TASUHİ - 2 Matematiksel Eğitim Modeli
TASUHİ - 2 Matematiksel Eğitim Modeli
TASUHİ - 2 Matematiksel Eğitim Modeli
TASUHİ - 2 Matematiksel Eğitim Modeli
TASUHİ - 2 Matematiksel Eğitim Modeli
TASUHİ - 2 Matematiksel Eğitim Modeli
TASUHİ - 2 Matematiksel Eğitim Modeli

TASUHİ - 2 Matematiksel Eğitim Modeli

Marka : Toli Games
Fiyat : ₺1.289,00(KDV Dahil)

8-9 yaş arasındaki öğrencilerin küçük yaşta doğru bir matematik eğitimi alması için tasarlanmıştır. Çağa uygun matematik eğitimi içerir.

:

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli; 7- 8 yaş aralığında bulunan kişilerin bireysel olarak gerçekleştirebileceği, matematiksel düşünebilme becerisini geliştiren eğitim modeli setidir.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli’nin amacı; 7- 8 yaş aralığında bulunan tüm bireylere gerekli matematik kazanımlarını öğretmek ve stratejik bakış açısını geliştirmektir.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli’nin gerekliliği ve önemini açıklayan bazı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Küçük yaşta doğru bir matematik eğitimi sağlar.
 • Materyal kullanarak matematiği somutlaştırır ve oyunlaştırır.
 • Ezberciliği değil matematiksel düşünme eğitimini sağlar.
 • Teorik değil günlük yaşam becerileri için matematiğin gerekliliğini öğretir.
 • Geleneksel değil çağa uygun matematik eğitim ve öğretimini amaçlar.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli aşağıda listelenen amaçlar dahilinde satın alınabilmektedir.

 • Okul, kurs, atölyeler vb. gibi eğitim verilen alanlarda öğretici ve eğlendirici zaman geçirmek,
 • Bireysel zamanı kaliteli ve keyifli geçirmek,
 • Bunlarla birlikte zihinsel gelişimi destekleyici faaliyetlerde yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Nedir?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli, 7- 8 yaş grubundaki tüm bireylerin, bireysel olarak matematiği küçük yaşta doğru bir şekilde öğrenebilmesi amacıyla gerçekleştirebileceği eğitim seti etkinliklerindendir.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli; eğitim setleri, zeka geliştiren oyunlar, bireysel oyunlar, akıl ve zeka oyunları, matematik oyunları gibi farklı kategorilerle desteklenen; 7- 8 yaş grubundaki kişilerin bireysel olarak gerçekleştirebileceği bir eğitim setidir.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli, bilgi oyunları, zeka oyunları, 7 yaş kutu oyunları, 8 yaş kutu oyunları, tek kişilik kutu oyunları gibi kategorik özelliklere sahiptir.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli, Toli Games markasının tasarladığı bir eğitim setidir. Toli Games, sürekli gelişme anlayışı ile nitelikli oyunlar ve değerler üreten, değişen ve toplumun beklentilerine uygun oyun tasarımları ve fikirleri oluşturur. TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli’nin oluşum, tasarım, üretim ekibindeki kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Türkiye’nin ilk oyun yazarı ve matematik öğretmeni İbrahim Halil Demir,
 • Prof. Dr. İsmail Naci Cangül,
 • Sınıf öğretmeni Suat Sönmez,
 • Matematik öğretmeni Tahsin Üstündağ’dır.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Nasıl Kullanılır?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli’nde ilkokul 1.- 4. sınıf öğrencilerine uygun hazırlanmış IQ Geliştirme ve Kodlama becerisini geliştirecek 4 kitap bulunmaktadır. Bu kitaplarda Resfebe, kodlama, shikaku, binairo, nonogram etkinlikleri bulunmaktadır. Çocukların zihinsel egzersiz ve kodlama egzersizleri yaparak gelişimleri amaçlanmaktadır. Bu kitaplar çocukların; matematiksel düşünme, işlem becerisi, analitik düşünme, problem çözme, stratejik düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Kaç Kişiliktir?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli tek kişiliktir. Bu oyunda 1. sınıftan 4. sınıf düzeyine kadar olan tüm matematik kazanımları bulunmaktadır. Tek kişiyle gerçekleştirilen bireysel etkinlikler kendini tanımada önemli bir rol oynamaktadır. Bireysel eğitim setleri, oynayan bireyler tarafından zamanı verimli değerlendirme ve kendini geliştirme gibi olumlu durumları desteklediği bilgisine ulaşılmaktadır.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Kimler için Uygundur?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli 7- 8 yaş aralığındaki tüm kişiler için uygundur. Aşağıda 7- 8 yaş grubuna ait ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

7- 8 Arası Yaş Grubu: Çocuklar, çevrelerinden öğrendikleri her türlü bilgi ve beceriyi oyun içinde yaptıkları tekrarlarla geliştirir ve pekiştirir (Pehlivan, 2005; Nutku, 1998: 16). Çocuklar dünyayı, oyun aracılığıyla anlamaya ve kavramaya çalışırken karşılaştıkları olaylar ve durumlara ilişkin her türlü duygu ve isteklerini ifade edebilmek için oyunu bir tür araç olarak kullanmaktadırlar (Landreth, Homeyer & Morrison, 2006). Çocuklar bu durumu daha ilk yaşlarda keşfetmekle birlikte yaşları büyüdükçe oyunu daha etkin olarak kullanmaya başlamakta ve oynadıkları oyunların özellikleri de bu bağlamda değişiklikler göstermektedir (Thompson, 1990). Bu yaş gruplarında kutu oyunları, sosyallik, iletişim, eğitim ve eğlence gibi birçok alanda oyunculara katkı sağlamaktadır.

7- 8 yaş arasındaki çocuklar, kuralları karmaşık görünen zeka oyunlarını da artık rahatlıkla oynayabilmektedirler. Bu dönemde ilkokula başlayan çocuklar, akademik becerilerin yoğun olduğu bir eğitim dönemi içinde kendini rahatlatacak oyun materyallerine ihtiyaç duymaktadırlar. Çevrelerinde gözlem yapan çocuklar, yeni arkadaşlar ve yeni oyunlar öğrenerek çeşitli materyallerle tanışmaktadırlar. Önceki dönem materyallerinin bir kısmıyla oyunlar oynamaya devam etmekle birlikte yeni çevreleri ve öğrendikleri akademik beceriler ile elde ettikleri oyun materyallerini de kullanmaya başlamaktadırlar.

Okul öncesi dönemlerinde dijital oyun materyalleriyle tanışmış ve bu konuda deneyimi olan çocuklar, ilkokul döneminde sınırlama konulmadığı takdirde bağımlılık düzeyinde bu durumu devam ettirebilmektedirler. Bu durum çocukların sosyal ortamlardan uzaklaşmasına, bedensel olarak olumsuz etkilenmesine, beslenme alışkanlıklarının değişmesine ve duygusal olarak içe dönük olmasına neden olabilmektedir.

7- 8 yaş arasındaki çocuklar için teneffüsler çok önemlidir. Bu zamanlarda top, ip, taş, şişe, kapak gibi malzemeleri oyun materyalleri olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca beden eğitimi derslerinde jimnastik malzemelerini, spor branşlarına ait oyun gereçlerini ve farklı oyun mekanlarını oyun materyali olarak kullanabilmektedirler.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Fiyatı Nedir ve Nasıl Belirlenir?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli fiyatı özel indirimler, farklı bayiliklerde bulunması gibi faktörlere bağlı olarak 350- 450 TL arasında değişiklik göstermektedir. TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli’nin fiyatını etkileyen tüm etkenler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazar,
 • Basım evi,
 • Ekonomik durum,
 • Yayın tarihi,
 • Ürün malzemesi,
 • Pazarlaması,
 • Ürün sayısı,
 • Kâr marjı,
 • Yerel rakipler,
 • Sabit giderler (şirket içi depolama veya ofis kirası ve pazarlama giderleri gibi.)
 • Değişken giderler (satış hacmine bağlı değişen giderlerdir.)

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Hangi Eğitim Türleri İçerisindedir?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli, bilişsel becerilere yönelik eğitim modelleri içerisine girmektedir. TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli matematiksel kazanımları içinde barındıran bir eğitim modeli setidir.

Eğitim sisteminin kurumsallaşması ile birlikte farklı eğitim modelleri ortaya konulmuştur. TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Montessori Eğitim Modeli içerisinde düşünülebilmektedir. Eğitim modelleri aşağıda listelenmiştir.

 • Ana Akım Eğitim Modelleri: "Klasik eğitim modeli” olarak da isimlendirilen ana akım eğitim modelleri her ülkenin hali hazırda uygulamış olduğu genel eğitim modelleridir. Ana akım eğitim modellerinde belli bir müfredat bulunmaktadır. Eğitimciler de bu müfredatı uygulamakla mükelleftir. Bu eğitim modelinde müfredatın dışına pek fazla çıkılmamaktadır. Yaş aralıklarına ve sınıf düzeylerine uygun olarak hazırlanan müfredatlara uygun çalışma programları hazırlanır ve eğitimde bu programlar takip edilir.
 • Tam Öğrenme Modeli: Tam öğrenme modeli Bloom ve Carroll modeli olarak da bilinmektedir. Bu öğrenme modelinde söylenmek istenen uygun koşullar sağlandığında herkesin her şeyi öğrenebileceğidir. Burada uygun öğrenme ortamından kastedilen yer okullardır. Ortalama başarı önemli olduğundan öğrenemeyenler elenecektir ve bireysel öğrenme değil sınıf öğrenmesi önemli olmaktadır.
 • Montessori Modeli: Bu modelde esas çocukların neye ilgisi olduğudur. Çocuklar ilgi duydukları konulara ait materyalleri kendileri seçebilmektedir. Bu modelde en önemli amaç çocuğun severek yapabileceği işleri keşfetmesi ve ilgilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirebilmesidir. Montessori modeline göre her çocuk farklıdır ve her çocuğa farklı şekillerde yaklaşılmalıdır.
 • Özgür Okullar Modeli: 1921 yılında İngiltere’de Summerhill Okulu’nun kurulmasıyla ortaya çıkmış ve bu isimle de bilinen öğrenme modelidir. Bu okul Neill tarafından kurulmuştur. Bu öğrenme modelinde okullar yaşama hazırlık aracı olarak görülmektedir. Ayrıca demokratik katılımcılık ve öğretimdeki seçmecilik önem taşımaktadır. Bu öğretim modelindeki en önemli amaç ise özgür bireyle yetiştirebilmektir.
 • Ev Okulları Modeli: 1960’lı yıllarda ABD ile yaygınlaşmış olan ve sonraki dönemlerde diğer ülkelerde de yer bulan ev okulu modeli zorunlu eğitime meydan okuyan bir eğitim modelidir. Bu modelde kendi kendine düşünebilen ve yetebilen aynı zamanda istediğinde her bilgiyi öğrenebilecek olan bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Kişisel Gelişime Nasıl Katkı Sağlar?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli’nin kişisel gelişime nasıl katkı sağladığına dair bilgiler aşağıda listeleme halinde verilmiştir.

 • Matematiğe değer vermeyi öğretir.
 • İletişim yolu olarak matematiği aktif kullanabilmeyi öğretir.
 • Matematiksel düşünme becerisini geliştirir.
 • Karşılaşılan problemlere karşı mantıklı çözümler üretebilmeyi öğretir.
 • Ezbercilikten kaçınmayı benimsetir.
 • Günlük yaşam becerileri için matematiğin önemini kavratır.
 • Materyal kullanımı ile matematiği somutlaştırma ve oyunlaştırmayı öğretir.
 • Çağa uygun matematik öğrenimini sağlar.
 • Küçük yaşta doğru matematik temelinin atılmasını sağlar.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Yazarı Kimdir?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli’nin yazarları; Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, İbrahim Halil Demir, Suat Sönmez ve Tahsin Üstündağ’dır. Aşağıda TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli yazarlarının biyografileri verilmiştir.

Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, (1967- Diyarbakır) Uludağ Üniversitesi Matematik bölümü mezunu, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Anabilim/Bilim Dalı başkanıdır. 11 yıldır Türkiye Ulusal Uzmanlar Ekibi bünyesinde üniversite reformlarının uygulanması için Bologna Uzmanı olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK-Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu ve Uludağ Üniversitesi'nden 17 bilimsel araştırma projesinde yer almıştır.

Halil İbrahim Demir, (1974- Şanlıurfa) matematik öğretmeni, zeka oyunları eğitmeni, zeka oyunları oyun yazarı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimi üyesi, öğretmen akademisi üyesi, zeka oyunları süper lig kurucusu ve Toli Games yönetim kurulu üyesidir.

Halil İbrahim Demir, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi matematik bölümü mezunudur. 18 yıldır MEB’de matematik öğretmeni olarak çalışmıştır. Aynı zamanda; 16 yıldır zeka oyunları adına çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin ilk oyun yazarıdır. 30’u aşkın kutu oyunu tasarlamıştır. " Bir İşlem, Derin Zeka 1 – 2, Benimle Oynar Mısın? Bom Seti " yayımlanmış kitaplarıdır. 3 yıldır Bursa’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge departmanında çalışmaktadır. Zeka Oyunları Süper Ligi ve Eğitsel Bakış Açısıyla Zeka Oyunları Projesi kurucusudur. Halil İbrahim Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

"Oyun, dünyanın en ciddi işidir.” diyen Demir; oyunu eğitimde hafife alınmayacak bir araç olarak düşünmektedir. Özellikle matematik alanında oyunun çok büyük bir güç olduğuna inanır. Matematik alanında ilgili çalışmalar yaparak gelecekte başarılı olacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tahsin Üstündağ, (1982 – Bitlis) ilk, orta ve lise öğretimini Bitlis’te tamamlamıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik bölümünü bitirmiştir. 2006 yılından beri MEB’te matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 10 yıldır zeka oyunları alanında çalışmalar yürütmektedir. Zeka oyunları eğitmenliği, STEM eğitmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır. 30’a yakın yayımlanmış kutu oyunlarının tasarım ekibinde yer almaktadır.

Suat Sönmez, Bursa’da sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Zeka oyunları ve ders öğretim yöntemleri alanında çalışmalar yapmıştır. Birçok zeka oyununun yazımında ve geliştirilmesinde görev almıştır. Çocukların duyusal ve bilişsel gelişimlerinin erken yaşlardan itibaren desteklenmesi gerektiğine inanmıştır.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli IQ gelişimine katkıda bulunmaktadır. IQ geliştirmenin diğer yolları ise aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Zihinsel ve bedensel egzersizler yapmak,
 • Sağlıklı beslenmek,
 • Zeka oyunu oynamak ve bulmaca çözmek,
 • Sosyalleşerek aktif öğrenmek,
 • Kitap okumak ve klasik veya müziksel değeri yüksek müzikler dinlemek,
 • Her konuda bol bol tekrar yapmak,
 • İlişkisel düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Bilgili kişilerle sohbet etmek,
 • Farkındalık ve meditasyon yapmak,
 • Şüphelenmek ve araştırma yapmaktır.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli İçin Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli için kullanılan malzemelerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Karton kâğıt
 • Plastik parçalar

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli’nde üreticiler, eğitim setlerinin çevre dostu olmasına dikkat etmiştir. Toli Games yönetim kurulu üyeleri ürün kataloğunda " Yaşamın en konforlusu sağlıklı olanıdır. Bu konforu çocuklarımıza yaşatmak için temiz ve sağlıklı bir dünya gerekiyor. Toli Games ailesi olarak ürettiğimiz her ürünün çocuklarımızın bu konfor alanını destekleyecek şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Tüm ürünlerimizin testleri merkezi İngiltere’de bulunan İngiliz çok uluslu güvence, denetim, ürün testi ve sertifikasyon şirketi olan İNTERTEK tarafından yapılmaktadır. " şeklinde yazılan cümle, çevre dostu ürünler ürettiklerini desteklemektedir.

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Kutusunda Neler Bulunmaktadır?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli kutusunun içerisinde aşağıda listelenen materyaller bulunmaktadır.

 • 5 adet kitap
 • 6 adet dikkat küpü
 • 9 adet problem çözme materyali
 • 1 adet penta blok seti (14 parça)
 • 1 adet penta blok kitapçığı

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli Benzer Eğitim Setleri Nelerdir?

TASUHİ-2 Matematiksel Eğitim Modeli’ne benzer eğitim setleri aşağıda listelenmiştir.

Koli İçi Adet
10
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR