Genel Kültür Nedir?

Genel Kültür Nedir? - Toli Games Blog

Kültür; bir toplumun tarihsel süreç içerisinde üretmiş olduğu ve kuşaktan kuşağa da aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tamamına denilmektedir. Kültür, bir toplumun kimliğini tamamlar ve onu diğer toplumlardan da farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış, düşünüş ve hissediş tarzıdır. Genel kültür çeşitli ortamlar, kaynaklar aracılığıyla zaman içinde biriken bilgilerdir. Genel kültür aynı zamanda toplumlar içerisinde öne çıkmış olan ve tarihsel bir sürece de yön vermiş olay ile birlikte durumların bilinmesi olarak da tanımlanabilmektedir. Genel kültür bilgisi günlük yaşantımız için faydalı olabilecek bilgiler içermektedir.

Genel kültür tüm kültürleri belli bir şekilde anlamak olarak da düşünülebilmektedir. Yani çoğunlukla toplumlarda öne çıkmış olan ve tarihsel bir akışa da yön vermiş olayların bilinmesi olarak adlandırılabilir. Genel kültür bir konunun özünü kavrayarak doğru şekilde anlamak ve bu konuyla alakalı bir konuşma geçtiğinde veya şahsa bir soru yöneltildiğinde konu ile alakalı bilgileri doğru şekilde aktarabilmektir.

Bir yere nasıl gidilebileceğini, bir aletin nasıl çalıştığını, bir oyunun nasıl oynandığı ya da devlet başkanları, bilim adamları gibi popüler kişilerin kimler olduğunu bilmek gibi bilgiler genel kültürün alanına giren ögelerdir. Ekonomi, tarih, edebiyat, yurtiçi veya yurt dışı güncel konular, politika gibi alt başlıkları bulunmaktadır. Günümüzde de insanların herhangi bir aşamaya geçiş için girdikleri bazı sınavlarda genel kültür soruları sorulmaktadır.

Her insan belli bir genel kültüre sahiptir. Ancak genel kültür isminden de anlaşılabileceği üzere genel olduğu için birçok konuda elle tutulur bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir. Örneğin birçok insan Amerika’nın başkentinin Washington olduğunu bilmektedir çünkü bu bilgi birçok insanı ilgilendiren bir bilgidir. Ancak çoğu insan araştırma yapmadan Türkçe’nin hangi dil grubuna mensup olduğunu bilmemektedir. Genel kültür kişileri çoğunluktan ayıran ve üstün tutan spesifik bilgilerdir. Bir konuda bilinenlerin detayları arttıkça o konu hakkında toplumun büyük bir kısmından sıyrılıp öne çıkmak mümkündür. Bundan dolayı genel kültürü geliştirmek amacıyla araştırılmalı ve bolca okumalar yapılmalıdır. Böylelikle edinilen bilgiler ile genel kültür seviyesi arttırılabilecektir.

Örnek genel kültür soruları aşağıda listelenmiştir.

 • Gregor Samsa karakterinin yer aldığı romanın adı nedir?
 • Aspirinin ilk kez çıkış yılı nedir?
 • Dinler arasında “Davut Yıldızı” sembolünün mensup olduğu din hangisidir?
 • Müslümanların dünyadaki nüfusu ne kadardır?
 • İkinci Dünya Savaşında hangi ülkeye atom bombası atılmıştır ve atılan şehirler hangileridir?
 • Avustralya adasının en tanınmış hayvanının ismi nedir?
 • Türkiye’nin en büyük gölü hangisidir?

Genel Kültürlü Ne Demektir?

Yaşamın her alanında konuşup tartışılabilecek kadar bilgiye sahip olmak genel kültürlü olmak demektir. Genel kültürlü olmak, Türk Dil Kurumu’na göre kültürü gelişmiş olan kişi anlamına gelmektedir. Genel kültür, özelde toplumların genel alışkanlıklarını, değerlerini, inançlarını, sanatını ve mimari şekillerini yani kısaca maddi ve manevi tüm değerlerini içeren bir kavramdır.

Genel kültürlü kişiler evde, işte, arkadaşlarla beraber, yani kısacası hayatın her yerinde konuşabilecek ve tartışabilecek bilgi birikimine sahip olan kişilerdir. Toplumların ya da milletlerin medeniyet gelişiminin sağlam olması kültürleri ile doğrudan ilişkili olmaktadır. Bundan dolayı da toplumda bulunan her birey, kendi kültürünü öğrenip yaşamalıdır. Bu şekilde kişiler kültürlerini gelecek nesillere de aktarabileceklerdir.

İnsanların kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlayan en önemli yol konuşmaktır. Kişiler konuşurken yaşayış biçimlerinden, yaşadıkları toplumdan, hobilerinden, izledikleri filmlerden, okudukları kitaplardan bile farkında olmadan karşı tarafa bilgi göndermektedir.  Uzman Psikolog Beyhan Budak’a göre kültürlü bir kişinin hayata ve fikirlere karşı objektif bir bakış açısı bulunmaktadır. Kültürlü kişiler; araştırmayı çok seven, bildikleriyle yetinmeyen, bir duruma karşı objektif yaklaşan, bildiklerini hayata aktarabilen, çok okuyan, okuduklarını pratiğe dönüştürebilen, kendini sürekli yenileyen, nerede nasıl ve ne konuşması gerektiğini bilen kişilerdir.

Sağlıklı, yaratıcı ve üretken bir yaşam sürebilmenin yolu, yeni yetenekler elde edip geliştirmek ve kişinin kendi kendine yetebilmesinden geçmektedir. Sürekli farklı ve yeni şeyler öğrenmek aynı zamanda kişilerin özgüvenlerini artıran en önemli unsurlardan biridir.

Her bireyin belli bir seviyede dahi olsa genel kültüre sahip olması gerekmektedir. Yaşantımızda önemli yerlere sahip aile, sağlık, spor ve benzeri birçok konu genel kültürün alanlarındandır. Genel kültürü geliştirmek, kültürlü olmak için sahip olunması gereken bazı beceriler bulunmaktadır. Nasıl kültürlü bir insan olunabileceğine dair bilgiler alt başlıkta anlatılmıştır.

Kültürlü Bir İnsan Nasıl Olunur?

>

Kültürlü bir insan olmak için yapılması gerekenler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Dünya görüşünüz, siyasi ideolojiniz, dini inancınız ne olursa olsun, mutlaka 'ötekini', ve 'karşı görüşü' objektif bir şekilde okumak ve dinlemek.
 • Yabancı dil öğrenmek.
 • Sosyoloji'nin ilk dönem teorisyenlerini ve teorilerini bilmek.
 • Filozofları ve felsefe terimlerini öğrenmek.
 • Türk ve Dünya Edebiyatı klasiklerini okumak.
 • Sinema, resim, müzik gibi sanat alanlarda temel kişi ve kavramları bilmek.
 • Dünya dinleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Spor kültürü, kulüpler ve taraftarlık üzerine yazılar okumak.
 • Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi, Geometri ve Biyoloji gibi temel bilimleri en azından giriş seviyesinde bilmek.
 • The New York Times gibi yabancı yayınları takip etmek.
 • Makaleler okumak.
 • İyi bir dinleyici ve gözlemci olmak.
 • Teknolojiden faydalanmak.
 • Spor yapmak.
 • Okurken çeşitliliğe önem göstermek.
 • Önceliklere karar vermek.
 • Duyuları güçlendirmek.
 • Yazı yazmak.
 • Non-fiction kitaplar okumak.
 • Kült filmler izlemek ve eleştirilerini okumak.
 • Hayatınızın bir döneminde imkânınız varsa yurt dışında yaşamak.
 • Farklı etnik gruplara ait insanlarla vakit geçirmek.
 • Yurtiçi ve yurtdışı müzelerini gezmek.
 • Yüksek lisans ve doktora yapmak.
 • Kişisel gelişim kurslarına gitmek.

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’na göre kültür “toprağı verimlendirmek için çalışma” demektir. Daha sonra Avrupa dillerindeki “yüksek umumi bilgi” anlamı ile dilimize de girmiştir. Ayrıca ülkemizde de ilim, edebiyat sanat gibi konularda fikirler ileri sürenlere, “kültürlü insan” denilmektedir.Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu ise kültürü, çeşitli kesimlere göre şöyle tarif eder: Kültür; hekim dilinde üretme anlamına gelir. Halk dilinde kültür; okumuş, yazmış, bilgili insanlar için görünür olan bir özelliktir. Halk bu insanları nitelerken “kültürlü insan” demektedir.

Meşhur kültür sosyoloğu R. Williams ise; kültürü, anlam katmanlarına ayırarak çözümlemeye ve de formülleştirmeye çalışmıştır. Ona göre kültür: Zihnin gelişkin bir durumuna işaret ederek kültürlü kişi gibi, bu gelişme sürecine vurgu yaparak, kültürel etkinlikler ve bu süreçlerin araçlarına -sanat- olarak ve beşerî entelektüel çabalar- olarak anlaşılan kültür kavramına değişken anlamlar vermeye çalışmıştır.

Kültürlü olmak ile ilgili ünlü düşünürlerin bazı sözleri aşağıda listelenmiştir.

 • Yalnızca kültürlü insanlar öğrenmeyi sever, cahiller ders vermeyi tercih eder. -Edouard Le Berquier
 • Entelektüel başkalarından daha çok şey bilmediğini, daha çok sözcükle anlatan kişidir. -Dwight Eisenhower
 • Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu. -Mustafa Kemal Atatürk
 • Bir milletin kültürü, kendine mal edebilmesi için ecnebi diller okuyup, kendi diliyle düşünmesi lâzımdır.  -A. Hamdi Tanpınar
 • Kültürlü bir kafa, bilgi kaynaklarına açık ve tahammül edilebilir bir derecede de yeteneklerini kullanabilmesini öğrenmiş bir kafadır. -John Stuart Mill
 • Kültür her şeyi okuyup unuttuktan sonra, aklınızda kalanlardır. -Andre Gide

Kültürlü bir insan olmak için yapılması gerekenler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Dünya görüşünüz, siyasi ideolojiniz, dini inancınız ne olursa olsun, mutlaka 'ötekini', ve 'karşı görüşü' objektif bir şekilde okumak ve dinlemek.
 • Yabancı dil öğrenmek.
 • Sosyoloji'nin ilk dönem teorisyenlerini ve teorilerini bilmek.
 • Filozofları ve felsefe terimlerini öğrenmek.
 • Türk ve Dünya Edebiyatı klasiklerini okumak.
 • Sinema, resim, müzik gibi sanat alanlarda temel kişi ve kavramları bilmek.
 • Dünya dinleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Spor kültürü, kulüpler ve taraftarlık üzerine yazılar okumak.
 • Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi, Geometri ve Biyoloji gibi temel bilimleri en azından giriş seviyesinde bilmek.
 • The New York Times gibi yabancı yayınları takip etmek.
 • Makaleler okumak.
 • İyi bir dinleyici ve gözlemci olmak.
 • Teknolojiden faydalanmak.
 • Spor yapmak.
 • Okurken çeşitliliğe önem göstermek.
 • Önceliklere karar vermek.
 • Duyuları güçlendirmek.
 • Yazı yazmak.
 • Non-fiction kitaplar okumak.
 • Kült filmler izlemek ve eleştirilerini okumak.
 • Hayatınızın bir döneminde imkânınız varsa yurt dışında yaşamak.
 • Farklı etnik gruplara ait insanlarla vakit geçirmek.
 • Yurtiçi ve yurtdışı müzelerini gezmek.
 • Yüksek lisans ve doktora yapmak.
 • Kişisel gelişim kurslarına gitmek.

KPSS Genel Kültür Konuları Nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda Genel Yetenek- Genel Kültür sınavı tüm adayların katılması zorunlu olan ilk oturumdur. Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde ise 60 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır. Genel Yetenek bölümü Türkçe ve Matematik derslerini Genel Kültür bölümü ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerini ve Güncel Bilgi sorularını içermektedir.

KPSS Tarih Konuları:

 • İslam Öncesi Türk Tarihi-İlk ve Orta Çağda Türk Dünyası (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • İslam Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • İlk Türk İslam Devletleri -Türklerin İslamiyet’i Kabulü (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık (ortalama soru sayısı: 0-2)
 • Osmanlı Devleti Siyaseti (ortalama soru sayısı: 0- 6)
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık (ortalama soru sayısı: 0- 6)
 • 20. Yüzyıl Osmanlı Devleti (ortalama soru sayısı: 0- 4)
 • Kurtuluş Savaşı (ortalama soru sayısı: 0- 4)
 • İnkılap Tarihi (ortalama soru sayısı: 0- 9)
 • Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar (ortalama soru sayısı: 0- 6)
 • Atatürk’ün İlke ve İnkılapları (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Çağdaş Türk ve Dünya Edebiyatı (ortalama soru sayısı: 0- 5)

KPSS Coğrafya Konuları:

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • Türkiye’nin Fiziki Özellikleri (ortalama soru sayısı: 0- 7)
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Tarım (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Hayvancılık (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Madenler ve Enerji Kaynakları (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Sanayi ve Endüstri (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • Ulaşım(ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Ticaret            (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • Turizm(ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Bölgeler Coğrafyası (ortalama soru sayısı: 0- 4)

KPSS Vatandaşlık Konuları:

 • Temel Hukuk Kavramları (ortalama soru sayısı: 1- 3)
 • Anayasal Kavramlar (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • Türk Anayasa Tarihi (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Temel Hak ve Ödevler (ortalama soru sayısı: 0- 1)
 • Yasama (ortalama soru sayısı: 0- 3)
 • Yürütme (ortalama soru sayısı: 0- 4)
 • Yargı (ortalama soru sayısı: 0- 2)
 • İdare Hukuku (ortalama soru sayısı: 1- 3)

KPSS Güncel Bilgi Konuları:

 • Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyo- ekonomik konulardan 6 adet soru gelmektedir.

KPSS Genel Kültür Dersleri Nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kamu kurumlarında çalışmak isteyen tüm adaylar için önemli ve gerekli bir sınavdır. İlk oturum olan Genel Yetenek- Genel Kültür sınavına mezun olunan bölüm fark etmeksizin her aday girmek zorundadır. GK- GY sınavında önemli olan adayların verilen 130 dakikalık süre içerisinde toplam 120 soru içerisinde olabildiğince doğru cevapları vermeleridir. Bu sınavla ölçülmek istenen, bilgi değil algılama, karar verme ve uygulama hızıdır.

KPSS GY- GK sınavında Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır. Genel Yetenek bölümünde Türkçe ve Matematik derslerinden, Genel Kültür bölümünde ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerinden ve Güncel Bilgi konusundan soru sorulmaktadır.

Genel Kültür testindeki dersler ve soru sayıları aşağıda listelenmiştir.

 • Tarih: 27 soru
 • Coğrafya: 18 soru
 • Vatandaşlık: 9 soru
 • Güncel Bilgi: 6 soru bulunmaktadır.

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişisel gelişim, günlük rutin dışında kişinin bilinçli olarak gerçekleştirdiği kendisini daha iyiye götürmek amacıyla yaptığı faydalı çabalar bütünüdür. Bununla birlikte kişisel gelişim ömür boyu öğrenme anlamına gelmektedir. Kişisel gelişimin sonu yoktur. Kişisel gelişim isteği kişinin bulunduğu durumunu yeterli bulmaması ve değiştirmek istemesi ile başlar denilebilmektedir. Kişiler kişisel gelişim ile kendilerinde bulunan eksiklikleri fark eder ve hayatlarındaki eksileri artıya çevirmeye önce kendinden başlarlar.

Kişisel gelişim yalnızca bir konu üzerine odaklanmak ile gerçekleşmemektedir, bir bütündür. Örneğin iş hayatında kendinizi geliştirmek kişisel gelişimin bir parçasıdır ancak bütününü kapsamamaktadır. Kişisel gelişim türleri, alanları şu şekildedir; ilişkiler, sorumluluklar, eğitim, kültürel bilgiler, iş deneyimleri, hobiler, aktivitelerdir. Sahip olunan tüm manevi unsurlar, kişisel gelişimin birer parçasıdır. Kişisel gelişim sadece tek bir alanı değil tüm hayatı kapsamaktadır ve öğrenme süreci sonsuzdur. Kişisel gelişimde her an, her şey öğrenilmeye hala çok açıktır. Üstün Dökmen kişisel gelişim sözlerinden olan ‘’Yaşamaya zaman ayırın, zira zaman bunun için yaratılmıştır’’ sözü bunu destekler niteliktedir.

Bugünkü anlamda kişisel gelişim 1800'lü yıllarda Batı dünyasında "Self- help" başlığı altında bir yanlışı kanuni yollarla ve kişinin kendi inisiyatifini kullanarak çözebilmesi hakkı olarak tanımlanmıştır. İlk kişisel gelişim kitabı Samuel Smiles'in 1859 yılında basılan "Self-Help" kitabıdır.

1970’li yıllarda popüler olmaya başlayan kişisel gelişim Türkiye’ye Nüvit Osmay’ın “İnsan Mühendisliği” kitabı ve Dale Carnegie’in özellikle ‘’Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı’’ gibi eserlerinin Türkçe’ye kazandırılmasıyla girmiş ve 1990’lı yıllarda başka yerli yazarların kitaplarıyla hız kazanmıştır. Bununla beraber çok sayıda insan kaynakları ve kişisel gelişim danışmanlık şirketleri kurulmuştur. Böylelikle “kişisel gelişim uzmanlığı” isminde yeni bir iş kolu ve meslek ortaya çıkmıştır.

İnsanın kişisel gelişimiyle ilgili fikirler çok eski zamanlardan beri dile getirilmekte ve her dönemde artan bir ilgiyle önemini korumaya devam etmektedir. Günümüzde kişisel gelişimin sloganı “Sen değişirsen dünya da değişir”dir. Bu slogan Eski Yunan’da bir yaşama sanatı olarak ele alınmıştır.

Günümüzde kişisel gelişim kavramı geçmişten gelen düşünceleri içerisinde barındırmakla birlikte değişen ve gelişen dünyayla birlikte kendi alanını da genişletmek zorunda kalmıştır. Hızla değişen günümüz dünyasında tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır.

Kişisel gelişim ve olgunlaşma birlikte ilerleyen süreçlerdir. Kişisel gelişim insana aynı zamanda bir olgunluk kazandırır. Kişisel gelişimin faydaları hayatın her alanında görülebilmektedir. Kişisel gelişim alanları sadece bir bölge ya da konu ile sınırlandırılamamaktadır. Kişisel gelişim alanlarında olduğu gibi kişisel gelişimin faydalarında da çeşitlilik söz konusudur. En büyük faydası ise insana değer katmasıdır.

Kişisel Gelişim Kitapları Nedir?

Ünlü kişisel gelişim yazarlarının ünlü kişisel gelişim kitapları bulunmaktadır. Öğretmenlerin okuması gereken kişisel gelişim kitapları, üniversite öğrencilerinin okuması gereken kişisel gelişim kitapları, çocukların okuması gereken kişisel gelişim kitapları, yetişkinlerin okuması gereken kişisel gelişim kitapları bulunmaktadır. En çok satılan, okunan kişisel gelişim kitapları aşağıda listelenmiştir.

 • İnsan Mühendisliği- Nüvit Osmay: Modern yönetim, eğitim ve kişisel gelişim öğreti ve uygulamalarını Türkçe'ye kazandıran ilk eserlerden biridir.
 • Duygusal Zeka- Daniel Goleman: EQ'nun IQ'dan neden daha önemli olduğunu anlatan bu kitap başta eğitimciler ve ebeveynler olmak üzere tüm bireylerin ufkunu açacak niteliktedir. Bu kitabın toplumsal mesajı da demokrasinin topluma ne ölçüde mal olduğu ve bireylerin duygusal zeka düzeyiyle doğrudan bağlantılı olduğudur.
 • İyi Hissetmek- David Burns: Kitap psikiyatrist David Burns’ün hayata daha olumlu bakmayı sağlayacak, bilimsel olarak test edilmiş bazı teknikler içermektedir. Ayrıca anksiyete ve suçluluk duygusuyla başa çıkma, onaylanma bağımlılığının üstesinden gelme, özgüveni artırma, depresyondan kurtulabilme gibi konulara reçete sunmaktadır.
 • Yaşam Koçum Aristo- Jules Evans: Bu kitap Aristo, Platon, Sokrates, Epikuros gibi filozofların yaşam koçluğu minvalinde öğretilerini içermektedir.
 • İnsanın Anlam Arayışı- Victor E. Frankl: 30’un üzerinde yabancı dile çevrilen ve tüm dünyada 12 milyondan fazla satan İnsanın Anlam Arayışı'nda Psikiyatr Victor E. Frankl kurucusu olduğu logoterapinin ilkelerini, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir toplama kampındaki deneyimleri eşliğinde anlatmaktadır.
 • Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır- Ahmet Şerif İzgören: A. Şerif İzgören kitabında kim olduğun, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işin, olumlu düşünce, hayat, dinlemek, mücadele, iyilik, idealler, hırs, gülümsemek, değer vermek, karar almak, doğallık, üretmek, anlamak, görünüş, inanç, iletişim, yurt sevgisi başlıklarını kısa öykülerle açıklamaktadır.
 • Beynine Format At- M. Barış Muslu: Muslu bu kitapta NeuroFormat yöntemiyle, korkulardan, fobilerden, sigara bağımlılığından, kronik ağrılardan, hayatı zorlaştıran yanlış inançlardan nasıl kurtulacağına dair reçete sunmaktadır.
 • Her Şey Seninle Başlar- Mümin Sekman: Kitap yerel ve evrensel örneklerle, başarısızlığın nasıl öğrenildiği ve başarılı olmanın nasıl öğrenilebileceği anlatmaktadır.
 • Savaşçı- Doğan Cüceloğlu: Cüceloğlu Savaşçı adlı kitabında insanın yaşamdaki zorluklara karşı kendini oluşturma mücadelesini ele almaktadır.
 • Ferrari’sini Satan Bilge- Robin Sharma: Kişisel gelişime dair incelikleri içeren bu kitap insan zihninin derinliklerine inerek günlük hayatta ve özellikle de iş dünyasında başarıyı yakalamak isteyenler için ipuçları sunmaktadır.
 • Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı- Stephen R. Covey: Bu kitap günlük hayatta rahatlıkla uygulanabilecek ve başarıyı getirecek alışkanlıklarla ilgili bilgiler vermektedir.
 • Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı- Dale Carnegie: Bu kitap günlük hayatta ve iş dünyasında çevredeki insanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini örnekleri ile birlikte anlatmaktadır.
 • Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı- Mark Manson: Manson bu kitapta hayatın mücadelelerinin anlamlı olduğunu savunmaktadır.
 • Ikigai- Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı- Hector Garcia, Frances Miralles: Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanmatadır ve her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri bulunmaktadır. İlham verici bu kitap kişilere kendi ikigailerini keşfedebilmeleri için gerekli tüm bilgileri vermektedir.
 • Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı: İlber Ortaylı bu kitapta bir insanın çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatmaktadır.
 • İrade Terbiyesi- Jules Payot: Jules Payot kitapta özellikle gençlere ve zihnini kullanarak çalışanlara hitap ederek kendi hayatından aktardığı örnekleri ve başka düşünürlerin tespitlerini de kullanarak insanın irade zayıflığıyla nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatmaktadır.
 • Kendine İyi Davran Güzel İnsan- Beyhan Budak: Uzman Psikolog Beyhan Budak bu kitapta değersizlik hissinin nasıl yenileceğine dair bilgiler vermektedir.

Kişisel Gelişim Kitaplarının Faydaları Nelerdir?

Kişisel gelişim kitaplarının faydaları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Şimdiki zamana odaklanmayı kolaylaştırır,
 • İş yaşamında başarı sağlar,
 • Stresten uzaklaşmayı sağlar,
 • Özgüveni artırır,
 • Zihni Uyarır,
 • Bilgi seviyesini artırır,
 • Huzuru artırır,
 • Farklı bir bakış açısı sağlar,
 • Bir başkasının deneyimini yansıtır.

Kişisel Gelişim Kitaplarını Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kişisel gelişim kitapları her dönem popüler olan, kişisel gelişimleri adına formüller arayan kişilerin tercih ettiği kitaplardır. Popüler olmasından kaynaklı çok fazla sayıda çıkarılan kitaplar arasından faydalı olanlarını seçmek önemli bir husustur. Kişisel gelişim kitapları; çocuklar için kişisel gelişim kitapları, öğrenciler için kişisel gelişim kitapları, yetişkinler için kişisel gelişim kitapları gibi yaş ve gelişim düzeylerine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.

Kitap okumak bilinçli bir seçim sonucu yapıldığında faydalı olmaktadır. Aynı şekilde kişisel gelişim konulu kitaplar için de bu durum geçerlidir. Belli bir kalite standardına göre seçici davranılmadığında kişisel gelişim kitapları beklenilen değişimi gerçekleştirmeye yardımcı olmayacaktır.

Kişisel gelişim kitapları içerisinde belli vaatler içermektedir. Önemli olan nokta bu vaatlerin içinin nasıl doldurulduğuyla ilgilidir.

Kişisel gelişim kitaplarını seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Kitabı alırken kitap hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmak,
 • İçindekiler kısmındaki ara başlıklar,
 • Argümantasyon (bir fikri veya bir düşünceyi deliller ve ispatlar yoluyla savunma ve açıklamaya çalışma),
 • Hikayeleştirme ve yazım tarzıdır.

Kişisel Gelişim Edinmek İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Bireylerin kişisel gelişim için yapılması gerekenleri bilmesi yaşantılarına ve kişiliklerine ömür boyu fayda sağlamaktadır. Kişisel gelişim edinmek için yapılması gerekli adımlar aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Kitap okuma alışkanlığı edinmek,
 • Hatalardan ders çıkarmayı öğrenmek,
 • İletişim becerilerini geliştirmek,
 • Sağlığa ve bedene dikkat etmek,
 • Araştırma yapmaya üşenmemek,
 • Planlı ve programlı bir hayat tarzı benimsemek,
 • Düzenli ve disiplinli olmak,
 • Online eğitimlere katılmak,
 • Yeni diller öğrenmek,
 • Kişisel gelişim için vakit ayırmak,
 • Motivasyonu yüksek tutmak,
 • Kendini tanıma yolculuğuna çıkmak,
 • Kendine değerler oluşturmak,
 • İçgörü geliştirmek,
 • Özgüven çalışmaları yapmak,
 • Kriz durumlarını yönetebilmek,
 • Yeniliklere karşı açık olmak,
 • Empati duygusunu geliştirmek,
 • Güçlü irade sahibi olmak,
 • İmaj yönetimi,
 • Öfke ve stres ile başa çıkabilmek,
 • Sürekli gündemi takip etmektir.

Kişisel Gelişim Filmleri Nelerdir?

Uzman Psikolog Beyhan Budak tarafından tavsiye edilen kişisel gelişim filmleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • The King’s Speech (2010)
 • Patch Adams (1998)
 • Into the Wild (2007)
 • 3 Idiots (2009)
 • Dead Poets Society (1989)
 • 127 Hours (2010)
 • Das Experiment (2001)
 • 12 Angry Men (1957)
 • Cast Away (2000)
 • Steve Jobs (2015)
 • Social Network (2010)
 • Whiplash (2014)

Kişisel Gelişim İçin Hobiler Nelerdir?

Kişisel gelişim için yapılabilecek hobiler AB Proje Yönetimi Okulu Editörü Zeynep BÖNCÜ tarafından aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Yemek yapmak
 • Doğa yürüyüşü yapmak
 • Resim sanatı
 • Heykel sanatı
 • Yazmak
 • Koşmak
 • Dans etmek
 • Yoga yapmak
 • Okumak
 • Bahçe işleri ile uğraşmak
 • Örgü örmek
 • Tahta işlemeciliği
 • Amatör Radyoculuk
 • Lego yapmak
 • Ampullerde bitki yetiştirmek
 • Katamino oynamak
 • Yüzmek
 • Hayal kurmak

Kişisel Gelişim Eğitimleri Nedir?

Kişilerin hedeflerini netleştirmek, motivasyonlarını yükseltmek, başarı odaklı olmak, özgüvenlerini artırmak için kişisel gelişim eğitimleri oldukça önemlidir.

Millî Eğitim Bakanlığı kapsamında ya da özel kuruluşlar aracılığıyla ve online olarak verilebilen Kişisel Gelişim Eğitimleri içeriği aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Diksiyon ve Beden Dili
 • Etkili İletişim ve İmaj
 • Algı ve İkna Teknikleri
 • Stres Yönetimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Zor insanlarla Başa Çıkma
 • Motivasyon
 • Liderlik
 • Çatışma Yönetimi Eğitimi
 • Halkla İlişkiler Eğitimi
 • Telefonda İletişim Teknikleri
 • Ekip Çalışması Eğitimi
 • Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü
 • Nefes Atölyesi
 • Farkındalık Atölyesi
 • Bilişsel Beceri Geliştirme Eğitimi
 • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
 • İletişim Eğitimi
 • Yazışma ve E-posta Kullanımı Eğitimi
 • Dokümantasyon ve Raporlama Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Problem Çözme ve Sonuç Odaklılık Eğitimi
 • Kurumsal Zarafet
 • Protokol Teknikleri

Kişisel Gelişim Sertifikaları Ne İşe Yarar?

Kişisel gelişim eğitim sertifikalarının ne işe yaradığı, nasıl kullanılabileceği aşağıda listelenmiştir.

 • Kişisel gelişim sertifikası alan kişiler Kişisel Gelişim ve Eğitim alanında çalışabilmektedirler.
 • Onaylı sertifikalar Türkiye’nin her yerinde geçerli olmaktadır. Ayrıca 1739 Sayılı ve 14.06.1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu gereği özel ve devlet kurum ya da kuruluşlarının kabul etmesi zorunludur.
 • Kişisel eğitim sertifikaları yurt dışında da geçerli olabilmektedir.
 • Üniversite onaylı sertifikalar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tercih kılavuzundaki özel nitelikler bölümünden seçilerek kullanılabilmektedir.

Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Faydaları Nedir?

Millî Eğitim Bakanlığında görevli yönetici ve öğretmenler ile alan uzmanlarının iş birliğinde hazırlanan Kişisel Gelişim Eğitiminin faydaları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Kişilerin bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerini tanıması,
 • Kendini geliştirme ilkelerini kavraması,
 • Kişilerin kendi gelişimlerine ilişkin kararlar alabilmesi,
 • Kişilerin kişisel gelişimlerine ilişkin uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerilerini kazanması,
 • Kişilerin iletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatlarında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilmeleri,
 • Kişilerin girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendilerine uygun iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri,
 • Kişilerin kendilerini geliştirmek için gerekli planlamaları yapabilmeleridir.

Kişisel Gelişim İçin Günlük Rutin Nasıl Oluşturulur?

Bireyler sınırsız bir enerjiye sahip değildir. Bireyler hedeflerine ancak hayatlarını ve enerjilerini organize ederek ulaşabilmektedirler.

Kişisel gelişim için günlük rutin oluşturmak, plan yapmak bir hevesle olacak iş değildir. İnsanların bir şeye bir hevesle başladıklarında kısa sürede bıraktıkları tespit edilmiştir. Günlük rutin ihtiyaç haline getirilmeli ve hayatın akışında bir alışkanlığa dönüştürülmelidir.

Yazar Hikmet Anıl Öztekin günlük rutinin nasıl oluşturulması gerektiğini başlıklar halinde anlatmıştır. Bu başlıklar ve içerikleri aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Sabah Bloğu Taktiği: Sabah gözlerinizi açtığınızda o gün sizi motive edebilecek şeyler ne ise, hayatınıza renk katabilecek şeyler ne ise onlar sabah rutinine eklenmeli ve içine günlük planlama katılmalıdır.
 • Her Gün Senin Günün: Her güne sabah planlanarak başlanmalıdır. Hayat verimliliğini yükseltecek şeyleri unutmamak adına küçük bir plan yapılmalıdır. Ufak bir disiplinle özgürlük alanı oluşturulmalıdır. Çalışma seanslarında Pomodoro tekniği kullanılarak çalışmak önerilmektedir. Pomodoro tekniğinin orijinali 25 dakika çalış 5 dakika ara verdir. Ancak bu süreler kişilerin tempolarına göre ayarlanabilmektedir.
 • Büyük Hedef- Küçük Adım: Günlük plana yazılan her madde kişileri büyük hedefe götürmesi gerekmektedir. Örneğin kilo vermek büyük hedefi olan bir kişi günlük planına ‘’şeker, un, tuz tüketme’’ ibaresini eklemelidir. Ya da İngilizceyi geliştirmek büyük hedefi olan bir kişi günlük planına ‘’günde 10 yeni kelime ezberle’’ ibaresini eklemelidir.
 • Her Haftaya Bir Taslak: Her gün günlük plan yapılabilmektedir ancak bazı günlerde unutulmaması gereken daha öncesinde belirlenen o günün ödevleri olabilmektedir. Tek tek saatleri belirlenmemiş bir hafta taslağı oluşturulmalıdır.
 • Eisenhower Matrisi: Eisenhower Matrisi, yapılacak işlerin acillik durumlarına göre sıralanmasını sağlayan bir tekniktir. Bu şekilde yapılması kritik önemde olan işler veya atlanabilecek işler görülebilmektedir. Bu matriste 4 başlık bulunmaktadır; acil ve önemli, acil olmayan ama önemli, acil ve önemsiz, acil olmayan ve önemli olmayandır. Dwight David Eisenhower'ın zamanını yönetirken kullandığı düşünce biçimi: “Acil olan çoğu iş önemli değildir, önemli olan çoğu iş de acil değildir” düsturudur.
 • İlginç Fikirler Havuzu: Özellikle farkındalıkla yaşayan, yenilikleri ve meydan okumaları seven kişiler için böyle bir şablonun olması gerekmektedir. Bu şablonda; şunu yapmalıyım, şunu bitirmeliyim, şunu okumalıyım, şunu araştırmayı unutmamalıyım gibi başlıklar bulunmalıdır.

Yukarıdakilerle birlikte kişilerin bu programlara uyabildikleri takdirde kendilerini belirli aralıklarla ödüllendirmeleri ile daha motive bir şekilde rutinlerine devam edebilmeleri mümkün olacaktır.

Yetişkinler İçin Kişisel Gelişim Oyunları Nelerdir?

Yetişkinler için kişisel gelişim oyunları, oyunlar hakkında kısa bilgiler ve neden önemli oldukları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Mangala: Mangala kutu oyunu mantıksal zeka gelişimini destekleyen taşlarla oynanan bir kutu oyunudur. Mangala oyunu her yaştan ve her kültürden insana hitap etmektedir.
 • Bilgin Dünya Eğlence Oyunu: Kişilerin dünyayı tanımalarını sağlayan bilgi ve genel kültür arttırıcı eğlendirici ve bilgilendirici bir kutu oyunudur.
 • Scrabble Original Türkçe: Farklı puan değerlerine sahip harf taşlarını kullanarak yeni kelimeler oluşturulan bir kutu oyunudur. Scrabble oyunuyla eğlenirken yeni kelimeler öğrenilerek kelime hazinesi geliştirilebilmektedir.
 • Tabu XL Kutu Oyunu: Klasik Tabu, Tabu Çizgi, 15 kelime oyunu ve Kuklalı Tabu gibi 4 farklı oyun seçeneği sunan Tabu XL oyunu yetişkinler için eğlenceli ve öğretici bir kutu oyunudur.
 • Monopoly Kutu Oyunu: Dünyada en fazla aranan ve oynanan ayrıca farklı yaş grupları için farklı versiyonları bulunan Monopoly oyunu işlem becerisini kuvvetlendiren emlak ticaret kutu oyunudur.
 • Mezopotamya Zeka Oyunu: Tarihsel geçmişi anlamaya yardımcı olan 5 yaşından büyük bireylere tarihsel bir yolculuk yaptırmayı amaçlayan stratejik bir kutu oyunudur.

Kişisel Gelişim Belgeselleri Nelerdir?

Sağlıklı ve iyi bir hayat ancak fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak iyi olmakla mümkündür. İyi olmanın en önemli yolları tükettiğimiz yiyecekler, aldığımız ilaçlar, beslenme alışkanlıklarımız ve ruh sağlığımıza dair yapılan araştırmaları takip etmek ve kendimizin farkında olmaktır. Fakat bilgiye çabuk ulaşılan ve bilgi kirliliğinin yoğun olduğu bu zamanda tüm gelişmeleri takip edebilmek ve içlerinden sağlığımız için neyin iyi neyin kötü olacağına karar verebilmek oldukça zordur. Bu noktada önemli bilimsel çalışmaları odağına alan, uzmanların görüşlerine ve gerçekçi deneyimlere yer veren en güvenilir ve kapsamlı kaynaklardan biri de belgesellerdir. İstanbul İşletme Enstitüsü yazarlarından Dilara Şimşek Yılmaz kişisel gelişim filmlerinin hayatımızdan kesitler bulmamız ve empati yeteneğimizi geliştirmemizde fayda sağlayacağını ve verilen mesajların izleyerek aktarılmasını sağladığını söylemektedir.

Aşağıda kişisel gelişime etki eden belgeseller maddeler halinde listelenmiştir.

 • Cosmos (2014) IMDB: 9,3
 • Zeitgeist (2011) IMDb: 8,3
 • Food Inc (2008) IMDb: 7,9
 • Capitalism: A Love Story (2009) IMDb: 7,4
 • Human Planet (2011) IMDB: 9,0
 • The War You Don’t See (2010) IMDb: 8,5
 • Propaganda (2012) IMDb: 8,3
 • End: Civ (2011) IMDb: 7,9
 • The Economics of Happiness (2011) IMDB: 7,4
 • The Lottery of Birth (2013) IMDb: 8,5
 • Earthlings (2005) IMDb: 8,7
 • Human (2015) IMDb: 8,8
 • Within Reach (2012) IMDb: 8,8

Üniversite Öğrencileri Kendini Nasıl Geliştirebilir?

Uzman Psikolog Beyhan Budak artık herkesin üniversite mezunu olduğunu belirterek farklılaşmak ve öne çıkmak için üniversite öğrencileri için kişisel gelişimin önemli ve gerekli olduğunu söylemiştir.

Üniversite öğrencilerinin kendilerini geliştirmeleri için yapması gerekenler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Etraftaki insanlarla iletişim kurmak.
 • Yaşanılan şehirde fotoğraf gezisine çıkmak.
 • Üniversitelerin öğrenci kulüplerine kaydolmak.
 • Dünya tarihini okumak.
 • Ekonominin temel prensiplerini öğrenmek.
 • Erasmus veya Work and Travel yapmak ya da para biriktirerek yurtdışına çıkmak.
 • Gönüllü çalışmalarda bulunmak.
 • Ücretsiz online kişisel gelişim eğitimleri almak.
 • Ücretsiz kişisel gelişim kitapları okumak.
 • Ücretsiz kişisel gelişim videoları izlemek.
 • Başka dünyaları ve yaşayan insanları keşfetmek.
 • Bir iş bulup çalışmak, para kazanmayı denemek.
 • Yemek yapmayı öğrenmek.

Lise Öğrencileri Kendini Nasıl Geliştirebilir?

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, "Liselilere Tavsiyeler" başlıklarıyla lise öğrencileri için sosyal medya hesabından önemli tavsiyeler içeren videolar paylaşmıştır. Bu videolar lise öğrencileri tarafından incelenebilir.

Lise öğrencilerinin kendilerini geliştirmesi ve geleceğe hazırlaması için yapması gerekenler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • İngilizce öğrenmek.
 • Nasıl öğrenildiğini keşfedip o yöntemi takip etmek.
 • Kafa yapısını değiştirmek, önyargılı olmamak.
 • Öğrenmekten korkmamak.
 • Sorun çözmekten zevk almak.
 • Sosyal medyayı öğrenmek için kullanmak.
 • Twitter kişisel gelişim için kullanmak.
 • Çevrenizi genişletmek.
 • Her gün mutlaka bir şeyler yazmak.
 • Staj yapmak.
 • Her gün yeni bir şey öğrenmek.
Etiketler: Yeni Eklenen
Mart 08, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR