Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu
Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu
Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu

Marka : Toli Games
Fiyat : ₺389,00(KDV Dahil)

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu, 5- 15 yaş arası 2 ve 4 kişilik gruplarla oynanan, dikkat, hız, dengenin bir arada bulunduğu stratejik oyundur.

:

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyununu Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu; 5- 15 yaş aralığında bulunan 2 veya 4 kişilik arkadaş gruplarıyla oynanabilen, dikkat, hız ve dengenin bir arada bulunduğu stratejik bir kutu oyunudur.

Pırıl Hoop Matematik zeka oyununun amacı; 5- 15 yaş aralığında bulunan tüm bireylere gerekli matematik kazanımlarını öğretmek ve stratejik bakış açısını geliştirmektir.

Pırıl Hoop Matematik zeka oyununun gerekliliği ve önemini açıklayan bazı bilgiler aşağıda listelenmiştir.

 • Matematikte zihinde işlemleri yapabilmeyi sağlar.
 • 1. ve 5. Sınıf düzeyindeki matematik kazanımlarının tümünü içerir.
 • Etkili iletişim becerisini geliştirir.
 • Kişiyi eğlenirken öğrenme araçlarından faydalandırır.
 • Stratejik düşünceyi güçlendirir.
 • Okullarda öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olur.
 • Aile ortamında kaliteli zaman geçirilmesine, ilişkilerin güçlendirilmesine destek olur.

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu aşağıda listelenen amaçlar dahilinde satın alınabilmektedir.

 • Eğitim verilen alanlarda (okul, kurs, atölyeler vb.) öğretici ve eğlendirici zaman geçirmek,
 • Aile ortamında zamanı kaliteli ve keyifli geçirmek,
 • Arkadaş grubunda eğlenceli etkinliklerde değerlendirmek,
 • Bunlarla birlikte zihinsel gelişimi destekleyici faaliyetlerde yardımcı araç olarak kullanılmaktadır.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu Nedir?

Pırıl Hoop Matematik oyunu, 5- 15 yaş aralığındaki tüm bireylerin, aile ve arkadaşlarıyla oynayabileceği, zihinde matematik  işlemlerin yapılabildiği dikkat, denge ve hızın bir arada olduğu stratejik bir kutu oyunudur.

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu; kutu oyunları, zeka geliştiren oyunlar, akıl ve zeka oyunları, aile kutu oyunları, eğlenceli kutu oyunları, strateji kutu oyunları gibi farklı kategorilerle desteklenen; 5- 15 yaş aralığındaki kişilerin oynayabileceği stratejik bir kutu oyunudur.

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu, bilgi oyunları, ucuz kutu oyunları, eğlenceli kutu oyunları, en güzel kutu oyunları, 2 kişilik kutu oyunları, eğitici zeka oyunları gibi kategorik özelliklere sahiptir.

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu, Toli Games markasının tasarladığı bir kutu oyunudur. Toli Games, sürekli gelişme anlayışı ile nitelikli oyunlar ve değerler üreten, değişen ve toplumun beklentilerine uygun oyun tasarımları ve fikirleri oluşturur. Pırıl Hoop Matematik zeka oyununun oluşum, tasarım, üretim ekibindeki kişiler aşağıda listelenmiştir.

 • Türkiye’nin ilk oyun yazarı ve matematik öğretmeni İbrahim Halil Demir,
 • Prof. Dr. İsmail Naci Cangül,
 • Sınıf öğretmeni Suat Sönmez,
 • Matematik öğretmeni Tahsin Üstündağ’dır.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu Nasıl Oynanır?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyununun nasıl oynandığına dair ayrıntılı tüm bilgiler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Her oyuncu 1 adet küp dizme tablası ve farklı renkte 1 adet küp alır.
 • Oyuncular aldıkları küpü küp dizme tablasındaki ilgili alana yerleştirir.
 • Hoop küpü soru kartlarının yanına yerleştirilir.
 • Sıra ile soru kartları açılmaya başlanır. En üstteki soru kartı tüm oyuncuların göreceği biçimde koyulur.
 • Eğer soru kartında işlem sorusu sorulmuşsa dizilim bu işlemlerin sonucuna göre yapılır.
 • Tüm sorular için sıralama alttan yukarı doğru yapılır.
 • Çekilen kartta fare çıkarsa dizilim küçükten büyüğe, fil çıkarsa dizilim büyükten küçüğe doğru yapılır.
 • Dizilimi doğru bir şekilde ve önce tamamlayan oyuncu Hoop küpünü alır ve cevabı doğru ise kartı kazanır.
 • Oyuncu yanlış cevaplama yaparsa cevap hakkı diğer oyunculara geçer. Doğru dizilim yapan ve Hoop küpünü önce alan oyuncu o kartı kazanır.
 • Soru cevap işlemi kartlar bitene kadar devam eder.
 • Sıralama küpleri her soru öncesinde oyuncuların dizme tablasındaki küp alanında yer almalıdır.
 • Tüm kartlarla oynanmak zorunda değildir. Oyuncuların karar vereceği kart sayısınca da oynanabilir.
 • Kartlar bittiğinde oyun biter.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyununun kazananlarının seçilmesi aşağıdaki şartlara göre belirlenmektedir.

 • Her oyuncu kazandığı kartların puanını toplar.
 • Puanı yüksek olan oyuncu oyunu kazanır.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu Kaç Kişiliktir?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu 2 ila 4 kişiliktir. Bu oyunda 1. sınıftan 5. sınıf düzeyine kadar tüm matematik kazanımları bulunmaktadır. 2 ila 4 kişiyle oynanan kutu oyunları paylaşımı ve iletişimi artıran oyunlardır. 2 ila 4 kişilik oyunlar anne, baba, kardeşler veya arkadaşlarla oynanabilme imkânı sunduğundan, oynayan bireyler tarafından zamanı verimli değerlendirme ve etkili iletişim kurma gibi olumlu durumları desteklediği bilgisine ulaşılmaktadır.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu Kimler için Uygundur?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu 5 – 15 yaş aralığındaki tüm kişiler için uygundur. Aşağıda yaş gruplarına göre ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

 • 5- 8 Yaş Grubu: Çocuklar, çevrelerinden öğrendikleri her türlü bilgi ve beceriyi oyun içinde yaptıkları tekrarlarla geliştirir ve pekiştirir (Pehlivan, 2005; Nutku, 1998: 16). Çocuklar dünyayı, oyun aracılığıyla anlamaya ve kavramaya çalışırken karşılaştıkları olaylar ve durumlara ilişkin her türlü duygu ve isteklerini ifade edebilmek için oyunu bir tür araç olarak kullanmaktadırlar (Landreth, Homeyer & Morrison, 2006). Çocuklar bu durumu daha ilk yaşlarda keşfetmekle birlikte yaşları büyüdükçe oyunu daha etkin olarak kullanmaya başlamakta ve oynadıkları oyunların özellikleri de bu bağlamda değişiklikler göstermektedir (Thompson, 1990). Bu yaş gruplarında kutu oyunları, sosyallik, iletişim, eğitim ve eğlence gibi birçok alanda oyunculara katkı sağlamaktadır.
 • 9- 15 Yaş Grubu: Bilişsel gelişim, çevre ile etkileşimi sağlayan, bilginin elde edilip kullanılmasına yardımcı olarak dış dünyayı kavramaya yarayan, bilginin depolanması, muhakeme edilmesi, yeniden düzenlenmesiyle kullanılmasını ifade eden bir süreç olarak tanımlanmıştır. Oyun, hafıza, kendini kontrol etme, konuşma ile sembolik tanıma içinde gelişim ile ilgilidir. Oyun, diğer alanlardaki akademik becerileri artırmak için önemlidir. (Leong and Bodrova, 2005:37). Oyun oynamada öğrenme ve kavrama gelişimi oldukça mühimdir ve göz önünde bulundurulmalıdır. (Ellis, 1973, Piaget, 1962). Oyunun başlıca bileşenleri sosyal etkileşimlerin tekrar edilmesi ve düşünce oluşumunun kapsamıdır. Oyun, kuramsal öğrenme becerisinin temel taşıdır. Oyunlarla çocuklar kendi kendilerine anlama becerilerini geliştirir (Akt:Frost,Wortham,Stuart. 2004:169170). Çocuk çevresinde olup bitenleri ve gündelik yaşantısını oyunlarına yansıtır. Çocukların oyun oynaması ve oyun içindeki tekrarları onların bilgi ve deneyimlerinin kaybolmasını engeller. Oyun içerisindeki bu tekrarlar onun karşılaşabileceği günlük problemlerini çözümlemesine ve doyurulmamış arzularını doyurmasına olanak verir. Çocuk oyun oynarken birçok yeni kavram öğrenir ve günlük hayatta bunların sınamasını yapar.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyununun Fiyatı Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu fiyatı özel indirimler, farklı bayiliklerde bulunması gibi faktörlere bağlı olarak 100- 150 TL arasında değişiklik göstermektedir. Pırıl Hoop Matematik zeka oyununun fiyatını etkileyen tüm etkenler aşağıda listelenmiştir.

 • Yazar,
 • Basım evi,
 • Ekonomik durum,
 • Yayın tarihi,
 • Ürün malzemesi,
 • Pazarlaması,
 • Ürün sayısı,
 • Kâr marjı,
 • Yerel rakipler,
 • Sabit giderler (şirket içi depolama veya ofis kirası ve pazarlama giderleri gibi.)
 • Değişken giderler (satış hacmine bağlı değişen giderlerdir.)

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu Hangi Oyun Türleri İçerisindedir?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu, bilişsel becerilere yönelik oyun ve çocuk oyunları türü içerisine girmektedir. Bilişsel beceri türündeki bu oyun; sayma, sıralama gibi becerileri geliştirir ve doğrudan bilişsel gelişim alanına yöneliktir.

Oyunlarla ilgili bireylerin, yetişkinlerin, öğretmenlerin ve pedagog-psikologların farklı bakış açıları olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda farklı bilim insanlarının da oyun tanımlamalarında farklılıklar görülmektedir. Oyun tanımlarında görülen bu farklılıklar dolayısıyla oyun türleri ile ilgili çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Oyun türlerine bağlı olarak, bebeklikten yetişkinliğe uzanan süreç doğrultusunda oynanabilecek oyunlar;

 • Yaş,
 • Gelişim,
 • Yapı,
 • Mekân

Gibi yukarıdaki faktörlere bağlı olarak birçok alanda sınıflandırılabilmektedir.  Bu tür sınıflandırmalarda dikkat edilmesi gereken en büyük nokta bir oyunun yalnızca tek bir sınıfa veya alt sınıfa ait olmadığıdır. Çünkü oyun disiplinler üstü bir yöntemdir ve tüm alanlarla etkileşim içinde olup onlardan bilgi ve fayda sağlayabilmektedir. Aşağıda bilinen oyun türleri listelenmiştir.

 • Gelişim Alanlarına Göre Oyunlar: " Bilişsel Beceri Ağırlıklı Oyunlar, Fiziksel Beceri Ağırlıklı Oyunlar, Dil Beceri Ağırlıklı Oyunlar, Sosyal Beceri Ağırlıklı Oyunlar, Öz bakım Becerileri Ağırlıklı Oyunlar” olarak beş alt başlıkta değerlendirilmektedir.
 • Gelişim Aşamalarına Göre Oyunlar: " Bebeklik Çağı Oyunları, İlk Çocukluk Oyunları, Çocuk Oyunları, Gençlik Çağı Oyunları, Yetişkin Oyunları” olarak beş alt başlıkta gruplandırılır.
 • Oynanan Yere Göre Oyunlar: " Kapalı Alan Oyunları, Açık Hava Oyunları” olarak iki grupta incelenir.
 • Araç Kullanımına Göre Oyunlar: " Araçla Oynanan Oyunlar, Araçta Oynanan Oyunlar, Araçsız Oynanan Oyunlar, Araç Üretilen Oyunlar”

Oyun grupları, isimlendirilmesinde herhangi bir sınırlandırma yapılamayacağı için oyunlara her türlü isim verilebilmektedir. Fakat benzer oyunların ortak yönlerine bir isim verilen oyunlar da bulunmaktadır.  Aşağıda bazı oyun gruplandırma örnekleri listelenmiştir.

 • Koşmaca oyunları
 • Öykünme oyunları
 • Masa Oyunları
 • Suda Oynanan Oyunlar
 • Kukla Oyunları
 • Ses Oyunları
 • Ritim Oyunları
 • Sahilde Oynanan Oyunlar
 • Alıştırma Oyunu
 • Koşmalı Oyunları
 • Arabada Oynanan Oyunlar
 • Kutu Oyunları
 • Masa Oyunları
 • Grup Oyunları
 • Mekânda Konum Oyunları
 • Temizlik Oyunları
 • Halka Oyunları
 • Bahçede Oynanan Oyunlar
 • Bireysel (Tek başına) Oyun
 • İşlev Oyunları
 • Hayal Oyunları
 • Taklidî Oyunlar
 • Paralel Oyun
 • Sembolik Oyun
 • İnşa Oyunları
 • Kurallı Oyun
 • Hareketli Oyunlar
 • Saymaca Oyunu
 • Kart Oyunları
 • Yaratıcı Oyun

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyununun Kişisel Gelişime Nasıl Katkı Sağlar?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyununun kişisel gelişime nasıl katkı sağladığına dair bilgiler aşağıda listeleme halinde verilmiştir.

 • Matematik öğrenimini eğlenceli hale getirir.
 • Zekanın aktif bir biçimde kullanılmasını sağlar.
 • Karşılıklı iletişimi güçlendirir
 • Konsantrasyon ve dikkati güçlendirir.
 • Çok yönlü düşünebilme kabiliyeti edindirir.
 • Yenilgi karşısında pes etmeyip tekrar deneme cesaretini göstermeyi öğretir.
 • Kural olgusunu kavratır.
 • Stratejik düşünmeyi öğretir.
 • Boş vakitlerin hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirilmesini sağlar.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu Yazarı Kimdir?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyununun yazarları; Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, İbrahim Halil Demir, Suat Sönmez ve Tahsin Üstündağ’dır. Aşağıda Pırıl Hoop Matematik zeka oyununun yazarlarının biyografileri verilmiştir.

Halil İbrahim Demir, (1974- Şanlıurfa) matematik öğretmeni, zeka oyunları eğitmeni, zeka oyunları oyun yazarı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge birimi üyesi, öğretmen akademisi üyesi, zeka oyunları süper lig kurucusu ve Toli Games yönetim kurulu üyesidir.

Halil İbrahim Demir, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi matematik bölümü mezunudur. 18 yıldır MEB’de matematik öğretmeni olarak çalışmıştır. Aynı zamanda; 16 yıldır zeka oyunları adına çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin ilk oyun yazarıdır. 30’u aşkın kutu oyunu tasarlamıştır. " Bir İşlem, Derin Zeka 1 – 2, Benimle Oynar Mısın? Bom Seti " yayımlanmış kitaplarıdır. 3 yıldır Bursa’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge departmanında çalışmaktadır. Zeka Oyunları Süper Ligi ve Eğitsel Bakış Açısıyla Zeka Oyunları Projesi kurucusudur. Halil İbrahim Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

" Oyun, dünyanın en ciddi işidir.” diyen Demir; oyunu eğitimde hafife alınmayacak bir araç olarak düşünmektedir. Özellikle matematik alanında oyunun çok büyük bir güç olduğuna inanır. Matematik alanında ilgili çalışmalar yaparak gelecekte başarılı olacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tahsin Üstündağ, (1982 – Bitlis) ilk, orta ve lise öğretimini Bitlis’te tamamlamıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik bölümünü bitirmiştir. 2006 yılından beri MEB’te matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 10 yıldır zeka oyunları alanında çalışmalar yürütmektedir. Zeka oyunları eğitmenliği, STEM eğitmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır. 30’a yakın yayımlanmış kutu oyunlarının tasarım ekibinde yer almaktadır.

Suat Sönmez, Bursa’da sınıf öğretmenliği yapmaktadır. Zeka oyunları ve ders öğretim yöntemleri alanında çalışmalar yapmıştır. Birçok zeka oyununun yazımında ve geliştirilmesinde görev almıştır. Çocukların duyusal ve bilişsel gelişimlerinin erken yaşlardan itibaren desteklenmesi gerektiğine inanmıştır.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyununu Oynarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyununu oynarken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda listelenmiştir.

 • Tüm sorular için sıralama alttan yukarı doğru yapılır.
 • Oyuncu yanlış cevaplama yaparsa cevap hakkı diğer oyunculara geçer. Doğru dizilim yapan ve Hoop küpünü önce alan oyuncu o kartı kazanır.
 • Soru cevap işlemi kartlar bitene kadar devam eder.
 • Sıralama küpleri her soru öncesinde oyuncuların dizme tablasındaki küp alanında yer almalıdır.
 • Tüm kartlarla oynanmak zorunda değildir. Oyuncuların karar vereceği kart sayısınca da oynanabilir.
 • Kartlar bittiğinde oyun biter.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu için Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu için kullanılan malzemelerden bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Karton kâğıt
 • Ondüle ahşap
 • Plastik parçalar

Pırıl Hoop Matematik zeka oyununda üreticiler, oyunların çevre dostu olmasına dikkat etmiştir. Pırıl lisanslı ürünleri Toli Games bünyesinde satılmaktadır. Toli Games yönetim kurulu üyeleri ürün kataloğunda " Yaşamın en konforlusu sağlıklı olanıdır. Bu konforu çocuklarımıza yaşatmak için temiz ve sağlıklı bir dünya gerekiyor. Toli Games ailesi olarak ürettiğimiz her ürünün çocuklarımızın bu konfor alanını destekleyecek şekilde olmasına dikkat ediyoruz. Tüm ürünlerimizin testleri merkezi İngiltere’de bulunan İngiliz çok uluslu güvence, denetim, ürün testi ve sertifikasyon şirketi olan İNTERTEK tarafından yapılmaktadır. " şeklinde yazılan cümle, çevre dostu ürünler ürettiklerini desteklemektedir.

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyunu Kutusunda Neler Bulunmaktadır?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu kutusunun içerisinde aşağıda listelenen materyaller bulunmaktadır.

 • 4 adet küp dizme tablası
 • 17 adet küp
 • 105 adet soru kartı

Pırıl Hoop Matematik Zeka Oyununa Benzer Kutu Oyunları Nelerdir?

Pırıl Hoop Matematik zeka oyunu kutu oyununa benzer oyunlar aşağıda listelenmiştir.

Pırıl Şarkıları Nelerdir?

Pırıl şarkıları aşağıda maddeler halinde listelenmiştir.

 • Annem Annem Canım Annem- Anneler Günü Şarkısı
 • Kahraman Babam- Babalar Günü Şarkısı
 • Çünkü Bugün Bayram- Bayram Şarkısı
 • Ramazan Gelmiş Hoş Gelmiş- Ramazan Şarkısı
 • 23 Nisan Bizim- 23 Nisan Şarkısı
 • Cumhuriyet Özgürlüktür- Cumhuriyet Bayramı Şarkısı
 • Teşekkürler Öğretmenim- Öğretmenler Günü Şarkısı

TRT Çocuk Pırıl Karakteri Kimdir?

Pırıl, TRT Çocuk tarafından 2018’de yayınlanmaya başlanan, ‘’Pırıl’’ adlı çizgi filmdeki ana karakterdir. Pırıl çizgi film dizisinin yönetmeni ve senaristi Neslihan Bayram Sacihan, yapımcısı ise Ali Sacihandır. Pırıl karakterini seslendiren oyuncu ise Saba Aksoy’dur.

Pırıl, 9 yaşındaki bir çocuğun okulda öğrendiği bilgilerin gerçek hayatta can bulduğu, matematiğin sıkıcı olmayan, eğlenceli ve günlük hayatta kullanılabilir yönünü arkadaşlarıyla keşfettiği bir çizgi filmdir.

Çocukların okul yaşantısı ile ilk olarak akademik hayata atıldıkları 6-9 yaş evresinde okulda öğrenilen bilgilerin gerçek yaşamda, gerçek bir karakter olan Pırıl’ın hayatında yer bulması sayesinde her okul çocuğunun derslerde dile getiremese de sorguladığı "Bunları neden öğreniyoruz?”, "Bunlar ne işimize yarayacak?” sorularına cevap bulduğu bir çizgi film projesidir. Çizgi filmde verilen akademik bilgiler, çocukların bilişsel ve duygusal-sosyal gelişimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Pırıl ve hepsi nev’i şahsına münhasır altı kişilik yakın arkadaş grubu yaşadıkları maceralarla bilginin, eğlenceli ve günlük hayatta kullanılabilir yönünü keşfe çıkmaktadırlar.

Uyarı
Uyarı !
Keskin kenar ve ufak parçalardan dolayı 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Ambalajdan doğabilecek riskler için oyunu ambalajından çıkartarak çocuğa veriniz. Bu uyarıları referans için saklayınız. İçerik ve renkler farklılık gösterebilir.
Koli İçi Adet
10
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR