlediği sınavlarda kullanmaktadır.

MSÜ Sınavı Nedir?

MSÜ yaniMilli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından Millî Savunma Bakanlığınca 2. seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını belirlemek amacıyla, tüm şehir merkezlerinde yapılmakta olan bir sınavdır. MSÜ sınavının süresi 165 dakikadır ve ortaöğretim düzeyindedir. Çoktan seçmeli soru tipi uygulanmaktadır ve 120 sorudan oluşmaktadır. MSÜ sınavının sonuçları aynı yıl içerisinde geçerlidir. MSÜ sınavında çıkan dersler Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, temel matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleridir.

MSÜ sınavına kimlerin girebileceği aşağıda listelenmiştir.

 • MSÜ sınavına girebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.
 • Harp Okullarına kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alımı yapılmaktadır.
 • Harp Okullarına girebilmek için en fazla 20 yaşında yani 1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu olma, Astsubay Meslek Yüksekokullarına girebilmek için en fazla 21 yaşında yani 01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu olma koşulu aranmaktadır.
 • Kadın öğrenciler sadece Harp Okullarına alınmaktadır ve en fazla 20 yaşında olmaları gerekmektedir.
 • Sınava başvuracak olan adayların lise ve dengi okullardan 2020 ve 2021 yılında mezun olmuş olması, öğrenciliği devam etmekte olan adayların da 2022 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olması koşulu aranmaktadır.

MSÜ 2022 Sınavına Kaç Kişi Girdi?

MSÜ 2022 sınavınaÖSYM tarafından bu yıl başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmamıştır ancak 400 bin civarında başvuru yapıldığı ve sınava katılan aday sayısının da 350- 400 bin arası olduğu düşünülmektedir.

ALES Nedir? Güncel Bilgiler ve Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

ALES tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı olan, ÖSYM tarafından yılda üç kez uygulanmaktadır. ALES sınavı toplam 100 sorudan oluşmakta ve süresi 150 dakikadır. ALES, sınav sonuç puanı 50 ila 100 arası olan ve yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için uygulanan bir sınavdır.

ALES sınavına girmeden önce bilinmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Tezli yüksek lisans, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi akademik personel kadrolarına başvurabilmek için ALES sınavına girmek gerekmektedir.
 • ALES sınavının süresi 150 dakika yani 2,5 saattir.
 • ALES'te sayısal ve sözel derslerden sorular sorulmaktadır. Sayısal testler 50 sorudan oluşmaktadır. Sözel testte de adaylara 50 soru sorulmaktadır.
 • Geçmiş yıllarda ALES’te çıkmış olan sorulara ÖSYM’nin sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.
 • ALES puan türleri; sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak hesaplanmaktadır.
 • ALES, 2022 yılında 3 kez yapılacaktır.
 • Adaylar ALES’e birden fazla kez girebilmektedir.
 • ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES’e kimlerin başvurabileceği aşağıda listelenmiştir.

 • ALES'e herhangi bir lisans programından mezun olmuş veya olabilecek durumda olan ve yurt dışında denkliği bulunan bir lisans eğitimi almış olan tüm adaylar başvurabilmektedir.
 • ALES'e girmek için herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur.
 • Başvuru işlemlerini tamamlayan ve başvuru ücretini zamanında ödeyen adaylar sınava girebilmektedir.

ALES Sınavına Nasıl Çalışılmalıdır?

ALES çalışmaya başlayan adaylar öncelikle girmek istedikleri kurumun istediği puan türünü öğrenmeli ve buna uygun olarak çalışmalıdır. Sınavda karşılaşılacak konuların başlıkları öğrenilmeli, konu çalışması yapılmalı ve bol bol test çözülmelidir. Deneme çözmek de oldukça yararlıdır. Denemeler vakit tutularak çözülmelidir. ALES’te uzun paragraf soruları bulunmaktadır. Bundan dolayı bolca paragraf sorusu çözülmeli ve okuma yapılmalıdır. ALES’e çalışırken düzenli ve disiplinli olmak başarı için oldukça önemlidir.

ALES Sözel konuları şu şekildedir; Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatım Biçimleri, Paragraf, Anlatım Bozuklukları; Şifreleme, Şifre Çözümleme, Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekâya Dayalı Problem Çözmedir. ALES sözel sınavı için konu çalışması hem konu anlatım kitapları hem özel kurs veya ders hem de internet üzerinden izlenecek konu anlatım videoları aracılığıyla yapılabilmektedir. Konu çalışmasına başlamadan önce gerçekçi bir plan yapılmalı ve uyulmalıdır. Konu çalışması yapılırken uzmanların önerdiği kaynaklar tercih edilmelidir. ALES çıkmış sorularını çözmekte soru tiplerini öğrenmek ve başarılı olabilmek için önemlidir. Denemeler çözerek pratikleşmek sınavda başarı getirmektedir.

ALES Sayısal konuları; Temel Kavramlar, Çözümleme, Bölme ve Bölünebilme Asal Çarpanlar, Ebob- Ekok, Rasyonel Sayılar, Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Denklemler, Oran-Orantı, Sayı ve Kesir Problemleri, Yaş Problemleri, İşçi ve Havuz Problemleri, Hareket Problemleri, Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri, Karışım Problemleri, Kümeler, İşlem, Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık; Doğruda Açılar, Üçgende Açılar, Üçgende Uzunluk ve Alan, Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik, Dörtgenler, Çember ve Daire, Analitik Geometri, Katı Cisimler; Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma, Şekil Yetenek ve Sayı Dizileri ile Mantıksal Muhakeme Problemleridir.

ALES’e sayısal alandan giren adayların en çok zorlandıkları konular sayısal mantık konuları olduğu için bu konuya ağırlık verilmeli ve bol bol soru tipi görülmeli, test çözülmelidir. ALES sayısal çalışırken internetten yardım alınmalı ve konular pekiştirilmelidir.

AÖF Nedir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1 milyondan fazla aktif öğrencisi ve yaklaşık 3 buçuk milyon mezunu bulunan açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlayan bir eğitim sistemdir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Türkiye’de yükseköğrenim talebini karşılamada sağladığı kapasite ile birlikte milli eğitim, sağlık, ilahiyat, tarım, polis, jandarma, kara, deniz, hava komutanlıkları ve adalet personeline yönelik olarak ön lisans, lisans tamamlama ve lisans eğitimlerini, açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile uygulamaktadır.

En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar açıköğretim sistemine başvuruda bulunabilmektedirler. Kayıt yenileme işlemi ise Anadolu AÖF öğrencisi olan öğrenciler tarafından aof.anadolu.edu.tr adresi’nden Öğrenci Otomasyonu bağlantısına tıklayarak öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılabilmektedir.

Türkiye’de üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık yarısı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencisi olarak bulunmaktadır. Bunların bir kısmını koşulları gereği örgün eğitime devam etme olanağı bulunmayan öğrenciler oluşturmaktadır. Açıköğretim Sistemi bu yönüyle, fiziksel, işitme ve görme engeline sahip vatandaşlar yanında cezaevlerinde hükmünü tamamlamaya çalışan vatandaşlarını da göz ardı etmeden eğitimde fırsat eşitliğini her koşulda sağlamaktadır.

AÖF bölümleri aşağıda listelenmiştir.

Açıköğretim Fakültesi- Önlisans:

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Aşçılık
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri
 • Çocuk Gelişimi
 • Dış Ticaret
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
 • Emlak Yönetimi
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
 • Ev İdaresi
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İlahiyat (Arapça)İlahiyat
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşletme Yönetimi
 • Kültürel Miras ve Turizm
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Lojistik
 • Marka İletişimi
 • Medya ve İletişim
 • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Özel Güvenlik ve Koruma
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Sosyal Hizmetler
 • Sosyal Medya Yöneticiliği
 • Spor Yönetimi
 • Tarım Teknolojisi
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Yaşlı Bakımı
 • Web Tasarımı ve Kodlama
 • Yerel Yönetimler
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Açıköğretim Fakültesi- Lisans

 • Görsel İletişim Tasarımı
 • Felsefe
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • İktisat (İngilizce)
 • Maliye
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi

 • Havacılık Yönetimi
 • İşletme
 • İşletme (İngilizce)
 • Turizm İşletmeciliği
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

AÖF 2022 Sınav Tarihleri Ne Zamandır?

AÖF 2022 sınav tarihleri aşağıda listelenmiştir.

 • Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08- 09 Ocak 2022 tarihindedir.
 • Bahar Dönemi Ara Sınavı: 02- 03 Nisan 2022 tarihindedir.
 • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022 tarihindedir.
 • Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022 tarihindedir.

TYT Nedir? Nasıl Çalışılır?

TYT, tam adı Temel Yeterlilik Testi olan ve lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunu olmuş olan kişilerin üniversiteye geçişleri için girmeleri gereken YKS sınavının 1. oturumudur. Bu sınav adayların mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektedir. AYT sınavına girmek için TYT’ye girmek zorunludur.

TYT'ye çalışmaya başlamadan önce adayların kendi yetenek, beceri ve bilgi birikimini bilmesi ve ona göre kendine bir çalışma programı hazırlaması gerekmektedir. TYT’ye çalışma şekli ve süresi kişiden kişiye fark etmektedir. Ortaöğrenim ve lise eğitimi boyunca düzenli ders çalışan kişiler TYT’ye daha kısa sürede hazırlanabilmektedir.

TYT konuları genellikle günde 4- 5 saatlik bir çalışma ile ortalama 2- 3 ayda bitirilebilmektedir. Konu çalışması bittikten sonra adayların bol bol soru çözmesi gerekmektedir.

TYT’de günlük çözülmesi gereken soru sayısı kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte günde ortalama 100- 200 arasında soru çözülmesi yeterli olmaktadır. Sürekli iyi olunan konularda soru çözmek eksik kalınan konuların fark edilememesine neden olacağından kötü olunduğu düşünülen konulara ağırlık verilmelidir. Uzmanların önerdiği birden fazla kaynaktan soru çözmek faydalıdır.

TYT sınavına girmeden önce bilinmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • TYT'de 9. ve 10. Sınıf derslerinin müfredatından sorular sorulmaktadır.
 • TYT’de Türkçe, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri derslerinden lise 1 ve 2. sınıf konularından sorular sorulmaktadır.
 • TYT sınavının süresi 135 dakikadır ve Türkçede 40, Sosyal Bilimlerden 20, Temel Matematikten 40 ve Fen Bilimlerinden 20 soru sorulmaktadır.

TYT’ye kimlerin başvurabileceği aşağıda listelenmiştir.

 • Ortaöğretim kurumlarının lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında okumakta olan, mezun olan veya ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlamış olup diğer şartlara uyan adaylar başvurabilmektedir.
 • Durumları sınav şartlardan herhangi birine uygun olan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilmektedir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylu adaylar da TYT'ye girebilmektedir.
 • Üniversite mezunu olan adaylar da TYT’ye girebilmektedir.

AYT Nedir? Nasıl Çalışılır?

AYT, lise son sınıf veya lise mezunu olan öğrencilerin üniversiteye geçişleri için girmeleri gereken ve YKS sınavının 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testleridir. Üniversitede 4 yıllık bir bölüm okumak isteyen tüm adayların girmeleri gereken sınavdır.

AYT'ye çalışmaya başlamadan önce adayların kendi yetenek, beceri ve bilgi birikimini bilmesi ve ona göre kendine bir çalışma programı hazırlaması gerekmektedir. AYT’ye çalışma şekli ve süresi kişiden kişiye fark etmektedir. Ortaöğrenim ve lise eğitimi boyunca düzenli ders çalışan kişiler AYT’ye daha kısa sürede hazırlanabilmektedir.

AYT'de başarılı olmak için bolca soru ve deneme çözmek gerekmektedir. AYT konularını bitiren adayların günde en az 1 deneme çözmeleri gerekmektedir. Adaylar çözdükleri denemeler sayesinde AYT'ye girmeden önce yapabilecekleri netler hakkında öngörü sahibi olabilmektedir.

AYT sınavına girmeden önce bilinmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • AYT sınavının süresi 180 dakikadır.
 • AYT'de çıkan dersler: Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik, Fen Bilimleri dersleridir.
 • AYT puanı, SAY (sayısal), EA (eşit ağırlık), SÖZ (sözel) ve eğer aday yabancı dil testine girmişse Dil puanı olarak hesaplanmaktadır.
 • AYT'de çıkan derslerin katsayıları değişmektedir.
 • AYT puanı ile üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine girilebilmektedir.

AYT’ye kimlerin başvurabileceği aşağıda listelenmiştir.

 • Ortaöğretim kurumlarının lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında okumakta olan, mezun olan veya ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlamış olup diğer şartlara uyan adaylar başvurabilmektedir.
 • Durumları sınav şartlardan herhangi birine uygun olan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilmektedir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylu adaylar da AYT'ye girebilmektedir.

YDT Nedir? Nasıl Çalışılır?

YDT, YKS sınavının 3. oturumu olan Yabancı Dil Testi’dir. YDT sınavına girmek isteğe bağlıdır. TYT'den sonra girilmektedir ve dil puanı ile öğrenci alımı yapan bölümlere girmek isteyen tüm adayların girdiği sınavdır.

YDT sınavı 80 sorudan oluşmaktadır ve öğrencilere 120 dakika süre verilmektedir. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri seçilmektedir ve YDT sınav sonucunun %60'ını etkilemektedir.

YDT’ye nasıl çalışılması gerektiği sınava girecek olan tüm öğrencilerin yetenek, beceri ve bilgi birikimine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Öncelikle YDT'ye girecek olan tüm adayların sınav sistemi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sınav sistemi hakkında yeterli bilgiyi edinmiş olan adaylar kendine uygun ders çalışma programını hazırlamalı ve uygulamaya koymalıdır. Sınav öncesinde bol bol test ve deneme çözmek gerekmektedir. YDT sınavına çalışmaya başlamadan önce adaylar kendilerine hedef belirlemeli ve daha sonra bilinçli ve sistemli bir çalışma planı oturtmalıdır.

Yabancı Dil Testi'ne hazırlanırken kelime çalışmak oldukça önemlidir. Kelime bilgisi için bol bol kitap okumak önemlidir. Kelime öğrenme konusunda not tutmak faydalıdır.

YDT sınavına girmeden önce bilinmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • YDT’ye girecek adayların gramer konularına dikkat etmesi gerekmektedir.
 • YDT sınavında adayların karşısına seçtikleri dilden paragraf, kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri, diyalog tamamlama ve boşluk doldurma gibi çeşitli soru biçimlerinden oluşan bir test çıkmaktadır.
 • YDT sonucu ile adaylar, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren dil bölümlerine yerleşebilmektedir.

YDT’ye kimlerin başvurabileceği aşağıda listelenmiştir.

 • Ortaöğretim kurumlarının lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında okumakta olan, mezun olan veya ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlamış olup diğer şartlara uyan adaylar başvurabilmektedir.
 • Durumları sınav şartlardan herhangi birine uygun olan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilmektedir.
 • TYT'ye girmiş olan adaylar YDT'ye girebilmektedir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylu adaylar da YDT’ye girebilmektedir.
 • Üniversite mezunu olan adaylar da YDT’ye girebilmektedir.

YKS Nedir? YKS Sınavları Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

YKS, Türkiye’de ÖSYM tarafından 2018 yılından bu yana yapılmakta olan ve her sene tekrarlanan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemine verilen isimdir.

YKS, lise eğitimini tamamlamış olup üniversiteye gitmek isteyen herkesin girmesi gereken bir sınavdır. Yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçilmesini ve tercihlerine göre yerleştirilebilmelerini sağlamak amacıyla ÖSYM tarafından yapılmaktadır. YKS, 3 oturumdan oluşmaktadır ve adaylara lise müfredatından sorular sorulmaktadır. YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye girmek zorunludur.

YKS, toplamda 3 oturumdan oluşmaktadır. Bu oturumlar TYT, AYT, YDT’dir.

YKS sınavına girmeden önce bilinmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • TYT’nin tam adı Temel Yeterlilik Testidir ve 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan YKS sınavının ilk oturumudur.
 • TYT'ye giren adaylar diğer oturumlara girmeden de üniversiteye gidebilmektedir.
 • TYT, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorumlu olunmaktadır ve sınav süresi 135 dakikadır.
 • AYT, tam adı Alan Yeterlilik Testleri olan ve 2018 yılından bu yana uygulanmakta olan YKS sınavının ikinci oturumudur. Lise son sınıf veya lise mezunu olan kişiler 4 yıllık bir üniversiteye gitmeye hak kazanabilmek için AYT’ye girmelidir.
 • AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular çıkmaktadır.
 • AYT’de adayların karşısına 40 matematik, 40 Türkçe, 40 fen bilimleri ve 40 sosyal bilimler sorusu çıkmaktadır. Toplam soru sayısı 160'dır.
 • YDT’nin tam adı Yabancı Dil Testi’dir ve 2018 yılından bugüne kadar uygulanmakta olan YKS sınavının 3. oturumudur.
 • Sınavda Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri seçilmelidir.
 • YDT sınavı ile sadece 4 yıllık dil bölümlerine girilebilmektedir. 2 yıllık dil bölümü bulunmamaktadır.
 • YDT’de toplam 80 soru bulunmaktadır ve sınavın süresi 120 dakikadır.

YKS’ye kimlerin başvurabileceği aşağıda listelenmiştir.

 • Ortaöğretim kurumlarının lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında okumakta olan, mezun olan veya ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlamış olup diğer şartlara uyan adaylar başvurabilmektedir.
 • Durumları sınav şartlardan herhangi birine uygun olan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilmektedir.
 • Doğumla Türk vatandaşı olan ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olan adaylar da sınava başvurabilmektedir.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylu adaylar da YKS’ye girebilmektedir.
 • Üniversite mezunu olan adaylar da istedikleri sürece tekrar YKS sınavına girebilmektedir.
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunun (ÇÖZGER) onaylı bir örneği bulunan, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurulmuş olan, Sağlık/Engel durumlarını belirten dilekçeleri bulunan ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı’na bildirmiş olan Engelli/sağlık sorunu olan adaylar “Engelli Salonlarında” sınava girebilmektedir.

LGS Nedir? Nasıl Çalışılır?

LGS tam adıyla Liselere Geçiş Sistemi sınavı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan, Merkezi Sınavla öğrenci alacak sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ile özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan, 8. sınıf müfredatı esas alınarak düzenlenen ve çoktan seçmeli 90 sorudan oluşan bir sınavdır. Toplam sınav süresi 155 dakikadır.LGS sınav soruları PISA ve TIMSS sınav soruları esas alınarak, beceri temelli mantık ve kıyas yeteneğini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

LGS sınavına girmeden önce bilinmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • LGS’ye 8. sınıf öğrencileri başvurabilmektedir.
 • LGS sözeldeki dersler; Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce dersleridir. 50 soru bulunmaktadır ve bu 50 sorunun 20 tanesi Türkçe dersidir. Aynı zamanda sözel derslerde ağırlık katsayısı en yüksek olan Türkçe dersidir.
 • LGS Türkçe dersinin konuları; dil bilgisi, sözcükte anlam, cümlede anlam, söz sanatları, yazım ve noktalama kuralları; parçada anlam, cümlede anam ve anlatım bozukluklarıdır.
 • LGS’de 20 adet matematik sorusu bulunmaktadır. Matematik sorularının sınav puanına katsayısı yüksektir.
 • Matematik dersinin konuları; çarpanlar ve katlar, kareköklü ifadeler, basit olayların olma olasılığı, veri analizi, üslü ifadeler, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, eşitsizlikler, üçgenler, eşlik ve benzerlik, doğrusal denklemler, geometrik cisimler ve dönüşüm geometrisidir.
 • LGS İngilizce dersinin konuları; Friendship, Teen Life, In The Kitchen, On The Phone, The Internet, Adventures, Tourism, Chores, Science ve Natural Forces’dir.
 • LGS Fen Bilimleri dersinin konuları; Mevsimler ve İklim, DNA ve Genetik Kod, Basınç, Madde ve Endüstri, Basit Makineler, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi, Hücre Bölünmesi ve Kalıtım, Işığın Kırılması ve Ses’tir.
 • Fen Bilimleri dersinin sınav puanına katsayısı yüksektir ve 20 sorudan oluşmaktadır.
 • İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin konuları; Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar, Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm, Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye, Demokratikleşme Çabaları, Atatürk Dönemi Dış Politika ve Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası’dır.
 • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin konuları; Kader İnancı, Zekât ve Sadaka, Din ve Hayat, Hz. Muhammed'in Örnekliği, Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri’dir.

Türkçe’nin soru sayısı ve ağırlığı diğer sözel derslerden daha fazladır ve çalışmaya erken başlanmalıdır. Türkçe gibi sözel derslerde başarılı olabilmek için bolca okuma yapılmalıdır. Konu çalışması yaparken önemli ve anlaşılması zor olan yerlerin altının çizilmesi, notlar alınması başarı için önemlidir.

LGS matematik çalışırken soru çözümüne geçmeden önce konuların öğrenildiğinden emin olunması gerekmektedir. Matematik dersine çalışırken yeni nesil sorular çözmek başarılı olmak adına önemlidir. Özel ders veya kurslar aracılığıyla konu çalışmak da alternatif yollardandır. Matematik için soru çözümü yaparken zorlanılan sorulara ağırlık verilmeli ve çözülemeyen sorular öğretmenlere sorulmalıdır. LGS sınavına az kala deneme çözmeye ağırlık verilmelidir. Matematik denemesi çözerken süre tutmak önemlidir. LGS matematikte yer alan matematik sorularının birçoğu geometrik şekiller içerdiğinden şekilli sorulara önem vermek gerekmektedir.

LGS İngilizce çalışan öğrencilerin çokça zorlandığı konuların başında gramer konuları gelmektedir. İngilizce sorularında başarılı olabilmek için dil yapısını, kurallarını ve kalıplarını iyi bir şekilde öğrenmek ve bolca soru çözmek gerekmektedir.

LGS Fen Bilimleri çalışan öğrencilerin konuların mantığını kavraması ve analiz etmesi oldukça önemlidir. Fen bilimleri birbiri ile bağlantılı konulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı LGS Fen Bilimleri çalışırken düzenli bir plan izlemek gerekmektedir.

LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine not alarak çalışmak oldukça önemlidir. LGS İnkılap Tarihi dersi birçok konudan oluşmaktadır. Bundan dolayı çalışırken mutlaka konu özetleri okunmalıdır. İnternetten konu anlatım videoları izlemek de öğrenmek adına etkili bir yoldur.

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konularını evde öğrenmekten ziyade okulda anlamak diğer derslere daha fazla çalışabilme imkânı sunacaktır. Sınava çalışan öğrenciler, derste öğretmenlerin söylediği bilgileri not almalıdır.

Saatlerce ders çalışabilen ve sınav senesine kadar düzenli ders çalışmış olan öğrenciler LGS sınavına daha kısa sürede hazırlanabilmektedir. LGS'ye hazırlanan adaylar her gün en az 90 soru yani LGS'de karşılaşacakları kadar soru çözmeleri gerekmektedir. Adayların çözdüğü soru sayısı zamanla artırılmalıdır. Konu çalışmasını bitirmiş ve çalıştıklarını öğrenmiş olan öğrenciler soru ve deneme çözümüne daha fazla vakit ayırabilmektedir ve günde 180 ila 240 arasında soru çözmeleri gerekmektedir. Konu çalışmasını tamamlamamış olan adaylar ise öncelikle konu eksiklerini tamamlamalıdır. Soru çözümü ile konu çalışmasını beraber yürüten öğrenciler, günde 60- 100 arasında soru çözmelidir.

ÖSYM Sınavlarına Hangi Kaynaklardan Çalışılmalıdır?

ÖSYM sınavlarında başarılı olabilmenin en önemli koşullarından bir tanesi de ilkokul ve ortaokul bilgilerinin sağlam bir temel üzerine kurulmuş olmasıdır. ÖSYM sınavlarına hazırlanan kişilerin öncelikle çocukluklarında iyi bir eğitim almış olması gerekmektedir. Bu temelin kurulmasına yardımcı olacak, ÖSYM sınavlarına hazırlanılabilecek kaynaklardan bazıları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı):

 • YÖKDİL Sosyal Bilimler Tamamı Çözümlü 5 Deneme, PEGEM Akademi Yayıncılık
 • YÖK-DİL Sağlık Bilimleri İngilizce Soru Bankası, Palet Yayınları
 • Tam YÖKDİL Fen Bilimleri Dijital Çözümlü 5 Deneme Sınavı, Pelikan Yayınları
 • YDS- YÖKDİL- YDT Grammar Hunter Tamamı Çözümlü Soru Bankası, Benim Hocam Yayınları
 • YÖKDİL Sosyal Soru Tipleri Fasikülleri, Modadil Yayınları

EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı):

 • Eczacılık Mevzuatında: Etik Sağlık Danışmanlığı Hasta Hakları Reçete Karşılama İlaç Takip Sistemi Denetim Haksız Rekabet ve Sağlığın Pazarlanması, Akademisyen Kitabevi
 • Farmakoloji, Nobel Tıp Kitabevi
 • Tıbbi Biyokimya, Atlas Yayınevi
 • Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji 2 Cilt Takım, Pelikan Tıp Teknik Yayıncılık
 • Farmakolojide Şifre, Nobel Tıp Kitabevi

YDUS (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı):

 • İç Hastalıkları YDUS 3000 Açıklamalı Soru Kitabı, Ankara Nobel Tıp Kitabevi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Sınavına (Ydus) Hazırlık Açıklamalı Soru Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi
 • YDUS Pediatri Cilt 1-2, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri
 • Sokolowski: Orthopedic Surgery Review Sorular ve Cevaplar, Güneş Tıp Kitapevleri
 • Pediatride Yeterlik- Sınavlara Hazırlık Kaynağı, Güneş Tıp Kitapevleri
 • Göğüs Hastalıkları Sınavlara Hazırlık Kaynağı, Güneş Tıp Kitapevleri

DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı):

 • DUS Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Konu Soru, Güneş Tıp Kitapevleri
 • Ağız Diş Çene Cerrahisi Soru-Cevap, Quintessence Yayıncılık
 • Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Soruları, Akademisyen Kitabevi
 • DUS Miadent Soruları Restoratif Diş, DUSDATA
 • DUS Miadent Soruları Protetik Diş, DUSDATA

DGS (Dikey Geçiş Sınavı):

 • 2022 ALES DGS Tamamı Çözümlü Soru Bankası Sayısal Mantık Sözel Mantık, Benim Hocam Yayınları
 • 2022 KPSS-ALES-DGS Sayısal Sözel Mantık Konu Anlatımı, Yediiklim Yayınları
 • 2022 KPSS-ALES-DGS Sayısal Sözel Mantık Tamamı Çözümlü 50 Deneme, Yediiklim Yayınları
 • 2022 DGS Matematik Video Çözümlü Soru Bankası, Tasarı Yayıncılık
 • 2022 YKS KPSS ALES DGS Kelebek Serisi Sayısal Sözel Mantık Soru Bankası, Yargı Yayınları

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı):

 • 100 Reading Passages- Basic Vocabulary for YDS- E-YDS- YÖKDİL, Akın Dil Yayınları
 • Makalelerle YDS, Modadil Yayınları
 • YDS YKSDİL YÖKDİL Video Ders Notları, Benim Hocam Yayınları
 • İngilizce YDS Soru Bankası Kelime ve Dil Bilgisi, Pelikan Tıp Teknik Yayıncılık
 • YDS Test Attack Soru Bankası, İrem Yayınları

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı):

 • İnsan Anatomisi Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi
 • Anatomi TÜMTUS + Soru Bankası, TUSTIME
 • İnsan Anatomisi Cep Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi
 • Anatomi Konu Kitabı, TUSEM
 • TUS ŞAMPİYONLARIN NOTU ANATOMİ, TUSDATA

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı):

 • 2022 YKS TYT KPSS ALES Paragrafın Şifresi Metot Konu Anlatımlı Soru Bankası, Paragrafın Şifresi Yayınları
 • 2022 Master Serisi Ales Sayısal-Sözel Tamamı Çözümlü Soru Bankası, Yediiklim Yayınları
 • 2022 ALES Türkçe Tamamı Çözümlü Soru Bankası, Benim Hocam Yayınları
 • Tecrübe Taktiklerle Sözel Mantık Tamamı Çözümlü Soru Bankası, Pelikan Tıp Teknik Yayıncılık
 • 2022 ALES Türkçe Tamamı Çözümlü Soru Bankası, Tercih Akademi

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı):

 • Görme Engelli Adaylar İçin EKPSS Tüm Dersler Soru Bankası, Nobel Sınav
 • 2022 EKPSS Türkçe Tamamı Çözümlü Soru Bankası, Benim Hocam Yayınları
 • 2022 EKPSS GYGK VARIM Soru Bankası Çözümlü, Uzman Kariyer Yayınları
 • 2022 Tüm Adaylar İçin EKPSS Tamamı Çözümlü Çıkmış Yıllar, Yargı Yayınları
 • Görme Engelli Adaylar İçin EKPSS Tüm Dersler Konu Anlatımı, Nobel Sınav

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı):

 • Özgür Özkınık, 2021 Evveliyat KPSS Vatandaşlık Konu Anlatımı, İsem Yayıncılık
 • 2022 KPSS Matematik Tamamı Çözümlü 22 Deneme, Hocawebde Yayınları
 • 2022 KPSS GY GK Tarih Tamamı Çözümlü Soru Bankası, Dijital Hoca Akademi
 • 2021 KPSS Evveliyat Tarih Konu Anlatımı, İsem Yayıncılık
 • 2022 KPSS GY GK Ön Lisans Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular, Yargı Yayınları

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı):

 • YKS TYT Sosyal Bilimler Deneme Video Çözümlü, Altın Karma Yayınları
 • YKS TYT Paragraf Soru Bankası 1. Oturum, Karakök Yayıncılık
 • YKS TYT-AYT Tarih Konu Anlatımlı, Palme Yayıncılık- Hazırlık Kitapları
 • 2022 YKS TYT AYT KPSS Paragraf 25 Deneme, Üç Dört Beş Yayınları
 • 2022 YKS TYT AYT Biyoloji Soru Bankası, Esen Yayınları

Millî Eğitim Bakanlığınca Yapılan LGS (Liselere Geçiş Sistemi):

Etiketler: Yeni Eklenen
Mayıs 18, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR