Pırıl's First Words
Pırıl's First Words

Pırıl's First Words

Marka : Pırıl
Fiyat : ₺179,00

Pırıl's First Words okul öncesinden ilkokul 3. sınıf düzeyine kadar olan tüm çocukların eğlenerek öğrenebileceği İngilizce etkinlik kitabıdır.

:

Pırıl's First Words Kitabı Nedir?

Pırıl's First Words kitabı okul öncesinden ilkokul 3. sınıf düzeyine kadar olan tüm çocukların eğlenerek öğrenebileceği etkileşimli bir İngilizce etkinlik kitabıdır. Renkler, sayılar gibi temel konuları etkileşimli olarak okul öncesi İngilizce öğreniminde kullanabileceğiniz Pırıl's First Words İngilizce Kitabı’nda numbers, family, colours, toys, feelings, adjectives, weather, home, transportation, prepositions of place, school objects, city, jobs, shapes, animals, health olarak 15 adet konu başlığı bulunmaktadır. Kitapta bu konu başlıklarında bilgi sahibi edilip ardından hemen eğlenceli etkinlikler verilmektedir. Pırıl's First Words etkinlik kitabı birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf çocuklarına etkileşimli olarak destek olmaktadır.

TRT Çocuk kanalı 24 Ekim 2008 yılında kurulmuştur ve 24 saat çocuklara yönelik içerikler sunma özelliğine sahiptir. 2008’den 2015 yılına kadar dönüşümlü olarak TRT 4 ve TRT Okul kanallarında yayın yapan TRT Çocuk kanalı 2015 yılı itibariyle 24 saat yayın yapan bağımsız bir kanala dönüşmüştür. TRT Çocuk, 3 ila 12 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik, pedagojik normlarda, özenle hazırladığı programları ile çocuk ve ebeveynlere, kaliteli, yenilikçi, evrensel bir yayın sunmaktadır.

TRT Çocuk, okul öncesi ve okul çağında olan çocuklar için içerikler üretip yayınlamaktadır. TRT Çocuk’taki içerikler; çocukların yaş grupları, algı düzeyleri ve gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmaktadır. Eğitici ve öğrenmeye yönelik içeriklerin aktif ve interaktif özellikte olmalarına dikkat edilmektedir. Bunlarla birlikte TRT Çocuk Pırıl gibi çizgi filmlerinin lisanslı ürünleriyle de çocukların farklı ve eleştirel düşünebilmesine katkıda bulunmaktadır.

TRT Çocuk, Millî Eğitim Bakanlığının temel görüş ve amaçlarına uygun, eğlence ve eğitimi bir araya getiren ve çocukların gündelik yaşamlarını ve eğitim hayatlarını olumlu yönde etkileyen içerikleri kendi ilke standartları, kalite ve yayın bütünlüğünü göz önünde bulundurarak hazırlamakta ve bu içeriklerin üretilmesine katkı sağlamaktadır.

TRT Çocuk'un Pırıl, Akıllı Tavşan Momo, Aslan, Doru, Ege ile Gaga, Elif ve Arkadaşları, Elif'in Düşleri, Erdem            , Kaptan Pengu, Kare,Kız Kulesi Masalları, Kuzucuk, Mavi Dünya, Bulmaca Kulesi gibi programları neredeyse her gün reyting listesinde ilk 100 içerisinde yer almaktadır. Yani izlenme oranları oldukça yüksektir.

Pırıl, TRT Çocuk tarafından 2018’de yayınlanmaya başlanan, ‘’Pırıl’’ adlı çizgi filmdeki ana karakterdir. Pırıl çizgi film dizisinin yönetmeni ve senaristi Neslihan Bayram Sacihan, yapımcısı ise Ali Sacihandır. Pırıl karakterini seslendiren oyuncu ise Saba Aksoy’dur.

Pırıl, 9 yaşındaki bir çocuğun okulda öğrendiği bilgilerin gerçek hayatta can bulduğu, matematiğin sıkıcı olmayan, eğlenceli ve günlük hayatta kullanılabilir yönünü̈ arkadaşlarıyla keşfettiği bir çizgi filmdir.

Çocukların okul yaşantısı ile ilk olarak akademik hayata atıldıkları 6- 9 yaş evresinde okulda öğrenilen bilgilerin gerçek yaşamda, gerçek bir karakter olan Pırıl’ın hayatında yer bulması sayesinde her okul çocuğunun derslerde dile getiremese de sorguladığı "Bunları neden öğreniyoruz?”, "Bunlar ne işimize yarayacak?” sorularına cevap bulduğu bir çizgi film projesidir. Çizgi filmde verilen akademik bilgiler, çocukların bilişsel ve duygusal-sosyal gelişimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Pırıl's First Words Kitabı Niçin Gereklidir?

Pırıl's First Words kitabı 5 yaş ve üzeri ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin gerçekleştirebileceği İngilizce beceri kazanımlarının bir arada bulunduğu bir etkinlik kitabıdır.

Pırıl's First Words kitabının amacı 5 yaş ve üzeri ilköğretim düzeyindeki tüm öğrencilere İngilizce kazanımlarını eğlendirici bir biçimde öğretmektir.

Erken yaşlarda İngilizce öğrenmek küreselleşen dünyada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda önemini günden güne artıran bir konu olmaktadır.

Erken yaşlarda İngilizce gibi yabancı bir dil öğrenmeye başlamak çocukların sadece bireysel gelişimleri için değil, bununla birlikte akademik başarıları için de önemli bir unsurdur. Mümkün olduğunca erken yaşta yabancı dil öğrenmeye başlamanın avantajları ve faydaları çok fazladır. Doğumlarından itibaren çocuklar 12’li yaşlarına kadar sürekli olarak bir gelişim ve değişim içinde bulunmaktadırlar. Fizyolojik, psikomotor, duyuşsal, bilişsel, sosyal, düşünsel, dilsel ve iletişimsel becerileri kapsayan bu gelişim süreci, çocukların becerilerine yansıyarak onu şekillendirmektedir.

Küçük yaşlardan itibaren yabancı dil öğrenmenin, bu gelişim süreci dahilinde çocuklara kazandırdıkları ile birlikte kişiliklerinin oluşması ve şekillenmesi açısından da önemli katkıları bulunmaktadır. Yabancı bir dili bilmek ve yetkin bir şekilde kullanabilmek sadece dilsel bir birikim değil aynı zamanda bir davranış biçimidir.

Küçük yaşlarda yabancı dil öğrenmeye psikolojik gelişim açısından bakıldığı zaman, çocuklarda yaratıcılığı geliştirdiği ve başka bir yabancı dil öğrenme isteği oluşturduğu ve aynı zamanda kültürel ve dilsel çeşitlilik konusunda farkındalığı ve bilinçlenmeyi sağladığı görülmektedir. Bunlarla birlikte küçük yaşlarda yabancı dil öğrenimi ile sosyo- kültürel olarak farklı dillerin konuşulduğu toplulukların kültürel ve sosyal durumlarını kavramada ve kişiye geleceğini şekillendirme konusunda fikir verme, diğerlerine saygı gösterme gibi olumlu düzeyde katkılar sağlamaktadır.

Çocukların çok küçük yaşlarda anadillerinden farklı bir dil ile karşılaşmaları kendi kültürel değerlerini anlamalarına, başka kültürlerin farkına varmalarına, farklılıklara karşı hoşgörülü olma bilincinin kazanılmasına ve böylelikle güçlü iletişim becerileri elde etmelerine olanak sağlamaktadır.

Erken yaşta yabancı dil öğrenmesi sırasında, yabancı dilde olan sesleri ayırt etmeleri çok daha kolay olmaktadır. Bireyin yaşı ilerledikçe, yabancı dilde olan ve anadilde kullanılmayan kimi sesler ayırt edilmekte zorlanır. Ayırt edilemeyen seslerin, ses olarak çıkarılması da bireyin yaşı ilerledikçe zorlaşmaktadır (Gaonac’h 2006). Bu açıdan bakıldığı zaman yabancı dilin öğrenilmesine erken yaşta başlamak, sesletim bakımından doğru modellerle (yabancı dili doğru bir şekilde sesleten ve konuşan eğitimcilerle) yapılması erken dönemde bireye ileriki dönem için avantajlar sağlamaktadır.

Erken yaşta yabancı dil öğrenme bireylere özgünlük sunmaktadır. Yabancı dil öğrenimi kişilerde çeşitli düşünme yolları ve bakış açıları geliştirmeyi sağlamaktadır. Öğrenilen her bir yabancı dil yapısal farklılıklara sahip olduğundan sürekli bir zihinsel egzersiz niteliğindedir. Yabancı dil öğrenimi ne kadar erken yaşta gerçekleşirse, birey de o yabancı dili o kadar iyi bilir, içselleştirir ve zamanla davranış biçimine dönüştürür. Bu durumun yararı ise bireylerin özgüvenini artırmasıdır.

Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocukların ana dillerini kullanmada daha başarılı oldukları yine aynı şekilde, erken yaşta yabancı dil öğrenen çocukların düşünme, anlama, anlamlandırma becerilerinin daha hızlı geliştiği de görülmektedir. Doğru ve bilinçli yapılandırılmış bir yabancı dil eğitimi çocukların zihinsel gelişimine olumlu katkılar sağlayabilmektedir” (İlter ve Er 2007, s. 22).

Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuklarda problem çözme becerilerinin geliştiği, yaratıcı düşüncelerinin arttığı, verilen görevlerde başarılı olma, plan- program yapabilme becerisinin öğrenildiği gibi pozitif durumlar görülmektedir.

Pırıl's First Words kitabı aşağıda listelenen amaçlar dahilinde satın alınabilmektedir.

 • Okul, atölye kurs gibi eğitim verilen alanlarda eğitici ve eğlendirici zaman geçirmek,
 • Aile ortamında zamanı kaliteli ve keyifli geçirmek,
 • Bunlarla birlikte zihinsel gelişimi destekleyici faaliyetlerde yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.

Pırıl's First Words Kitabının Faydaları Nelerdir?

Pırıl's First Words kitabının faydaları ve kişisel gelişime nasıl katkı sağladığına dair bilgiler aşağıda listeleme halinde verilmiştir. İngilizce etkinliklerinin çocuklara edindirdiği kazanımlar şu şekildedir:

 • Çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan getirdikleri dil öğrenme becerilerini İngilizce öğrenmek adına da kullanabileceklerini kısa zamanda fark etmektedirler.
 • Okul öncesi dönemindeki çocuklar daha çok oyun benzeri etkinlikler yardımı ile öğrenmektedirler. Ebeveynlerin kontrolünde ve eşliğinde yapılan etkinliklerde yer alarak dili öğrenmeye hevesli hale gelmektedirler. Bu şekilde öncelikle etkinliği anlarlar ve daha sonra da ebeveynin konuştuğu dilden anlam çıkarırlar.
 • Çocukların İngilizceyi günlük yaşantılarıyla özdeşleştirmek adına birçok imkânları bulunmaktadır. Çocukların okul programları buna uygun olarak oluşturulduğunda, zihinleri bir yetişkin kadar çok bilgiyle dolmadığından öğrendiklerini daha kolay akıllarında tutabilirler. Dil öğrenme aşamasında bir yetişkin gibi stres yaşamazlar.
 • Erken yaşlarda anadilleri haricinde ikinci bir dil öğrenmeye başlayan çocuklar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde başka dilleri de öğrenmeye çalıştıklarında aynı doğal öğrenme yeteneklerini kullanırlar. Böylelikle yalnızca ana dilini bilen bir çocuğa göre yeni dil öğrenme becerileri daha gelişmiş olur.
 • Dili kendiliğinden öğrenen çocukların akranlarına ve yetişkinlere göre dil telaffuzları daha iyi olmaktadır. Bununla birlikte diğer dillere ve yabancı kültürlere karşı yüksek duyarlılık gösterirler.

Pırıl's First Words Kitabının İçeriği Nedir?

Pırıl's First Words kitabının her sayfasında farklı becerilere hitap edecek etkinlikler bulunmaktadır. Ayrıca bu sayfalar arasında etkileşimli sayfalar da bulunmaktadır. Pırıl's First Words kitabının içeriği ile ilgili bilgiler ve bazı örnekler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • MEB ilköğretim İngilizce müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.
 • İngilizce için gerekli kazanımları elde etmek adına çeşitli etkinlikler bulunmaktadır.
 • Çocukların dikkatini çeker.
 • Gruplandırma, sayıları öğrenme ve yazabilme, çizgi çizme ile ilgili becerileri içeren etkileşimli etkinlikler içermektedir.
 • Renkli ve şekilli etkinlikler ile çocukların ilgisini çekerek öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır.
 • Örneğin; What is the weather like? (Hava nasıl?), Match the opposite adjectives (sıfatları eşleştir), find the hidden words (gizli kelimeleri bul), choose the correct one (doğru olanı seç) gibi örnek etkinlikler bulunmaktadır.

Pırıl's First Words kitabı Toli Games bünyesinde satılmaktadır. Toli Games bünyesinde üreticiler, oyunların, kitapların ve eğitim setlerinin çevre dostu olmasına dikkat etmektedir. Toli Games yönetim kurulu üyeleri ürün kataloğunda " Yaşamın en konforlusu sağlıklı olanıdır. Bu konforu çocuklarımıza yaşatmak için temiz ve sağlıklı bir dünya gerekiyor. Toli Games ailesi olarak ürettiğimiz her ürünün çocuklarımızın bu konfor alanını destekleyecek şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Tüm ürünlerimizin testleri merkezi İngiltere’de bulunan İngiliz çok uluslu güvence, denetim, ürün testi ve sertifikasyon şirketi olan İNTERTEK tarafından yapılmaktadır. " şeklinde yazılan cümle, çevre dostu ürünler ürettiklerini desteklemektedir.

Pırıl's First Words Kitabı Kimler İçin Uygundur?

Pırıl's First Words kitabı 5 yaş ve üzeri ilköğretim düzeyindeki tüm kişiler için uygundur. Aşağıda yaş gruplarına göre ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

 • 5- 7 Arası Yaş Grubu: 6- 8 yaş arası çocuklarda küme (grup) oyunları başlamakta ve gelişmektedir. Sürekli oyuncaklarla oynayan çocuk artık oyuncaklardan bıkar ve bu yaşlarda evini, çevresini tanımaya başlar. Komşuları ve mahallesindeki akranları ile arkadaşlık kurmak istemektedir. Bu yaş gruplarında kutu oyunları, sosyallik, iletişim, eğitim ve eğlence gibi birçok alanda oyunculara katkı sağlamaktadır. Pırıl's First Words kitabı bu yaş aralığındaki kişilerin özelliklerine ve yaş düzeylerine uygun olarak tasarlanmıştır.
 • 7- 12 Arası Yaş Grubu: Bu dönemdeki çocuklar, kuralları karmaşık görünen zeka oyunlarını da artık rahatlıkla oynayabilmektedirler. Bu dönemde ilkokula başlayan çocuklar, akademik becerilerin yoğun olduğu bir eğitim dönemi içinde kendini rahatlatacak oyun materyallerine ihtiyaç duymaktadırlar. Çevrelerinde gözlem yapan çocuklar, yeni arkadaşlar ve yeni oyunlar öğrenerek çeşitli materyallerle tanışmaktadırlar. Önceki dönem materyallerinin bir kısmıyla oyunlar oynamaya devam etmekle birlikte yeni çevreleri ve öğrendikleri akademik beceriler ile elde ettikleri oyun materyallerini de kullanmaya başlamaktadırlar. Pırıl's First Words kitabı bu yaş aralığındaki kişilerin özelliklerine ve yaş düzeylerine uygun olarak tasarlanmıştır.

Pırıl's First Words Kitabı Kaç Sayfadır?

Pırıl's First Words kitabının sayfa sayısı 128’dir.

Pırıl's First Words Kitabı Yazarı Kimdir?

Pırıl's First Words kitabının yazarı Neslihan Bayram Sacihan’dır. Pırıl's First Words kitabı eğitici çocuk kitapları arasında önemle tavsiye edilen ve İngilizce eğitim basamaklarındaki kazanımların elde edilmesine yardımcı olan bir kitaptır. Bu kitabın amacı İngilizce dersini sevdirmek ve İngilizce’ye temel oluşturacak becerilerin eğlenerek kazandırılmasıdır.

TRT Çocuk tarafından yayınlanan Pırıl isimli çizgi film ilk olarak 2018'de tanıtılmış ve 22 Nisan 2019'da yayın hayatına başlamıştır. Pırıl çizgi filminin yapımcısı Ali Sacihan, yönetmeni ve senaristi ise Pırıl kitaplarının da yazarı Neslihan Bayram Sacihan’dır.

Pırıl çizgi filminin yapımcısı Ali Sacihan Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü mezunudur ve yayımlanmış olan 46 adet kitabı bulunmaktadır. Ali Sacihan çeşitli yaş düzeylerine uygun matematik öğretimi ile ilgili içerikler üretmektedir. Kendi kurmuş olduğu ATF Stüdyoları yapım şirketi aracılığıyla etkileşimli kitaplar gibi yenilikçi eğitim materyalleri hazırlamakta ve ihraç etmektedir. Ali Sacihan çocukların matematiksel ve bilimsel bilgiye boğulmalarındansa eğlenerek ve arkadaşlık ilişkileri içerisinde matematiği keşfetmelerinin önemli olduğunu savunmaktadır.

Pırıl's First Words Kitabı Hangi Eğitim Türü İçerisindedir?

Pırıl's First Words kitabı eğitim türleri içerisinde gelişimsel eğitim modeline girmektedir. Gelişimsel eğitim modeli, geleneksel eğitim modellerine karşı geliştirilmiştir. Gelişim psikolojisi içerisinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar gelişim dönemlerinin önemini ve her dönemde kendine özgü gelişmelerin sağlanmasının kritik olduğunu ortaya koymuştur. Gelişimsel eğitim modeli bireylerin gelişim görevlerine, sorunlarına ve özelliklerine yönelik olarak yürütülen bir hizmettir.

Türkiye’deki ilkokullarda İngilizce eğitimi ikinci sınıfta verilmeye başlanmaktadır. İngilizce dersleri İngilizce öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Öğrencilerin en az bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek şekilde iyi derecede öğrenmesini sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü yabancı dil eğitimi niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma alanlarından oluşan 4 temel dil becerisinde desteklenmesi amacıyla yeni ve eğlenceli İngilizce etkinlik kılavuzları hazırlanmıştır. "Communicative Supplementary Materials for English Language Teachers and Students" isimli kitaplar, alanında uzman akademisyenlerin rehberliği eşliğinde ve İngilizce öğretmenleri tarafından ilkokul 2. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıf seviye düzeyine uygun olarak ayrı ayrı oluşturulmuştur.

Bu kılavuzlarda, toplamda 70 fasikül, 1642 sayfa olarak hazırlanan 7 kitapla birlikte dinleme metinlerini içeren ses dosyaları da bulunmaktadır. Etkinlik kılavuzlarında öğretmenler için her beceri temelli etkinliğin başında o etkinliğe yönelik bilgiler ve etkinlik uygulama adımları da gösterilmiştir. Böylelikle öğretmenlerin etkinlik planlamalarını kolaylıkla takip edebilmeleri ve öğrencilerin dil becerilerini geliştirme süreçlerine verimli bir şekilde yardımcı olabilmeleri amaçlanmıştır.

Evrensel yapıda dil öğretimini çok önemsediklerini söyleyen eski Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırlanan materyallerin öğrencilerin temel dil becerilerini bütüncül olarak geliştirmeyi amaçladıklarını belirtmiştir.

Pırıl's First Words Kitabını Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pırıl's First Words kitabı kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Gelişimsel yaş düzeyine uygun olarak tercih edilmelidir.
 • Etkileşimli bir kitap olduğu için çocuğun bunu nasıl kullanacağının gösterilmesi gerekmektedir.
 • Çocukların merak ve öğrenme arzuları dikkate alınmalıdır.
 • Kitaplardaki etkinlikler ebeveyn eşliğinde ve kontrollü bir biçimde gerçekleştirilmelidir.
 • İngilizce konularındaki eksikler tespit edilmeli ve ek kaynaklarla takviye edilmelidir.

Pırıl's First Words Kitabının Fiyatı Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Pırıl's First Words kitabının fiyatı özel indirimler, farklı bayiliklerde bulunması gibi faktörlere bağlı olarak 40- 65 TL arasında değişiklik göstermektedir. Pırıl's First Words kitabının fiyatını etkileyen tüm etkenler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazar,
 • Basım evi,
 • Ekonomik durum,
 • Yayın tarihi,
 • Ürün malzemesi,
 • Pazarlaması,
 • Ürün sayısı,
 • Kâr marjı,
 • Yerel rakipler,
 • Şirket içi depolama veya ofis kirası ve pazarlama giderleri gibi sabit giderler,
 • Satış hacmine bağlı olarak değişen değişken giderlerdir.

Pırıl's First Words Kitabının Baskısı Nasıldır?

Pırıl's First Words kitabının baskısının nasıl olduğuna dair bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Etkileşimli İngilizce eğitim kitabıdır.
 • Etkileşime katılabilmek için mobil uygulama marketlerinden Pırıl English uygulamasının indirilmesi gerekmektedir.
 • Etkileşimli sayfalar; kitap kapağı, 6. sayfa, 7. Sayfa, 18. sayfa, 24. sayfa, 30. sayfa, 31. sayfa, 44. sayfa, 45. sayfa, 63. sayfa, 66. sayfa, 72. sayfa, 76. sayfa, 77. sayfa, 82. sayfa, 83. sayfa, 94. sayfa, 100. sayfa, 104. sayfa, 110. sayfa, 116. sayfa, 117. sayfalardır.
 • Boyutu 21 x 29.5 cm’dir.
 • İlk baskı yılı 2020’dir.
 • Kâğıt tipi kuşe kağıdıdır.
 • Cilt tipi karton kapaktır.

Pırıl's First Words Kitabına Benzer Ürünler Nelerdir?

Pırıl's First Words kitabına benzer oyunlar aşağıda listelenmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR